English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.
PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA STEČAJ POTROŠAČA

Zagreb, 27. prosinca 2017. - Objavljujemo Pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Stečaj potrošača.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača (NN broj 100/15) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu.

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama:

  1. Broj predmeta prema vrsti potrošača
  2. Broj predmeta prema savjetovalištima
  3. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema savjetovalištima
  4. Broj predmeta prema županijama
  5. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 27.12.2017.

 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite