English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA JAVNU OBJAVU ZA 2016. GODINU

 

Poduzetnici koji nisu iskoristili mogućnost istovremene predaje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za statističke i druge potrebe i u svrhu javne objave, dužni su GFI za javnu objavu dostaviti u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine. Poduzetnici mogu godišnje financijske izvještaje za javnu objavu dostavljati u Finu i po isteku zakonski propisanoga roka, s time što će izvještaji biti evidentirani s kašnjenjem.

Sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16), za obveznike koji nisu dostavili godišnji financijski izvještaj za statističke i dr. potrebe i koji ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Od ove je godine Financijska agencija ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Na internetu su svima, počevši od poslovne 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija sastavljena u svrhu javne objave. Prema stanju od 30. lipnja 2017. godine, na stranici RGFI - javna objava javno su objavljeni i dostupni (bez naknade), godišnji financijski izvještaji i druga propisana dokumentacija za za 2016. godinu za 84.378 poduzetnika.

Ispis godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za 2016. i prethodne godine, zainteresirani korisnici mogu zatražiti, uz naknadu, u bilo kojoj poslovnoj jedinici Fine, putem e-mail adrese rgfi@fina.hr ili WEB servisa RGFI. Dokumentacija i podaci preuzeti iz Registra godišnjih financijskih izvještaja mogu se koristiti samo za vlastite potrebe i ne smiju se ustupati trećim osobama, dalje distribuirati ili objavljivati (ZOR, NN br.78/15).

Od rujna 2015. godine u aplikaciji RGFI putem WEB-a izmijenjeni su preduvjeti za predaju i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja u elektroničkom obliku. Upute za pripremu računala za rad s Fina potpisnim modulom objavljene su na naslovnoj stranici aplikacije. Za pomoć oko podešavanja računala, obveznici se mogu obratiti Fininom Odjelu za korisnike, putem besplatnog telefona 0800 0080 ili slanjem upita na adresu e-pošte: info@fina.hr. // više

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite