English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.5.2017.

Zagreb, 19. srpnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. svibnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 47,5 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 54,8 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,9 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. svibnja 2017. godine bilo 73 679. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 115 882 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 31. svibnja 2017. godine, dug je manji i iznosi 435,5 milijuna kuna.

Dug 4625 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,17 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,3 %) i veći je od duga preostalih 325 100 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,24 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,7 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.5.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.5.2017.


Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite