English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
PREDSTEČAJNE NAGODBE - NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
(prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

U cilju što boljeg informiranja sudionika postupka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pronaći dodatne informacije vezane uz provedbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Najčešća pitanja i odgovori

Pregled bitnih izmjena i dopuna iz Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, od 5.rujna 2013. godine

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite