English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE FINANCIJSKA AGENCIJA U SUKOBU INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Financijska agencija u sukobu interesa:

  • AKTER Koncept d.o.o., Zagreb, Josipa Šabana 1, OIB: 53023000849
 
 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA FINANCIJSKE AGENCIJE

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje 01.01.2012.-30.06.2016. 

 
 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Temeljem čl. 20. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-OUSRH) objavljuje se:

Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena X.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena IX.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena VIII.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena VII.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena VI.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena V.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena IV.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena III.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena II.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu - izmjena I.
Plan nabave Financijske agencije za 2016. godinu

 
 

ZELENA JAVNA NABAVA

Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu, objavljujemo brošuru o zelenoj javnoj nabavi koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

 
 
OBJAVE JAVNE NABAVE

Sve objave javne nabave mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, na adresi:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "OBJAVE JN", s pripadajućeg popisa odabrati "Popis objava" ili "Jednostavna tražilica", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama javne nabava Financijske agencije.

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2000
 
ISO 27 001 BUREAU VERITAS
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite