English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2016.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU – 30.9.2016.

Zagreb, 5. prosinca 2016. - Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 202 066 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 61 %), dok je žena 125 569 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 39 %). Od 40,42 milijarde duga na muškarce se odnosi 29,37 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 11,05 milijardi kuna (udio 27 %).

Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana, najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Zagrebu (59 %).  Shodno tome, najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji i u Gradu Zagrebu (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (34 %).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (8,7 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (3,0 milijarde kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (52 %). U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana manji je za 1,6 %, a u iznosu duga neznatno je veći, 0,1 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana prema rodnom kriteriju - 30.9.2016.


Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina - Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite