English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.3.2018.

Zagreb, 8. svibnja 2018. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2018. godine, od ukupno 8437 blokiranih pravnih osoba, njih 5642 ili 66,9 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 6,35 milijardi ili 86,9 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bila su zaposlena 3992 ili 45,2 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,27 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,88 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 4,98 milijardi kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 68,1 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem ožujka 2018. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb, odnosila se 3,61 milijarda kuna ili 56,9 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga, slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije s 0,80 milijardi kuna duga (12,6 %), Šibensko-kninske s 0,47 milijardi (7,5 %) te Zagrebačke županije s 0,29 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,5 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana po županijama - 31.3.2018.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.3.2108.

Za više informacija o kretanju neizvršenih osnova za plaćanje, Vaš upit možete poslati na sljedeće načine:

  • e-poštom: analize@fina.hr;
  • telefaksom: 01/6128 383;
  • poštom: Fina – Centar za registre, Grahorova 20, 10000 Zagreb.
 
 
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite