English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE FINANCIJSKA AGENCIJA U SUKOBU INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Financijska agencija u sukobu interesa:

  • AKTER Koncept d.o.o., Zagreb, Josipa Šabana 1, OIB: 53023000849
 
 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA FINANCIJSKE AGENCIJE

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma važećih od 1.1.2014. - 30.6.2017.

 
 

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Temeljem članka 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena XII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena XI.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena X.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena IX.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena VIII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena VII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena VI.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena V.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena IV.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena III.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena II.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena I.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu

 
 

ZELENA JAVNA NABAVA

Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu, objavljujemo brošuru o zelenoj javnoj nabavi koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

 
 
OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Procedura provođenja postupaka jednostavne nabave u Financijskoj agenciji

Pročišćeni tekst Procedure provođenja postupaka jednostavne nabave u Financijskoj agenciji, s izmjenama i dopunama - 4. travnja 2017.

 
 
OBJAVE JAVNE NABAVE

Sve objave javne nabave mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, na adresi:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "OBJAVE JN", s pripadajućeg popisa odabrati "Popis objava" ili "Jednostavna tražilica", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "JEDNOSTAVNE OBJAVE", s pripadajućeg popisa odabrati "Objave jednostavnih nabava" ili "Tražilica jednostavnih objava", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka jednostavne nabave.

 
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj je prije pokretanja otvorenog i ograničenog postupka javne nabave radova te roba i usluga velike vrijednosti obvezan staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti), kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora (čl. 218. Zakona o javnoj nabavi) ako ih je Naručitelj propisao.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mora trajati najmanje pet dana, računajući od dana objave dokumentacije na ovoj internetskoj stranici.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu tijekom trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti na adresu elektroničke pošte: nabava@fina.hr. U "predmet" ("subject") elektroničke poruke obvezno treba napisati "Prethodno savjetovanje za predmet nabave: _______________________".

Naručitelj zadržava pravo izmijeniti objavljenu dokumentaciju tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u kojem slučaju će produžiti rok za za davanje primjedbi i prijedloga tako da između objave izmijenjene dokumentacije i krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga bude najmanje pet dana.

Po isteku krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima izraditi izvješće i objaviti ga na ovoj internetskoj stranici.

 
 


Predmet nabave: Razvoj sustava e-Pristojbe
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 05.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 12.12.2017.
Izmjena i produženje roka
Izmjena dokumentacije
Datum objave izmijenjene Dokumentacije: 11.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 19.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Održavanje i podrška radu Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) i EuroNKS sustava
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Izmjena dokumentacije
Datum objave Dokumentacije: 27.11.2017.
Datum objave izmjene Dokumentacije: 01.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.12.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.12.2017.

 
 


Predmet nabave: EFT POS uređaji s licencama za POS aplikacije
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija - prvi dio
Dokumentacija - drugi dio
Dokumentacija - treći dio
Dokumentacija - četvrti dio
Datum objave Dokumentacije: 23.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 30.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 01.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Razvoja i nadogradnje funkcionalnosti servisa primjenom Java tehnologija
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 21.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 28.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 29.11.2017.

 
 


Predmet nabave: Zamjena rashladnika vode s ventilokonvektorima u objektima Financijske agencije
Grupa 1_Zamjena rashladnika vode s ventilokonvektorima u objektima Financijske agencije, RC Zagreb
Grupa 2_Zamjena rashladnika vode s ventilokonvektorima u objektima  Financijske agencije, RC Osijek
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija - prvi dio
Dokumentacija - drugi dio
Dokumentacija - treći dio
Dokumentacija - četvrti dio
Datum objave Dokumentacije: 17.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 23.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 11.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluga razvoja programskog rješenja za pregled poslovnih informacija (servis info.BIZ)
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 09.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 15.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 29.11.2017.

 
 


Predmet nabave: Microsoft licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 08.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 14.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.11.2017.

 
 


Predmet nabave: Održavanje središnjih obradnih sustava
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 30.10.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 06.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 07.11.2017.

 
 


Predmet nabave:
Redovno i interventno održavanje sustava tehničke zaštite ugrađenih u poslovnim jedinicama Fine, Fine GS i Splitske banke
Grupa 1. - Redovno i interventno održavanja sustava tehničke zaštite za korisnika Fina
Grupa 2. - Redovno i interventno održavanja sustava tehničke zaštite za korisnika Fina GS i Splitska banka
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 13.10.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 20.10.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 24.10.2017.

 
 


Predmet nabave:
Usluga čišćenja u poslovnim prostorima Fine
Grupa 1. - Usluga čišćenja Podružnica RC Zagreb s  poslovnicama
Grupa 2. - Usluga čišćenja RC Rijeka s podružnicama i poslovnicama
Grupa 3. - Usluga čišćenja RC Osijek s podružnicama i poslovnicama
Grupa 4. - Usluga čišćenja RC Split s podružnicama i poslovnicama
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 03.10.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 09.10.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 10.10.2017.

 
 


Predmet nabave: Zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine - RC Rijeka
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 19.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 26.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 27.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Komunikacijska oprema
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 20.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 22.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Mrežna komunikacijska oprema za WAN okosnicu Fine
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 20.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 22.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Opskrba električnom energijom
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 11.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 18.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 19.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Fotokopirni papir
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 16.08.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.08.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 25.08.2017.

 
 


Predmet nabave: Poštanske usluge
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 21.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 27.06.2017.
Izvješće
Datum objave izvješća: 28.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Gospodarska i osobna vozila
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 21.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 27.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 29.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Poslužitelji
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 20.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 26.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 27.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Prijevoz vrijednosnih pošiljki oklopljenim vozilima
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 02.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 08.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 09.06.2017.

 
 


Predmet nabave: IBM licence za IBM Host
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 01.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Održavanje IBM licenci
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 01.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.06.2017.

 
 


Predmet nabave: IBM licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 01.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Programska podrška IBM programskih proizvoda, stručna pomoć i izvanredne usluge za zSeries
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 26.05.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 01.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 02.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge održavanja EMC opreme
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 23.5.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 29.5.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 30.05.2017.

 
 


Predmet nabave: Osobna računala (šalterska, razvojna i prijenosna)
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 15.5.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.5.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 23.5.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 12.05.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 18.05.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 22.05.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluga zakupa oglasnog prostora za potrebe Financijske agencije
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.3.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.3.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 24.3.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge čišćenja u poslovnim prostorima središnjice i RC Zagreb s poslovnicama
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 15.2.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 21.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 23.2.2017.

 
 

Predmet nabave: Održavanje i tehnička podrška proizvođača za Oracle Exadata sustave i licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 6.2.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 13.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.2.2017.
 
 


Predmet nabave: Usluga međusobnog mrežnog povezivanja lokacija Fine te određenih lokacija institucija kojima Fina pruža usluge
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija objavljena 3.2.2017._NEVAŽEĆA
Obavijest o izmjeni Dokumentacije objavljene 3.2.2017.
Izmijenjena Dokumentacija
Datum objave izmjenjene Dokumentacije: 6.2.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga na izmijenjenu Dokumentaciju: 13.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.2.2017.  

 
 


Predmet nabave: Zaštitarska usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 27.1.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 3.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 7.2.2017.

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite