English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA PROSINAC 2016. GODINE

Zagreb, 1. veljače 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine, bilo je blokirano 30 890 poslovnih subjekata, što je za 1,2 % manje u odnosu na studeni 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,81 milijardu kuna, što je za 2,0 % manje nego u studenom 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 10 769 poslovnih subjekata (25,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,34 milijarde kuna (29,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca u blokadi je bilo 327 176 građana, što je za 3121-og građanina (0,9 %) manje nego u studenom. Dug građana iz osnova iznosio je 41,16 milijardi kuna, što je za 0,2 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2016. godine zaprimljeno je 7 270 595 osnova, od čega se 28,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 120,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 36,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - prosinac 2016.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite