English
header Fina hr.jpg
 
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
DEMO DIGITALNI CERTIFIKATI

Za što se koriste Demo certifikati?

Demo digitalni certifikati se izdaju za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja, kako bi ta rješenja ispravno koristila produkcijske certifikate.

U čemu je razlika između demo i produkcijskih certifikata? Da li će dokument potpisan Fininim Demo certifikatom biti pravno valjan?

Demo certifikati su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki Fininim produkcijskim certifikatima. Uporaba Demo certifikata smije rezultirati pouzdanjem u elektronički potpis, autentifikaciju, enkripciju ili u bilo koji drugi vid korištenja Demo certifikata za primjene isključivo u testnoj ili prezentacijskoj okolini.

Korisničke Demo certifikate izdaje Fina Demo CA, a potpisani su privatnim potpisnim ključem Fina Demo CA, koji je različit od privatnih potpisnih ključeva Fininih produkcijskih CA-ova kojima se potpisuju produkcijski korisnički certifikati.

Koji je cilj uvođenja novih promjene u Demo i produkcijske certiifkate?

Cilj ovih promjena je povećanje sigurnosti i povjerenja u izdane certifikate i vremenske žigove koje izdaje Fina te posljedično povećanje sigurnosti i povjerenja u napredni elektronički potpis, autentifikaciju i druge primjene certifikata i vremenskih žigova.

Na što se odnose promjene u sustavima za izdavanje digitalnih certifikata?

Promjene se odnose na uvođenje korijenskog (root) CA certifikata, promjene u strukturi CA certifikata te promjene u strukturi korisničkih certifikata i vremenskih žigova.

Na što će utjecati navedene promjene?

Ove promjene utjecat će na postojeća korisnička informatička rješenja koja koriste Finine certifikate i vremenske žigove te će stoga biti potrebno prethodno, na svim korisničkim rješenjima koja koriste Finine certifikate, provjeriti njihovu spremnost za korištenje izmijenjenih certifikata i po potrebi obaviti prilagodbu korisničkih rješenja.

Koje Demo certifikate mogu zatražiti?

Fina izdaje Demo certifikate za sve tipove certifikata koje izdaje u produkciji.

Kakav je profil novih DEMO certifikata?

Demo certifikati u Fina Demo 2014 okolini izdaju se prema novim profilima koji su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki profilima Fininih produkcijskih certifikata koje će Fina započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. U Fina Demo 2014 okolini certifikate za krajnje korisnike izdaje certifikacijsko tijelo (engl. Certification Authority, CA) pod nazivom Fina Demo 2014 CA.

Zašto Fina izdaje dvije različite vrste Demo certifikata?

Zakonska regulativa o elektroničkom potpisu te pripadni obvezujući međunarodni normizacijski dokumenti obavezuju Finu na odgovarajuće promjene u produkcijskim certifikatima. Prve produkcijske digitalne certifikate koji će u sebi uključivati najavljene promjene (certifikati prema novim izmijenjenim profilima) Fina će započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

Kako bi korisnici čija rješenja/sustavi koriste Finine digitalne certifikate pravovremeno izvršili testiranje i prilagodbu svojih informatičkih rješenja/sustava, već sada mogu zatražiti izdavanje Demo certifikata prema novim profilima, koji će biti izdani na Fina Demo 2014 okolini.

Iz tog razloga su trenutno u funkciji dvije zasebne Demo okoline:

 • FINA DEMO OKOLINA - Demo okolina u kojoj se izdaju Demo certifikati prema profilima certifikata koji se trenutno izdaju u produkciji,
 • Fina DEMO 2014 OKOLINA - nova Demo okolina u kojoj se izdaju Demo certifikati prema profilima certifikata koje će Fina započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

Kako mogu znati iz koje mi Demo okoline certifikati trebaju?

Ukoliko testiranje radite za sustav koji je prilagođen za rad sa postojećim profilom certifikata, tada trebate nabaviti Demo certifikate koji se izdaju iz postojeće Fina demo okoline.

Ukoliko su započeta testiranja za prilagodbu rješenja/sustava prema novom profilu, potrebno je zatražiti izdavanje Demo certifikata koji se izdaju iz nove FINA DEMO 2014 OKOLINE.

Koji root certifikat trebam koristiti u DEMO okolini?

Prema sadašnjem profilu certifikata koristi se Fina Demo CA, samopotpisni (root) certifikat koji je namijenjen za provjeru certifikata koji izdaje Fina Demo CA.

Root CA za Fina Demo 2014 okolinu je Fina Demo Root CA.

Da li je moguće stare certifikate prilagoditi za rad u novoj okolinom?

Sva korisnička informatička rješenja moraju do početka primjene promjena, u 4. Kvartalu 2015.g., u produkciji biti prilagođena za rad s izmijenjenim  profilom certifikata, ali istovremeno moraju i dalje podržavati rad s postojećim profilom certifikata do isteka perioda njihove valjanosti.

Gdje mogu predati dokumentaciju za izdavanje Demo certifikata?

Dokumentaciju za izdavanje Demo certifikata potrebno je predati u najbližu poslovnicu Fine.

Da li Demo certifikate moram zatražiti sam za svoj poslovni subjekt ili ga može zatražiti i tvrtka od koje je kupljeno rješenje/sustav?

Demo certifikat od Fine može zatražiti, osim poslovnog subjekta, i informatička kuća koja provodi testiranje rješenja (tvrtka od koje je kupljeno rješenje/sustav). U tom slučaju u Zahtjev za izdavanje Demo certifikata unose se podaci informatičke kuće kao podnositelja Zahtjeva.

Na koji vremenski period se izdaju Demo certifikati? Koja je cijena Demo certifikata?

Fina Demo certifikate izdaje na period od 2 godine i za njihovo izdavanje ne naplaćuje se naknada.

Koju dokumentaciju trebam dostaviti za izdavanje Demo certifikata?

Za izdavanje  Demo certifikata potrebno je predati ispunjen i ovjeren odgovarajući obrazac Zahtjeva. Odabir obrasca Zahtjeva ovisi o tipu Demo certifikata čije se izdavanje traži. Ukoliko do sada niste koristili neki od Fininh certifikata potrebno je prethodno izvršiti registraciju u sustav PKI.

Izdavanje Fina DEMO certifikata

Za izdavanje postojećih  Fina DEMO certifikata predaje se jednaki obrazac Zahtjeva koji se predaje i za izdavanje postojećih produkcijskih certifikata te na njemu kao certifikacijsko tijelo treba označiti "Demo CA".

Izdavanje Fina DEMO 2014 certifikata

Za izdavanje Fina DEMO 2014 u Finu je potrebno predati Zahtjev za izdavanje Fina DEMO 2014 certifikata.

Uz oba navedena Zahtjeva potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva. Također, za izdavanje Demo certifikata ne potpisuje se Ugovor o obavljanju usluga certificiranja.

Koju dokumentaciju trebam predati za registraciju u sustav PKI?

Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar;
 • Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za poslovne subjekte);
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Za izdavanje Demo osobnih certifikata svaka fizička osoba koja podnosi Zahtjev obavlja jednokratnu registraciju, na temelju važećeg identifikacijskog dokumenta.

Za registraciju tijela državne uprave (TDU) u registracijski ured Fine treba predati sljedeću dokumentaciju:

 • akt temeljem kojeg je tijelo osnovano;
 • Obavijesti državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju;
 • presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje.

Na koji način mogu provjeriti da li sam registriran u sustav PKI?

Ukoliko već koristite neke od Fininih produkcijskih poslovnih ili TDU certifikata, znači da je registracija vašeg poslovnog subjekta, odnosno TDU, u registracijskom uredu Fine već obavljena.
Ako je u međuvremenu došlo do promjene navedenih podataka, uz zahtjev i presliku osobne iskaznice potrebno je predati dokumente za registraciju poslovnog subjekta.

Gdje mogu preuzeti DEMO certifikate i DEMO CA root certifikat?

Fina DEMO certifikate i FINA Demo CA root certifikat može se preuzeti s adrese http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1729.

Gdje mogu preuzeti  Fina DEMO 2014 certifikate i Fina Demo Root CA?

Fina DEMO 2014 certifikate i FINA Demo Root  CA root certifikat može se preuzeti s adrese http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1730.

Na koji način mogu opozvati DEMO certifikat?

Opoziv DEMO certifikata možete zatražiti putem Zahtjeva za opoziv, suspenziju, reaktivaciju ili oporavak certifikata koji se predaje u Registracijski ured Fine.

Gdje mogu provjeriti status postojećih DEMO certifikata?

Provjera statusa postojećih Fina DEMO certifikata obavlja se provjerom CRL odnosno  na jednak način kao i provjera statusa postojećih produkcijskih certifikata. FINA Demo CA objavljuje CRL putem HTTP i putem LDAP protokola.

Koji je period isteka valjanosti postojećih korisničkih certifikata na smart karticama i USB tokenima, a koji za certifikate standardne razine sigurnosti?

Istek perioda valjanosti postojećih korisničkih certifikata na smart karticama i USB tokenima (certifikati srednje razine sigurnosti) je dvije godine od njihova izdavanja, a istek perioda valjanosti većine soft certifikata (certifikati standardne razine sigurnosti) je pet godina od njihova izdavanja.

Dvije godine od početka primjene navedenih promjena isteći će zadnji izdani certifikati srednje razine sigurnosti, a pet godina od početka primjene navedenih promjena prestat će važiti i zadnji certifikati standardne razine sigurnosti izdani na postojećem produkcijskom sustavu.

Na koji način mogu preuzeti Demo aplikacijski i Demo SSL certifikat za poslužitelj?

Nakon obrade dokumentacije predane u Registracijski ured Fine, skrbnik certifikata, putem telefona ili e-pošte, dobiva obavijest o mogućnosti preuzimanja aktivacijskih podataka za Demo aplikacijski i Demo SSL certifikat za poslužitelj. Skrbnik certifikata aktivacijske podatke preuzima u Registracijskom uredu Fine.

Na koji način mogu preuzeti DEMO aplikacijski certifikat za fiskalizaciju?

Nakon obrade dokumentacije predane u Registracijski ured Fine, a da bi mogao preuzeti certifikat za fiskalizaciju, skrbnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

 • na adresu e-pošte ili
 • osobno u registracijskom uredu Fine.

Ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može preuzeti isključivo osobno u Registracijskom uredu Fine.

Ako je skrbnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte, aktivacijske će podatke dobiti putem e-pošte.

Prilikom preuzimanja aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju, skrbnik certifikata treba odabrati duljinu ključa 2048.

Na koji način mogu preuzeti DEMO poslovni i DEMO osobni soft certifikat?

Nakon obrade dokumentacije predane u Registracijski ured Fine, a da bi mogao preuzeti Demo poslovni i osobni soft certifikat, potpisnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

 • putem SMS-a i e-pošte ili
 • osobno u Registracijskom uredu Fine.

Ako prilikom predaje dokumentacije potpisnik nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo prilikom osobne identifikacije u Registracijskom uredu Fine.

U kojoj okolini mogu zatražiti usluge DEMO vremenskog žiga?

Unutar Fina Demo okoline (postojeća Demo okolina) ne izdaju se vremenski žigovi.

Novi servis vremenskog žiga uspostavljen je u Fina Demo 2014 okolini (nova Demo okolina).
Demo vremenski žigovi koji se izdaju u Fina Demo 2014 okolini u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno su jednaki profilu Fininih kvalificiranih vremenskih žigova koje će Fina započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine. U ovoj okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) servis koji vremenske žigove potpisuje certifikatom Fina Demo TSA1 2014.

Za koje potrebe i u koje svrhe se izdaje DEMO vremenski žig?

Demo vremenski žigovi izdaju se za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja kako bi ta rješenja mogla ispravno koristiti buduće Finine produkcijske kvalificirane vremenske žigove.

Demo vremenski žigovi su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki budućim Fininim kvalificiranim vremenskim žigovima, ali se Demo vremenski žigovi smiju koristiti isključivo u svrhe testiranja i provjere ispravnosti informatičkih rješenja.

U Fina Demo 2014 okolini vremenske žigove izdaje TSA (engl. Time-Stamping Authority) pod nazivom Fina Demo TSA 2014. Vremenski žigovi koje izdaje Fina Demo TSA 2014 servis vremenskog žiga potpisani su certifikatom Fina Demo TSA1 2014 čiji je izdavatelj Fina Demo CA 2014.

U kojem razdoblju će biti uspostavljen produkcijski servis za izdavanje kvalificiranih vremenskih žigova?

Fina planira u 4. kvartalu 2015. godine uspostavu produkcijskog servisa za izdavanje kvalificiranih vremenskih žigova koji će zamijeniti postojeći produkcijski servis za izdavanje vremenskih žigova pod nazivom FINA Servis vremenske ovjere.

Na koji način mogu pristupiti servisu vremenskog žiga?

Za potrebe testiranja i usklađivanja svojih rješenja koja upotrebljavaju vremenske žigove, korisnik može zatražiti pristup i korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga.

Koji je preduvjet za korištenje DEMO TSA 2014 servisa?

Preduvjet za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa je posjedovanje autentifikacijskog Demo certifikata na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijskog certifikata.

Demo certifikat mora biti izdan od strane Fina Demo 2014.

Koja je cijena korištenja DEMO TSA servisa vremenske ovjere? Gdje mogu predati pristupnicu?

Fina ne naplaćuje korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga. Za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa vremenskog žiga potrebna je prethodna registracija korisnika na temelju ispunjene Pristupnice za korištenje Fina Demo TSA 2014 servisa.

Pristupnicu možete predati u najbliži Registracijski ured Fine.

Koliko dugo mogu koristiti servisa DEMO TSA 2014?

Fina Demo TSA 2014 servis je moguće koristiti najduže godinu dana od dana registracije na servis.

Gdje mogu pristupiti servisu FINA DEMO TSA 2014?

Ukoliko posjedujete autentifikacijski Demo certifikat na Fina e-kartici/USB tokenu ili Demo aplikacijski certifikat instaliran na računalo, Fina Demo servisu vremenskog žiga možete pristupiti preko pristupne točke servisa https://tsa.fina.hr/ts-rfc3161

Kada će Fina početi izdavati produkcijske certifikate s novim profilom?

Prve produkcijske digitalne certifikate koji će u sebi uključivati najavljene promjene (certifikati prema novim izmijenjenim profilima) Fina će započeti izdavati u 4. kvartalu 2015. godine.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite