English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
PROJEKTGRADNJA D.O.O., DRUŠTVO IZ KONCERNA AGROKOR PODNIJELO GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU U SVRHU JAVNE OBJAVE
Zagreb, 3. siječnja 2018. - Do 3. siječnja 2018. godine, zakonom propisanu obvezu sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu u svrhu javne objave ispunila je većina društava iz Koncerna Agrokor, osim sljedećih: AMBALAŽNI SERVIS d.o.o., BELJE d.d., BARANJA BETONI d.o.o., MOSLAVKA KUTINA d.d., PIK VINKOVCI d.d., RIVIJERA d.d., ROTO ULAGANJA d.o.o., SOJARA d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o. i VUPIK d.d. Od onih koji su podnijeli godišnji financijski izvještaj, zadnje među njima bilo je društvo PROJEKTGRADNJA d.o.o. (2.1.2018.). Osnovni financijski rezultati poslovanja ovih i drugih navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, te je dostupna bez naknade.

Popis društava i ustanova iz Koncerna Agrokor
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite