English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

SLANJE OBRAZACA U SUSTAV ePOREZNA i e-TROŠARINE
Fina za obveznike obavlja usluge slanja obrazaca u sustave ePorezna i e-Trošarine.

Porezni obveznici dužni su određene porezne obrasce podnositi elektroničkim putem korištenjem sustava ePorezna. Osnovni je preduvjet za korištenje sustava ePorezna posjedovanje poslovnog digitalnog certifikata, čiji je ovlašteni izdavatelj Fina.

Svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji nemaju poslovne digitalne certifikate, Fina pruža uslugu slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost (PDV, PDV-S, ZP, PPO 2013/2014, OPZ-STAT-1), poreza na dobit (PD, SR, TZ), poreza na dohodak (JOPPD, SNU, DI), te poreza na potrošnju (PP-MI-PO) u sustav ePorezna, temeljem punomoći.

Kako opunomoćiti Finu za slanje obrazaca u ePoreznu?

Porezni obveznik (korisnik usluge) u Fini ispunjava obrazac Punomoći gdje odabire za koje vrste poreza želi koristiti uslugu slanja u sustav ePorezna i ovjerava Punomoć.  

Obrazac Punomoći potpisan od strane korisnika, Fina predaje nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave na ovjeru. Korisnik popunjava i Pristupnicu za pružanje usluge slanja obrasca u ePoreznu na kojoj su navedeni opći uvjeti korištenja usluge.

Korisnik dostavlja popunjeni obrazac u Finu i ona u njegovo ime obavlja slanje istog u sustav ePorezna.

Trošarinski i obveznici posebnih poreza dužni su obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza  podnositi Carinskoj upravi elektroničkim putem korištenjem sustava e-Trošarine.

Osnovni je preduvjet za korištenje sustava e-Trošarine posjedovanje poslovnog digitalnog certifikata, čiji je ovlašteni izdavatelj Fina.
Svim trošarinskim i poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji nemaju poslovne digitalne certifikate, Fina pruža uslugu slanja obrazaca u sustav e-Trošarine, temeljem punomoći.

Kako opunomoćiti Finu za slanje obrazaca u sustav e-Trošarine?

Trošarinski i porezni obveznik (korisnik usluge) u Fini popunjava obrazac Punomoći kojom ovlašćuje Finu za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza u sustav e-Trošarine i ovjerava Punomoć.

Obrazac Punomoći korisnik predaje nadležnom carinskom uredu koji obavlja ovjeru, te jedan ovjereni primjerak Punomoći dostavlja u Finu. Korisnik popunjava i Pristupnicu za pružanje usluge slanja obrasca u sustav eTrošarine na kojoj su navedeni opći uvjeti korištenja usluge.

Korisnik dostavlja popunjeni obrazac u Finu, a Fina u njegovo ime obavlja slanje istog u sustav e-Trošarine.

Usluga se naplaćuje sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije i to za slanje JOPPD obrasca 16,00 kn, za slanje SNU obrasca 10,00 kn, te za slanje ostalih obrazaca 12,00 kn po obrascu (PDV nije uračunat u cijenu).

 

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite