English
header Fina hr.jpg

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka u Financijskoj agenciji.

e-mail kontakt: zop@fina.hr

 

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite