English
header-Građani.gif
 
GRAĐANI

USPOSTAVA SUSTAVA NADZORA POTROŠNJE PLAVOG DIZELA

Prema Zakonu o trošarinama („Narodne novine“ br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15) u daljnjem tekstu: Zakon, plinsko ulje za namjene propisane člankom 92. Zakona (u daljnjem tekstu: Plavi dizel) izuzeto je od plaćanja trošarina. Budući da je Zakonom propisano vođenje elektroničke evidencije svake prodaje Plavog dizela, potrebno je uspostaviti sustav kojim će se nadzirati njegova potrošnja.

Uspostava sustava nadzora potrošnje Plavog dizela povjerena je Fini na temelju sljedećih odluka Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada):

1. Odluka o obavljanju poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi donesena na sjednici Vlade 20. svibnja 2010. godine,

2. Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi donesena na sjednici Vlade 29. svibnja 2013. godine.

 
 

KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE PLAVOG DIZELA

Sustav nadzora potrošnje Plavog dizela (u daljnjem tekstu: Sustav) temelji se na kartici za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena (u daljnjem tekstu: Kartica).

Korisnik Kartice ima pravo na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina izraženih u litrama (u daljnjem tekstu: kvota), na prodajnim mjestima prodavatelja koji su sklopili ugovor o suradnji s Finom.

Svaka prodaja putem Kartice evidentira se u Sustavu te se želi omogućiti prodaja Plavog dizela samo korisnicima Kartice do kvote koja im je prethodno odobrena.

U Sustavu postoje dvije vrste Kartica:

 

Dokumenti:

Popis prodajnih mjesta Plavog dizela - poredak po naselju

Popis prodajnih mjesta Plavog dizela - poredak po poštanskom broju

 
 

POVEZNICE

Propisi

  • Zakon o trošarinama („Narodne novine“ br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15)
  • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi („Narodne novine“ br. 1/1044/10, 65/10, 78/10, 131/10, 144/10, 04/11, 44/11, 134/11 i 134/12)
  • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (''Narodne novine'' br. 156/13)
  • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (''Narodne novine'' br. 2/16)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu („Narodne novine“ br. 58/13, 72/13, 69/14, 157/14)
  • Odluka o obavljanju poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi
  • Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi („Narodne novine“ br. 66/13)

Nadležna tijela

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede

 
 

SAZNAJTE VIŠE

Pozivni centar: 0800 8880
adresa e-pošte: dizel@fina.hr
 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite