English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2015.

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE NAKITA, IMITACIJE NAKITA (BIŽUTERIJE) I SRODNIH PROIZVODA U 2014. GODINI

Zagreb, 21. prosinca 2015. - Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, što uključuje i proizvodnju novca, ostvarili su manju dobit razdoblja u 2014. godini, koja je iznosila 2,7 milijuna kuna, u odnosu na dobit u iznosu od 12,3 milijuna kuna ostvarenu 2013. godine, što je smanjenje od 77,8%. Ukupan prihod poduzetnika promatrane skupine djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 114,3 milijuna kuna, što je za 19,3% manje nego u 2013. godini, a smanjeni su i ukupni rashodi, i to za 13,3%. Kod 75 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, u 2014. godini bilo je 284 zaposlena, što je porast broja zaposlenih od 3,3%, u odnosu na prethodnu, 2013. godinu.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća kod poduzetnika skupine djelatnosti 32.1 -  proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, iznosila je 3.529 kuna, što je 3,8% manje u odnosu na prethodno razdoblje te 27,7% manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Unutar promatrane djelatnosti u 2014. godini, najveću prosječnu mjesečnu neto plaću obračunali su poduzetnici razreda djelatnosti NKD 32.11 – Proizvodnja novca, u iznosu od 8.306 kune, dok su najmanju plaću obračunali poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 32.13 - Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, u iznosu od 2.336 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda u 2014. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda u 2014. godini

 
 

KRAŠ D.D. LIDER U DJELATNOSTI PROIZVODNJE KAKAA, ČOKOLADNIH I BOMBONSKIH PROIZVODA I U 2014. GODINI

Zagreb, 18. prosinca 2015. - U 2014. godini, u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82), poslovalo je 14 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 2.192 radnika, što je manje za 2,9% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2014. godini negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 15,4 milijuna kuna, što je dvostruko više u odnosu na 2013. godine kada je neto gubitak iznosio 7,5 milijuna kuna. Od 14 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, s dobitkom je poslovalo njih 9.

Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 1,2 milijarde kuna, što je za 3,1% više nego u 2013. godini. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 3,5%. Najveće prihode djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda ostvarilo je društvo KRAŠ d.d., u iznosu od 891,1 milijun kuna, te time sudjelovalo u ukupnim prihodima razreda djelatnosti sa 70,1%. KRAŠ d.d. zapošljavao je 1.429 radnika (65,2%), od ukupno 2.192 zaposlena u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda iznosila je 5.287 kuna, što je 0,3% više u odnosu na prethodno razdoblje, te 8,4% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Tome je najviše doprinijelo društvo KRAŠ d.d. s najvećom prosječnom mjesečnom neto plaćom među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, koje je zaposlenima obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 6.201 kunu, a prosječna plaća zaposlenih kod dva najveća konkurenta, u društvu KANDIT d.o.o. iznosila je 3.973 kune, a u društvu ZVEČEVO d.d. iznosila je 3.346 kuna.


Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti NKD 10.82 u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djealtnosti NKD 10.82

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u konditorskoj industriji od 2008. do 2013. godine

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PARFEMA I TOALETNO KOZMETIČKIH PREPARATA U RAZDOBLJU 2009. - 2014. GODINE

Zagreb, 15. prosinca 2015. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u djelatnosti proizvodnje parfema i toaletno kozmetičkih preparata, poslovao je 61 poduzetnik sa 415 zaposlenih. Od ukupnog broja poduzetnika 40 poduzetnika ili 65,6% poslovalo je s dobitkom, a 34,4% odnosno 21 poduzetnik s gubitkom. Ukupan prihod poduzetnika ostvaren u 2014. godini iznosio je gotovo 212 milijuna kuna, što je za 17,6% više nego u 2013. godini. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda u 2014. godini, i to za 16,3%. U 2014. godini poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 149 tisuća kuna. Ako se promatra poslovanje poduzetnika ovog razreda djelatnosti u proteklih šest godina, dva su razdoblja u kojima je iskazan neto gubitak, 2011. godine u iznosu od 65,4 milijuna kuna i 2013. godine u iznosu od 3,8 milijuna kuna. Najveća neto dobit iskazana je u 2010. godini i iznosila je 49,8 milijuna kuna.

Među 61 poduzetnika u razredu djelatnosti NKD 20.42,prema visini ostvarenih prihoda izdvajaju se NEVA d.o.o. (64,0 milijuna kuna) i LUSH MANUFAKTURA d.o.o. (44,7 milijuna kuna), s tim da je NEVA d.o.o. iskazala gubitak u visini od 816 tisuća kuna. Najveću dobit razdoblja u 2014. godini iskazala je BIOKOZMETIKA d.o.o. u iznosu od 2,5 milijuna kuna odnosno 25,5% dobiti razdoblja razreda 20.42, koja se u 2014. godini nalazila u postupku predstečajne nagodbe. Najveći gubitak razdoblja u 2014. godini iskazao je poduzetnik ANNYER d.o.o. i to u iznosu od 5,1 milijun kuna gubitka odnosno 54,3% gubitka razdoblja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema i toaletno kozmetičkih preparata (NKD 20.42).

Cijeli tekst: Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata u razdoblju 2009. - 2014.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema i toaletno kozmetičkih preparata u razdoblju 2009. - 2014.

 
 

U STUDENOM NOVIH 2.985 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

Zagreb, 10. prosinca 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. studenog  2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 648.753 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (272.873), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (168.531), računala (97.552), strojevi (49.501) i stado/stoka (46.689). Drugu skupinu od sveukupno 13.607 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (6.072), udjeli i poslovni udjele (5.170), ukupnost stvari (2.350), dionice (11) i na patente (4) upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 31. listopada upisano je novih 2.985 pokretnina i prava, najveći broj u mjesecu studenom odnosio se na ostale pokretnine i prava (887), zatim na strojeve (850), na stoku (706) i na vozila (458),  dok je broj upisanih patenata (4) i dionica (11) ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 30.11.2015.

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA U RAZDOBLJU OD 2009. DO 2014. GODINE

Zagreb, 10. prosinca 2015. - Prema informacijama koje je objavila HGK, blagdanska potrošnja bila je najveća 2008. godine kad je iznosila 12,5 milijardi kuna, a za 2015. se procjenjuje da će hrvatski građani za blagdane potrošiti oko 11,5 milijardi kuna što bi bio prvi rast nakon četiri godine. Razlog takve procjene leži u rastu prometa u trgovini na malo u posljednjih 14 mjeseci te povećanju neto plaća uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak, što je pozitivno utjecalo na osobnu potrošnju.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, poslovalo je 320 poduzetnika čija je pretežita djelatnost 47.91 – trgovina na malo preko pošte ili interneta. Od toga broja njih 150 poslovalo je s dobiti (46,9%), a 170 s gubitkom (53,1%). Broj poduzetnika razreda djelatnosti 47.91 bilježi rast iz godine u godinu te je u 2014. godini u tom razredu djelatnosti poslovalo 320 poduzetnika, što je povećanje od 338,4% u odnosu na početnu promatranu godinu. Ukupno ostvarena dobit razdoblja top 10 najboljih poduzetnika razreda djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili Interneta iznosila je 33 milijuna kuna. Ukupan prihod top 10 najboljih poduzetnika razreda djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili Interneta iznosio je 475,9 milijuna kuna, s tim da su na vrhu rang liste STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. (srednje veliki poduzetnik), sa 200,7 milijuna prihoda i E KUPI d.o.o. sa 137 milijuna prihoda u 2014. godini.

Najveću ostvarenu dobit iskazao je poduzetnik DIREKT d.o.o. i ona je iznosila 20,3 milijuna kuna što je 61,6% ukupno ostvarene dobiti top 10 poduzetnika. Najveći prihodi i rashodi iskazani su u 2014. godini i to prihodi u iznosu od 573,7 milijuna kuna (68,4% više u odnosu na prihode u 2009.godini) i rashodi u iznosu od 550,8 milijuna kuna (53,4% više u odnosu na rashode u 2009. godini). U odnosu na 2009. godinu broj zaposlenih u 2014. godini povećan je za 106%.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta 2009.-2014.

Tablica: Poslovanje poduzetnika razreda djelatnosti 47.91 u razdoblju 2009.-2014.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta u razdoblju od 2008. do 2013. g.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I GRADOVA SLAVONSKOG BRODA I NOVE GRADIŠKE U 2014. GODINI

Zagreb, 8. prosinca 2015. - Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Brodsko-posavskoj županiji u 2014. godini poslovalo je 1.618 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 15.134 osobe, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 2,8%. U ukupnom broju zaposlenih Brodsko-posavske županije grad Slavonski Brod sudjeluje sa 66,5%, a grad Nova Gradiška s 9,9%.

U odnosu na prethodnu, u 2014. godini poduzetnici Brodsko-posavske županije ostvarili su manje ukupne prihode za 1,2%, te su smanjili i ukupne rashode za 2,5%. Najveći porast ukupnih prihoda, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarili su poduzetnici općine Gornja Vrba (184,6%). Poduzetnici grada Slavonskog Broda ostvarili su 4,4 milijardi kuna prihoda u 2014. godini, te su time sudjelovali sa 61,8% u ukupnim prihodima Brodsko-posavske županije (7,1 milijarda kuna). Poduzetnici grada Nove Gradiške na drugom su mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu (901,9 milijuna kuna). U 2014. godini, poduzetnici Brodsko-posavske županije iskazali su negativan financijski rezultat (45,5 milijuna kuna), te u odnosu na prethodno razdoblje zabilježili njegovo smanjenje za 68,9%. Od ukupnog broja poduzetnika županije s dobitkom je poslovalo njih 69,7%.

Iznos ukupnih neto plaća i nadnica u Brodsko-posavskoj županiji iznosio je 796,8 milijuna kuna u 2014. godini, a prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 4.388 kuna, što je za 10,0% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u gradu Slavonskom Brodu (4.895 kuna). Slijede poduzetnici u općinama Gornja Vrba (3.964 kune) i Sikirevci (3.814 kuna). Poduzetnici sa sjedištem u gradu Novoj Gradišci na četvrtom su mjestu u Brodsko-posavskoj županiji prema visini obračunate prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom (3.678 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije i gradova Slavonskog Broda i Nove Gradiške u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije i gradova Slavonskog Broda i Nove Gradiške u 2014. godini

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI ZRAČNOG PRIJEVOZA U 2014. GODINI

Zagreb, 7. prosinca 2015. - U povodu Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva (7. prosinca), koji je proglašen odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 1994. godine, Financijska agencija je analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2014. godini.

U toj je djelatnosti, prema podacima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo 55 poduzetnika, sa 1.126 zaposlenih s tim da je od toga 915 zaposleno u društvu Croatia Airlines d.d. (udio 82%). U odnosu na 2013. godinu (gubitak 14,7 milijuna kuna), poduzetnici u zračnom prijevozu ostvarili su u 2014. godini pozitivan financijski rezultat (15,0 milijuna kuna). Najveći utjecaj na ukupan pozitivan financijski rezultat imali su poduzetnici u djelatnosti zračnog prijevoza putnika (NKD 51.1) koji su ostvarili neto dobit od 13,1 milijuna kuna. Dominantnu ulogu u djelatnosti zračnog prijevoza putnika (NKD 51.1), a time i u djelatnosti zračnog prijevoza (NKD 51) ima društvo Croatia Airlines d.d. sa blizu 1,6 milijardi kuna ukupnoga prihoda što je udio od 88,0% u ukupnim prihodima poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza.

Prosječna plaća zaposlenih u Croatia Airlines d.d. u 2014. godini iznosila 10.422 kuna što je za 9,8% više u odnosu na prosječnu mjesečnu plaću zaposlenih kod poduzetnika u zračnom prometu (odjeljak 51), koja je iznosila 9.493 kuna i za 113,6% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske.  

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza  u 2014. godini

Tablica: Osnovni financijski rezultati posovanja poduzetnika NKD 51 u 2014. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2013. godini (odjeljak 51)

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Zagreb, 4. prosinca 2015. - U povodu Dana grada Varaždina (6. prosinca), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika grada Varaždina i Varaždinske županije. U 2014. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinskoj županiji poslovalo je 3.033 poduzetnika koji su zapošljavali 36.666 radnika što je za 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Poduzetnici Varaždinske županije ostvarili su neto dobit u iznosu od 241,7 milijuna kuna, dok je na razini svih poduzetnika grada Varaždina iskazan neto gubitak u iznosu od 9 milijuna kuna. Neto plaće i nadnice na razini Varaždinske županije iznosile su 1,7 milijardi kuna, a prosječna mjesečna plaća po zaposlenom iznosila je 3.824 kune i za 62 kune ili 1,7% je viša u odnosu na prethodnu godinu te 21,6% manja od prosječne mjesečne plaće kod poduzetnika na razini RH (4.878 kn).

Najveći broj poduzetnika i broj zaposlenih u Varaždinskoj županiji imao je grad Varaždin. Poduzetnici grada Varaždina su u 2014. godini smanjili ukupne prihode za 1,6%, ukupne rashode za 0,5%, povećali dobit razdoblja za 12,8%, gubitak razdoblja za 66,9% te je u 2014. godini iskazan neto gubitak u iznosu 9 milijuna kuna dok je u prethodnoj godini iskazana neto dobit u visini od 131 milijun kuna. Poduzetnici grada Varaždina zauzimaju značajno mjesto u poslovnim rezultatima županije i sudjeluju sa 53,9% u broju poduzetnika, 51% u broju zaposlenih, 55,2% u ukupnim prihodima, 55,9% u ukupnim rashodima, 51,5% u dobiti razdoblja i 71,2% u gubitku razdoblja.

Društvo YTRES d.o.o. iz Donjeg Kneginca dobitnik je Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika u 2013. godini u djelatnosti C - Prerađivačka industrija, a društva COMPROM PLUS d.o.o. i TERMOPLIN d.d. iz Varaždina također su dobila Zlatnu bilancu za najuspješnije poduzetnike, ali za 2014. godinu. Prvo u području djelatnosti C - Prerađivačka industrija, a drugo u području D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Varaždina i Varaždinske županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u gradu Varaždina i Varaždinske županije u 2014. godini

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I GRADA PRELOGA U 2014. GODINI

Zagreb, 4. prosinca 2015. - U povodu Dana grada Preloga (6. prosinca), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika Međimurske županije i grada Preloga. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Međimurskoj županiji, u 2014. godini poslovalo je 2.583 poduzetnika sa 24.957 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,9%. U ukupnom broju zaposlenih Međimurske županije poduzetnici grada Čakovca sudjeluju sa 47,4%, a slijede poduzetnici grada Prelog sa udjelom od 10,8%.

U odnosu na prethodnu godinu, poduzetnici Međimurske županije u 2014. godini su ostvarili veće ukupne prihode za 3,8%, ali su povećali i ukupne rashode za 3,3%. Poduzetnici grada Čakovca ostvarili su 5,8 milijardi kuna prihoda te su time sudjelovali sa 51,5% u ukupnim prihodima Međimurske županije (11,2 milijarde kuna). U 2014. godini, poduzetnici Međimurske županije iskazali su pozitivan financijski rezultat (416,7 milijuna kuna), ostvarivši veću neto dobiti za 17,5% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja poduzetnika županije s dobitkom je poslovalo njih 73,2%. Veliki poduzetnik, METSS d.o.o. iz Čakovca, ostvario je najveći ukupan prihod u iznosu od 418,9 milijuna kuna, što je rezultat rada 702 radnika. Poduzetnik sa najvećim ostvarenim prihodom u gradu Prelogu je društvo LPT d.o.o., sa 262,4 milijuna ukupnoga prihoda koji je ostvarilo 310 zaposlenih, a kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.579 kuna.
 
Iznos ukupnih neto plaća i nadnica u Međimurskoj županiji, u 2014. godini, iznosio je 1,2 milijarde kuna, a prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 3.922 kune, što je za 19,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika općine Donji Kraljevec (4.765 kuna). Grad Čakovec nalazi se na 6 mjestu među gradovima/općinama Međimurske županije prema obračunanoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih kod poduzetnika (4.097 kuna), a poduzetnici grada Preloga na 7. mjestu sa 3.852 kune.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Međimurske županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika gMeđimurske županije u 2014. godini

 
 

TRGOVINA NA MALO IGRAMA I IGRAČKAMA U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2014. GODINE

Zagreb, 3. prosinca. 2015. - U trgovini na malo u Hrvatskoj prisutan je trend koncentracije tržišnog udjela vodećih trgovačkih lanaca, jer su njihove aktivnosti usmjerene prema razvoju i širenju vlastitih trgovačkih marki, izgradnji prodavaonica na povoljnim lokacijama te stalnim cjenovnim promocijama. U vrijeme krize potrošači biraju cjenovno prihvatljivije igračke, a više od 50% prodaje igračaka odvija se u studenom i prosincu. Promatrajući posljednje tri godine, u 2012. godini u navedenoj su djelatnosti poslovala 24 poduzetnika, u 2013. godini 22, dok je u 2014. godini poslovalo 28 poduzetnika.

Konsolidirani financijski rezultat poslovanja skupine djelatnosti 47.65 – Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama bio je pozitivan samo u 2010. godini i neto dobit je iznosila 1,3 milijuna kuna. U razdoblju od 2011. do 2014. godine iskazan je neto gubitak, a najveći neto gubitak bio je 2012. godine i iznosio je 22,7 milijuna kuna. Prosječna obračunata mjesečna neto plaća poduzetnika u razredu djelatnosti 47.65 u 2014. godini iznosila je 2.904 kune, što je 40% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.887 kuna). Zaposlenima kod poduzetnika u spomenutom području djelatnosti obračunana je najveća prosječna mjesečna plaća 2011. godine i iznosila je 4.180 kuna.

Hrvatsko tržište igračaka gotovo je u potpunosti bazirano na uvozu, a jedini hrvatski proizvođač igračaka, BISERKA PROIZVODNJA d.o.o. (NKD 32.40 - Proizvodnja igara i igračaka), koja je od nekadašnjih petstotinjak artikala koliko su proizvodili ostala samo na izradi lopti i poneke društvene igre, ne može konkurirati jeftinim kineskim igračkama.

Cijeli tekst: Trgovina na malo igrama i igračkama u razdoblju od 2010. do 2014. godine

 
 

FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U OSIJEKU I URBANOJ AGLOMERACIJI OSIJEK

Zagreb, 2. prosinca 2015. - Na temelju dostavljenog konačnog prijedloga ustroja Urbane aglomeracije Osijek, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika s navedenog područja. U Urbanoj aglomeraciji Osijek, koju čini 19 jedinica lokalne samouprave (3 grada i 16 općina), u 2014. godini poslovalo je 3.251 poduzetnika, kod kojih je bilo 27.133 zaposlenih, što je prosječno 8,3 zaposlenih po poduzetniku.

Navedeni broj poduzetnika ostvario je ukupni prihod u iznosu od 18,2 milijardi. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Osijeka sa 67,9% (12,4 milijarda kuna) udjela u ukupnim prihodima Urbane aglomeracije Osijeka te poduzetnici općine Darde 13,7% (2,5 milijarde kuna) i grada Belišće sa 7,9% (1,4 milijarde kuna). U 2014. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Osijek iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (124,1 milijun kuna), čemu su najviše doprinijeli poduzetnici grada Osijeka sa 816 milijuna kuna dobiti.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek u 2014. godini iznosila je 4.117 kune. Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je kod poduzetnika u općini Darda (4.925 kuna), a slijede poduzetnici u gradu Belišću (4.391 kunu), poduzetnici u gradu Osijeku (4.116 kuna), općini Čepin (3.997 kuna), gradu Valpovu (3.990 kuna) i općini Kneževi Vinogradi (3.714 kuna).

Prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2014. godini je iznosila 4.878 kuna i jedino su poduzetnici općine Darda obračunali višu neto plaću po zaposlenom (4.925 kuna). Svi ostali gradovi/općine Urbane aglomeracije Osijeka obračunali su nižu neto plaću po zaposlenom. Najniža mjesečna prosječna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u općini Bizovac (2.200 kuna).

Napomena: Financijska je agencija ažurirala prethodnu verziju kratke analize poslovanja poduzetnika sa područja Urbane aglomeracije Osijek koja broji 19 gradova i općina (u prethodnoj su verziji analizirani podaci Urbane aglomeracija Osijek u sastavu koje je bilo 17 jedinica lokalne samouprave) i usporedila ih s rezultatima poslovanja poduzetnika na razini Osječko-baranjske županije u 2014. godini.

Cijeli tekst: Urbana aglomeracija Osijeka

 
 

5 PAMETNIH GRADOVA U RH – USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA DUBROVNIKA, JASTREBARSKOG, KOPRIVNICE, PLETERNICE I RIJEKE

Zagreb, 1. prosinca 2015. - Filozofija pametnih gradova (eng. smart city) razvila se kao izravni odgovor na razvoj ekstremne urbanizacije kojoj je svijet izložen tijekom zadnjih pedesetak godina. U posljednjih pedesetak godina razvoja koncepta pametnih gradova u svijetu je oko 8 tisuća gradova „pretvoreno“ u pametne gradove. Nizozemska je vodeća europska zemlja po broju pametnih gradova U Hrvatskoj ih je za sada pet: Dubrovnik, Jastrebarsko, Koprivnica, Pleternica i Rijeka.

Na području pet pametnih gradova, u 2014. godini bilo je sjedište ukupno 7.151 poduzetnika. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području grada Rijeke (4.291), a najmanji je broj poduzetnika na području grada Pleternice (86). Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici grada Koprivnice s 619 tisuća kuna, slijede poduzetnici grada Dubrovnika s 568 tisuća kuna, poduzetnici grada Rijeke s 565 tisuća kuna po zaposlenom, poduzetnici grada Jastrebarskog s 509 tisuća kuna po zaposlenom, te poduzetnici grada Pleternice koji imaju najmanju produktivnost rada od 348 tisuća kuna po zaposlenom. Prema pokazateljima ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnici grada Koprivnice iskazali su veću vrijednosti u odnosu na ostale pametne gradove (105,89%), a vrijedi istaknuti da je i ekonomičnost ukupnog poslovanja poduzetnika grada Jastrebarskog (104,85%) bolja u odnosu na ekonomičnost poslovanja poduzetnika na razini RH (102,30%). U razdoblju od 2010. do 2014. godine poduzetnici grada Dubrovnika jedini su iskazali trend rasta novostvorene vrijednosti. U istom promatranom razdoblju poduzetnici grada Rijeke ostvarili su u prosjeku najveću novostvorenu vrijednost u iznosu od 6,3 milijarde kuna.

Najveća prosječna mjesečna neto plaća u 2014. godini obračunana je zaposlenima kod poduzetnika grada Dubrovnika i iznosila je 5.472 kuna, što je 12,2% više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Veća prosječna mjesečna neto plaća od prosjeka na razini RH obračunana i zaposlenima kod poduzetnika grada Koprivnice (5.090 kuna), dok je zaposlenima kod poduzetnika grada Rijeke obračuna niža plaća od prosjeka na razini RH, za 102 kune (4.776 kuna). Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u gradu Pleternici (3.125 kuna).

Cijeli tekst: Analiza rezultata poslovanja poduzetnika u 5 pametnih gradova - Dubrovniku, Jastrebarskom, Koprivnici, Pleternici i Rijeci

 
 

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 30.9.2015.

Zagreb, 24. studenoga 2015. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2015. godine u blokadi je bilo 985 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 30. rujna 2015. godine povećao se na 372,9 milijuna kuna, ili za 67,6%. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 30. rujna 2015. godine povećao se na 985, ili za 18,7%.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 30.9.2015.

 
 

FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU VELIKOG URBANOG PODRUČJA ZADRA

Zagreb, 24. studenoga 2015. - U povodu Dana grada Zadra, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika Velikog urbanog područja Zadra i Zadarske županije. U Velikom urbanom području Zadra u 2014. godini poslovalo je 2.627 poduzetnika, odnosno 74,8% od ukupnog broja poduzetnika Zadarske županije (3.512), kod kojih je bilo 15.755 zaposlenih ili 76,2%, što je prosječno 6,0 zaposlenih po poduzetniku.

Navedeni broj poduzetnika ostvario je 8,6 milijardi kuna ili 76,0% ukupnih prihoda koje su ostvarili poduzetnici na razini Zadarske županije. Za usporedbu, poduzetnici sa sjedištem u grada Zadru ostvarili su ukupan prihod veći od 6,5 milijardi kuna što je 73,6% udjela u prihodima na razini Velikog urbanog područja Zadra i 55,9% udjela na razini Zadarske županije. U 2014. godini poduzetnici Velikog urbanog područja Zadra iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (212,7 milijuna kuna), čemu su najviše doprinijeli poduzetnici grada Zadra sa 208,7 milijuna gubitka, dok su poduzetnici općine Sukošan ostvarili najveću dobit – u iznosu od 32,1 milijun kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Velikog urbanog područja Zadra u 2014. godini iznosila je 4.592 kuna. Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika u općini Poličnik (5.290 kuna), dok je zaposlenima kod poduzetnika u gradu Zadru, obračunan prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.622 kune, što je manje od prosjeka na razini RH koji iznosi 4.878 kuna.

Cijeli članak: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Zadra

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u 20 najboljih hrvatskih gradova na Forbes-ovoj listi
 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA TELEVIZIJSKOGA PROGRAMA, OD 2009. DO 2014. GODINE

Zagreb, 23. studenoga 2015. - U povodu Svjetskog dana televizije, koji se obilježava 21. studenoga, Financijska agencija je analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskoga programa, što je prema podacima za 2014. godinu pretežita djelatnost 52 poduzetnika. U 2011. godini navedeni su poduzetnici ostvarili najveće ukupne prihode u iznosu od blizu 2,3 milijarde kuna, što je 3,5% više nego u 2014. godini. Ukupni rashodi su bili najviši u 2012. godini i iznosili su 2,4 milijarde kuna, što je za 12,9% više nego u 2014. godini. U razdoblju od 2009. do 2012. godine poslovni subjekti u razredu djelatnosti emitiranja televizijskoga programa, iskazali su neto gubitak, dok se u 2013. i 2014. godini primjećuje pozitivan pomak i ostvarivanje neto dobiti.

Među 52 poduzetnika u razredu djelatnosti emitiranja televizijskoga programa, dominantnu ulogu ima javna ustanova Hrvatska radiotelevizija s najvećim ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 1,4 milijarde kuna, što je udio od 63,2% u ukupnim prihodima promatrane djelatnosti. Ovaj poslovni subjekt je iskazao i najveću dobit razdoblja, koja je iznosila 57 milijuna kuna, što je 69,9% dobiti razdoblja koju su ostvarili poduzetnici u djelatnosti 60.20.

U promatranom razdoblju, u djelatnosti emitiranje televizijskog programa, broj poduzetnika je gotovo jednak, ali primjećuje se stalni trend pada broja zaposlenih, sa 4.589 zaposlenih u 2009. godini, na 3.922 zaposlena u 2014. godini. Na smanjenje broja zaposlenih u navedenoj djelatnosti najveći utjecaj imao je pad broja zaposlenih kod javne ustanove HRT koja je u 2009. godini zapošljavala 3.521 radnika, a u 2014. godini 2.992 radnika, što predstavlja smanjenje od 17,7%.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskoga programa u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Tablica: Osnovni financijski rezultati poduzetnika za 2014. godinu - djelatnost emitiranje televizijskoga programa 

 
 

ANALIZA UDJELA ŽENA PODUZETNICA U VLASNIČKOJ STRUKTURI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Zagreb, 19. studenoga 2015. – U povodu Svjetskog dana žena poduzetnica, Financijska agencija analizirala je podatke prikupljene u Registru godišnjih financijskih izvještaja prema vlasničkoj strukturi društava i to prema rodnom kriteriju, u razdoblju od 2010. do 2014. g. Udio žena poduzetnica tj. vlasnica trgovačkih društava, lagano raste iz godine u godinu. Taj se udio kreće se od 17,3% u 2010. godini, do 20,3% u 2014. godini, dok je u istome razdoblju, više od 50% društava u Hrvatskoj u vlasništvu muškoga dijela populacije iako prema Popisu 2011., Hrvatska na 4.284.889 stanovnika imala 2.066.335 muškaraca (48,2%) i 2.218.554 žena (51,8%).

Prema rezultatima analize poduzetnika, u 2014. godini 19.972 društva ili 20,3 % bilo je u vlasništvu žena, s tim da su u još 12.144 društva žene suvlasnice sa muškarcima ili pravim osobama. Od 98.094 društva u 53,4% vlasnici su muškarci, dok su pravne osobe bile su u vlasništvu 7,8 % društava dok se na mješovito vlasništvo odnosilo 12,4% ili 7.607 društava. Preostalih 6,1% ili 5.986 društava su ona koje temeljem raspoloživih izvora nije bilo moguće svrstati prema rodnom kriteriju te su označeni kao neodređeni.

Nominalno, najviše je žena poduzetnica u području djelatnosti G –Trgovina na veliko i na malo, a jednako tako u toj su djelatnosti žene ostvarile najveći iznos ukupnih prihoda u iznosu od 8,7 milijardi kuna. Od 25.238 društava, njih 5.012 ili 19,9% u vlasništvu je žena, a u još 3.124 ili 12,4%, žene vlasništvo dijele sa muškarcima, osnivačima društva. Kod poduzetnika u oba spomenuta skupa (žene osnivačice i mješoviti osnivači), bilo je ukupno 37.220 zaposlenih koji su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 34,7 milijardi kuna, od 185,3 milijarde koliko su u 2014. godini ostvarila društva u području djelatnosti trgovine.

Cijeli tekst: Žene poduzetnice - udio u vlasničkoj strukturi društava RH 2014.

Tablice i grafikon: Vlasnička struktura po rodnom kriteriju

Vezani članak: Analiza udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi hrvatskih društava

 
 

FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U GRADU TROGIRU U 2014. GODINI

Zagreb, 13. studenoga 2015. - U povodu Dana grada Trogira (14. studenoga), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika grada Trogira i Urbane aglomeracije Split. Na području Grada Trogira, u 2014. godini bilo je 380 poslovnih subjekata. Riječ je o poduzetnicima koji su sastavili i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu. Kod 380 poduzetnika bilo je 2.599 zaposlenih, što je prosječno 6,8 zaposlenih po poduzetniku. Ukupan prihod koji je ostvaren u 2014. godini iznosio je 1,1 milijardi kuna, što je povećanje od 29,3% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Grada Trogira iznosila je 4.229 kuna.

Prema novom Zakonu o regionalnom razvoju (NN, 147/14), Grad Split izradio je studiju Prostorno-programske dimenzije održivog urbanog razvoja Grada Splita kojim su utvrđene jedinice lokalne samouprave koje ulaze u sastav splitske aglomeracije, a među inima je i Grad Trogir. Na području 12 gradova i općina koje su obuhvaćene Prijedlogom odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga obuhvata Urbane aglomeracije Split, u 2014. godini bilo je 8.793 poduzetnika. Poduzetnici Urbane aglomeracije Split u 2014. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 30,5 milijardi kuna, a njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije iznosi 78,3%. U 2014. godini poduzetnici Trogira sudjelovali su sa 4,2% udjela u broju poduzetnika Urbane aglomeracije Split, 4,6% u broju zaposlenih, 3,3% u ukupnom prihodu, 3,3% u ukupnim rashodima, 2,2% u dobiti razdoblja, 1,2% u gubitku razdoblja te 6% u neto dobiti.

Cijeli članak: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u gradu Trogiru u 2014. godini

Vezani članak: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2014. godini

 
 

U LISTOPADU NOVIH 3.620 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK, OD ČEGA SE 446 ODNOSI NA VOZILA

Zagreb, 10. studenoga 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. listopada  2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 645.768 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (271.986), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (168.073), računala (97.542), strojevi (48.651) i stado/stoka (45.983). Drugu skupinu od sveukupno 13.533 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (6.071), udjeli i poslovni udjeli (5.112), ukupnost stvari (2.335), dionice (11) i patenti (4) upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. rujnom upisano je novih 3.620 pokretnina i prava, najveći broj u mjesecu listopadu odnosio se na ostale pokretnine i prava (2.441), zatim na strojeve (657) i na vozila (446), dok je broj upisanih patenata (4), stoke (45.983) i poljoprivrednog uroda (6.071), ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 31.10.2015.

 
 

URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB - USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2014. GODINI

Zagreb, 6. studenoga 2015. – U povodu Međunarodnog dana urbanih regija, 6. studenoga, Financijska agencija prezentira podatke o rezultatima poduzetnika promatrano na razini urbanih aglomeracija. Od 1. siječnja 2015. godine u primjeni je novi Zakon o regionalnom razvoju (NN, 147/14), kojim su propisani uvjeti ustroja urbanih aglomeracija radi davanja na važnosti urbanim regijama u cilju povećanja konkurentnosti na globalnom tržištu, za što su osigurana sredstva iz europskih fondova. Uvažavajući kriterije Ministarstva regionalnog razvoja, u Republici Hrvatskoj je iniciran ustroj četiri urbane aglomeracije: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.

Na području navedenih urbanih aglomeracija, u 2014. godini bilo je ukupno 58.849 poduzetnika s 497.136 zaposlenih, što je prosječno 8,4 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb (40.357), a najmanji je broj poduzetnika na području Urbane aglomeracije Osijek (3.108). Ukupan prihod koji su ostvarili poduzetnici na području četiri urbane aglomeracije u 2014. godini iznosio je 435,1 milijardu kuna, što je udio od 70,3% u ukupnim prihodima poduzetnika RH.

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb s 967 tisuća kuna, a najmanju produktivnost rada imali su poduzetnici Urbane aglomeracije Rijeka, sa 563 tisuća kuna po zaposlenom. Najveća je razlika u produktivnosti rada mjerenoj iznosom dobiti/gubitka razdoblja po zaposlenom, u Urbanoj aglomeraciji Zagreb veća je 23 puta u odnosu na Urbanu aglomeraciju Osijek. Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Osijek (4.102 kuna), a najveća plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Zagreb (5.594 kune), koja je veća za 14,7% od prosječne obračunane mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Cijeli članak: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - poslovanje poduzetnika u 2014.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA GRADA KOPRIVNICE I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Zagreb, 5. studenoga 2015. – U povodu Dana grada Koprivnice (4. studenoga), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. U 2014. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji poslovalo je 1.434 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 15.389 radnika, što je za 0,6% više zaposlenih u odnosu na 2013. godinu. Poduzetnici Koprivničko-križevačke županije ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 9,43 milijarde kuna što je za 4,8% više u odnosu na prihod u 2013. godini (9,00 milijardi kuna). Poduzetnici su na kraju 2014. godine iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat, veći za 239,6% u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvarena neto dobit od 80,1 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom iznosila je 4.351 kunu, što je za 10,8% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika grada Koprivnice (5.090 kuna).
 
Poduzetnici grada Koprivnice ostvarili su 5,1 milijardi kuna prihoda u 2014. godini i time su sudjelovali s 53,9% u ukupnim prihodima poduzetnika županije (9,4 milijardi kuna). U Koprivnici je najveći broj poduzetnika (530) i zaposlenih u županiji (8.209). Poduzetnici grada Koprivnice, u 2014. godini povećali su ukupne prihode u odnosu na prethodnu godinu (0,8%), i istovremeno smanjili ukupne rashode (2,7%). Na kraju 2014. godine iskazali su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 267,3 milijuna kuna, što je značajno utjecalo na ukupni rezultat poduzetnika županije, dok je na kraju 2013. godine iskazan pozitivan financijski rezultat od 106,1 milijuna kuna. PODRAVKA d.d. na prvom je mjestu među poduzetnicima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije po neto dobiti, ukupnom prihodu, broju zaposlenih, prihodu od izvoza te investicijama u 2014. godini.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

 
 

U BANKAMA UKUPNO 3.849.670 OTVORENIH RAČUNA ŠTEDNJE

Zagreb, 30. listopada 2015. - U povodu Svjetskog dana štednje, 31. listopada, Financijska agencija objavljuje podatke o broju računa evidentiranim u Jedinstvenom registru računa, kojega Financijska agencija vodi od 2002. godine. Prema stanju od 30. listopada 2015. godine, evidentirano je 7.160.375 otvorenih računa građana. Od toga blokiranih računa je 726.918 što je manje u odnosu na stanje 30. lipnja kada je blokiranih računa građana bilo 727.723, čime se nastavlja trend smanjivanja broja blokiranih računa građana koji je započeo u ožujku ove godine (731.232). Broj računa građana potpuno izuzetih od ovrhe je 441.484.

Prema stanju na isti dan, poslovni subjekti imali su 408.119 otvorenih računa, od čega je 57.985 računa bilo blokirano, što je u odnosu na stanje od 30. lipnja 2015., manje za 5.746 (stanje 30.6.2015.- 63.731 račun).

Od navedenoga broja otvorenih računa građana i poslovnih subjekata, 1.776.892 računa odnose se na štednju po viđenju, 1.383.030 su računi oročenih novčanih sredstava, a 689.748 su računi stambene štednje, što je sveukupno 3.849.670 računa tj. 6.353 računa više u odnosu na stanje od lipnja ove godine (3.843.317).

Cijeli tekst: Informacija o računima građana i poslovnih subjekata u JRR-u - stanje 30.10.2015.

 
 

I U 2014. GODINI PODUZETNICI U DJELATNOSTI TRGOVINE OSTVARILI NAJVEĆE PRIHODE

Zagreb, 26. listopada 2015. - Poduzetnici Hrvatske u 2014. godini ostvarili su ukupan prihod od 618,8 milijardi kuna. Od navedenoga iznosa, 34,9% ostvarenih prihoda ili 208,6 milijardi kuna odnosi se na poduzetnike u području djelatnosti trgovine (G). Od 104.470 poduzetnika čiji su točni i potpuni godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu za statističke i druge potrebe evidentirani u Registru godišnjih financijskih izvještaja, 26.260 ili 25,1% odnosi se na poduzetnike čija je pretežita djelatnost trgovina. Udio poduzetnik čija je pretežita djelatnost trgovina, smanjio sa 30,3%, koliko je bio 2008. godine, na 25,1% u 2014. godini te možemo zaključiti da je riječ o svojevrsnoj stagnaciji u broju poduzetnika u djelatnosti trgovine u razdoblju od 2008. do 2011. te padu u razdoblju od 2012. do 2014. godine.

Promatramo li ukupan prihod poduzetnika iz područja djelatnosti trgovine u razdoblju od 2008. do 2014. godine, zaključak je iz godine u godinu ostvaruju sve manje ukupne prihode koji se sa 256,5 milijardi u 2008. godini smanjio na 208,6 milijardi u 2014. godini. Unatoč tome, to je i dalje područje djelatnosti sa najvećim ukupnim prihodima.

Prema broju zaposlenih područje trgovine je na drugom mjestu sa 179.126 zaposlenih (21,6%), iza prerađivačke industrije koja je u 2014. godini imala najviše zaposlenih, njih 223.597 (26,9%).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine u 2014. godini

Vezani članak: Najviše poduzetnika u djelatnosti trgovine - svaki četvrti

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U TOP 5 GRADOVA PO BROJU PODUZETNIKA U 2014. GODINI

Zagreb, 19. listopada 2015. - U ovoj kratkoj analizi daje se usporedni pregled poslovanja poduzetnika u pet gradova rangiranih prema broju poduzetnika u 2014. godini. Prema navedenom kriteriju, poduzetnici grada Zagreba na prvom su mjestu s 34.336 poduzetnika, kod kojih je u 2014. godini bilo zaposleno 332.111 radnika, koji su ostvarili 326,9 milijardi kuna ukupnih prihoda. Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku, promatrano na razini svih gradova RH, na prvom mjestu, s 23,3 zaposlenih na jednog poduzetnika je grad Vrgorac u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je prosječan broj zaposlenih po poduzetniku u gradovima s najvećim brojem poduzetnika u RH, sljedeći: u Zagrebu (9,7), u Osijeku (8,2), u Rijeci (7,0), u Splitu (5,6) i u Puli (5,1).

Najveću neto dobit između top 5 gradova po broju poduzetnika, ostvarili su poduzetnici grada Zagreba, i to 6,8 milijardi kuna neto dobiti (nalazi se na prvom mjestu po ostvarenoj neto dobiti), dok su na drugom mjestu poduzetnici grada Osijeka s 246,6 milijuna kuna (šesto mjesto po neto dobiti u RH). Između top 5 gradova po broju poduzetnika, najmanju neto dobit ostvarili su poduzetnici grada Splita, u iznosu od 18,8 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit po zaposlenom u gradovima s najvećim brojem poduzetnika u RH je sljedeća: Zagrebu (20.534 kuna), Osijeku (12.560 kuna), Rijeci (4.300 kuna) i Splitu (518 kuna). Samo su poduzetnici grada Pule iskazali neto gubitak, stoga je i pokazatelj produktivnosti po zaposlenom negativan i prosječan neto gubitak po zaposlenom u gradu Pula iznosi - 62 kune.

Usporedba po prosječnoj mjesečnoj obračunatoj neto plaći zaposlenih kod poduzetnika u top 5 gradova po broju poduzetnika u 2014. godini, pokazala je da su poduzetnici grada Zagreba obračunali najveće prosječne mjesečne neto plaće, u iznosu od 5.685 kuna (16,5% više od prosječne mjesečne plaće svih poduzetnika RH). Na drugom mjestu po visini obračunatih plaća kod poduzetnika u navedenih 5 gradova, nalaze se poduzetnici grada Pule s obračunatim iznosom prosječne mjesečne neto plaće od 4.901 kunu (0,5% više od prosječne mjesečne plaće svih poduzetnika RH), a na trećem su mjestu poduzetnici grada Rijeke s 4.776 kuna (2,1% manje od prosječne mjesečne plaće svih poduzetnika RH). U odnosu na 2013. godinu samo su poduzetnici grada Rijeka obračunali neznatno nižu plaću, dok su poduzetnici u ostala četiri grada obračunali veće plaće, a najveći rast bio je kod poduzetnika grada Splita (6%).

Vrijedi istaknuti da top 5 gradova po broju poduzetnika sudjeluju s 47,9% u ukupnom broju poduzetnika, 52% u ukupnom broju zaposlenih, 61,9% u ukupnim prihodima, 64% u dobiti razdoblja, 60,2% u gubitku razdoblja i 73,9% u neto dobiti. To potvrđuje velike razlika u razvijenosti pojedinih regija – županija i još veće razliku u razvijenosti pojedinih gradova i općina, što je jedna od osnovnih karakteristika gospodarstva Hrvatske. Izneseni prikaz ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u top 5 gradova po broju poduzetnika u 2014. godini

Tablica: Osnovni financijski podaci poslovanja poduzetnika top 5 gradova u 2014. godini

 
 

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 15. listopada 2015. - U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2015. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 4.335 poslovnih subjekata. Od toga je 131 obrt, 1.436 društava s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 2.768 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).
 
Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR u 2015. godini biti otvoreno približno 5.780 poslovnih subjekata što bi predstavljalo smanjenje od 288 jedinica odnosno 4,75 % u odnosu na 2014. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju novoosnovanih društava i obrta putem servisa HITRO.HR

 
 

U RUJNU NOVIH 3.489 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK, OD ČEGA SE 569 ODNOSI NA VOZILA

Zagreb, 12. listopada 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. rujna 2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 642.148 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava - 269.545, a iza toga prema broju upisa slijede vozila - 167.627, računala - 97.531, strojevi - 47.994 i stado/stoka - 45.983. Drugu skupinu od sveukupno 13.468 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod - 6.071, udjeli i poslovni udjeli - 5.076, ukupnost stvari - 2.307, dionice - 10 i patenti - 4 upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje, zaključno s 31. kolovoza, najveći broj upisanih pokretnina i prava u mjesecu kolovozu odnosio se na ostale pokretnine i prava - 2.448, zatim na vozila - 569 i na strojeve - 185, dok je broj upisanih dionica - 10 i patenata – 4, ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 30.09.2015.

 
 

TROŠKOVI RADA KOD PODUZETNIKA U 2014. GODINI - NAJVIŠE PORASLI TROŠKOVI AGENCIJSKIH RADNIKA

Zagreb, 7. listopada 2015. - U povodu Svjetskog dana dostojanstvenoga rada (7. listopada), Financijska agencija prezentira podatke za 2014. godinu koji se odnose na 104.470 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija. Poduzetnici su zapošljavali 830.116 radnika i u godišnjim financijskim izvještajima iskazali su obračunate troškove osoblja u iznosu od 79,7 milijardi kuna, što je za 4,2% više u odnosu na 2013. godinu. Udio troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosi 13,9%, a udio u ukupnim rashodima 13,2%. Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja, pripada troškovima neto plaća i nadnica, i to 61%, troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 24,8% ukupnih troškova osoblja, dok najmanji udio otpada na doprinose iz plaća, i to 14,2%.

Osim troškova osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine: izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo onih fizičkih osoba koje nemaju registriranu djelatnosti, izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa, troškovi agencijskih radnika, naknade članovima uprave, primici u naravi, naknade troškova, potpore i darovi zaposlenicima te otpremnine. U GFI-u za 2014. godinu poduzetnici su navedene troškove iskazali u iznosu od preko 10 milijardi kuna, a najveći udio (61,6%) se odnosi na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima, potom na otpremnine (11,3%), koje su u 2014., u odnosu na 2013. godinu, smanjene za 26,8%.

U odnosu na 2013., u 2014. godini najviše su porasli troškovi agencijskih radnika, i to za 13,4%, što upućuje na odluku poslodavaca da umjesto direktnoga zapošljavanja koriste usluge agencijskih radnika. Nominalno najveće troškove  za agencijske radnike imali su poduzetnici u prerađivačkoj industriji (105 milijuna kuna), što je i očekivano s obzirom da je u toj djelatnosti 12.268 poduzetnika s 224.543 zaposlenih, dok je u odnosu na broj radnika stanje nešto drugačije te najveće troškove imaju poduzetnici u području poslovanja nekretninama. Najveći porast troškova agencijskih radnika u 2014., u odnosu na 2013. godinu, bilježe sljedeća područja djelatnosti: rudarstvo i vađenje (342%), poslovanje nekretninama (305%), umjetnost, zabava i rekreacija (240%).

Cijeli tekst: Troškovi rada kod poduzetnika u RH u 2014. godini

 
 

REZULTATI PODUZETNIKA U PRIVATNOM SEKTORU U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG OBRAZOVANJA U 2014. GODINI

Zagreb, 5. listopada 2015. - U povodu Svjetskog dana učitelja (5. listopada), Financijska agencija prezentira rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost predškolsko ili osnovno obrazovanje. Prema podacima prikupljenim u Registru godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini poslovalo je ukupno 198 poduzetnika u predškolskom obrazovanju koji su zapošljavali 2.233 osobe, odnosno 8,8% više u odnosu na 2013. godinu. Kod 8 poduzetnika, koliko ih broji skupina djelatnosti NKD 85.2 - Osnovno obrazovanje, u 2014. godini bilo je 87 zaposlenih, što je također porast broja zaposlenih od 8,8% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Riječ je o poduzetnicima u privatnom vlasništvu.

U promatranom razdoblju poduzetnici djelatnosti predškolskog obrazovanja (NKD 85.1) povećali su neto dobitak koji je u 2013. godini iznosio 3,6 milijuna kuna, a na kraju 2014. godine isti je iznosio 6,6 milijuna kuna (povećanje 84,6%). Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 296,7 milijuna kuna, što je za 11,0% više nego u 2013. godini. Povećani su i ukupni rashodi, i to za 10,0%. Pozitivnom rezultatu doprinijelo je povećanje broja dobitaša (10,2%) te povećanje dobiti razdoblja (23,4%).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika u djelatnosti predškolskog obrazovanja (NKD 85.1), iznosila je 3.764 kune, što je 2,6% više u odnosu na prethodno razdoblje te 22,8% manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). U 2014. godini, najveću prosječnu mjesečnu neto plaću između 4 središta, obračunali su poduzetnici grada Rijeke, u iznosu od 4.493 kune. Slijede gradovi Split (4.211 kuna), Zagreb (3.867 kuna) te Osijek (2.857 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u privatnom sektoru u djelatnosti predškolskog i osnovnoh obrazovanja u 2014. godini

Tablica: Svjetski dan učitelja - rezultati poslovanja u 2014. godini 

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE I GRADA ŠIBENIKA U 2014. GODINI

Zagreb, 30. rujna 2015. – U povodu Dana grada Šibenika (29. rujna), Financijska je agencija analizirala rezultate poslovanja Šibensko-kninske županije i poduzetnika čije je sjedište u gradu Šibeniku. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Šibensko-kninskoj županiji u 2014. godini poslovalo je 2.107 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 11.543 radnika, što ujedno predstavlja i povećanje broja zaposlenih za 4,1% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. U 2014. godini poduzetnici Šibensko-kninske županije smanjili su ukupan prihod za 3,5% u odnosu na prethodno razdoblje, ali su smanjili i ukupne rashode za 0,8%. Od ukupnog broja poduzetnika promatrane županije, u 2014. godini, s dobiti je poslovalo njih 54,5%, a 958 poduzetnika zaključilo je poslovnu godinu s gubitkom (45,5%). Zabilježeno je smanjenje dobiti razdoblja za 29,1%, te povećanje gubitka razdoblja za 15,0% u odnosu na prethodnu godinu, što je utjecalo na ostvarenje negativnog financijskog rezultata u 2014. godini.

Iznos ukupnih neto plaća i nadnica u 2014. godini u Šibensko-kninskoj županiji iznosio je 581,6 milijuna kuna, a prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 4.199 kuna, što je za 0,1% više nego prethodne godine. Navedeni iznos je za 13,9% manji od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika općine Biskupija (7.603 kune), zatim slijede poduzetnici općina Tribunj (5.396 kuna), Primošten (5.385 kuna), Rogoznica (4.861 kuna) i Civljane (4.749 kuna), dok je najniža obračunata zaposlenima kod poduzetnika u općini Unešić (2.588 kuna).

Poduzetnici grada Šibenika, koji je ujedno i središte Šibensko-kninske županije, ostvarili su 3,9 milijardi kuna prihoda u 2014. godini i time sudjelovali sa 64,6% u ukupnim prihodima županije (6,1 milijarda kuna). Najveće društvo prema kriteriju broja zaposlenih u 2014. godini na području Šibensko-kninske županije i grada Šibenika je društvo SOLARIS d.d. sa 591 zaposlenim, čiji je ukupan prihod iznosio 277,5 milijuna kuna, a prosječna mjesečna neto plaća 4.877 kuna. Poduzetnik s najvećim prihodom u 2014. godini je TLM Aluminium d.d. sa 869,5 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Šibensko-kninske županije i grada Šibenika u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Šibensko-kninske županije i grada Šibenika u 2014. godini

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA GRADA BJELOVARA I BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Zagreb, 29. rujna 2015. - U povodu Dana grada Bjelovara (29. rujna), Financijska je agencija analizirala financijske rezultate poslovanje poduzetnika Bjelovarske-bilogorske županije i poduzetnika čije je sjedište u gradu Bjelovaru. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2014. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 1.610 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 14.449 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 3,4%. Od toga je 796 poduzetnika čije je sjedište u Bjelovaru, kod kojih je u 2014. godini bilo 8.169 zaposlenih. Poduzetnici grada Bjelovara ostvarili su 4,2 milijarde kuna prihoda u 2014. godini, čime su sudjelovali sa 61% u ukupnim prihodima Bjelovarsko-bilogorske županije (6,9 milijardi kuna).

U 2014. godini Poduzetnici Bjelovarsko-bilogorske županije poslovali su s dobiti razdoblja u iznosu od 245,3 milijuna kuna, što je 9,8% više u odnosu na 2013. godinu, te je od ukupnog broja poduzetnika županije s dobitkom poslovalo njih 71%. Najveći utjecaj na ostvareni pozitivan financijski rezultat županije, u 2014. godini, imali su poduzetnici grada Bjelovara koji su iskazali neto dobit u iznosu od 88,6 milijuna kuna što je povećanje od 77% u odnosu na prethodno poslovno razdoblje.

Rezultat izvoza poduzetnika županije od 860,5 milijuna kuna u 2014. godini predstavlja povećanje za 15% u odnosu na prethodnu godinu. U ukupno ostvarenom izvozu Bjelovarsko-bilogorske županije najveći je udio poduzetnika grada Bjelovara 57% (492,3 milijuna kuna). Slijede ih poduzetnici grada Čazme (82,3 milijuna kuna) te grada Garešnice (73,7 milijuna kuna).

Poduzetnik s najvećim prihodom od izvoza u 2014. godini je društvo KRONOSPAN CRO d.o.o. (prije IVERICA d.o.o.), koje je u 2014. godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 212,2 milijuna kuna od čega se 61% odnosi na prihode od izvoza. PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE d.d. (OIB: 73660371074), na prvom je mjestu među poduzetnicima u Bjelovaru po ukupnom prihodu u 2014. godini.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije

 
 

USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U TRI TURISTIČKA SREDIŠTA: DUBROVNIKU, OPATIJI I ROVINJU U 2014. GODINI

Zagreb, 28. rujna 2015. -  U povodu Svjetskog dana turizma, 27. rujna, Financijska agencija je usporedila financijske rezultate poslovanja poduzetnika čije je sjedište u jednom od tri hrvatska turistička središta: Opatiji, najstarijem turističkom središtu na Jadranu, Dubrovniku, najposjećenijem i najpoznatijem hrvatskom turističkom odredištu i Rovinju, u posljednje vrijeme najposjećenijem gradu u Istri. U promatranom uzorku, svi gradovi pripadaju u V. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125%. Grad Rovinj ima indeks razvijenosti 132,3%, Opatija 131,6%, a Dubrovnik 126,8%.
 
Prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja u gradu Dubrovniku u 2014. godini poslovalo je 1.969 poduzetnika koji su zapošljavali 10.070 osoba, što ujedno predstavlja povećanje broja zaposlenih za 1,9%, u odnosu na prethodnu godinu. Prema istom pokazatelju u gradu Opatiji povećanje broja zaposlenih iznosi 3,9%, a u gradu Rovinju 4,4%. Poduzetnici svih spomenutih gradova u 2014. godini povećali su ukupne prihode, u odnosu na prethodno razdoblje. Najveći porast ukupnih prihoda ostvarili su poduzetnici u Opatiji (8,5%), zatim u Rovinju (7,5%) te u Dubrovniku za 6,1%.
 
Poduzetnici grada Dubrovnika u 2014. godini povećali su produktivnost rada po zaposlenom mjerenu ukupnim prihodom po zaposlenom, ali su pogoršali produktivnost rada po zaposlenom mjerenu s neto dobiti po zaposlenom, odnosno povećali su neto gubitak po zaposlenom. Osim toga ostvarene su negativne stope rentabilnosti (gubitak na promet, imovinu i kapital). Poduzetnici gradova Opatije i Rovinja u 2014. godini su povećali pokazatelje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti, što proizlazi iz povećanja konsolidiranog financijskog rezultata.
Najuspješnije društvo u djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) među poduzetnicima u tri promatrana grada, prema kriteriju ukupnih prihoda, je MAISTRA d.d. registrirano u gradu Rovinju. Njihov ukupni prihod u 2014. godini iznosi je 808,1 milijuna kuna. Prema istom kriteriju, u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56), najuspješnije društvo je NAUTIKA d.o.o., registrirano u gradu Dubrovniku. Njihov ukupni prihod u 2014. godini iznosio je 38,2 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju

Tablica: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju

 
 
VELIKI PODUZETNICI, NJIH 354, OSTVARILI 10,6 MILIJARDI KUNA NETO DOBITI U 2014. GODINI

Zagreb, 23. rujna 2015. - Veličina poduzetnika u Hrvatskoj za 2014. godinu bila je regulirana Zakonom o računovodstvu (NN 109/07, 54/13 i 121/14), prema kojemu su poduzetnici razvrstani na male, srednje i velike, prema kriterijima: ukupne aktive, ukupnog prihoda i prosječnog broja zaposlenih. Promatrano po veličini poduzetnika, dominantna je uloga velikih poduzetnika što potvrđuju ostvareni financijski rezultati za 2014. godinu.

Veliki su poduzetnici ostvarili 10,6 milijardi kuna konsolidiranog financijskog rezultata – neto dobiti razdoblja (razlika između ukupne dobiti i ukupnog gubitka), srednji su poduzetnici iskazali gubitak u iznosu od približno 3,0 milijarde, a mali poduzetnici dobit od 2,2 milijarde kuna te je ukupan rezultat bio više od 9,7 milijardi kuna neto dobiti svih poduzetnika Hrvatske u 2014. godini. Konsolidirani financijski rezultat srednje velikih poduzetnika u 2014. godini je bio negativan s obzirom da je društvo H-ABDUCO d.o.o., iskazalo gubitak razdoblja u iznosu od 4 milijarde kuna (u 2013. godini gubitak je iznosio 243,7 milijuna kuna). Isto se odrazilo i na rezultat malih poduzetnika po kriteriju veličine prema EU direktivama, koji su u 2014. godini također iskazali gubitak. Mali su poduzetnici u 2014. godini zapošljavali 422.238 zaposlenika, ostvarili ukupne prihode od 215,8 milijardi kuna, ukupne rashode od 211,4 milijarde kuna, 14,1 milijardu kuna dobiti razdoblja, 12 milijardi kuna gubitka razdoblja i 2,2 milijarde kuna neto dobiti. U odnosu na 2013. godinu povećali su broj zaposlenih za 6,9%, ukupne prihode za 10,3%, ukupne rashode za 8,7%, povećali dobit razdoblja za 22,6%, smanjili gubitak razdoblja za 3,8% i ostvarili neto dobit.

Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod velikih poduzetnika i iznosila je 5.987 kuna. Zaposlenima kod srednjih poduzetnika obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu 5.240 kuna, a kod malih poduzetnika, prosječna je plaća iznosila 4.063 kune, što je manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika RH promatrano po veličinama prema ZOR-u

 
 
PODUZETNICI U PODRUČJU DJELATNOSTI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA U 2014. GODINI POVEĆALI PRIHODE ZA 9%, A IZVOZ ZA 6%

Zagreb, 21. rujna 2015. – U povodu Europskog dana bez automobila (22.9.) i Dana vozača (24.9.), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika u području djelatnosti H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE. U navedenom je području djelatnosti poslovao ukupno 4.001 poduzetnik od čega je najviše onih čija pretežita djelatnost kopneni prijevoz i cjevovodni transport (2.730). Kod poduzetnika u području djelatnosti prijevoza i skladištenja bilo je 61.241 zaposleni, od kojih je 25.953 (42%) bilo zaposleno kod poduzetnika u djelatnosti kopnenog prijevoza i cjevovodnom transportu (NKD 49).

Ukupan prihod poduzetnika promatranog područja djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 30,4 milijardi kuna, što je za 9% više nego u 2013. godini. Poduzetnici djelatnosti prijevoza i skladištenja smanjili su gubitak koji je u 2013. godini iznosio 1,26 milijardi kuna, a na kraju 2014. godine gubitak je iznosio 0,2 milijarde kuna. Poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) u 2014. godini su povećali izvoz za 6% i on je iznosio 8,4 milijarde kuna. Uvoz poduzetnika u promatranom području djelatnosti H smanjen je, i to za 2,3% (1,2 milijarde kuna u 2014. godini), stoga su poduzetnici u području djelatnosti H ostvarili značajan pozitivan trgovinski saldo (7,1 milijarda kuna) koji je u 2014. godini veći za 7,7%.

Unatoč ostvarenom gubitku poduzetnici u području djelatnosti prijevoza i skladištenja, zaposlenima su  obračunali prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5.643 kune, što je 16% više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Unutar promatrane djelatnosti u 2014. godini, najveću prosječnu mjesečnu neto plaću obračunali su poduzetnici odjeljka djelatnosti NKD 51 – Zračni prijevoz, i ona je iznosila 9.493 kune, dok su najmanju plaću obračunali poduzetnici u odjeljku NKD 49 - Kopneni prijevoz i cjevovodni transport, u iznosu od 4.482 kune.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje u 2014. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H - Prijevoz i skladištenje u 2014. godini

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U OTOČNIM GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2014. GODINI

Zagreb, 15. rujna 2015. - Republika Hrvatska ima 1.244 otoka, od čega je stalno naseljeno 47 otoka i poluotok Pelješac na kojima u 344 naselja živi 132.756 stanovnika, što je za 7.886 više u odnosu na rezultate popisa iz 2001. godine. Prema analizi podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika s područja otočnih gradova i općina, koja je obuhvatila 51 grad/općinu, u 2014. godini poslovalo je 3.830 poduzetnika koji su zapošljavali 19.334 radnika, što je u odnosu na 2013. godinu povećanje broja zaposlenih za 6,7%. Promatrano na razini pojedinoga otoka, najveći je broj poduzetnika na najnaseljenijem otoku, na Krku. U gradu Krku i 6 općina otoka Krka ukupno je 773 poduzetnika.

Ukupan prihod navedene skupine poduzetnika koji je ostvaren u 2014. godini iznosio je 8,7 milijardi kuna, što je povećanje od 0,4% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Krka s 12,6% (1,0 milijarda kuna) udjela u ukupnim prihodima otočnih područja te poduzetnici gradova Mali Lošinj (9,6%) i Cres (6,1%). U 2014. godini poduzetnici otočnih područja iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (22,6 milijuna kuna), unatoč smanjenju neto dobiti za 53,2% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prema djelatnosti poduzetnika, u 2014. godini djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane bilježi najveći ukupan prihod (2,1 milijarde kuna), što predstavlja 23,5% ukupnih prihoda svih otočnih područja. Slijede poduzetnici djelatnosti trgovine na veliko i malo (1,9 milijardi kuna), poduzetnici djelatnosti prerađivačke industrije (1,2 milijarde kuna), građevinarstva (1,2 milijarde kuna) te poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (572 milijuna kuna).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici na otoku Pašmanu (općine Pašman i Tkon), s prihodom od 761 tisuću kuna, najviše zahvaljujući prihodu po zaposlenom poduzetnika u općini Pašman koji iznosi 805 tisuća kuna. Za usporedbu, prihod po zaposlenom na razini RH u 2014. godini iznosio je 745 tisuća kuna, dok je na razini poduzetnika otočne Hrvatske iznosio 452 tisuće kuna. Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima pod poduzetnika na području otočne Hrvatske iznosila je 4.562 kune, dok je prosječna plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH iznosila 4.878 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2014. godini

 
 

U KOLOVOZU NOVIH 3.207 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK, OD ČEGA SE 414 ODNOSI NA VOZILA

Zagreb, 10. rujna 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. kolovoza 2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 638.659 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava - 267.097, a iza toga prema broju upisa slijede vozila - 167.058, računala - 97.462, strojevi - 47.809 i stado/stoka - 45.983. Drugu skupinu od sveukupno 13.250 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod - 5.921, udjeli i poslovni udjeli - 5.020, ukupnost stvari - 2.295, dionice - 10 i patenti - 4 upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje, zaključno s 31. srpnja, najveći broj upisanih pokretnina i prava u mjesecu srpnju odnosio se na ostale pokretnine i prava - 1.845, zatim na strojeve - 734 i na vozila - 414, dok je broj upisanih dionica - 10 i patenata – 4, ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 31.08.2015.

 
 
U PROIZVODNJI OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA DOMINIRA JAMNICA D.D. S 85% PRIHODA U DJELATNOSTI
Zagreb, 8. rujna 2015. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u djelatnosti proizvodnje osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda (NKD 11.07), poslovala su 53 poduzetnika među kojima je primjetna velika konkurencija u poslovima punjenja vode. Kod ove skupine poduzetnika bilo je 1.503 zaposlenih, što manje za 4,5% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 1,7 milijardi kuna, što je za 10,2% manje nego u 2013. godini. Zabilježili su smanjenje ukupnih rashoda u 2014. godini, i to za 3,6% te je konsolidirani financijski rezultat bio 175,8 milijuna kuna. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 11.07) iznosila je 6.060 kuna, što je 1,1% više u odnosu na prethodno razdoblje, te 24,2% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Među 53 poduzetnika u navedenom razredu djelatnosti, dominantnu ulogu ima društvo JAMNICA d.d. s najvećim ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 1,5 milijardi kuna, što je 85% od ukupnih prihoda promatrane djelatnosti. Zaposlenima u društvu JAMNICA d.d. obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.438 kuna, što je 32% više od prosjeka zaposlenih kod poduzetnika u RH. Društvo predvodi i po broju zaposlenih kojih je u 2014. godini bilo 1.205 (80% svih zaposlenih u djelatnosti). Prema pokazatelju produktivnosti na prvom je mjestu društvo JIL D.O.O. iz Zagreba, sa 4,97 milijuna kuna prihoda po zaposlenom.

Cijeli tekst: Proizvodnja osvježavajućih napitaka, proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda NKD 11.07

Tablica: Poslovanje poduzetnika djelatnosti NKD 11.07 u 2014.
 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE I GRADA VIROVITICE U 2014. GODINI

Zagreb, 4. rujna 2015. - U povodu Dana grada Virovitice (3. rujna), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika u Virovitičko-podravskoj županiji i gradu Virovitici u 2014. godini. U Virovitičko-podravskoj županiji poslovalo je 874 poduzetnika kod kojih je bilo 6.759 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 0,4% u odnosu na prethodno poslovno razdoblje.

Poduzetnici Virovitičko-podravske županije u 2014. godini povećali su dobit razdoblja (35%) te znatno smanjili gubitak razdoblja u odnosu na 2013. godinu, i to za 42%, što je utjecalo na ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata u 2014. godini (75 milijuna kuna). Od ukupnog broja poduzetnika promatrane županije, u 2014. godini, s dobiti je poslovalo njih 65,3%, a 303 poduzetnika zaključilo je poslovnu godinu s gubitkom (34,7%). U 2014. godini u Virovitičko-podravskoj županiji prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom iznosila je 3.581 kunu, što je za 4,0% više nego prethodne godine, no unatoč tome, zaposlenima je obračunana za 36,2% manja prosječna mjesečna plaća od one koju su ostvarili zaposleni kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Poduzetnici grada Virovitice, središta Virovitičko-podravske županije, u 2014. godini povećali su ukupne prihode u odnosu na prethodnu godinu (13,4%), no jednako tako povećani su rashodi (12,1%). Na kraju 2014. godine, iskazali su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 40,7 milijuna kuna, što je 69,7% više u odnosu na 2013. godinu kada je iskazan pozitivan financijski rezultat od 24,0 milijuna kuna. Grad Virovitica, očekivano, kao županijsko sjedište ima najveći broj poduzetnika (32%) i broj zaposlenih (40%). Najuspješnije društvo prema ostvarenim prihodima u 2014. godini na području Virovitičko-podravske županije je društvo HRVATSKI DUHANI d.d. sa sjedištem u Virovitici.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika VPŽ i grada Virovitice u 2014. godini

 
 

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 30.6.2015.

Zagreb, 24. kolovoza 2015. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2015. godine u blokadi su bile 1.044 fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 30. lipnja 2015. godine povećao se na 390,7 milijuna kuna, ili za 75,6%. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 30. lipnja 2015. godine povećao se na 1.044, ili za 25,8%.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011.do 30.6.2015.

 
 

PODUZETNICI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI POVEĆALI IZVOZ 21%

Zagreb, 17. kolovoza 2015. - U Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini poslovalo je 11.766 poduzetnika koji su zapošljavali 69.489 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 3,0%. U 2014. godini, u odnosu na prethodnu, poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije ostvarili su veći ukupan prihod za 3,1%, ali su povećali i ukupne rashode za 1,9% te su poslovali s dobiti razdoblja u iznosu od 2,3 milijarde kuna, što je 2,0% manje u odnosu na 2013. godinu. Poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije u 2014. godini znatno su smanjili gubitak razdoblja u odnosu na prethodnu godinu, i to za 22,1%, što je utjecalo na ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata u 2014. godini i njegovog povećanja za 138,9%. Rezultat izvoza u 2014. godini iznosio je 5,4 milijarde kuna, što predstavlja povećanje za 21,2%, u odnosu na izvoz ostvaren u 2013. godini.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini iznosila je 4.319 kuna, što je za 11,5% manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika grada Hvara (6.655 kuna), zatim slijede poduzetnici grada Kaštela (5.001 kuna), općine Podstrana (4.850 kuna) i Gradac (4.779 kuna) te zaposleni kod poduzetnika u gradu Sinju (4.757 kuna), dok je najniža obračunata zaposlenima kod poduzetnika u općini Zagvozd (2.235 kuna).

Poduzetnici grada Splita ostvarili su 20,5 milijardi kuna prihoda u 2014. godini te su time sudjelovali s 52,7% u ukupnim prihodima županije (38,9 milijardi kuna). Na kraju 2014. godine poduzetnici grada Splita ponovno su iskazali pozitivan financijski rezultat u iznosu od 18,8 milijuna kuna, što je manje u odnosu na 2013. godinu, kada je iskazan pozitivan financijski rezultat od 513,4 milijuna kuna. Prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom poduzetnici grada Splita na 12. su mjestu među gradovima/općina Splitsko-dalmatinske županije, s 4.440 kuna po zaposlenom.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita u 2014. godini

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA (HOTELI, ODMARALIŠTA I KAMPOVI), POVEĆALI BROJ ZAPOSLENIH ZA 27%

Zagreb, 10. kolovoza 2015. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u području djelatnosti I - PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE I PIĆA, poslovalo je ukupno 7.772 poduzetnika, od čega su 2.402, kao pretežitu djelatnost, registrirali djelatnost pružanja smještaja (NKD 55), dok je u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56), poslovalo 5.370 poduzetnika. Kod poduzetnika djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) bilo je registrirano 26.871 zaposlenih, odnosno 2,1% više u odnosu na prošlo poslovno razdoblje, dok su poduzetnici u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56), u 2014. godini imali 27.111 zaposlenih te su zabilježili porast broja zaposlenih od 27,1%. Poduzetnici u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, uz niske plaće poslovali su s dobiti, a u djelatnosti smještaja, s plaćama višim od prosjeka, s gubitkom.
 
U promatranom razdoblju poduzetnici djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (694,0 milijuna kuna), u odnosu na 2013. godinu. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 12,1 milijardu kuna, što je za 4,4% više nego u 2013. godini. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda, i to za 8,4% u 2014. godini. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 55) iznosila je 5.340 kuna, što je 4,6% više u odnosu na prethodno razdoblje te 9,5% više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Unutar odjeljka djelatnosti 55 - Smještaj, najviše je poduzetnika registrirano u razredu djelatnosti NKD 55.2 - Odmarališta i slični objekti za kraći odmor (1.096), a po brojnosti su na drugom mjestu poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 55.1 Hoteli i sličan smještaj, njih 834. I jedni i drugi su iskazali gubitak, kao i poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 55.9 Ostali smještaj, dok su jedino pozitivno poslovali poduzetnici u razredu djelatnosti 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje.

U 2014. godini poduzetnici djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56) iskazali su pozitivan financijski rezultat, unatoč smanjenju neto dobiti za 30,3%, u odnosu na prethodno razdoblje, te je od ukupnog broja poduzetnika promatrane djelatnosti s dobitkom poslovalo njih 63,8%. Ukupan prihod poduzetnika (NKD 56) u 2014. godini iznosio je 6,9 milijardi kuna, što je za 22,5% više nego u prethodnom razdoblju. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda, i to za 25,5% u 2014. godini. Obračunata prosječna mjesečna neto plaća (NKD 56) iznosila je 3.264 kune, odnosno 3,3% više nego u 2013. godini te je za 33,1% manja od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane u 2014. godini

Tablica: Rang lista poduzetnika NKD 56 prema novozaposlenima u 2014. godini

 
 

U SRPNJU NOVIH 2.834 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK, OD ČEGA SE 610 ODNOSI NA VOZILA

Zagreb, 10. kolovoza 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. lipnja 2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 635.452 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava - 265.252, a iza toga prema broju upisa slijede vozila - 166.644, računala - 97.462, strojevi - 47.075 i stado/stoka - 45.830. Drugu skupinu od sveukupno 13.189 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod -5.921, udjeli i poslovni udjeli - 4.965, ukupnost stvari - 2.289, dionice - 10 i patenti - 4 upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. lipnja, najveći broj upisanih pokretnina i prava u mjesecu srpnju odnosio se na ostale pokretnine i prava - 1.841, zatim na vozila - 610 i na strojeve - 290, dok je broj upisanih dionica - 10 i patenata – 4, ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 31.07.2015.

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PIVA U 2014. GODINI

Zagreb, 3. kolovoza 2015. - U povodu Međunarodnog dana piva (5. kolovoza), Financijska agencija objavljuje financijske rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva (NKD 11.05) u 2014. godini. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini poslovalo je 32 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 1.503 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 2,0%.

U 2014. godini poduzetnici u djelatnosti proizvodnje piva iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (298,8 milijuna kuna), unatoč smanjenju neto dobiti za 40,0%, u odnosu na prethodno razdoblje te je, od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom poslovalo njih 53,1%. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 2,1 milijardu kuna, što je smanjenje za 11,9%, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 11.05) iznosila je 8.812 kuna, što je za 0,9% više u odnosu na prethodno razdoblje te za 80,6% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Najveći ostvareni ukupni prihod u djelatnosti proizvodnje piva iskazalo je društvo ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o., u iznosu od 914,1 milijun kuna. Na drugom je mjestu po ostvarenim ukupnim prihodima sa 695,2 milijuna kuna društvo HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. koje je iskazalo pozitivan rezultat poslovanja u 2014. godini, i to u iznosu od 112,1 milijun kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva u 2014. godini

 
 

PODUZETNICI DUBROVNIKA OSTVARILI 62% PRIHODA PODUZETNIKA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Zagreb, 31. srpnja 2015. – U povodu Dana grada Opuzena (3. kolovoza), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja Dubrovačko-neretvanske županije i njezinih gradova i općina. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2014. godini, poslovalo je 3.669 poduzetnika koji su zapošljavali 18.753 osobe (porast od 0,4%).

U 2014. godini poduzetnici Dubrovačko-neretvanske županije povećali su ukupan prihod za 4,8% u odnosu na 2013. godinu, ali su povećali i ukupne rashode za 12,8%. U 2014. godini poduzetnici grada Dubrovnika ostvarili su 5,7 milijardi kuna prihoda te su time sudjelovali sa 62,0% u ukupnim prihodima županije (9,2 milijardi kuna). ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. na prvom je mjestu među poduzetnicima u gradu Dubrovniku po ukupnom prihodu u 2014. godini, s prihodom od 398,6 milijuna kuna. Grad Opuzen, s 58 poduzetnika i 360 zaposlenih, sudjelovao je s 1,9% u ukupnom broju zaposlenih, a u ukupnim ostvarenim prihodima županije s 3,2%. Poduzetnici grada Opuzena povećali su iznos ukupnih prihoda za 13,2% te smanjili rashode za 35,6% u odnosu na 2013. godinu, dok je broj zaposlenih povećan za 11,8%.
 
Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika općine Konavle (5.659 kuna), zatim slijede poduzetnici Dubrovnika (5.472 kuna), Ploča (5.028 kuna), Korčule (4.778 kuna) te Orebića (4.179 kuna). Grad Opuzen zauzima 10. mjesto među gradovima/općinama Dubrovačko-neretvanske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (3.811 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije i grada Opuzena u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2014. godini

 
 

MEĐU GRADOVIMA - SJEDIŠTIMA ŽUPANIJA - PODUZETNICI VUKOVARA NA PRVOM MJESTU PREMA PRIHODU PO ZAPOSLENOM

Zagreb, 27. srpnja 2015. - Broj poduzetnika i broj zaposlenih kod poduzetnika promatrano po gradovima – sjedištima županija, očekivano, najveći je u Zagrebu koji je ujedno i županija. Po brojnosti poduzetnika i zaposlenih slijede Split, Rijeka i Osijek. Prema prosječnom broju zaposlenih po poduzetniku, na prvom je mjestu Koprivnica, sjedište Koprivničko križevačke županije, s 15,5 zaposlenih, a slijede Požega (14,9), Krapina (11,7), Varaždin (11,4) i Čakovec (10,8). Najmanje zaposlenih po poduzetniku među županijskim središtima je u Dubrovniku, 5,1 zaposleni. Izneseni prikaz polarizacije hrvatskih poduzetnika i broja zaposlenih ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta.
 
Međusobna usporedba županijskih središta prema prihodu po zaposlenom kod poduzetnika, pokazala je da su na prvom mjestu, pomalo neočekivano, poduzetnici Vukovara, administrativnog sjedišta Vukovarsko-srijemske županije. Na drugom su mjestu poduzetnici grada Velike Gorice, koji je za potrebe ove analize izdvojen među drugim gradovima Zagrebačke županije. Prvi vrhu ove rang liste, na trećem su mjestu poduzetnici Zagreba.
 
Ako promatramo gradove, županijska središta, po produktivnosti koja se mjeri iskazanom neto dobiti/neto gubitku po zaposlenom, grad Karlovac se nalazi na prvom mjestu (42.474 kuna), grad Koprivnica na drugom mjestu (32.564 kuna ), a iza njih slijede poduzetnici gradova Velika Gorica (27.570 kn), Vukovar (26.035 kn) i Pazin (24.691 kn).

Cijeli tekst: Prema prihodu po zaposlenom na prvom mjestu poduzetnici grada Vukovara

Tablica: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika županijskih središta za 2014. godinu

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA GRADA POŽEGE I POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Zagreb, 23. srpnja 2015. - Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Požeško-slavonskoj županiji u 2014. godini poslovalo je 690 poduzetnika koji su zapošljavali 7.614 osoba, što predstavlja povećanje broja zaposlenih od 2,8% u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini županije iznosila je 3.804 kuna što je 28,2% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

U 2014. godini poduzetnici Požeško-slavonske županije ostvarili su za 0,5% veće ukupne prihode u odnosu na prethodno poslovno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 0,1%. Poduzetnici grada Požege ostvarili su 2,1 milijardu kuna prihoda u 2014. godini, te su time sudjelovali sa 65,3% u ukupnim prihodima županije (3,2 milijarde kuna). Za isto promatrano razdoblje, prema obrađenim podacima, poduzetnici Požeško-slavonske županije iskazali su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 53,4 milijuna kuna koji je za 27,1% veći od rezultata prethodne poslovne godine. Dobrom rezultatu doprinijelo je povećanje broja dobitaša za 12,9%, te činjenica da je u 2014. godini 64,6% poduzetnika poslovalo s dobiti.

U 2014. godini društvo Plamen d.o.o. sa sjedištem u Požegi ostvarilo je ukupan prihod u iznosu od 167,6 milijuna kuna, od čega se 78,0% odnosi na prihode od izvoza. Djelatnost društva je lijevanje željeza (24.51). Društvo je u 2014. godini zapošljavalo 394 osoba, te prikazalo prosječnu mjesečnu neto plaću od 4.454 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege i Požeško-slavonske županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege i Požeško-slavonske županije u 2014. godini

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA GRADA GOSPIĆA I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Zagreb, 21.  srpnja 2015. - U povodu Dana grada Gospića (22. srpnja), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2014. godini. U Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 704 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 3.986 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,4%. U 2014. godini, u odnosu na prethodnu 2013. godinu, poduzetnici Ličko-senjske županije ostvarili su veće ukupne prihode za 5,1%, ali su povećali i ukupne rashode za 5,2%. Najveći porast ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ostvarili su poduzetnici općine Vrhovine (81,9%).

Poduzetnici grada Gospića, njih 196, ostvarili su 462,6 milijuna kuna prihoda u 2014. godini, te su time sudjelovali sa 27,7% u ukupnim prihodima poduzetnika Ličko-senjske županije (1,6 milijardi kuna). Unatoč smanjenju neto dobiti za 4,0% u odnosu na prethodno razdoblje, u 2014. godini poduzetnici Ličko-senjske županije iskazali su pozitivan financijski rezultat te je od ukupnog broja poduzetnika županije s dobitkom poslovalo njih 63%. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika općine Lovinac (4.575 kuna). Slijedi poduzetnici općine Udbina (4.501 kuna) te grada Senja (3.998 kuna). Grad Gospić nalazi se na 5. mjestu gradova/općina Ličko-senjske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom kod poduzetnika (3.672 kuna).

Društvo SELAN d.o.o. u 2014. godini ostvarilo je najveći ukupan prihod u Ličko-senjskoj županiji, u iznosu od 84,3 milijuna kuna od čega se 94% odnosi na prihode od izvoza. Na razini grada Gospića, poduzetnik sa najvećim prihodom je društvo LIKA CESTE d.o.o., sa 55,9 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2014. godini

 
 

U DJELATNOSTI UZGOJA ŽITARICA DOMINANTNO BELJE D.D., A U TRGOVINI ŽITARICAMA AGROKOR-TRGOVINA D.D.

Zagreb, 20. srpnja 2015. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u djelatnosti uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja (NKD 01.11) poslovalo je 486 poduzetnika, dok je u djelatnosti trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom (NKD 46.21) poslovalo 119 poduzetnika. U djelatnosti uzgoja žitarica u 2014. godini bilo je 6.780 zaposlenih, dok je kod 119 poduzetnika u djelatnosti trgovine žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom bilo 616 zaposlenih, 11,2% više u odnosu na 2013. godinu.

Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost uzgoj žitarica (NKD 01.11), u 2014. godini iznosio je 6,7 milijardi kuna, a prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 4.527 kuna, što je 7,7% manja od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Dominantnu ulogu među poduzetnicima u djelatnosti uzgoja žitarica ima društvo Belje d.d. iz Darde, čiji je prihod u 2014. godini iznosio 1,95 milijardi kuna, što je 28,7% ukupno ostvarenog prihoda svih poduzetnika u navedenoj djelatnosti. Zaposlenima (njih 1.437), u navedenom društvu u 2014. godini obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.614 kuna.

Ukupan prihod poduzetnika u djelatnosti trgovine žitaricama (NKD 46.21) iznosio je 3,8 milijardi kuna, a prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 5.633 kuna te je za 15,4% viša od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Dominantnu ulogu među poduzetnicima u djelatnosti na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom (NKD 46.21) ima društvo AGROKOR-TRGOVINA D.D. iz Zagreba, čiji je prihod u 2014. godini iznosio 1,86 milijardi kuna, što je 48,5% ukupno ostvarenog prihoda svih poduzetnika u navedenoj djelatnosti. Zaposlenima (njih 33) u navedenom društvu u 2014. godini obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 13.639 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti uzgoja i trgovine žitaricama u 2014. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika NKD 01.11 i 46.21 u 2014. godini 

 
 

U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 71% PODUZETNIKA U 2014. GODINI POSLOVALO S DOBITI

Zagreb, 16. srpnja 2015. -  U povodu Dana Zagrebačke županije, Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika županije u 2014. godini. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Zagrebačkoj županiji u 2014. godini, poslovalo je 6.319 poduzetnika koji su zapošljavali 45.135 osoba, što predstavlja porast broja zaposlenih od 3,8%. Prema obrađenim podacima, u 2014. godini poduzetnici Zagrebačke županije povećali su ukupan prihod za 7,5% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu, ali su povećali i ukupne rashode za 5,8%. Najveći porast ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ostvarili su poduzetnici općina Rakovec (46,1%) i Pisarovina (35,5%). U 2014. godini poduzetnici grada Velike Gorice ostvarili su 10,7 milijardi kuna prihoda te su time sudjelovali sa 28% u ukupnim prihodima Zagrebačke županije (38,2 milijardi kuna).

Poduzetnici županije iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2014. godini za razliku od prethodnog razdoblja. Pozitivnom rezultatu doprinijelo je povećanje broja dobitaša za 12,3% s obzirom na 2013. godinu, odnosno njih 71% od ukupnog broja poduzetnika županije poslovalo je s dobiti.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom iznosila je 4.855 kuna, što je manje za 0,5% od prosjeka na razini RH (4.878 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika grada Velike Gorice (6.539 kuna), zatim slijede općina Brdovec (5.448 kuna), grad Sveta Nedelja (5.394 kuna), općina Stupnik (4.661 kuna) te grad Samobor (4.612 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Zagrebačke županije u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Zagrebačke županije u 2014. godini

 
 

REZULTATI POSLOVANJA 32.426 PODUZETNIKA BEZ ZAPOSLENIH U 2014. GODINI

Zagreb, 15.  srpnja 2015. - Od 104.470 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija, koliko ih je u Registar godišnjih financijskih izvještaja predalo godišnji financijski izvještaj, 32.426 poduzetnika ili 31% nije imalo zaposlenih. Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u djelatnosti trgovine (7.410), na drugom mjestu nalaze se poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (4.705), a na trećem mjestu nalaze se poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4.350). Najveće ukupne prihode i rashode ostvarili su poduzetnici bez zaposlenih u djelatnosti trgovine, zatim slijede poduzetnici građevinarstva te poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama.

Promatrano na razini područja djelatnosti, poduzetnici bez zaposlenih iz 16 područja djelatnosti iskazali su neto gubitak, dok su poduzetnici u četiri djelatnosti poslovali pozitivno. Ukupan rezultat svih poduzetnika bez zaposlenih bio je također negativan i iznosio je 3 milijarde kuna neto gubitka.

Prema oblicima vlasništva, najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u privatnom vlasništvu (98,4%). Poduzetnici bez zaposlenih u zadružnom vlasništvu zauzimaju 1%, dok ostali zauzimaju manje od 1% udjela u ukupnom boju poduzetnika bez zaposlenih. Poduzetnici bez zaposlenih u svim oblicima vlasništva iskazali su neto gubitak, a najveći neto gubitak iskazan je kod poduzetnika bez zaposlenih u privatnom vlasništvu i to u iznosu od 2,9 milijardi kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja 32.426 poduzetnika bez zaposlenih u 2014. godini

Tablica: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika bez zaposlenih u 2014. godini 

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE I GRADA KARLOVCA U 2014. GODINI

Zagreb, 13. srpnja 2015. - U povodu Dana grada Karlovca, Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja Karlovačke županije i grada Karlovca u 2014. godini. U Karlovačkoj županiji poslovalo je 1.912 poduzetnika kod kojih je bilo 15.209 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 2,2%. U ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika u Karlovačkoj županiji, poduzetnici grada Karlovca sudjeluju sa 64,0%.

U 2014. godini poduzetnici Karlovačke županije povećali su ukupan prihod za 0,1% u odnosu na prethodno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 3,7%. Najveći porast ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ostvarili su poduzetnici općine Saborsko (65,0%). Broj izvoznika Karlovačke županije u 2014. godini porastao je za 19,4% (ukupno 283), odnosno 46 izvoznika više no što ih je bilo u 2013. godini. Rezultat izvoza od 1,7 milijarde kuna u 2014. godini predstavlja povećanje za 7,8%, s obzirom na prethodno razdoblje, dok uvoz bilježi smanjenje od 12,3% (996,0 milijuna kuna u 2014. godini).

Poduzetnici grada Karlovca ostvarili su 5,7 milijardi kuna prihoda u 2014. godini te su time sudjelovali sa 71,9% u ukupnim prihodima Karlovačke županije (7,9 milijardi kuna). Društvo PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA d.d., na prvom je mjestu među poduzetnicima u gradu Karlovcu po ukupnom prihodu u 2014. godini, sa 869,7 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Karlovačke županije i grada Karlovca u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Karlovačke županije i grada Karlovca u 2014. godini

 
 

U LIPNJU NOVIH 6.681 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

Zagreb, 10. srpnja 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. lipnja 2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 632.618 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava - 263.411, a iza toga prema broju upisa slijede vozila - 166.034, računala - 97.461, strojevi - 46.785 i stado/stoka - 45.830. Drugu skupinu od sveukupno 13.097 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod -5.917, udjeli i poslovni udjele - 4.925, ukupnost stvari - 2.241, dionice - 10 i na patente - 4 upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 31. svibnjem, najveći broj upisanih pokretnina i prava u mjesecu lipnju odnosio se na ostale pokretnine i prava - 5.518, zatim na vozila - 478 i na stado/stoka - 404, dok je broj upisanih dionica - 10 i patenata - 4, ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 30.06.2015.

 
 
TOP 50 PODUZETNIKA PO UKUPNIM PRIHODIMA U 2014. GODINI PREMA VLASNIŠTVU

Zagreb, 10. srpnja 2015. - Analiza TOP 50 poduzetnika po ukupnome prihodu u 2014. godini po svim oblicima vlasništva, pokazala je da je najviše zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (72.845). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod TOP 50 poduzetnika u mješovitom vlasništvu (6.992 kn). Najveći prosječan prihod na razini 2014. godine ostvarili su poduzetnici u privatnom vlasništvu dok su poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili najveću neto dobit. TOP 50 poduzetnika po ukupnome prihodu u 2014. godini u zadružnom vlasništvu jedini su u prosjeku ostvarili neto gubitak.

Cijeli članak: TOP 50 poduzetnika po ukupnom prihodu, prema oblicima vlasništva

Tablica: Osnovni financijski rezultati i rang lista TOP 50 poduzetnika po oblicima vlasništva u 2014.

Vezani članak: Tvrtke u državnom vlasništvu u 2014. godini ostvarile 3,6 milijardi kuna neto dobiti

Vezani članak: Najveće prosječne mjesečne plaće kod poduzetnika u državnom i mješovitom vlasništvu

 
 

U BANKAMA UKUPNO OTVORENIH 7,1 MILIJUN RAČUNA GRAĐANA I 411.432 RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA

Zagreb, 9. srpnja 2015. – U Jedinstvenom registru računa, kojega Financijska agencija vodi od 2002. godine, prema stanju od 30. lipnja 2015. godine, evidentirano je 7.081.014 otvorenih računa građana. Od toga je blokiranih računa 727.723, što je manje u odnosu na stanje 31. ožujka ove godine, kada je blokiranih računa građana bilo 731.232. Broj računa građana potpuno izuzetih od ovrhe je 421.895. Prema stanju na isti dan, poslovni subjekti imali su 411.432 otvorena računa, od čega je 63.731 račun bio blokiran.

Cijeli tekst: U bankama ukupno otvorenih 7,1 milijun računa građana i 411.432 računa poslovnih subjekata

 
 

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 8. srpnja 2015. - U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 3.039 poslovnih subjekata. Od toga je 99 obrta, 1.011 društava s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 1.929 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).
 
Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR u 2015. godini biti otvoreno približno 6.100 poslovnih subjekata, što bi predstavljalo povećanje od 32 jedinice, odnosno 0,53% u odnosu na 2014. godinu.

 

Cijeli tekst: Informacija o broju novoosnovanih društava i obrta putem servisa HITRO.HR 


 

 
 

POJAŠNJENJE ČLANKA "NA RAZINI PODRUČJA DJELATNOSTI U RUDARSTVU I VAĐENJU NAJVEĆA PROSJEČNA NETO PLAĆA, A NA RAZINI PODUZETNIKA U ADRIS GRUPI D.D."

Zagreb, 7. srpnja 2015. - Fina je u članku "Na razini područja djelatnosti u rudarstvu i vađenju najveća prosječna neto plaća, a na razini poduzetnika u Adris grupi d.d.", 3. srpnja 2015. godine objavila da je prosječna mjesečna neto obračunana plaća, za društvo HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D., u 2014. godini, po zaposlenom, iznosila 26.656 kuna.
 
Podatak o prosječnoj mjesečnoj obračunanoj neto plaći po zaposlenom izračunat je temeljem godišnjeg financijskog izvještaja koji je HEP d.d. dostavio u Registar godišnjih financijskih izvještaja kojega vodi Fina, a u kojemu je iskazano da je u 2014. godini za neto plaće obračunan iznos od 142.980.559 kuna, za 447 zaposlenih.

Društvo HEP d.d. obrazložilo je da navedeni iznos čine troškovi za plaće zaposlenika društva HEP d.d., njih 447, u iznosu od 48.434.621 kuna (u prosjeku 9.027 kuna) i 50% troškova za plaće zaposlenika NE Krško. Dalje se u obrazloženju navodi da je trošak plaće za NE Krško u financijskim izvještajima društva HEP-a d.d. u 2014. godini iskazan prvi puta zbog primjene novog standarda MSFI 11 Zajednički poslovi, prema kojemu se NE Krško klasificira kao zajedničko upravljanje (društvo priznaje svoj dio u svakoj imovini i svakoj obvezi, prihodima i rashodima po svom udjelu u zajedničkom upravljanju, a u slučaju NE Krškoga, to je 50%).
 
Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se društvu HEP d.d.

Vezani članak: Na razini područja djelatnosti u rudarstvu i vađenju najveća prosječna neto plaća, a na razini poduzetnika u Adris grupi d.d.

 
 
TVRTKE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U 2014. GODINI OSTVARILE 3,6 MILIJARDI KUNA NETO DOBITI

Zagreb, 7. srpnja 2015. - Svi sektori vlasništva bolje su poslovali u 2014. godini i ostvarili bolje financijske rezultate u odnosu na prethodnu 2013. godinu. Na ostvarene rezultate - neto dobit poduzetnika Hrvatske u 2014. godini najveći pozitivan doprinos imao je privatni sektor sa 3,9 milijardi kuna neto dobiti - razlika između dobiti i gubitaka. Osobitu pozornost izaziva pozitivan konačni rezultat poduzetnika iz državnoga sektora u iznosu od 3,6 milijardi kuna, što predstavlja rast od 313,1% u odnosu na neto dobit prethodne godine.

Rezultat je to prvenstveno pozitivnog poslovanja najvećih državnih tvrtki. Kao primjer navodimo HEP d.d. sa gotovo 1,2 milijarde kuna dobiti (rast od 63% u odnosu na prethodnu godinu), zatim društva HEP PROIZVODNJA d.o.o. sa 915 milijuna kuna dobiti (rast od 54% u odnosu na prethodnu godinu) te HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. sa 620,1 milijun kuna (rast od 5,3% u odnosu na prethodnu godinu).

Također treba istaknuti i financijske rezultate mješovitog sektora koji je ostvario neto dobit od 2,2 milijarde kuna. Posebno se ističu tvrtke koje su u prethodnoj 2013. godini iskazale gubitak razdoblja, a u 2014. godini dobit razdoblja kao INA d.d. sa 631,3 milijuna kuna dobiti razdoblja (1,6 milijardi kuna gubitka razdoblja u 2013. godini).

Cijeli tekst: Tvrtke u državnom vlasništvu u 2014. godini ostvarile 3,6 milijardi kuna neto dobiti

Tablica: Udjeli u izabranim financijskim rezultatima poduzetnika Hrvatske u 2014., prema veličini poduzetnika

 
 

NA RAZINI PODRUČJA DJELATNOSTI U RUDARSTVU I VAĐENJU NAJVEĆA PROSJEČNA NETO PLAĆA, A NA RAZINI PODUZETNIKA U ADRIS GRUPI D.D.

Zagreb, 3. srpnja 2015. - Analiza prosječnih mjesečnih neto plaća po područjima djelatnosti pokazala je da tri djelatnosti: prerađivačka industrija (C), trgovina (G) i građevinarstvo (F), koje zapošljavaju preko 50% ukupno zaposlenih, za svoj rad dobivaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske (4.878 kuna).

Najveće plaće ostvaruju zaposleni u području djelatnosti B - rudarstvo i vađenje, D - opskrba električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije, zaposleni u području djelatnosti J - informacija i komunikacija, K - financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, L - poslovanju s nekretninama te zaposleni u djelatnosti H - prijevoz i skladištenje.

Promatrano po vlasništvu, od 25 poduzetnika koji su u 2014. godini obračunali najveće prosječne neto plaće, 24 poduzetnika su privatna od osnivanja.

Cijeli tekst: Prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika po područjima djelatnosti u 2014.

Vezani članak: Najveće prosječne mjesečne plaće kod poduzetnika u državnom i mješovitom vlasništvu (2014.)

Vezani članak: Najveću prosječnu mjesečnu plaću u 2013. godini obračunali su poduzetnici u djelatnosti B - Rudarstvo i vađenje

 
 

NAJVEĆE PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE KOD PODUZETNIKA U DRŽAVNOM I MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU

Zagreb, 29. lipnja 2015. - Za svoj rad 652.298 zaposlenih kod poduzetnika u privatnom sektoru, kao i proteklih godina, primili su manje prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka gospodarstva. Tako je bilo i u 2014. godini kada su zaposlenima u privatnom sektoru obračunane prosječne mjesečne neto plaće u iznosu od 4.529 kuna, što je 7,2% manje od prosjeka svih poduzetnika (4.878 kuna). Zaposlenima kod poduzetnika u državnom vlasništu, kojih je u 2014. godini bilo 101.654, obračunane su najveće prosječne mjesečne plaće u iznosu od 6.234 kune, što je 28% više od prosjeka svih poduzetnika.

Promatrano po djelatnostima, tradicionalno najveće plaće ostvaruju zaposleni u području djelatnosti B -  rudarstvu i vađenju, koji su u 2014. godini obračunali prosječne mjesečne neto plaće u iznosu od 7.652 kune, što je 8,7% više u odnosu na 2013. godinu te 57% više od prosjeka svih poduzetnika (4.878 kuna).

Cijeli tekst: Najveće prosječne mjesečne plaće kod poduzetnika u državnom i mješovitom vlasništvu (2014.)

 
 

43% PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA U 2014. GODINI POSLOVALO S GUBITKOM

Zagreb, 23. lipnja 2015. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u odjeljku djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) i ostalih rezervacijskih usluga, poslovalo je 1.624 poduzetnika. Od spomenutog broja poduzetnika, njih 57% poslovalo je s dobiti, a 43% je iskazalo neto gubitak. Ukupan prihod poduzetnika promatranog odjeljka djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 4,5 milijardi kuna u odnosu na 4,3 milijarde, koliko je iznosio 2013. godine, što označava porast od 5,1%.

U 2014. godini poduzetnici spomenutog odjeljka djelatnosti zapošljavali su 5.411 radnika, što predstavlja povećanje od 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 4.683 kuna, odnosno 2,0% više nego prethodno razdoblje, te je za 4,0% manja od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje putničkih agencija i turoperatora u 2014. godini

Vezani članak: Poslovanje putničkih agencija i turoperatora u 2013. godini

 
 

U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ POVEĆAN BROJ ZAPOSLENIH ZA 1,5%, A U JADRANSKOJ HRVATSKOJ ZA 2,6%

Zagreb, 18. lipnja 2015. - Prema rezultatima poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2014. godini rangiranim po NUTS-2 razini, u Jadranskoj Hrvatskoj je 40.511 poduzetnika imalo registrirano sjedište, a u Kontinentalnoj Hrvatskoj 63.959 poduzetnika. Poduzetnici Jadranske Hrvatske zapošljavali su 228.821 radnika, a poduzetnici Kontinentalne Hrvatske 601.295. U prosjeku su u 2014. godini poduzetnici Jadranske Hrvatske zapošljavali 6 radnika, a poduzetnici Kontinentalne Hrvatske 9 radnika.

Produktivnost rada mjerena ukupnim prihodom po zaposlenom, kao i produktivnost rada mjerena dobiti po zaposlenom, veća je kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske, u odnosu na poduzetnike Jadranske Hrvatske. Ekonomičnost ukupnog poslovanja također je veća kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske.

Usporedba poduzetnika Kontinentalne i Jadranske Hrvatske prema veličini poduzetnika, pokazala je da su, očekivano, mali poduzetnici najbrojniji u obje regije i da su zapošljavali najveći broj radnika te da je zaposlenima kod malih poduzetnika u obje regije obračunana manja plaća u odnosu na zaposlene kod srednjih i velikih poduzetnika. Zaposlenima kod malih i srednjih poduzetnika Jadranske Hrvatske u 2014. godini obračunana je veća prosječna mjesečna plaća, u odnosu na zaposlene kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske. Iznimka su zaposleni kod velikih poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj kojima je obračunana veća plaća, u odnosu na zaposlene kod poduzetnika Jadranske Hrvatske.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika Jadranske i Kontinentalne Hrvatske u 2014. godini

 
 

PODUZETNICI U GRAĐEVINARSTVU POVEĆALI PRIHODE I SMANJILI GUBITAK RAZDOBLJA

Zagreb, 15. lipnja 2015. - Poduzetnici Hrvatske u 2014. godini ostvarili su ukupan prihod od 618,8 milijardi kuna. Od navedenoga iznosa, 34,9% ostvarenih prihoda ili 208,6 milijardi kuna odnosi se na poduzetnike u području djelatnosti trgovine (G). Iza trgovine, po visini ostvarenih prihoda, slijedi prerađivačka industrija (C) sa 156,8 milijardi kuna prihoda (25,6%) te građevinarstvo (F) s 41,4 milijarde kuna prihoda (6,8%).

Osnovne karakteristike poslovanja poduzetnika po djelatnostima u 2014. godini su: povećanje neto dobiti u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja za 517,8%, djelatnosti trgovine za 293,7%, povećanje neto dobiti u prerađivačkoj industriji za 109,4%, povećanje neto gubitka u djelatnosti poslovanja nekretninama za 59,2%, smanjenje neto gubitka u građevinarstvu za 96,5%, smanjenje neto gubitka u djelatnosti prijevoz i skladištenje za 84,1%, smanjenje neto dobiti u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanju otpadnih voda, smanjenje neto dobiti kod djelatnosti javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje za 15,6%, te smanjenje neto dobiti u djelatnosti gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša za 7,5%.

Analiza prosječnih mjesečnih neto plaća po područjima djelatnosti unatrag nekoliko godina pokazuje da tri djelatnosti (prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo) koje zapošljavaju polovinu ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, za svoj rad primaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske. Zaposleni kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji imali su niže prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka svih poduzetnika 1,2%, zaposleni u području trgovine 7,5% niže, a zaposleni u građevinarstvu 15,7% niže plaće.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika prema područjima djelatnosti u 2014. godini

Tablica: Osnovni rezultati poduzetnika po djelatnostima u 2014. godini 

 
 

U UKUPNIM PRIHODIMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, GRAD RIJEKA SUDJELUJE S 52,2%

Zagreb, 12. lipnja 2015. - U povodu Dana grada Rijeke (15. lipnja), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika grada Rijeke i Primorsko-goranske županiji u 2014. godini. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Primorsko-goranskoj županiji u 2014. godini poslovalo je 9.324 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 58.659 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 0,9%. Značajan rast broja zaposlenih u 2014. godini, u odnosu na prethodnu, 2013. godinu, zabilježen je u općini Lopar u kojoj je broj zaposlenih kod poduzetnika rastao za 44,1%, a slijedi grad Crikvenica (20,4%) te Vinodolska općina (17,6%). U 2014. godini poduzetnici Primorsko-goranske županije iskazali su pozitivan financijski rezultat, unatoč smanjenju neto dobiti za 25,6%, u odnosu na prethodno razdoblje, te je od ukupnog broja poduzetnika županije s dobitkom poslovalo njih 59,6%.

U ukupnim prihodima poduzetnika Primorsko-goranske županije, grad Rijeka sudjeluje s 52,2%, a u ukupnim rashodima s 52,4%. Iako su poduzetnici grada Rijeke zabilježili smanjenje neto dobiti u 2014. godini za 21,3% u odnosu na prethodno razdoblje, imali su najveći utjecaj na ostvareni pozitivan financijski rezultat županije te su iskazali neto dobit u iznosu od 128,6 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja Primorsko-goranske županije i grada Rijeke u 2014. godini

 
 

U SVIBNJU NOVIH 1.843 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

Zagreb, 10. lipnja 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. svibnja 2015. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 625.937 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na „ostale pokretnine i prava“ - 257.893, a iza toga prema broju upisa slijede vozila - 165.556, računala - 97.455, strojevi - 46.579 i stado/stoka - 45.426. Drugu skupinu od sveukupno 13.028 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod - 5.887, udjeli i poslovni udjeli - 4.903, ukupnost stvari - 2.224, dionice - 10 i patenti - 4 upisa.

Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. travnja, najveći broj upisanih pokretnina i prava u svibnju odnosio se na ostale pokretnine i prava - 666, zatim na vozila - 615 i na strojeve - 434, dok je broj upisanih dionica - 10 i patenata – 4, ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku - 31.05.2015.

 
 
PODUZETNICI U OPĆINAMA POVEĆALI DOBIT 50%, A U GRADOVIMA 163,5%

Zagreb, 10. lipnja 2015. - U općinama je u 2014. godini bilo 15,8% (od ukupno 104.470) poduzetnika koji su zapošljavali 12,1% zaposlenih, ostvarili 9,4% ukupnih prihoda i 9,4% ukupnih rashoda, 13,3% neto dobiti i obračunali prosječnu mjesečnu neto plaću za 18,2% manju od prosjeka Hrvatske. Poduzetnici u općinama u 2014. godini poslovali su pozitivno i ostvarili neto dobit od 1,29 milijardi kuna, što je povećanje od 50,0% (sa 863 milijuna kuna u 2013. na 1,3 milijarde kuna u 2014. godini).

U 2014. godini 87.968 poduzetnika u gradovima (84,2% od ukupnog broja poduzetnika u RH) zapošljavalo je 87,9% zaposlenih koji su ostvarili 90,6% ukupnih prihoda i isto toliko ukupnih rashoda, 86,7% neto dobiti i obračunali prosječnu mjesečnu neto plaću od 5.000 kune (za 2,5% više od prosjeka Hrvatske). Poduzetnici u gradovima u 2014. godini poslovali su pozitivno i ostvarili neto dobit od 8,46 milijardi što je u odnosu na 2013. godinu povećanje za 163,5%.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika po gradovima i općinama u 2014. godini

Tablica: Općine i gradovi osnovni financijski rezultati

 

 
 

PODUZETNICI KOJI SE BAVE EKOLOGIJOM I ZAŠTITOM OKOLIŠA U 2014. GODINI U DUGOTRAJNU IMOVINU INVESTIRALI 2,1 MILIJARDU KUNA

Zagreb, 5. lipnja 2015. - U povodu Svjetskog dana zaštite okoliša, Financijska je agencija analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u području djelatnosti E - opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, u kojem je u 2014. godini poslovao 721 poduzetnik, od toga je 487 poduzetnika poslovalo s dobiti, a 234 s gubitkom. Ukupan prihod poduzetnika promatranoga područja djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 8,7 milijardi kuna u odnosu na 8,2 milijarde, koliko je iznosio 2013. godine, što označava porast od 5,4%. Poduzetnici koje se bave ekologijom i zaštitom okoliša u 2014. godini su u novu dugotrajnu imovinu investirali 2,13 milijardu kuna, u odnosu na 2,06 milijardi, koliko su investirali u 2013. godini.

Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 5.208 kuna u 2014. godini, što je 6,1% više u odnosu na 2013. godinu (4.908 kuna), te 6,7% više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Prema ukupno ostvarenim prihodima u 2014. godini, na vrhu rang liste top 5 poduzetnika je društvo CE-ZA-R d.o.o. Zagreb s 565,2 milijuna kuna, što je 6,5% ukupnih prihoda svih poduzetnika u području djelatnosti E. Slijede društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (6,2%), Zagrebačke otpadne vode d.o.o. (4,5%), Drava International d.o.o. (3,2%) te Metis d.d (2,6%).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika iz djelatnosti opskrbe vodom, ekologije i zastite okolisa u 2014.

Tablica: Podaci o poslovanju poduzetnika u području djelatnosti E 2014.

 
 

PODUZETNICI GRADA SISKA U 2014. GODINI POVEĆALI PRIHODE ZA 18,1%

Zagreb, 3. lipnja 2015. – U povodu Dana grada Siska, Financijska je agencija analizirala rezultate poslovanja poduzetnika Sisačko-moslavačke županije i njezinog administrativnog sjedišta, grada Siska. U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2014. godini poslovalo je 1.757 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 16.335 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 2,1%. U 2014. godini poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili su veći ukupan prihod za 0,7% u odnosu na prethodnu godinu, ali su također povećali i ukupne rashode za 1,9%.

U ukupnom broju zaposlenih Sisačko-moslavačke županije grad Sisak sudjeluje s 32,3%. Unatoč smanjenju broja zaposlenih za 2,4%, zabilježen je rast ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (18,1%), ali i rast ukupnih rashoda (15,9%). Na kraju 2014. godine, unatoč njegovom smanjenju od 36,8%, poduzetnici grada Siska ponovno su iskazali negativan financijski rezultat u iznosu od 45,9 milijuna kuna, što je manje u odnosu na 2013. godinu, kada je iskazan negativan financijski rezultat od 72,7 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Sisačko-moslovačke županije i grada Siska u 2014. godini

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Sisačko-moslovačke županije i grada Siska u 2014. godini

 
 

KOD PODUZETNIKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI IZVOZ PORASTAO 17%, A UVOZ SMANJEN 7,3%

Zagreb, 2. lipnja 2015. - U Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovao je 4.441 poduzetnik kod kojih je bilo 37.703 zaposlenih. Od toga je kod poduzetnika u gradu Osijeku bilo najviše zaposlenih, 19.634. Ukupan prihod poduzetnika ostvaren u 2014. godini u Osječko-baranjskoj županiji iznosio je 24,0 milijarde kuna, u odnosu na 23,5 milijardi, koliko je iznosio 2013. godine, što označava porast od 2,3%. Poduzetnici grada Osijeka ostvarili su 12,3 milijardi kuna prihoda u 2014. godini te su time sudjelovali s 51,4% u ukupnim prihodima Osječko-baranjske županije. Slijede ih poduzetnici općine Darda s 2,5 milijardi kuna (10,4% ukupnih prihoda županije).

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini iznosila je 3.999 kuna, što je 18% manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, koja iznosi 4.878 kuna. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u Dardi (4.925 kuna), što je više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, a po visini plaće slijede zaposleni kod poduzetnika u Našicama (4.413 kuna), Belišću (4.391 kuna) te Podgoraču (4.330 kuna), dok je najniža prosječna mjesečna plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u općini Donja Motičina (1.036 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Tablica: Osnovni financijski rezultati poduzetnika Osječko-baranjske županije u 2014. godini

 
 

U POSLJEDNJE TRI GODINE TREND SMANJIVANJA UKUPNIH PRIHODA I DOBITI RAZDOBLJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA

Zagreb, 29. svibnja 2015. - U povodu Svjetskoga dana nepušenja koji se obilježava 31. svibnja, Financijska agencija je analizirala rezultate poslovanja skupine poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja duhanskih proizvoda i u djelatnosti uzgoja duhana. Unutar male skupine poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja duhanskih proizvoda, u posljednje tri godine (razdoblje 2012.-2014. godina), svi su ostvarili dobit razdoblja, koja se u navedenom razdoblju smanjuje iz godine u godinu te je u 2014. godini u odnosu na 2012. godinu manja gotovo 40%. Njihov ukupan prihod u 2014. godini iznosio je 1,2 milijarde kuna, što je manje za 9%, u odnosu na prethodno poslovno razdoblje.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata u 2014. godini u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda iznosila je 8.327,00 kuna, u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću radnika kod poduzetnika na razini RH koja je iznosila 4.787,00 kuna te je plaća radnika zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda veća za 74%.

Poduzetnici čija je pretežita djelatnost uzgoj duhana ostvarili su 41,6 milijuna kuna ukupnog prihoda u 2014. godini, što je ujedno i povećanje od 8%, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. S obzirom na konsolidirani rezultat, iste godine bilježe neto dobit od 1,3 milijuna kuna, a prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih iznosila je 4.738,00 kuna i veća je za 24% u odnosu na obračun iz 2013. godine.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda i uzgoja duhana

Tablica: Proizvodnja duhanskih proizvoda i uzgoj duhana_2014.

 
 

PODUZETNICI GRADA ZAGREBA U 2014. GODINI POVEĆALI NETO DOBIT 166%

Zagreb, 29. svibnja 2015. – U povodu Dana grada Zagreba, Financijska agencija objavljuje kratku analizu financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Zagreba u 2014. godini.

Kod poduzetnika grada Zagreba, njih 34.336, u 2014. godini bilo je 332.111 zaposlenih koji su ostvarili ukupan prihod od 326,9 milijardi kuna, ukupne rashode od 317,8 milijardi kuna, dobit nakon oporezivanja od 19,1 milijardi kuna, gubitak nakon oporezivanja od 12,3 milijardi kuna i neto dobit od 6,8 milijardi kuna.

Zaposlenima kod poduzetnika grada Zagreba obračunata je prosječna mjesečna neto plaća za 2014. godinu od 5.685,00 kuna, što je više za 0,8% nego za 2013. godinu te je i dalje iznad prosjeka poduzetnika Hrvatske (4.878,00 kuna), za 16,5%.   

Cijeli tekst: Poduzetnici grada Zagreba u 2014. godini povećali neto dobit 166%

 
 

PODUZETNICI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI OSTVARILI NETO DOBIT

Zagreb, 28. svibnja 2015. - U Krapinsko-zagorskoj županiji, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, poslovalo je 1.765 poduzetnika koji su zapošljavali 17.638 radnika i ostvarili neto dobit u iznosu 209,6 milijuna kuna.

Od ukupnog broja, 1.229 poduzetnika poslovalo je s dobiti (69,6%), a 536 s gubitkom (30,4%). Ukupni prihodi iznosili su 9,9 milijardi kuna i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 4,1%. U 2014. godini bilo je 12% više investitora u novu dugotrajnu imovinu, u odnosu na 2013. godinu, kada ih je bilo 437, a investirali su 32% više.

Najviše su investirali poduzetnici u Humu na Sutli (162,8 milijuna kuna), Krapini (105,7 milijuna kuna) te Zaboku (58,5 milijuna kuna). Usporedni prikaz prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u županijama s kojima graniči Krapinsko-zagorska županija, pokazao je da je najmanja prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u Varaždinskoj (3.824 kn) i Krapinsko-zagorskoj županiji (4.141 kn), a najveća u Gradu Zagrebu (5.685 kn), dok je prosječna mjesečna neto plaća na razini RH iznosila 4.878,00 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini

Tablica: Osnovni financijski rezultati poduzetnika Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini, po gradovima i općinama

 
 

PODUZETNICI S PODRUČJA POPLAVLJENOG U SVIBNJU 2014. GODINE OSTVARILI NETO GUBITAK

Zagreb, 25. svibnja 2015. - U Vukovarsko-srijemskoj županiji godišnje financijske izvještaje za 2014. godinu podnijelo je 1.587 poduzetnika, kod kojih je bilo 16.196 zaposlenih. Navedeni je broj poduzetnika u 2014. godini ostvario 12,6 milijardi kuna prihoda i neto gubitak od 52,8 milijuna kuna.

Poduzetnici s područja koja su poplavljena u svibnju 2014. godine, ostvarili su neto gubitak od 207,6 milijuna kuna, za razliku od prethodne 2013. godine, kada su ostvarili neto dobit od 16,8 milijuna kuna. Konsolidirani financijski rezultat poduzetnika u 2014. godini u Općini Gunja (3,1 milijuna kuna), Štitar (3,1 milijuna kuna) i Vrbanja (6,7 milijuna kuna), pokazuje pozitivne promjene u odnosu na prethodno razdoblje.

Kod poduzetnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji su 2014. godine pogođeni poplavama, značajno je smanjena imovina, i to u Općini Bošnjaci sa 121,4 milijuna kuna na 26,2 milijuna kuna i u gradu Županji s 2,2 milijarde kuna na 2,1 milijardu kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Vukovarsko-srijemske županije

Rezultati poslovanja poduzetnika Vukovarsko-srijemske županije, po općinama

 
 

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.3.2015.

Zagreb, 18. svibnja 2015. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2015. godine u blokadi je bilo 1.070 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. ožujka 2015. godine povećao se na 447,3 milijuna kuna, ili za 101%. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 31. ožujka 2015. godine povećao se na 1.070, ili za 28,9%.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011.do 31.3.2015.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Zagreb 18. svibnja 2015. - U Istarskoj županiji u 2014. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, bilo je  9.429 poduzetnika kod kojih je bilo 45.701 zaposlenih. Poduzetnici Istarske županije, u 2014. godini su poslovali s dobiti razdoblja u iznosu od 2,4 milijarde kuna, što je 33,4% više u odnosu na 2013. godinu (1,8 milijardi kuna).

Ukupan prihod poduzetnika u Istarskoj županiji ostvaren u 2014. godini iznosio je 28,5 milijardi kuna u odnosu na 26,3 milijarde, koliko je iznosio 2013. godine, što označava porast od 8%. Poduzetnici grada Pule ostvarili su 6,5 milijardi kuna prihoda u 2014. godini te su time sudjelovali s 22,9% u ukupnim prihodima Istarske županije. Slijede ih poduzetnici grada Rovinja (4,0 milijarde kuna) i Poreča (3,8 milijardi kuna).

U 2014. godini, iznos ukupnih neto plaća i nadnica u Istarskoj županiji iznosio je 2,7 milijardi kuna, a prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom 4.937 kuna. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u Raši (7.686 kuna), zatim slijede Lupoglav (6.183 kuna), Ližnjan (5.809 kuna), te Rovinj (5.795 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Istarske županije u 2014. godini

Osnovni financijski rezultati poduzetnika Istarske županije u 2014. godini

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U 20 NAJBOLJIH HRVATSKIH GRADOVA NA FORBES-OVOJ LISTI

Zagreb 13. svibnja 2015. - Usporedba 20 najboljih hrvatskih gradova za život i poslovanje s Forbes-ove liste, pokazala je da Split zauzima drugo mjesto po kriteriju broja poduzetnika, broja zaposlenih i ukupnog ostvarenog prihoda. Očekivano, prema navedenim kriterijima, na prvom je mjestu Grad Zagreb, a na trećem grad Rijeka.

Poduzetnici Velike Gorice ostvarili su najveći porast ukupnih prihoda od 15,7% u odnosu na ostale gradove na promatranoj listi. Slijede ih Buzet (15,4%), Poreč (14,2%) i Pula (11,1%), što je potvrda uspješnosti poduzetnika Istarske županije. Od 20 rangiranih gradova u 2014. u odnosu na 2013. godinu, najveći porast dobiti razdoblja zabilježili su poduzetnici Velike Gorice (104,2%), Pule (99%) i Samobora (44,6%). U 2014. godini poduzetnici Grada Zagreba ostvarili su dobit razdoblja u iznosu od 19 milijardi kn što predstavlja povećanje od 20,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći pozitivan odnos ostvarenih prihoda i rashoda u 2014. godini iskazan je kod poduzetnika grada Rovinja pokazateljem ekonomičnosti od 1,35, dok iza njih slijede poduzetnici Karlovca s 1,09.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u 20 najboljih hrvatskih gradova na Forbes-ovoj listi 

 
 
NOVIH 10.546 OSTALIH POKRETNINA I PRAVA, 2.300 VOZILA I 1.225 STROJEVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 11. svibnja 2015. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (skraćeno: Upisnik založnih prava ili Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. travnja 2015. godine, Financijska agencija provela je upis na 624.094 pokretnina i prava. Od toga, najveći se broj odnosi na ostale pokretnine i prava, 257.227 upis, a iza toga prema broju upisa slijede vozila (164.941), računala (97.455), strojevi (46.145) i stado/stoka (45.426).

U razdoblju od prethodno objavljene informacije, tj. od 1. siječnja do 30. travnja 2015. najveći broj upisanih pokretnina i prava odnosi se na ostale pokretnine i prava, njih 10.546, zatim vozila 2.300 i strojeve 1.225, dok je broj upisanih dionica i patenata ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku založnih prava - 30.04.2015.
 
 

PODUZETNICI HRVATSKE U 2014. GODINI OSTVARILI 9,8 MILIJARDI KUNA NETO DOBITI

Zagreb, 28. travnja 2015. - Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija), njih 104.470, u 2014. godini imali su 830.116 zaposlenih (prema satima rada), 14.620 više u odnosu na 2013. godinu. Ostvaren je ukupan prihod od 618,8 milijardi kuna (povećanje od 3,3%), ukupni rashodi od 604,9 milijardi kuna (povećanje od 2,3%) te 9,8 milijardi kuna neto dobiti, što je povećanje od 139,5% u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2013. godini.  

Od 618,8 milijardi kuna ukupnoga prihoda poduzetnika, 106,1 milijarda ostvarena je prodajom robe na inozemnom tržištu, što je 9,5% više nego 2013. godine. Na stranim je tržištima kupljeno robe u vrijednosti od 98,9 milijardi kuna te je trgovinski suficit iznosio 7,2 milijarde kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja  poduzetnika RH u 2014.

Tablica: Kumulativni rezultat poslovanja poduzetnika RH u 2014. godini (GFI za 2014.)

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM, PRIJENOSOM I DISTRIBUCIJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE U RAZDOBLJU OD 2008. - 2013. GODINE

Zagreb, 7. travnja 2015.  - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu u skupini djelatnosti 35.1 – Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije  poslovala su 662 poduzetnika koji su zapošljavali 12.081 radnika, ostvarili ukupne prihode u vrijednosti od 28,6 milijardi kuna, ukupne rashode od 26,1 milijardu kuna, dobit razdoblja od 2,4 milijarde kuna, gubitak razdoblja od 116,9 milijuna kuna te neto dobit od 2,3 milijarde kuna što je povećanje od 134,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Najveća dobit razdoblja poduzetnika skupine djelatnosti 35.1 bila je u 2013. godini i iznosila je 2,4 milijarde kuna što je za 840,8% više nego 2008. godine. U navedenoj skupini djelatnosti u 2013. godini poslovala su 662 poduzetnika dok je 2008. godine poslovalo 89 poduzetnika. Prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika skupine djelatnosti 35.1 u 2013. iznosila je 7.056 kuna u odnosu na 6.386 kuna, koliko je iznosila 2008. godine.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje i prijenosa električne energije od 2008. do 2013.

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika odjeljka 35 i skupine 35.1 2008. - 2013.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA TRGOVINE NA VELIKO I MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA U RAZDOBLJU OD 2008. DO 2013. GODINE

Zagreb, 1. travnja 2015. - Analiza poduzetnika u skupini djelatnosti trgovine na veliko i malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama u promatranom šestogodišnjem razdoblju, tj. od 2008. do 2013. godine, pokazala je da su poslovali negativno i iskazali neto gubitak. Najveći neto gubitak iskazan je u 2011. godini i iznosio je 86,7 milijuna kuna, a najmanji neto gubitak u promatranom razdoblju iskazan je u 2009. godini i iznosio je 35,4 milijuna kuna.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo motornim gorivima i mazivima u 2013. godini poslovalo je 125 poduzetnika od kojih je njih 70 poslovalo s dobiti, a 55 s gubitkom. Zapošljavali su 1.452 radnika, što je 2% više nego u 2012. godini, kada su zapošljavali 1.423 radnika. U 2013. godini prosječna mjesečna neto obračunata plaća po zaposlenom iznosila je 4.800 kn što je 0,5% više u odnosu na prosječnu mjesečnu obračunatu plaću RH (4.778 kn), 17,1% više u odnosu na prosječnu obračunatu plaću u 2008. godini, 19 % više u odnosu na prosječnu plaću odjeljka djelatnosti 47 te 1,2% manje u odnosu na prosječnu plaću u 2012. godini.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u trgovini motornim gorivima i mazivima od 2008. - 2013.
 
Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelatnosti 47.3 i  razredu 46.71 u razdoblju 2008. - 2013.

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI SKUPLJANJA, PROČIŠĆAVANJA I OPSKRBE VODOM U RAZDOBLJU OD 2008. - 2013. GODINE

Zagreb, 23. ožujka 2015.  - Povodom svjetskog dana voda koji se obilježava 22. ožujka Fina je odlučila prezentirati rezultate poslovanja odjeljka djelatnosti 36 - skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. U odjeljku 36, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2013. godinu, poslovalo je ukupno 132 poduzetnika (98 poduzetnika poslovalo je sa dobiti, a 34 poduzetnika sa gubitkom) koji su zapošljavali 10.109 radnika. Poduzetnici odjeljka 36 poslovali su pozitivno u promatranom šestogodišnjem razdoblju i ostvarili su neto dobit.

Najviša prosječna mjesečna plaća obračunata je u 2012. godini i iznosila je 5.194 kune što je 7,8 % više od prosječne mjesečne plaće obračunate u 2008. godini, dok je 2013. obračunana prosječna mjesečna plaća u iznosu od 4.755 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika iz odjeljka djelatnosti skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom u razdoblju od 2008.-2013.

Tablica: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika djelatnosti E i odjeljka djelatnosti 36 u razdoblju 2008.-2013.godine

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI OD 2008. DO 2013. GODINE

Zagreb 12. veljače 2015. - Prehrambena industrija u usporedbi s drugim granama prerađivačke industrije u Hrvatskoj, ostvaruje najveći ukupni prihod i zapošljava najviše radnika. Jedna od važnih grana hrvatske prehrambene industrije je i konditorska industrija iako po broju poduzetnika nije velika, ali zato zapošljava više od dvije tisuće dvjesto radnika. U razdoblju od 2008.- do 2013. godine najveća dobit razdoblja ostvarena je 2009. godine i iznosila je 37,4 milijuna kuna, a 2010. i 2011. godine zabilježeno je smanjenje dobiti razdoblja dok je 2012. i 2013. godini konditorska industrija poslovala s gubitkom. Pozitivno je što je u 2013. godini gubitak smanjen sa 19,3 na 7,4 milijuna kuna.

U zadnjih pet godina, unatoč gospodarskoj krizi, proizvodnja i izvoz kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda ostala je na približno istoj razini. U 2013. godini u razredu djelatnosti 10.82 – Proizvodnja kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, u odnosu na 2012., porasle su investicije u novu dugotrajnu imovinu za 79,6%. Toliko povećanje investicija u novu dugotrajnu imovinu prvenstveno je rezultat izgradnje novog proizvodnog pogona osječke Tvornice čokolade i bombona Kandit. Ulaganja u nove investicije tvrtke Kandit d.o.o. u 2013. godini iznosila su 77,2 milijuna kuna, što čini 68,5% svih ulaganja u nove investicije u toj djelatnosti. Najviše ukupne prihode u 2013. godini ostvarile su Kraš d.d., u iznosu od 880,7 milijuna kuna, Kandit d.o.o. 182,5 milijuna kuna i Zvečevo d.d. 167,6 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje čokoladnih i bombonskih proizvoda 2008.-2013.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u razredu djelatnosti Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda

Tablica: Grafikon 10.82 izvoz

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA RADIJSKOG PROGRAMA U 2013. GODINI

Zagreb, 11. veljače 2015. - U povodu Svjetskog dana radija koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija pripremila je kratki osvrt na ostvarene financijske rezultate poslovanja poduzetnika iz skupine djelatnosti 60.1 – Emitiranje radijskog programa (J60.1) u 2013. godini. U promatranom razdoblju poslovalo je 165 poduzetnika, a od toga je njih 94 (57,0%) poslovalo sa dobiti, a 71 (43,0%) je iskazalo neto gubitak.
 
Broj zaposlenih u ovoj djelatnosti povećan je za 3,4% u odnosu na prethodnu godinu te su u 2013. godini poduzetnici čija je djelatnost emitiranje radijskog programa zapošljavali 924 radnika. Prema vlasničkoj strukturi, tvrtke u privatnom vlasništvu obračunale su najveću prosječnu mjesečnu plaću, u iznosu 4.450 kuna, što je za 2,0% više u odnosu na prosječnu obračunatu plaću zaposlenih kod svih poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa, koja je iznosila 4.363 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2013. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti 60.1

 
 
KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.12.2014.

Zagreb, 9. veljače 2015. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2014. godine u blokadi je bilo 1.130 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. prosinca 2014. g. povećao se na 398,3 milijuna kuna ili za 79%. Broj blokiranih obiteljskih oljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. g. bio je 830, a 31. prosinca 2014. g. povećao se na 1.130 ili za 36%.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju 30.6.2011. do 31.12.2014.

 
 

PODUZETNICI GRADA DUBROVNIKA U 2013. GODINI OSTVARILI NETO DOBIT OD 112 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 2. veljače 2015. - Povodom 1043. feste sv. Vlaha, zaštitnika grada Dubrovnika i dana koji se obilježava kao Dan grada Dubrovnika, Financijska agencija kreirala je kratki pregled poslovanja poduzetnika grada Dubrovnika, na temelju podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2013. godinu.
 
Poduzetnici Dubrovnika poslovali su pozitivno i u 2013. godini ostvarili neto dobit od 112 milijuna kuna u odnosu na 2012. godinu kada je ostvaren neto gubitak od 219 milijuna kuna. Poduzetnici grada Dubrovnika povećali su broj zaposlenih za 10,7%, ukupne prihode za 15,1%, ukupne rashode za 8,4%, dobiti razdoblja za 75,8%, smanjili gubitak razdoblja za 25,8% i povećali prosječne mjesečne neto plaće za 0,7%.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika grada Dubrovnika u 2013. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Dubrovnika i DNŽ

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA IZ DJELATNOSTI SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA OTPADA TE SANACIJE OKOLIŠA U 2013. GODINI

Zagreb, 27. siječnja 2015. - Prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu ukupno je 640 poduzetnika čija je pretežita djelatnost E - opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, od čega ih je najviše, ukupno 411, registrirano za skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala (odjeljak 38). U odjeljku djelatnosti 39 - Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom, 69 je poduzetnika.

U odjeljku djelatnosti 38 ukupno je 411 poduzetnika (267 dobitaša i 144 gubitaša), koji su u 2013. godini zapošljavali 9.645 radnika, ostvarili 4,4 milijarde kuna ukupnih prihoda i 4,2 milijarde ukupnih rashoda te ostvarili pozitivan financijski rezultat, neto dobit, u visini 125,8 milijuna kuna. Od ukupno 69 poduzetnika odjeljka 39, njih 48 iskazalo je neto dobit, a 21 poduzetnik je iskazao neto gubitak, te su zajedno ostvarili 354,7 milijuna ukupnih prihoda, 355,3 milijuna ukupnih rashoda i u konačnici iskazali negativan financijski rezultat, neto gubitak u iznosu 3,4 milijuna kuna.

Promatrano prema oblicima vlasništva, u odjeljku djelatnosti 38, od 411 poduzetnika njih 129 su u državnom vlasništvu, 276 u privatnom vlasništvu, a po 3 u zadružnom i mješovitom vlasništvu. Iako je poduzetnika u privatnom vlasništvu dvostruko više od onih u državnom vlasništvu, u 2013. godini privatni je sektor zapošljavao gotovo upola manje radnika. U odjeljku djelatnosti 39 prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika u privatnom vlasništvu (6.374 kune) bila veća od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (4.311 kuna) i to za 2.063 kune ili za 47,8%.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti gospodarenja otpadom u 2013. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika područja djelatnosti E te odjeljaka 38. i 39.

 
 
U UPISNIKU NOVIH 1.365 UPISANIH ZALOŽNIH PRAVA NA VOZILIMA
20. siječnja 2015. - Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2014. godine, Financijska agencija provela je više od pola milijuna upisa na pokretninama i pravima, točnije 607.971. Od toga, najveći se broj odnosi na ostale pokretnine i prava, 246.681 upis, a iza toga prema broju upisa slijede vozila (162.641), računala (97.363), strojevi (44.920) i stado/stoka (44.166).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku založnih prava - 31.12.2014.
 
 

IZVOZ I INVESTICIJE PO REGIJAMA I ŽUPANIJAMA U 2013. GODINI

Zagreb, 13. siječnja 2015. - Poduzetnici Kontinentalne i Jadranske Hrvatske u 2013. godini ostvarili su rast investicija od 15,2%, dok je izvoz bio na približno istoj razini kao u 2012. godini. Najveći nominalni rast investicija u Jadranskoj Hrvatskoj bio je kod poduzetnika Zadarske županije i iznosio je 205,5 milijuna kuna (27%) te su investicije u 2013. godini iznosile ukupno 967,0 milijuna kuna. Poduzetnici Grada Zagreba ostvarili su najveći rast investicija u nominalnom iznosu u 2013. godini na razini Hrvatske i to u iznosu od 3.621,4 milijuna kuna što je rast od 20,7%. Ako se prosjek vrijednosti investicija po stanovniku u RH u 2013. godini koristi kao jedinica za usporedbu (RH=100), samo poduzetnici Grada Zagreba i Istarske županije te na razini regije poduzetnici Kontinentalne Hrvatske imaju investicije po stanovniku veće od prosjeka, odnosno stanovnici u tim regijama imaju potencijalne životne i radne prilike veće u odnosu na ostatak Hrvatske.

Najveći izvoz po zaposlenom u Kontinentalnoj Hrvatskoj ostvarili su poduzetnici Sisačko-moslavačke županije i iznosio je 173,2 tisuće kuna, a u Jadranskoj Hrvatskoj najviše su izvezli poduzetnici Istarske županije, u vrijednosti 170,8 tisuća kuna po zaposlenom. Poduzetnici Kontinentalne Hrvatske u 2013. godini izvezli su robe u vrijednosti od 73,1 milijardu kuna što je 10,2% ili 6,7 milijardi više nego 2008. godine. Kod poduzetnika obje regije, Kontinentalne i Jadranske Hrvatske, u 2013. godini povećan je broj izvoznika u odnosu na 2008. godinu i to u Kontinentalnoj Hrvatskoj za 17,6% odnosno za 1.468 izvoznika, a u Jadranskoj Hrvatskoj broj izvoznika u odnosu na 2008. povećan je za 59 izvoznika ili 1,7%.

Cijeli tekst: Izvoz i investicije poduzetnika po regijama i županijama u 2013. godini

Tablica: Izvoz i investicije u RH po NUTS 2 i 3 razinama

 
 

POSLOVANJE PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA U 2013. GODINI

Zagreb, 7. siječnja 2015. - U 2013. godini, od 1.547 poduzetnika iz odjeljka djelatnosti putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge (N79), njih 902 (58%) poslovalo je s dobiti, a 645 (42%) iskazalo je neto gubitak. Broj zaposlenih povećan je za 9,6% u odnosu na prethodnu godinu te su u 2013. godini putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i poduzetnici čija su djelatnost ostale rezervacijske usluge, zapošljavali 5.124 radnika. Prosječna mjesečna obračunana isplaćena plaća iznosila je 4.586 kuna, što je 1,5% manje nego prethodne godine. Prihodi od izvoza povećani su u 2013., u odnosu na prethodnu godinu, za 17%, a investicije u novu dugotrajnu imovinu za 21%.

Najveći ukupni prihod u 2013. godini iskazao je poduzetnik ATLAS d.d. u iznosu od 393,2 milijuna kuna, a prema veličini ostvarene neto dobiti najuspješniji poduzetnik je ADRIATIC.HR d.o.o., koji je ostvario 7,5 milijuna kuna neto dobiti.

Cijeli tekst: Poslovanje putničkih agencija i turoperatora u 2013. godini

Tablica: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosi N79

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite