English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

ZAŠTITA NOVČANE POMOĆI ZA MAJKU ODGOJITELJICU, ODNOSNO RODITELJA ODGOJITELJA, OD OVRHE

17. studenoga 2016. - U povodu isplate novčane pomoći za majku odgojiteljicu, odnosno roditelja odgojitelja, koji Grad Zagreb isplaćuje temeljem Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu od 31. kolovoza 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu od 20. listopada 2016. godine te Rješenja kojim se majci odgojiteljici, odnosno roditelju odgojitelju, priznaje pravo na novčanu pomoć, Financijska agencija je od strane Grada Zagreba obavještena da se navedena novčana pomoć smatra drugim dohotkom.

S obzirom da se novčana pomoć za majku odgojiteljicu, odnosno roditelja odgojitelja, smatra drugim dohotkom na isto se, radi zaštite navedenog primanja od ovrhe, primjenjuje odredba članka 173. stavak 7. Ovršnog zakona, koja propisuje da se odredbe koje se odnose na zaštitu plaće od ovrhe (od ovrhe izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće odnosno 2/3 neto plaće kada je ista manja od prosječne neto plaće) primjenjuju i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Iz svega navedenog, kako bi ovršenik - majka odgojiteljica, odnosno roditelj odgojitelj, mogao zaštiti navedeno primanje, potrebno je da uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona u bilo koju poslovnicu Financijske agencije dostavi i javnu ispravu kojom dokazuje da je to primanje jedino i stalno novčano primanje.

Prema mišljenju Ministarstva pravosuđa, javnom ispravom iz članka 173. stavak 7. OZ-a smatra se potvrda Porezne uprave i to samo ako je u navedenoj potvrdi naznačeno da ovršenik u razdoblju za koje se potvrda izdaje ima evidentirano samo primanje po osnovi drugog dohotka, a istovremeno nema evidentiran nikakav drugi dohodak ni primitak u tom razdoblju niti je na potvrdi naznačeno da obavlja samostalnu djelatnost.

Budući da je iz Rješenja Grada Zagreba kojim se majci odgojiteljici, odnosno roditelju odgojitelju, priznaje pravo na novčanu pomoć razvidno da će se ovršeniku navedeno novčano primanje isplaćivati mjesečno, odnosno u određenom razdoblju, rješenje se može smatrati javnom ispravom kojom se dokazuje da je predmetno novčano primanje stalno dok se potvrda Porezne uprave može smatrati dokazom da je novčana pomoć jedino novčano primanje majke odgojiteljice, odnosno roditelja odgojitelja.

S obzirom na navedeno, ako ovršenik dostavi potvrdu Porezne uprave u kojoj su svi iskazani novčani iznosi nula i Rješenje Grada Zagreba, Fina će ovršeniku, sukladno odredbi članka 173. stavak 7. Ovršnog zakona, otvoriti zaštićeni račun.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite