English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
NADLEŽNOST ZA VOĐENJE POSTUPAKA
(prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)
Svi postupci predstečajne nagodbe provode se pred nadležnim regionalnim centrom Fine prema sjedištu dužnika (Regionalni centar Zagreb, Regionalni centar Osijek, Regionalni centar Rijeka, Regionalni centar Split), a ukoliko visina obveze iz financijskog izvješća dužnika prelazi 10.000.000,00 kn, tada se postupak provodi pred Regionalnim centrom Zagreb, bez obzira na sjedište dužnika.

Regionalni centar Zagreb obuhvaća sljedeće županije:
1. Zagrebačka
2. Krapinsko-zagorska
3. Sisačko-moslavačka
4. Karlovačka
5. Varaždinska
6. Koprivničko-križevačka
7. Bjelovarsko-bilogorska
8. Međimurska
9. Virovitičko-podravska
10. Grad Zagreb

Regionalni centar Osijek obuhvaća sljedeće županije:
1. Požeško-slavonska
2. Brodsko-posavska
3. Osječko-baranjska
4. Vukovarsko-srijemska

Regionalni centar Rijeka obuhvaća sljedeće županije:
1. Primorsko-goranska
2. Ličko-senjska
3. Istarska

Regionalni centar Split obuhvaća sljedeće županije:
1. Zadarska
2. Šibensko-kninska
3. Splitsko-dalmatinska
4. Dubrovačko-neretvanska

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite