English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.8.2017.

Zagreb, 5. listopada 2017. - Prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 965,34 tisuće kuna, a slijede oni Međimurske županije s 843,35 tisuća, Splitsko-dalmatinske sa 673,62 tisuće te Šibensko-kninske županije sa 642,81 tisuću kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj (237,04 tisuće kuna) i Požeško-slavonskoj županiji (290,42 tisuće kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 586,11 tisuća kuna, što je za 3,9 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 609,97 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5792, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 4795 i građevinarstvo s 3372 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (3,7 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,2 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,0 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.8.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.8.2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
komentari i pitanja
 

Kontakt:

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

e-mail:
pr@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite