English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

OBAVIJESTI

PROMJENA ADRESE UPISNIČKOG MJESTA ZAGREB

 

S datumom 26. ožujka 2018. godine, Upisničko mjesto Zagreb seli s lokacije Trg svibanjskih žrtava 1995. br. 1  na novu adresu Ulica grada Vukovara 70, Zagreb.

 

 
 
Pretraživanje
 
 
Upisnik založnih prava - on line
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite