English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 30.9.2017.

Zagreb, 9. studenoga 2017. - Prema stanju na dan 30. rujna 2017. godine, od ukupno 9804 blokirane pravne osobe, njih 7222 ili 73,7 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 9,26 milijardi ili 90,7 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 6113 ili 53,4 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada traje neprekidno 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,66 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,12 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 6,62 milijarde kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 64,1 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem rujna 2017. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 4,90 milijardi kuna ili 58,3 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije sa 1,17 milijardi kuna duga (13,9 %) te Zagrebačke županije sa 0,46 milijardi kuna neizvršenih osnova (5,5 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 30.9.2017.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 30.9.2017.


Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite