English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
OBAVIJEST ZA OBVEZNIKE PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2017. GODINU

Zagreb, 25. travnja 2018. - Od 1. siječnja do 25. travnja 2018. godine, godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2017. godinu za statističke i dr. potrebe podnijelo je 52.316 obveznika, kojih je ukupno 162.863. Pozivamo obveznike da na vrijeme ispune zakonske obveze za 2017. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16), kojim je propisano da je 30. travnja (ponedjeljak) rok za predaju GFI za statističke i dr. potrebe, a u svrhu javne objave u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine. Obje je obveze moguće ispuniti istovremeno, do 30. travnja, predajom GFI-a za statističke i dr. potrebe te u svrhu javne objave (svrha predaje 3). Financijska agencija zaprima izvještaje u poslovnim jedinicama u redovnom radnom vremenu, poštom i putem internetskog servisa RGFI uz korištenje digitalnog certifikata, 24 sata dnevno.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i dr. potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Za one obveznike koji nisu koristili aplikaciju od posljednje predaje GFI-a, preporuka je da provjere ispravnost postavki na svome računalu, prvenstveno radi provjere ispravnosti elektroničkoga potpisa kroz opciju "test e-potpisa". U slučaju neuspješnog testnog potpisivanja treba provjeriti je li preuzeta zadnja verzija Fininog potpisnog modula (verzija od 4.7.2016.), a ako nije treba ju preuzeti s naslovnice web aplikacije RGFI te pripremiti računalo sukladno "Uputi za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom". Način rada s aplikacijom i potpisnim modulom opisan je u Korisničkoj uputi za aplikaciju RGFI putem web-a dostupnoj na naslovnici aplikacije. U nemogućnosti samostalnoga podešavanja postavki na računalu obveznici mogu kontaktirati Odjel za korisnike na besplatni broj telefona 0800 0080 ili na adresu e pošte info@fina.hr.

 
 
Pretraživanje
 
najcesca pitanja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite