English
header Fina hr.jpg
 
DIGITALNI CERTIFIKATI

REGULATIVA I DOKUMENTI

Fina, kao davatelj usluga certificiranja, osigurava izdavanje certifikata prema procedurama koje zahtijeva zakonska regulativa o elektroničkom potpisu, opća pravila davanja usluga certificiranja te interni pravilnici Fine.

Zakonska regulativa o e-potpisu i uslugama certificiranja:

  • Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ,
  • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/2002, NN 80/2008 i NN 30/2014),
  • Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (NN 107/2010),
  • Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata (NN 107/2010 i 89/2013)
  • Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj (NN 89/2013).

Neki od zakona koji reguliraju korištenje elektroničkog potpisa u određenim područjima:

  • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/2005),
  • Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/2003, 67/2008 i 36/2009),
  • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/2012).

Direktiva Europskog parlamenta

  • Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise

Dokumenti Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja:

Fina Root CA

Opća pravila davanja usluga certificiranja (Certificate Policy)
Opća pravila davanja usluga certificiranja Fina Root CA (ver.1.0.), datum stupanja na snagu: 07.12.2015.

Fina RDC 2015 CA

Opća pravila davanja usluga certificiranja (Certificate Policy)
Izmjene i dopune Općih pravila davanja usluga certificiranja br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Opća pravila davanja usluga certificiranja (ver.5.1), datum stupanja na snagu: 05.09.2016.

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1) datum stupanja na snagu  05.09.2016.
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1) datum stupanja na snagu  05.09.2016.

Fina RDC-TDU 2015 CA

Opća pravila davanja usluga certificiranja (Certificate Policy)
Izmjene i dopune Općih pravila davanja usluga certificiranja br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Opća pravila davanja usluga certificiranja (ver.5.1), datum stupanja na snagu: 05.09.2016.

Pravilnici o postupcima certificiranja (Certification Practice Statement)
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1) datum stupanja na snagu  05.09.2016.
Izmjene Pravilnika o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate br. 1/5.1, datum stupanja na snagu: 01.03.2017.
Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate (dokument za javnu objavu) (ver.5.1) datum stupanja na snagu  05.09.2016.

Fina QTSA 2015

Opća pravila davanja usluga izdavanja naprednih vremenskih žigova (Time-Stamp Policy)
Opća pravila davanja usluga izdavanja naprednih vremenskih žigova (ver.1.0) datum stupanja na snagu: 07.12.2015.

Fina RDC CA

Opća pravila davanja usluga certificiranja (Certificate Policy)
Opća pravila davanja usluga certificiranja (ver.4.1), datum stupanja na snagu: 05.10.2015.

Fina RDC-TDU CA

Opća pravila davanja usluga certificiranja (Certificate Policy)

Opća pravila davanja usluga certificiranja (ver.4.1), datum stupanja na snagu: 05.10.2015.

Starije verzije dokumenata Fininih produkcijskih sustava za obavljanje usluga certificiranja dostupne su sa stranica Arhive dokumentacije.

ARHIVA DOKUMENTACIJE

 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite