English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA
POLITIKA KVALITETE

Sva Finina nastojanja idu u smjeru spajanja javnog interesa i tržišne orijentacije, oplemenjivanjem šire društvene zajednice i svih dionika, ne zanemarujući dodanu vrijednost, kreirajući pritom inovativna poslovna rješenja. Fina ima dokazanu sposobnost prilagođavanja dinamičnosti i kompleksnosti promjena u okruženju. Proaktivnim nastupom, Fina svojim klijentima pruža visoku kvalitetu svojih usluga, personaliziranim odnosom i primjenom suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i poslovnih rješenja. Prepoznajemo navike i preference svojih klijenata, čime pridobivamo i zadržavamo njihovu lojalnost i osnažujemo Finin ugled.

 

Fina je, svojom ulogom integratora, centralno mjesto u državnom sustavu pružatelja informacija i upravljanja registrima te povezivanja više entiteta. Naša poslovna mreža u službi je zadovoljstva poduzetnika te svih građana RH kao jedinstveno mjesto kontakta, a sa svojim poslovnim rješenjima aktivno sudjeluje u procesima reforme državne uprave i unaprjeđenju efikasnosti državne administracije.

 

Fina investira u svoj ljudski potencijal, ističući se visokim profesionalizmom i ekspertnim znanjima svojih zaposlenika. Primjene najboljih korporativnih praksi te obogaćivanje dosadašnjeg iskustva novim sposobnostima, znanjima i talentima, osiguravaju kontinuitet uspješnog poslovanja Fine te njezino svakodnevno dokazivanje kao pouzdanog partnera.

 

Financijska će agencija biti proeuropski orijentirana organizacija, koja će osigurati svoj održivi rast i razvoj implementacijom najbolje europske i svjetske prakse. Lidersku ćemo poziciju u regionalnim razmjerima ostvariti primjenjujući vlastito znanje te poticanjem inovacija i sudjelovanjem u twinning projektima, kao korisnik i mentor.

 

U krug svojih dosadašnjih klijenata znatnije ćemo uključiti i građane, poduzetnike te različite strukture lokalnih zajednica, dok ćemo s postojećima održati i unaprijediti razinu suradnje. Svima ćemo njima pružati proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti, a u službi njihova cjelovitog zadovoljstva.

 

Bit ćemo prepoznatljivi i prihvatljivi svim grupama klijenata kao centralno mjesto za primitak, obradu i diseminaciju podataka poštujući osnovne vrijednosti bitne za naše korisnike (pravovremenost, kvaliteta, sigurnost, nepobitnost), a sve u svrhu što kvalitetnijeg upravljanja informacijama koje su temelj našeg poslovanja.

 

Želimo i nadalje biti partner prvog izbora našem vlasniku u realizaciji projekata od državnog značaja, zauzimajući pri tome proaktivan stav u identifikaciji problema i predlaganju mogućih rješenja, kroz pregled konsolidacije državnih financija okrupnjavanja agencijskih poslova.

 

Ujedno, naši strateški resursi (educirani i motivirani zaposlenici, teritorijalna prisutnost i informatička pokrivenost), kroz pojednostavljenje državne administracije, pružit će dodanu vrijednost za lokalnu zajednicu, poduzetnike i građane. Pritom će se korisnicima naših proizvoda i usluga prema preferencijama pružati izbor između personaliziranog odnosa putem naše poslovne mreže ili kroz suvremene elektroničke kanale.

 

Uvažavajući prednosti komercijalno-agencijskog sustava, Fina će biti primjer organizacijski održivog modela, povezujući svoje djelatnosti na efikasan i koristan način.

 

Naš će se sustav poslovnih odnosa sastojati od različitih sudionika koji će oplemenjivati i ostvarivati misiju Fine, ali pritom će blagonaklono djelovati na zadovoljstvo vlasnika, klijenata, zaposlenika, partnera i najšire društvene zajednice.

 

 

predsjednica Uprave

mr.sc. Anđelka Buneta

 

Zagreb, 30. 09. 2014.

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite