English
header Fina hr.jpg
linkovi2.gif
O NAMA

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE FINANCIJSKA AGENCIJA U SUKOBU INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Financijska agencija u sukobu interesa:

  • AKTER Koncept d.o.o., Zagreb, Josipa Šabana 1, OIB: 53023000849
 
 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA FINANCIJSKE AGENCIJE

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 1.1.2014. do 29.12.2017.

 
 

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), Plan nabave za 2018. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
 
 

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Temeljem članka 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena XIV.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena XIII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena XII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena XI.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena X.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena IX.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena VIII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena VII.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena VI.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena V.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena IV.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena III.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena II.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu - izmjena I.
Plan nabave Financijske agencije za 2017. godinu

 
 

ZELENA JAVNA NABAVA

Sukladno Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. s pogledom na 2020. godinu, objavljujemo brošuru o zelenoj javnoj nabavi koju je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

 
 
OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljuje se:

Procedura provođenja postupaka jednostavne nabave u Financijskoj agenciji

Pročišćeni tekst Procedure provođenja postupaka jednostavne nabave u Financijskoj agenciji, s izmjenama i dopunama - 4. travnja 2017.

 
 
OBJAVE JAVNE NABAVE

Sve objave javne nabave mogu se preuzeti na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, na adresi:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "OBJAVE JN", s pripadajućeg popisa odabrati "Popis objava" ili "Jednostavna tražilica", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Otvaranjem navedene stranice potrebno je odabrati link "JEDNOSTAVNE OBJAVE", s pripadajućeg popisa odabrati "Objave jednostavnih nabava" ili "Tražilica jednostavnih objava", gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka jednostavne nabave.

 
 
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

U svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima iz članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), a sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) prije pokretanja otvorenog i ograničenog postupka javne nabave radova te roba i usluga velike vrijednosti Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti), kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sve objave možete pronaći na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima mora trajati najmanje pet dana, računajući od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dostaviti Naručitelju svoje  primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, uz naznaku o kojem se predmetu radi.

Sve ostale bitne informacije vezane za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima propisane su u članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

U nastavku su objave prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za razdoblje do 1. siječnja 2018.

 
 


Predmet nabave: Opskrba električnom energijom za potrebe Finanacijske agencije
Dokumentacija
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Datum objave Dokumentacije: 18.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 27.12.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 28.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Razvoj sustava e-Pristojbe
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 05.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 12.12.2017.
Izmjena i produženje roka
Izmjena dokumentacije
Datum objave izmijenjene Dokumentacije: 11.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 19.12.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 20.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Održavanje i podrška radu Nacionalnog klirinškog sustava (NKS) i EuroNKS sustava
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Izmjena dokumentacije
Datum objave Dokumentacije: 27.11.2017.
Datum objave izmjene Dokumentacije: 01.12.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.12.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.12.2017.

 
 


Predmet nabave: EFT POS uređaji s licencama za POS aplikacije
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija - prvi dio
Dokumentacija - drugi dio
Dokumentacija - treći dio
Dokumentacija - četvrti dio
Datum objave Dokumentacije: 23.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 30.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 01.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Razvoj i nadogradnja funkcionalnosti servisa primjenom Java tehnologija
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 21.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 28.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 29.11.2017.

 
 


Predmet nabave: Zamjena rashladnika vode s ventilokonvektorima u objektima Financijske agencije
Grupa 1_Zamjena rashladnika vode s ventilokonvektorima u objektima Financijske agencije, RC Zagreb
Grupa 2_Zamjena rashladnika vode s ventilokonvektorima u objektima  Financijske agencije, RC Osijek
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija - prvi dio
Dokumentacija - drugi dio
Dokumentacija - treći dio
Dokumentacija - četvrti dio
Datum objave Dokumentacije: 17.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 23.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 11.12.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluga razvoja programskog rješenja za pregled poslovnih informacija (servis info.BIZ)
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 09.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 15.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 29.11.2017.

 
 


Predmet nabave: Microsoft licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 08.11.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 14.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.11.2017.

 
 


Predmet nabave: Održavanje središnjih obradnih sustava
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 30.10.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 06.11.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 07.11.2017.

 
 


Predmet nabave:
Redovno i interventno održavanje sustava tehničke zaštite ugrađenih u poslovnim jedinicama Fine, Fine GS i Splitske banke
Grupa 1. - Redovno i interventno održavanja sustava tehničke zaštite za korisnika Fina
Grupa 2. - Redovno i interventno održavanja sustava tehničke zaštite za korisnika Fina GS i Splitska banka
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 13.10.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 20.10.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 24.10.2017.

 
 


Predmet nabave:
Usluga čišćenja u poslovnim prostorima Fine
Grupa 1. - Usluga čišćenja Podružnica RC Zagreb s  poslovnicama
Grupa 2. - Usluga čišćenja RC Rijeka s podružnicama i poslovnicama
Grupa 3. - Usluga čišćenja RC Osijek s podružnicama i poslovnicama
Grupa 4. - Usluga čišćenja RC Split s podružnicama i poslovnicama
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 03.10.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 09.10.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 10.10.2017.

 
 


Predmet nabave: Zaštitarske usluge tjelesne zaštite osoba i imovine - RC Rijeka
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 19.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 26.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 27.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Komunikacijska oprema
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 20.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 22.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Mrežna komunikacijska oprema za WAN okosnicu Fine
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 20.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 22.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Opskrba električnom energijom
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 11.09.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 18.09.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 19.09.2017.

 
 


Predmet nabave: Fotokopirni papir
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 16.08.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.08.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 25.08.2017.

 
 


Predmet nabave: Poštanske usluge
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 21.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 27.06.2017.
Izvješće
Datum objave izvješća: 28.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Gospodarska i osobna vozila
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 21.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 27.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 29.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Poslužitelji
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 20.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 26.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 27.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Prijevoz vrijednosnih pošiljki oklopljenim vozilima
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 02.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 08.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 09.06.2017.

 
 


Predmet nabave: IBM licence za IBM Host
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 01.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Održavanje IBM licenci
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 01.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.06.2017.

 
 


Predmet nabave: IBM licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 01.06.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 07.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 08.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Programska podrška IBM programskih proizvoda, stručna pomoć i izvanredne usluge za zSeries
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 26.05.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 01.06.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 02.06.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge održavanja EMC opreme
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 23.5.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 29.5.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 30.05.2017.

 
 


Predmet nabave: Osobna računala (šalterska, razvojna i prijenosna)
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 15.5.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.5.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 23.5.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge ispisa, kopiranja i skeniranja
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 12.05.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 18.05.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 22.05.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluga zakupa oglasnog prostora za potrebe Financijske agencije
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 14.3.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 22.3.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 24.3.2017.

 
 


Predmet nabave: Usluge čišćenja u poslovnim prostorima središnjice i RC Zagreb s poslovnicama
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 15.2.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 21.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 23.2.2017.

 
 

Predmet nabave: Održavanje i tehnička podrška proizvođača za Oracle Exadata sustave i licence
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 6.2.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 13.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.2.2017.
 
 


Predmet nabave: Usluga međusobnog mrežnog povezivanja lokacija Fine te određenih lokacija institucija kojima Fina pruža usluge
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija objavljena 3.2.2017._NEVAŽEĆA
Obavijest o izmjeni Dokumentacije objavljene 3.2.2017.
Izmijenjena Dokumentacija
Datum objave izmjenjene Dokumentacije: 6.2.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga na izmijenjenu Dokumentaciju: 13.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 15.2.2017.  

 
 


Predmet nabave: Zaštitarska usluga tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb
Vrsta postupka koji će se provoditi: otvoreni postupak
Dokumentacija
Datum objave Dokumentacije: 27.1.2017.
Krajnji rok za davanje primjedbi i prijedloga: 3.2.2017.
Izvješće
Datum objave Izvješća: 7.2.2017.

 
 
Pretraživanje
 
New Link
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite