English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA
MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI

MISIJA

 

Fina je jedinstveno mjesto susreta tržišnih dionika s poslovnim rješenjima financijskog posredovanja, kvalitetnim poslovnim informacijama, elektroničkim poslovanjem i uslugama javnog sektora, koje pruža elektroničkim putem te posredstvom razvijene poslovne mreže. Spajanjem tradicije, javnog interesa i tržišne orijentacije, Fina nudi visokokvalitetne, inovativne usluge prilagođene zahtjevima korisnika te bazirane na načelima društvene odgovornosti.

VIZIJA

Fina će primjenom najbolje europske prakse, poticanjem inovacija i prilagodbom potrebama korisnika biti vodeća institucija na području jugoistočne Europe u pružanju proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti u poslovnom sektoru, na korist svojih zaposlenika, klijenata i šire društvene zajednice.

VRIJEDNOSTI

 

Vrednovanje znanja i poticanje inovativnosti

 

Zajedništvo zaposlenika i odgovornost prema zajednici

 

Stalno unaprjeđenje poslovnih rješenja i prilagodba zahtjevima klijenata

 

Tradicija, profesionalnost i jedinstvena poslovna rješenja

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite