English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.11.2017.

Zagreb, 10. siječnja 2018. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. studenoga 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 44,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 51,9 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 30. studenoga 2017. godine bilo 68 773. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 108 871 građanin blokiran zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 30. studenoga 2017. godine, dug je manji i iznosi 407,1 milijun kuna.

Dug 4714 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,1 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,7 %) i veći je od duga preostalih 318 069 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,7 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,3 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.11.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.11.2017.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite