English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2016.
PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.10.2016.

Zagreb, 16. prosinca 2016. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. listopada 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 58,3 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 11,2 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,3 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. listopada 2016. godine bilo 77 348. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 121 165 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna.

Prema iznosu duga, 31. listopada 2016., u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (13,3 %) te građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od 1 milijun kuna i onih čiji je iznos veći od milijun kuna (11,9 %).

Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj blokiranih građana, kao i iznos njihova duga, s izuzetkom onog jednakog ili manjeg od 2.000 kuna te većeg od 2.000, a jednakog ili manjeg od 10.000 kuna, povećao se u odnosu na stanje od 31. prosinca 2015. godine. Najviše je porastao broj blokiranih građana čiji je iznos duga veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (13,1 %).

Za usporedbu, dug 4447 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,50 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,9 %) i veći je od duga preostalih 324 775 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,16 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.10.2016.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.10.2016.


Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite