English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.3.2017.

Zagreb, 8. svibnja 2017. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 41,3 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (7,2 milijarde kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su također blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 1,0 milijun kuna, a slijede oni Međimurske županije s 949,6 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 712,5 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 603,5 tisuća kuna, što je za 1,7 % više nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 593,3 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6376, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5186, građevinarstvo s 3694 i prerađivačka industrija s 3120 blokiranih poslovnih subjekata. Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,7 milijardi kuna ili 21,3 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,5 milijardi kuna duga ili 19,9 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.3.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.3.2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite