English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA OŽUJAK 2017. GODINE

Zagreb, 3. svibnja 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine, bilo je blokirano 28 788 poslovnih subjekata, što je za 0,9 % manje u odnosu na veljaču 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,37 milijardi kuna, što je za 5,2 % više nego u veljači 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 6625 poslovnih subjekata (18,7 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,64 milijarde kuna (17,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka u blokadi su bila 330 762 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,99 milijardi kuna, što je za 0,8 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 31. ožujka 2017. godine zaprimljeno je 7 602 920 osnova, od čega se 27,33 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,67 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 125,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 38,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - ožujak 2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite