English
header Fina hr.jpg

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovan je službenik za informiranje u Financijskoj agenciji:

Karlo Seleši, dipl. oecc.
Ured Uprave
fax 01/630 4267
e-mail karlo.selesi@fina.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama 25/2013
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/2015

Odluka o pravu na pristup informacijama Financijske agencije

Katalog informacija


Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju službenika za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2017. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 


Zahtjev za Pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

   a) pisanim putem na adresu: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70,10000 Zagreb
   b) elektroničkom poštom na adresu: e-mail: karlo.selesi@fina.hr
   c) telefaksom na broj: 01/ 630 4267,
   d) na zapisnik, ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu telefonom.


 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite