English
header-POS-transakcije.gif
 
GRAĐANI

TRANSAKCIJE PLAĆANJA, UPLATA I ISPLATA KARTICAMA

Imatelji kartica u Fini mogu obavljati transakcije plaćanja, uplata i isplata putem POS uređaja, kako slijedi:

Plaćanje računa - Maestro, Mastercard i VISA kartice svih banaka.

Naknadu za plaćanje računa, Fina naplaćuje u iznosu od 2,50 kn po svakom računu, te:

• dodatnih 0,8% od iznosa naloga za imatelje Maestro kartica čiji izdavatelj nije HPB,
• dodatnih 1% od iznosa naloga za imatelje MasterCard kartica i Visa kartica čiji izdavatelj nije HPB.

Uplate - Maestro i Mastercard kartice te Visa Electron kartice fizičkih osoba čiji je izdavatelj HPB.

Isplate – Maestro, MasterCard i Visa kartice svih banaka te Diners Club International kartice.

Naknadu za uplate i isplate imatelj kartice plaća izdavatelju kartice, prema Cjeniku istog.

 
 


SAZNAJTE VIŠE
info telefon 0800 0080
adresa e-pošte info@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite