English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI
NAPREDAN VREMENSKI ŽIG

Usluga izdavanja vremenskoga žiga u elektroničkome svijetu predstavlja vremensku ovjeru podataka, elektroničkih zapisa, elektroničkih dokumenata i slično, od strane izdavatelja vremenskog žiga kao treće strane od povjerenja. Sastavni je dio usluge certificiranja, jer je dopuna usluzi izdavanja digitalnih certifikata kojom se može produžiti vremenski period pouzdanja u potpis ili dokazati da je potpis bio ispravan u vrijeme potpisivanja. Također, pruža dodatnu sigurnost pri postupcima arhiviranja podataka jer štiti njihovu autentičnost i cjelovitost za cijelo vrijeme pohrane.

Vremenski žig ugrađen u dokument omogućuje pouzdano dokazivanje da je dokument postojao prije trenutka u vremenu koji je naznačen u vremenskom žigu. Svaka naknadna promjena u dokumentu i u ugrađenom vremenskom žigu se lako otkriva. Tako se naknadnom provjerom (verifikacijom) vremenskog žiga pouzdano može utvrditi je li ovjereni dokument izmijenjen nakon vremena naznačenog u vremenskom žigu.

Napredan vremenski žig može se koristiti kao podrška naprednom elektroničkom potpisu temeljenom na kvalificiranom certifikatu.

Finin servis za izdavanje naprednih vremenskih žigova, Fina QTSA 2015. namijenjen je poslovnim subjektima, pripadajućim osobama poslovnih subjekata i građanima, u cilju podrške elektroničkom poslovanju.

Detaljne informacije, temeljna pravila te načela za davanje usluga izdavanja naprednog vremenskog žiga možete pronaći u dokumentu Opća pravila davanja usluga izdavanja naprednih vremenskih žigova.

Kada koristiti napredan vremenski žig? 

Napredan vremenski žig Fine ima široku primjenu te se može koristiti kada je potrebno osigurati pouzdan dokaz:

 • da je dokument u tom obliku postojao prije vremena navedenog u ugrađenom naprednom vremenskom žigu,
 • da dokument nije mijenjan nakon vremena navedenog u ugrađenom naprednom vremenskom žigu,
 • da se verifikacija elektroničkog i naprednog elektroničkog potpisa dokumenta može pouzdano obaviti i nakon opoziva ili isteka potpisnog certifikata,
 • da je dokument zaprimljen u vrijeme navedeno u naprednom vremenskom žigu i slično.

Kako postati korisnik usluge naprednog vremenskog žiga? 

Preduvjet za korištenje Fina QTSA 2015 servisa za izdavanje naprednih vremenskih žigova je posjedovanje autentifikacijskog, odnosno normaliziranog certifikata, ovisno o Vašem rješenju.

Za pristup servisu potrebno je u registracijski ured Fine predati Pristupnicu za uslugu naprednog vremenskog žiga za poslovne subjekte.

Dokumentacija za pristup Fina QTSA 2015 servisu za izdavanje naprednih vremenskih žigova

Tehnički preduvjeti

Za korištenje usluge Fina QTSA 2015 servisa za izdavanje naprednih vremenskih žigova potrebno je sljedeće:

 • omogućen Internet pristup i komunikacija preko standardnih portova za HTTP, SSL i LDAP,
 • klijentska aplikacija za napredan vremenski žig (klijent za vremenski žig u sklopu aplikacije ili samostalan usklađen s preporukom IETF RFC 3161),
 • autentifikacijski, odnosno normalizirani certifikat za prijavu na Fina QTSA 2015 servis za izdavanje naprednih vremenskih žigova,
 • Fina Root CA certifikat te njemu subordinirani certifikat Fina RDC 2015 ako se za prijavu koriste certifikati koji su izdani od 07.12.2015.
 • FINA RDC CA root certifikat ako se za prijavu koriste certifikati koji su izdani do 06.12.2015.

Pristupna točka za korištenje Fina QTSA 2015 servisa za izdavanje naprednih vremenskih žigova

Ukoliko posjedujete autentifikacijski certifikat na Fina e-kartici/USB tokenu ili aplikacijski certifikat instaliran na računalo, Fina QTSA 2015 servisu za izdavanje naprednih vremenskih žigova možete pristupiti preko pristupne točke servisa:https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161.

Cijene

Naknada za korištenje Fina QTSA 2015 servisa za izdavanje naprednih vremenskih žigova plaća se prema redovnom cjeniku Fine.

Zakonska regulativa

Fina QTSA 2015 servis za izdavanje naprednih vremenskih žigova usklađen je sa zakonskom regulativom o elektroničkom potpisu, europskim i međunarodnim normama te s europskom Direktivom o elektroničkim potpisima.

Zakonska regulativa

 • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/202, 80/2008 i NN 30/2014),
 • Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata (NN 107/2010 i NN 89/2013),
 • Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (NN 89/2013),
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/2005)

Direktiva Europskog parlamenta

 • Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise

Normizacijski dokumenti i preporuke

 • IETF RFC 3161 (2001) - Internet X.509 Public Key Infrastructure: Time_Stamp protocol (TSP),
 • IETF RFC 5280 (2008) – Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate revocation List (CRL) Profile,
 • HRS ETSI/TS 101 861 V1.4.1:2012 
 • HRS ETSI/TS 102 023 V1.2.2:2009


CERTIFIKAT ZA FINA QTSA 2015 SERVIS ZA IZDAVANJE NAPREDNIH VREMENSKIH ŽIGOVA

Certifikat za Fina QTSA 2015 servis za izdavanje naprednih vremenskih žigova

Certifikat Fina QTSA1 2015 u DER formatu

Certifikat Fina QTSA1 2015 u PEM formatu
Certifikat Fina QTSA1 2015 u TXT formatu

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite