English
header Gra¦Ĺani.jpg
 
GRAĐANI
FINANCIJSKA PISMENOST

Ministarstvo financija izradilo je Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine koji je objavljen u Narodnim novinama (NN 11/15).

Cilj Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača jest stvaranje financijski opismenjenog stanovništva. Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača obuhvaća građane svih dobnih skupina u Republici Hrvatskoj, putem formalnog i neformalnog oblika obrazovanja.

Samo provođenje financijskog obrazovanja određeno je provedbenim aktivnostima Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za svaku narednu godinu (NN 11/15), izrađenim temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača.

U dijelu provedbe programa sudjeluje i Financijska agencija, koja je i do sada, putem svojih zaposlenika, u redovnom kontaktu s klijentima nastojala pojasniti im njihova prava i obveze u dijelu koji se odnose na poslove provođenja ovrha na novčanim sredstvima, koje Fina obavlja od 1. siječnja 2011. godine, kao i u ostalim servisima koji su na raspolaganju građanima ili poduzetnicima.

U poslovnicama se svakodnevno pruža pomoć i podrška u razumijevanju pojmova blokade, ovrha, duga i sl. te prilikom otvaranje zaštićenih računa za uplatu novčanih sredstava izuzetih od ovrhe kao i rješavanje reklamacija. Već ovakva komunikaciju koju zaposlenici Fine obavljaju predstavlja jedan od oblika financijskog opismenjavanja građana.

Ovrha na novčanim sredstvima

Građanima je omogućeno da se, osim u poslovnicama i putem tiskanih letaka, mogu informirati i upoznati o pojmovima vezanim za blokadu/deblokadu računa, ovrhe, njihova izvršenja, otvaranja zaštićenih računa i vrste primanja koja su izuzeta od ovrhe do propisa po kojima se postupa i na web stranicama Fine.

Također, uspostavljen je i Servis e-Blokade koji korisniku omogućuje informacije o osnovama za plaćanje koje su formalno ispravne i po kojima je započeto izvršenje. Pravo uvida u podatke odnosno osnovu za plaćanje ima isključivo korisnik na kojeg se ti podaci, odnosno osnova za plaćanje, odnosi i/ili njegov punomoćnik.

Više informacija o postupku provođenja ovrha na novčanim sredstvima možete pronaći ovdje.

Servis e-Blokade

Ovrha na nekretninama i pokretninama

Financijska agencija sudjeluje u provođenju ovršnog postupka u dijelu koji se odnosi na provedbu ovrhe na nekretninama i pokretninama kao agent suda. Za ove potrebe uspostavljena su adekvatna programska rješenja uz jednu novinu, a to je servis e-Dražbe.

Prodaja nekretnina i pokretnina u ovršnim postupcima na temelju zahtjeva za prodaju kojeg Fini dostavlja sud odnosi se na postupke pokrenute nakon 1. siječnja 2015.godine.

Više informacija o provedbi ovrhe na nekretninama i pokretninama možete pronaći ovdje.

Javna objava
Očevidnik nekretnina i pokretnina
Servis e-Dražba

Model otpisa duga

Fina je aktivno sudjelovala u provođenje aktivnosti Vlade RH usmjerenoj ka otpisu duga ili odgodi ovrhe te je pružena informacija svim građanima koji su podnijeli zahtjev za otpis duga.

Ujedno su napravljena programska rješenje putem kojih su dužnici (građani) te vjerovnici pratili status rješavanja zahtjeva za otpis duga.

Više informacija o Modelu otpisa duga možete pronaći ovdje.

Javna objava
Registar otpisa duga

HITRO.HR

Za potrebe građana i poduzetnika uspostavljen je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom. Svrha mu je podizanje razine usluga povećanjem brzine, učinkovitosti, fleksibilnosti i transparentnosti rada državne uprave.

Više informacija o servisu HITRO.HR možete pronaći ovdje.

www.hitro.hr


U narednom razdoblju, Fina će, temeljem Zakona o stečaju potrošača (NN 100/2015), imati ulogu savjetovališta pred kojima će dužnik i vjerovnik pokušati postići izvansudsku nagodbu o otplati dugova. Putem savjetovališta i dužnik i vjerovnik će dobivati stručnu pomoć u pokušaju dogovora o otplati dugova.

Putem ove stranice nastavit ćemo pružati informacije o aktivnostima Fine na ovom području.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite