English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

INFORMACIJE O PROMJENAMA ZAKAZANIH ROČIŠTA
(u postupcima koji se provode prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

20. veljače 2017. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom DURBAN d.o.o., OIB: 61957467879, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 21. veljače 2017. godine u 11:30 sati, u sjedištu Nagodbenog vijeća FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazat će se naknadno pisanim putem.

16. veljače 2017. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom MER d.o.o., OIB: 96933844194, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 17. veljače 2017. godine u 11:30 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća, Financijska agencija RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazuje se za dan 24. veljače 2017. godine u 11:30 sati u Splitu, Financijska agencija, Mažuranićevo šetalište 24 b, soba 119/I kat.

16. siječnja 2017. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom SALVUS d.o.o., OIB: 62840919325, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 17. siječnja 2017. godine u 11:00 sati na 7. katu Financijske agencije, Zagreb, Koturaška 43. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazat će se naknadno pisanim putem.

13. prosinca 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom DURBAN d.o.o., OIB: 61957467879, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 14. prosinca 2016. godine u 11:30 sati, u sjedištu Nagodbenog vijeća FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazat će se naknadno pisanim putem.

7. studenoga 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BOROVI POTOCI d.o.o., OIB: 38662660118, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 8. studenoga 2016. godine u 12:00 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazat će se naknadno pisanim putem.

12. listopada 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom KLESARSTVO-KAMENKO DVA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu, OIB: 22210787211, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 13. listopada 2016. godine u 11:30 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća ST01, Financijska agencija, Split, Mažuranićevo šetalište 24b, soba 119/I kat. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazat će se naknadno pisanim putem.

10. listopada 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom "TEHNIČAR" iskop, prijevoz i građevinarstvo - vl. Ante Žužul, Grubine bb, OIB: 48241744116, odgađa se ročište za utvrđenje tražbina zakazano za dan 11. listopada 2016. godine u 12:00 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća Fina, RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za utvrđenje tražbina zakazuje se za dan 27. listopada 2016. godine u 12:00 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća Fina, RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I.

26. rujna 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BRANKO BRODOGRADNJA, za brodogradnju i usluge d.o.o., OIB: 50823992538, odgađa se ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazano za dan 27. rujna 2016. godine u 11:30 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja zakazat će se naknadno pisanim putem.

20. rujna 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BERYLLUS d.o.o., OIB: 30125850583 odgađa se ročište za utvrđenje tražbina zakazano za dan 21. rujna 2016. godine u 12:00 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća Fina RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za utvrđenje tražbina zakazuje se za dan 23.9.2016. godine u 10:00 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća Fina RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I.

5. rujna 2016. - U postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BERYLLUS d.o.o., OIB: 30125850583, odgađa se ročište za utvrđenje tražbina zakazano za dan 6. rujna 2016. godine u 12:00 sati, u sjedištu Nagodbenog vijeća FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I. Novo ročište za utvrđenje tražbina zakazuje se za dan 21. rujna 2016. godine u 12:00 sati u sjedištu Nagodbenog vijeća FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, dvorana 119/I.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite