English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA

AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA

Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. studenoga 2009. godine, Klasa: 215-01/09-02/02 Ur. broj: 5030105-09-1, kojim je donesen Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2010 – 2012. (u nastavku: Program) i na temelju članka 23. Statuta Financijske agencije, Uprava Financijske agencije donijela je akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa te ga dostavila Ministarstvu financija.
 
Odluka o donošenju akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog Programa
Antikorupcijski Program Vlade RH
Antikorupcijski program u Financijskoj agenciji
Odluka o potpisivanju Izjave o povjerljivosti i nepristranosti
Izjava o povjerljivosti i nepristranosti
Kontakt podaci Ureda za unutarnju reviziju

 
 

PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

Ukoliko imate saznanja o određenim problemima ili sumnjate u korupciju unutar Financijske agencije, molimo Vas da nas o tome izvijestite na e-mail adresu:

nepravilnosti@fina.hr

Aktivno provodeći Antikorupcijski program koji obilježava nulta stopa tolerancije prema korupciji, s primjerenom ćemo pozornošću i angažmanom poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara putem postupaka i kanala koje mehanizam pretpostavlja, štiteći pri tome u cijelosti izvor informacija.

 
 

MJERE SUSTAVNOG OTKLANJANJA UZROKA KORUPCIJE

Antikorupcijski program obvezuje Upravu Fine na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, uz primjenu odgovarajućih institucionalnih rješenja, utvrđivanje nadležnosti za provedbu aktivnosti, poštivanje rokova izvršenja te obvezu izvješćivanja Ministarstva financija.

U nastavku su navedene konkretne mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije koje aktivno djeluju na ostvarenje prioritetnih ciljeva Vladine antikorupcijske politike.

Cilj 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
Cilj 3. Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju


Ciljna područja sustavnog otklanjanja uzroka korupcije su sljedeća:

  • poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti;
  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način;
  • usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima;
  • zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te od nepravilnosti i prijevara i pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja.

Izvješća o tijeku provedbe akcijskoga plana za provođenje antikorupcijskoga Programa (mjerama, ciljevima i aktivnostima koje je Financijska agencija poduzela s ciljem povećanja transparentnosti poslovanja te smanjenja rizika od nepravilnosti, prijevara i korupcije) dostavljaju se Ministarstvu financija kvartalno, a najkasnije 30 dana nakon završetka kvartala.

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite