English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
PREUZIMANJE DATOTEKA
(za postupke koji se provode prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi)

Od 8. srpnja 2013. godine usluga preuzimanja datoteke se naplaćuje.

Pretplata se ugovara popunjavanjem on-line pristupnice

Podatke za uplatu korisnici će dobiti na e-mail adresu koju su naveli prilikom on-line prijave. Dokaz o uplati dostavlja se na mail adresu pretplata.predstecajne@fina.hr

Pristup usluzi bit će omogućen 24 sata nakon primljenog dokaza o uplati.

Usluzi se pristupa ovdje.

Svi upiti i komentari vezani uz sadržaj datoteke mogu se uputiti na e-mail adresu datoteka.predstecajne@fina.hr, a upiti vezani uz pretplatu i ugovaranje usluge na e-mail adresu pretplata.predstecajne@fina.hr

Registriranim korisnicima je omogućeno preuzimanje podataka u obliku datoteke koju je po preuzimanju moguće dodatno prilagoditi i filtrirati podatke. Pretplatom na preuzimanje datoteke korisnici mogu preuzeti:

• datoteku sa svim podacima koja obuhvaća sve dužnike iz sustava predstečajnih nagodbi,
• personaliziranu datoteku koja obuhvaća samo dužnike s korisnikove liste (korisnik definira listu OIB-ova za koje želi pratiti promjene) koju je dodatno moguće ograničiti na razdoblje od 24 sata, 7 dana, 14 dana i 30 dana,
• datoteku s proizvoljno upisanim OIB-ovima dužnika ili proizvoljno upisanim vremenskim razdobljem (opcija je pogodna za pretraživanje prema datumu objave pismena i nije ograničena na pretraživanje unutar razdoblja od 10 dana).

Datoteka sadrži podatke o  predmetima i njima pripadajućim objavljenim pismenima koja su relevantna za praćenje tijeka postupka predstečajne nagodbe. Datoteke se razlikuju prema vremenskom razdoblju u kojemu su objavljena pismena i prema skupu OIB-a dužnika (predmeta) na koje se ta pismena odnose, a vrste pismena koja su obuhvaćena datotekom, jednake su za sve 3 datoteke.

Datoteka ne obuhvaća informacije o predmetima zaprimljenima nakon stupanja na snagu Stečajnog zakona, 1. rujna 2015. godine. Informacije o takvim predmetima bit će dostupne na e-oglasnoj ploči sudova.

Korisničku uputu za preuzimanje datoteka preuzmite ovdje.

 
 
Pretraživanje
 
Forma Prijava za preuzimanje podataka iz sustava predstečajnih nagodbi
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite