English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.
PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO RODNOM KRITERIJU NA RAZINI ŽUPANIJA - STANJE 30.6.2017.

Zagreb, 29. kolovoza 2017. - Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2017. godine u blokadi je bilo 325 009 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 42,18 milijarde kuna. Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenim osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 202 359 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 122 650 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 42,18 milijardi duga na muškarce se odnosi 30,85 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 11,32 milijardi kuna (udio 27 %). Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji (59 %), a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (34 %).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje su zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji (175 milijuna kuna). Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su stanovnice Grada Zagreba (3,11 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana jednak je (62 %), a u iznosu ukupnog duga manji je za 1,0 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija - 30.6.2017.

Tablica: Broj dužnika i iznos duga prema rodnom kriteriju

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite