English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE FINANCIJSKA AGENCIJA U SUKOBU INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Financijska agencija u sukobu interesa:

  • AKTER Koncept d.o.o., Zagreb, Josipa Šabana 1, OIB: 53023000849
 
 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA FINANCIJSKE AGENCIJE

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje 01.01.2012.-31.12.2016.

 
 

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Temeljem članka 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena I.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu

 
 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Temeljem čl. 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH) objavljuje se:

Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena X.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena IX.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena VIII.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena VII.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena VI.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena V.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena IV.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena III.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena II.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena I.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu

 
 

ZELENA JAVNA NABAVA

Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu, objavljujemo brošuru o zelenoj javnoj nabavi koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

 
 
OBJAVE JAVNE NABAVE

Sve objave javne nabave mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, na adresi:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "OBJAVE JN", s pripadajućeg popisa odabrati "Popis objava" ili "Jednostavna tražilica", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama javne nabava Financijske agencije.

 
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj je prije pokretanja otvorenog i ograničenog postupka javne nabave radova te roba i usluga velike vrijednosti obvezan staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti), kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora (čl. 218. Zakona o javnoj nabavi) ako ih je Naručitelj propisao.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mora trajati najmanje pet dana, računajući od dana objave dokumentacije na ovoj internetskoj stranici.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu tijekom trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu elektroničke pošte: nabava@fina.hr. U "predmet" ("subject") elektroničke poruke obvezno treba napisati "Prethodno savjetovanje za predmet nabave: _______________________".

Naručitelj zadržava pravo izmijeniti objavljenu dokumentaciju tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u kojem slučaju će produžiti rok za za davanje primjedbi i prijedloga tako da između objave izmijenjene dokumentacije i krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga bude najmanje pet dana.

Po isteku krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima izraditi izvješće i objaviti ga na ovoj internetskoj stranici.

 
 


Predmet nabave: Usluga zakupa oglasnog prostora za potrebe Financijske agencije
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.03.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.03.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 24.03.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge čišćenja u poslovnim prostorima središnjice i RC Zagreb s poslovnicama
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 15.02.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 21.02.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 23.02.2017.

 
 

Predmet nabave: Održavanje i tehnička podrška proizvođača za Oracle Exadata sustave i licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 06.02.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 13.02.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.02.2017.
 
 


Predmet nabave: Usluga međusobnog mrežnog povezivanja lokacija Fine te određenih lokacija institucija kojima Fina pruža usluge
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija objavljena 03.02.2017._NEVAŽEĆA
Obavijest o izmjeni Dokumentacije objavljene 03.02.2017.
Izmijenjena Dokumentacija
Datum objave izmjenjene Dokumentacije: 06.02.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga na izmijenjenu Dokumentaciju: 13.02.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.02.2017.  

 
 


Predmet nabave: Zaštitarska usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 27.01.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 03.02.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 07.02.2017.

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2000
 
ISO 27 001 BUREAU VERITAS
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite