English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA OŽUJAK 2018. GODINE

Zagreb, 24. travnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2018. godine, bilo je blokirano 23 999 poslovnih subjekata, što je za 0,1 % manje u odnosu na veljaču 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 12,83 milijarde kuna, što je za 5,9 % manje nego u veljači 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4789 poslovnih subjekata (16,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, u iznosu od 4,55 milijardi kuna (26,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka u blokadi su bila 325 254 građana. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,37 milijardi kuna, što je za 0,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 17,9 milijardi kuna, odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (41,4 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 21,0 milijardu kuna ili 48,5 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), iznosi ukupno 22,3 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,4 %).

Od 1. siječnja 2011. do 31. ožujka 2018. godine, zaprimljeno je 8 690 907 osnova, od čega se 25,9 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,1 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 138,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 46,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - ožujak

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite