English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI/ GRAĐANI
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

U nastavku je dokument s najčešćim pitanjima i odgovorima koji se odnose na funkcionalnosti aplikacija Javna objava i Očevidnik te servisa e-Dražba.

Najčešća pitanja i odgovori - servis e-Dražba, aplikacija Javna objava i Očevidnik

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite