English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI/ GRAĐANI
OBAVIJEST UPLATITELJIMA JAMČEVINE U SERVISU e-DRAŽBA

Zagreb, 26. travnja 2018. - Da bi uplata jamčevine bila valjana, potrebno je voditi računa da ista bude izvršena u roku navedenom u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Iz navedenog razloga se preporučuje uplatiti jamčevinu prije zadnjeg dana roka za uplatu jamčevine.

U slučaju da se jamčevina uplaćuje zadnji dan roka za uplatu jamčevine, preporučuje se voditi računa o pravilima platnog prometa i općim uvjetima banke uplatitelja jamčevine kako bi uplata bila pravovremena.

Uplate jamčevina u servisu e-Dražba

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite