English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2016.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA STUDENI 2016. GODINE

Zagreb, 30. prosinca 2016. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2016. godine, bila su blokirana 31 252 poslovna subjekta, što je za 1,3 % više u odnosu na listopad 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 18,16 milijardi kuna, što je za 2,1 % manje nego u listopadu 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 12 517 poslovnih subjekata (28,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,28 milijardi kuna (28,6 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga u blokadi je bilo 330 297 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,08 milijardi kuna, što je za 1,0 % više u odnosu na prethodni mjesec. Jedan od razloga rastu broja blokiranih građana i iznosa duga jesu odjavljeni obrti čiji se dug briše iz evidencije na razini fizičkih osoba (obrta) i prenosi na građane, dotadašnje vlasnike obrta.

Od 1. siječnja 2011. do 30. studenoga 2016. godine zaprimljene su 7 169 834 osnove, od čega se 28,13 % odnosi na poslovne subjekte, a 71,87 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 119,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 35,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - studeni 2016.


Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite