English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2016.

OD 2010. DO 2015. GODINE UTROSTRUČEN PRIHOD I BROJ PODUZETNIKA U DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA

Zagreb, 13. prosinca 2016. - Prosinac je, tradicionalno, mjesec trgovine i pojačane potrošnje. Prema informacijama koje je objavila HGK, blagdanska potrošnja bila je najveća 2008. godine, kad je iznosila 12,5 milijardi kuna, a za 2016. godinu se procjenjuje da će građani za blagdane potrošiti više od 12 milijardi kuna, što je povećanje za pola milijarde kuna u odnosu na prošlu godinu. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2015. godinu, u Registar godišnjih financijskih izvještaja, navedeni je izvještaj podnijelo 377 poduzetnika, čija je pretežita djelatnost trgovina na malo preko pošte ili interneta. Od toga broja, njih 195 poslovalo je s dobiti (51,7 %), a 182 s gubitkom (48,3 %) s tim da su ostvarili 17,4 milijuna kuna neto dobiti i ukupan prihod od 673,8 milijuna kuna. Za usporedbu, 2010. godine bilo je 108 poduzetnika koji su ostvarili 248,9 milijuna kuna ukupnoga prihoda i neto gubitak od 20,7 milijuna kuna.

Poduzetnici iz trgovine na malo preko pošte ili interneta imaju udjel od 1,5 % u broju poduzetnika u području djelatnosti G - Trgovina na veliko i malo, zapošljavali su 847 radnika, odnosno 0,5 % od ukupno zaposlenih kod poduzetnika u području djelatnosti trgovine. Ukupan prihod 10 najboljih poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta iznosio je 551,2 milijuna kuna, s tim da su na vrhu rang liste STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., sa 202,7 milijuna prihoda i E KUPI d.o.o., sa 160,6 milijuna prihoda u 2015. godini. Najveću ostvarenu dobit iskazao je poduzetnik DIREKT d.o.o. sa jednim zaposlenim i ona je iznosila 14,9 milijuna kuna, što je 54,1 % ukupno ostvarene dobiti top 10 poduzetnika po ukupnom prihodu. Na drugom je mjestu društvo EINHELL CROATIA d.o.o. koje je zapošljavalo 18 radnika i ostvarilo dobit u iznosu 7,3 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika trgovine na malo preko pošte ili interneta u 2015. godini je iznosila 3.831 kunu, što je za 18,5 % manje u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu kod poduzetnika u području djelatnosti trgovine. U odnosu na prethodnu godinu, njihova prosječna mjesečna plaća manja je za 12,8 %.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta u razdoblju od 2010.do 2015. godine

Tablica: Poslovanje poduzetnika razreda djelatnosti 47.91 u razdoblju od 2010. do 2015. godine

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta u razdoblju od 2009. do 2014. godine

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI ZRAČNOG PRIJEVOZA U 2015. GODINI

Zagreb, 7. prosinca 2016. - U povodu Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva (7. prosinca), koji je proglašen odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 1994. godine, Financijska agencija je analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2015. godini.

U toj je djelatnosti, prema podacima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo 50 poduzetnika, s 1.097 zaposlenih, s tim da je od toga 875 zaposleno u društvu Croatia Airlines d.d. U 2015. godini, poduzetnici u zračnom prijevozu (NKD 51) ostvarili su pozitivan financijski rezultat (20 milijuna kuna) te su iskazali povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 53,1 %. Najveći utjecaj na ukupan pozitivan financijski rezultat imali su poduzetnici u djelatnosti zračnog prijevoza putnika (NKD 51.1) koji su ostvarili neto dobit od 20,8 milijuna kuna. Dominantnu ulogu u djelatnosti zračnog prijevoza putnika (NKD 51.1), a time i u djelatnosti zračnog prijevoza (NKD 51), ima društvo Croatia Airlines d.d. s 1,6 milijardi kuna ukupnog prihoda.

Prosječna plaća zaposlenih u društvu Croatia Airlines d.d., u 2015. godini, iznosila je 10.836 kuna, što je za 9,3 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu plaću zaposlenih kod poduzetnika u zračnom prijevozu (NKD 51) koja je iznosila 9.916 kuna, i za 115,9 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2014. godini

 
 

PROIZVOĐAČI PREHRAMBENIH PROIZVODA U 2015. GODINI POVEĆALI DOBIT ZA 44 %

Zagreb, 5. prosinca 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini poslovao je 1721 poduzetnik čija je pretežita djelatnost proizvodnja prehrambenih proizvoda, kod kojih je bilo 43 588 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,5 %. Ukupni prihod poduzetnika promatranog odjeljka djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 33,3 milijarde kuna, što je povećanje za 6,3 % u odnosu na prethodnu godinu. U 2015. godini proizvođači prehrambenih proizvoda iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 931,5 milijuna kuna, što je povećanje neto dobiti za 43,7 % (od ukupnog broja, s dobitkom je poslovalo njih 67,3 %).

Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika u djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda ima sjedište u Gradu Zagrebu (300), Splitsko-dalmatinskoj (215) i Zagrebačkoj županiji (140). Najveći su prihod ostvarili poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu (10,0 milijardi kuna), Zagrebačkoj (3,7 milijardi kuna) i Varaždinskoj županiji (3,2 milijarde kuna), a najveći prihod po poduzetniku ostvarili su proizvođači prehrambenih proizvoda Varaždinske (47,6 milijuna kuna) i Koprivničko-križevačke županije (45,6 milijuna kuna).

Vrijedi istaknuti da je pet istih poduzetnika na rang listama TOP 10 po ukupnome prihodu, po broju zaposlenih i po neto dobiti, a to su: DUKAT d.d., LEDO d.d., PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d., PODRAVKA d.d. i MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. Najveći ukupni prihod ostvarilo je društvo VINDIJA d.d., u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je udio od 7,7 % u ukupnim prihodima proizvođača prehrambenih proizvoda.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u odjeljku djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika i rang liste u odjeljku djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda u 2015. godini
 

 
 
ANALIZA POSLOVANJA PODUZETNIKA NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK U 2015. GODINI

Zagreb, 2. prosinca 2016. - U povodu dana Grada Osijeka (2. prosinca), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanje poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Osijek. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 3 grada (Osijek, Belišće i Valpovo) i 16 općina (Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci, Vuka, Čeminac, Darda, Koška, Kneževi Vinogradi, Punitovci, Šodolovci i Tordinci), obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Osijek, pokazala je da je u 2015. godini na tome području bilo 3366 poduzetnika, s 27 604 zaposlenih, što je prosječno 8,2 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Osijeka (2485), a najmanje u općini Punitovci (10). Poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Osijek, u 2015. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 18,4 milijarde kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Osječko-baranjske županije iznosi 75,7 %.

Među poduzetnicima Urbane aglomeracije Osijek, najveći su prihod ostvarila dva društva: BELJE d.d. iz Darde (1,67 milijardi kuna) i ŽITO d.o.o. iz Osijeka (1,42 milijarde kuna). Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općine Čepin, s 1,03 milijuna kuna, dok je među poduzetnicima navedene općine po produktivnosti na prvom mjestu društvo AGROBEKETINCI d.o.o., s prosjekom od 19,2 milijuna kuna po zaposlenom (6 zaposlenih).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek u 2015. godini iznosila je 4.178 kuna, odnosno 1,5 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,9 % više od prosječne mjesečne nešto plaće obračunate kod poduzetnika Osječko-baranjske županije (4.100 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u Dardi (4.983 kune), a najniža kod poduzetnika u Šodolovcima (2.553 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u UAO u 2015. godini

Vezani članci: Analiza poslovanja poduzetnika na području Urbane aglomeracije Osijek u 2014. godini

Urbane aglomeracije Rijeka, Osijek, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

 
 
USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U PET PAMETNIH GRADOVA - ZAGREBU, PULI, UMAGU, LABINU I IVANCU

Zagreb, 30. studenoga 2016. - Filozofija pametnih gradova (eng. smart city) razvila se kao izravni odgovor na razvoj ekstremne urbanizacije kojoj je svijet izložen tijekom zadnjih pedesetak godina.  U svijetu je oko osam tisuća gradova "pretvoreno" u pametne gradove. Nizozemska je vodeća europska zemlja po broju pametnih gradova, a u Hrvatskoj su u 2016. godini pametnim gradovima proglašeni: Zagreb, Pula, Umag, Labin i Ivanec. Na području pet pametnih gradova, u 2015. godini bilo je sjedište ukupno 39 315 poduzetnika. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području grada Zagreba (35 089), a najmanji je broj poduzetnika na području grada Ivanca (205). Prema broju zaposlenih po poduzetniku, prvi su poduzetnici sa sjedištem u Ivancu, s 12,9 zaposlenih po poduzetniku. Ovaj pokazatelj rezultat je velikoga broja zaposlenih kod društava: IVANČICA d.d. (684), DRVODJELAC d.o.o. (272), ITAS-PRVOMAJSKA d.d. (243), IVA-TEKSTIL d.o.o. (104) i HEW IVANEC d.o.o. (100) što je ukupno 1403 zaposlenih ili 53,1 % od ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika grada Ivanca (2640).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici u Zagrebu s 994 tisuće kuna, slijede poduzetnici Umaga sa 691 tisuću kuna, Pule s 477 tisuća kuna po zaposlenom, Labina s 395 tisuća kuna po zaposlenom te poduzetnici grada Ivanca koji imaju najmanju produktivnost rada od 305 tisuća kuna po zaposlenom. Za usporedbu, produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom u 2015. godini, na razini RH je iznosila 762.771 kunu. Prema pokazateljima ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnici grada Ivanca iskazali su veću vrijednosti u odnosu na ostale pametne gradove (104,84 %), a vrijedi istaknuti da je i ekonomičnost ukupnog poslovanja poduzetnika grada Zagreba (103,84 %) bolja u odnosu na ekonomičnost poslovanja poduzetnika na razini RH (103,68 %). U razdoblju od 2010. do 2015. godine poduzetnici grada Zagreba ostvarili su u prosjeku najvišu novostvorenu vrijednost u iznosu od 90,9 milijardi kuna, što je udio od 50,1 % u odnosu na ostvarenu novostvorenu vrijednost svih poslovnih subjekata u RH.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u 2015. godini obračunata je zaposlenima kod poduzetnika grada Zagreba i iznosila je 5.863 kuna, što je 16,8 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna). Viša prosječna mjesečna neto plaća od prosjeka na razini RH obračunata je i zaposlenima kod poduzetnika u Puli (5.081 kuna) i Umagu (5.070), dok je zaposlenima kod poduzetnika u Labinu obračunana niža plaća od prosjeka na razini RH za 462 kune (4.557 kuna). Najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u Ivancu (3.744 kune).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u pet pametnih gradova u RH - Zagrebu, Puli, Umagu, Labinu i  Ivancu

Vezani članak: Analiza rezultata poslovanja poduzetnika u 5 pametnih gradova - Dubrovniku, Jastrebarskom, Koprivnici, Pleternici i Rijeci

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U URBANOM PODRUČJU ZADAR U 2015. GODINI

Zagreb, 24. studenoga 2016. - U povodu Dana grada Zadra, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika urbanog područja Zadra i Zadarske županije. Urbanim područjem Zadar obuhvaćeno je 13 općina Zadarske županije: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi, Zemunik Donji te gradovi Zadar i Nin, na kojem je u 2015. godini bilo sjedište 2687 poduzetnika.

Navedeni broj poduzetnika ostvario je ukupne prihode u iznosu od 9,6 milijardi kuna. Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Zadarske županije iznosi 76,8 %. Za usporedbu, poduzetnici sa sjedištem u gradu Zadru ostvarili su ukupan prihod veći od 7,0 milijardi kuna što je 73,7 % udjela u prihodima na razini urbanog područja Zadra i 55,4 % udjela na razini Zadarske županije. U 2015. godini poduzetnici sa sjedištem u urbanom području Zadar iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat od 97,7 milijuna kuna. Najveći pozitivan konsolidirani financijski rezultat iskazali su poduzetnici grada Zadra (105,3 milijuna kuna).

Prema visini ostvarenog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na urbanom području Zadar, najbolji su poduzetnici: TANKERSKA PLOVIDBA d.d. i ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., oba sa ostvarenih više od 1,08 milijardi kuna ukupnoga prihoda. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja među poduzetnicima sa sjedištem na urbanom području Zadar, najbolji su poduzetnici: TANKERSKA PLOVIDBA d.d. i TURISTHOTEL d.d. Najveći izvoz ostvarila su društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d. i ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., a najveće investicije u dugotrajnu imovinu TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., u vrijednosti od 958,7 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u urbanom području Zadar u 2015. godini iznosila je 4.853 kune, odnosno 2,7 % više u odnosu na prethodnu godinu te 3,0 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Zadarskoj županiji (4.711 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u urbanom području Zadar u 2015. godini

Tablica: Rang liste poduzetnika Zadarske županije u 2015. - po prihodu i dobiti

Vezani članak: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Zadra

 
 
POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA TELEVIZIJSKOGA PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2010. - 2015. GODINE
Zagreb, 22. studenoga 2016. - U povodu Svjetskog dana televizije (21. studenoga), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa (NKD 60.20). U 2015. godini u navedenoj je djelatnosti poslovao 51 poduzetnik kod kojih je bilo 3749 zaposlenih, što je manje za 3,9 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. U promatranom razdoblju u razredu djelatnosti 60.20 broj poduzetnika je gotovo jednak, ali primjećuje se stalni trend pada broja zaposlenih. Poduzetnici u djelatnosti emitiranja televizijskoga programa najveći broj zaposlenih imali su 2010. godine (4374), dok je u 2015. godini zabilježen najmanji broj zaposlenih (3749), što je 14,3 % manje u odnosu na broj zaposlenih u 2010. godini. Na smanjenje broja zaposlenih u razredu djelatnosti 60.20 najveći utjecaj imao je pad broja zaposlenih kod javne ustanove HRT koja je u 2010. godini zapošljavala 3302 radnika, a u 2015. godini 2799 radnika što predstavlja pad od 15,2 %.

U razdoblju od 2010. do 2012. godine poslovni subjekti u djelatnosti emitiranja televizijskog programa iskazali su neto gubitak dok se u razdoblju od 2013. - 2015. godini primjećuje pozitivan pomak -  ostvarena je neto dobit. Najveća neto dobit ostvarena je u 2014. godini i iznosila je 45,7 milijuna kuna dok je u 2015. godini zabilježen pad neto dobiti od 58,8 %. Među 51 poduzetnikom u razredu djelatnosti NKD 60.20, dominantnu ulogu ima javna ustanova Hrvatska radiotelevizija s najvećim ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 1,4 milijarde kuna, što je udio od 62,9 % u ukupnim prihodima razreda djelatnosti 60.20. Ovaj poslovni subjekt je iskazao i najveću dobit razdoblja, koja je iznosila 18,3 milijuna kuna, što je 58 % dobiti razdoblja razreda djelatnosti 60.20. Jednako tako, HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA imala je i najveći broj zaposlenih (2799 zaposlenih) u razredu djelatnosti 60.20 odnosno zapošljavala je 74,7 % zaposlenih razreda 60.20.

Prema produktivnosti rada mjerenom ostvarenim ukupnim prihodom po zaposlenom, na prvom je mjestu Fox Networks Group Bulgaria EOOD - Podružnica Zagreb s gotovo 2,9 milijuna kuna, a slijede NOVA TV d.d. s 1,21 milijuna kuna, FREMANTLEMEDIA HRVATSKA d.o.o. s 1,89 milijuna kuna te RTL HRVATSKA d.o.o. s 1,88 milijuna kuna, dok je na razini svih poduzetnika RH ostvarena produktivnost u iznosu od 751,9 tisuća kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa - 2010.-2015.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa - 2010.-2015.

Tablica: Rang lista po visini prosječnih neto plaća - NKD 60.20.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa u razdoblju od 2009. - 2014. godine
 
 
ANALIZA UDJELA ŽENA PODUZETNICA U VLASNIČKOJ STRUKTURI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA RH U 2015. GODINI

Zagreb, 17. studenoga 2016. – U povodu Svjetskog dana žena poduzetnica koji se obilježava 19. studenoga, Financijska agencija analizirala je podatke prikupljene u Registru godišnjih financijskih izvještaja prema vlasničkoj strukturi društava i to prema rodnom kriteriju. Prema rezultatima analize poduzetnika u 2015. godini, 18 115 društva ili 18,3 % bilo je u vlasništvu žena, s tim da su u još 7525 društava žene suvlasnice s muškarcima ili pravim osobama. Od 98 745 društva u 47,8 % vlasnici su muškarci, dok su pravne osobe bile su u vlasništvu 6,5 % društava, a na mješovito vlasništvo se odnosilo 10,5 % ili 10 352 društva. Preostalih 16,8 % ili 16 609 društava su ona koje temeljem raspoloživih izvora nije bilo moguće svrstati prema rodnom kriteriju te su označeni kao neodređeni.

Nominalno, najviše je žena poduzetnica u području djelatnosti M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, njih 4385, i ta su društva ostvarila prihode u iznosu od 1,9 milijardi kuna. Od 16 140 društava u toj djelatnosti u 27,2 % vlasnice su žene, a u još 1873 ili 11,6 %, žene vlasništvo dijele sa muškarcima, osnivačima društva. Kod poduzetnika u oba spomenuta skupa (žene osnivačice i mješoviti osnivači), bilo je ukupno 15 930 zaposlenih koji su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 5,6 milijardi kuna, od 27,5 milijardi koliko su u 2015. godini ostvarila društva u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti. Promatrano po županijama najveći je udio žena poduzetnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (21,4 %), Međimurskoj (20,0 %) i županiji Grad Zagreb (20,0 %), a najmanji u Požeško-slavonskoj županiji (11 %). Nominalno najviše je žena poduzetnica u Gradu Zagrebu (6980), Splitsko-dalmatinskoj (1703) i Primorsko-goranskoj županiji (1568), a najmanje također u Požeško-slavonskoj županiji (70).

Iz svega prezentiranog može se zaključiti da je veći udio žena u vlasništvu isključivo u uslužnim djelatnostima, odnosno u tim djelatnostima je manja razlika u vlasničkoj strukturi između žena i muškaraca vlasnika, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnoga karaktera odnos u vlasništvu žena i muškaraca daleko veći u korist muškaraca kao vlasnika. Društva u vlasništvu muškaraca zapošljavaju i višestruko više radnika, ostvaruju veće prihode i raspolažu većom imovinom. Sve upućuje na još uvijek znatno veću aktivnost muške populacije u poduzetništvu Hrvatske.

Cijeli tekst: Analiza udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava RH u 2015. godini

Tablica: Vlasnička struktura po rodnom kriteriju u 2015. godini

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U VUKOVARU U RAZDOBLJU OD 2010. DO 2015. GODINE

Zagreb, 15. studenoga 2016. - Prema rezultatima koje su poduzetnici sa sjedištem u Vukovaru iskazali u godišnjim financijskim izvještajima evidentiranim u Registru godišnjih financijskih izvještaja, u razdoblju od 2010. do 2015. godine, najveći ukupan prihod ostvaren je u 2015. godini i iznosio je gotovo 6,1 milijardu kuna, odnosno 19,3 % više u odnosu na 2014. godinu. Broj je poduzetnika u promatranom razdoblju porastao s 380, u 2010. godini, na 435, u 2015. godini, a broj zaposlenih manji je za 16,0 %. U 2010. je kod poduzetnika bilo 5160 zaposlenih, a 2015. godine 4338. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je u 2015. godini i iznosila je 3.749 kuna, što je 211 kuna više, u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu u 2010. godini.

Investicije u novu dugotrajnu imovinu bile su najveće u 2010. i 2011. godini (više od 322 milijuna kuna), a narednih se godina taj iznos smanjivao, da bi u 2015. godini iznosio 67 milijuna kuna. U promatranom razdoblju, poduzetnici sa sjedištem u Vukovaru poslovali su s dobiti razdoblja, osim 2012. godine, na kraju koje je ostvaren gubitak razdoblja, u iznosu od 237,3 milijuna kuna. Na negativan rezultat poslovanja poduzetnika na razini Vukovara u 2012. godini, najviše su utjecali rezultati poslovanja društva BOROVO d.d., koje je te godine poslovalo s gubitkom razdoblja, u iznosu od 132,0 milijuna kuna. Najvišu neto dobit poduzetnici Vukovara ostvarili su u 2015. godini i iznosila je 272,3 milijuna kuna.

Jedna od karakteristika poslovanja poduzetnika Hrvatske je dominantan utjecaj jednog ili malog broja poduzetnika na ukupne rezultate poslovanja općine/grada, županije i/ili djelatnosti, što potvrđuje primjer poduzetnika u gradu Vukovaru. Riječ je o velikom poduzetniku, PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., koje je u 2015. godini ostvario ukupan prihod, u iznosu od 3,7 milijardi kuna (udio u ukupnim prihodima poduzetnika Vukovara od 62 %), a godinu završio s više od 206 milijuna kuna neto dobiti (udio u ukupnim prihodima poduzetnika Vukovara od 76 %) te je time značajno utjecao na pozitivan rezultat poslovanja poduzetnika grada Vukovara.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Vukovaru u razdoblju od 2010. do 2015. godine

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI PROIZVODNJE VINA OD GROŽĐA U 2015. GODINI POSLOVALI S GUBITKOM

Zagreb, 11. studenoga 2016. - U povodu dana Svetog Martina (11. studenoga), Financijska agencija objavljuje financijske rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa (NKD 11.02) u 2015. godini. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini poslovalo je 208 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 1397 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 0,1 %. Ukupni prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 617,7 milijuna kuna, što je smanjenje za 2,9 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Najveći ostvareni ukupni prihod u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa iskazalo je društvo AGROLAGUNA d.d. u iznosu od 110,5 milijuna kuna. GIANFRANCO KOZLOVIĆ na prvom je mjestu po ostvarenoj neto dobiti u 2015. godini, u iznosu od 2,9 milijuna kuna.

U 2015. godini poduzetnici u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (60,7 milijuna kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 10,8 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 64,9 %. Promatrano po županijama najviše je poduzetnika u Istarskoj županiji (39), Splitsko-dalmatinskoj (32) i Dubrovačko-neretvanskoj (27). Poduzetnici sa sjedištem u navedenim županijama ostvarili su najveći ukupan prihod u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u 2015. godini. Poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije prvi su i prema visini gubitka razdoblje koji je iznosio 40,5 milijuna kuna (od 32 poduzetnika njih 14 su gubitaši), a slijede poduzetnici Šibensko-kninske županije sa gubitkom u iznosu od 24,4 milijuna kuna (od 3 poduzetnika, 2 su gubitaša). Najveći su gubitak iskazala tri društva: VINOPLOD VINARIJA d.d. iz Šibenika, DALMACIJAVINO d.d. u stečaju iz Splita i IMOTA d.d. iz Donjeg Prološca.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 11.02) iznosila je 4.524 kune, što je za 4,2 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 9,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u 2015. godini

 
 

URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB - USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2015. GODINI

Zagreb, 4. studenoga 2016. – U povodu Međunarodnog dana urbanih regija, 6. studenoga, Financijska agencija prezentira podatke o rezultatima poduzetnika promatrano na razini urbanih aglomeracija. U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju (NN, 147/14), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je tijekom 2015. godine odluke o ustroju urbanih aglomeracija: Rijeka, Osijek i Split, a u ožujku 2016. godine odluku o ustroju Urbane aglomeracije Zagreb.

Na području navedenih urbanih aglomeracija, u 2015. godini bilo je ukupno 60 262 poduzetnika s 501 900 zaposlenih, što je prosječno 8,3 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb (41 289), a najmanji je broj poduzetnika na području Urbane aglomeracije Osijek (3366). Ukupan prihod koji su ostvarili poduzetnici na području četiri urbane aglomeracije u 2015. godini, iznosio je 446,4 milijardi kuna (udio u RH 70 %), što je povećanje od 3,8 %, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb s 983 tisuća kuna, slijede poduzetnici Urbane aglomeracije Osijek sa 669 tisuća kuna, poduzetnici Urbane aglomeracije Split s 595 tisuća kuna po zaposlenom te poduzetnici Urbane aglomeracije Rijeka s 590 tisuća kuna po zaposlenom. Najveća je razlika u produktivnosti rada mjerenoj iznosom dobiti/gubitka razdoblja po zaposlenom u Urbanoj aglomeraciji Zagreb - veća je 8 puta u odnosu na Urbanu aglomeraciju Osijek. Obračunana prosječna mjesečna neto plaća kod poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini iznosila je 5.763 kuna i veća je za 14,8 % od prosječne obračunane mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika na razini urbanih aglomeracija u 2015. godini

Vezani članak: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2014. godini

 
 

USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U TRI TURISTIČKA SREDIŠTA: DUBROVNIKU, OPATIJI I ROVINJU U 2015. GODINI

Zagreb, 18. listopada 2016. – Financijska agencija je usporedila rezultate poslovanja poduzetnika čije je sjedište u jednom od tri hrvatska turistička središta: Opatiji, najstarijem turističkom središtu na Jadranu, Dubrovniku, najposjećenijem i najpoznatijem hrvatskom turističkom odredištu i Rovinju, u posljednje vrijeme najposjećenijem gradu u Istri. Prema obrađenim podacima iz godišnjih financijskih izvještaja, u Dubrovniku je u 2015. godini sjedište imalo 1969 poduzetnika koji su zapošljavali 10 634 radnika (rast broja zaposlenih za 6,1 %), u Rovinju 829 poduzetnika sa 4440 zaposlenih (rast broja zaposlenih za 6,1 %), a u Opatiji 640 poduzetnika sa 3493 zaposlenih (rast broja zaposlenih za 3,7 %). Iako je u Dubrovniku u odnosu na Rovinj bilo 137,5 % više poduzetnika i 139,5 % više zaposlenih, poduzetnici sa sjedištem u Rovinju ostvarili su veći ukupan prihod (6,6 milijardi kuna) u odnosu na poduzetnike Dubrovnika (5,9 milijardi kuna) i to više za 10 %. Poduzetnici Opatije ostvarili su najmanji prihod, nešto više od 1,9 milijardi kuna što je prihod po poduzetniku od 3,0 milijuna kuna, a isti toliki prosječan prihod ostvarili su i poduzetnici u Dubrovniku, dok su poduzetnici u Rovinju ostvarili blizu osam milijuna kuna, preciznije, 7,95 milijuna kuna po poduzetniku.

Najbolji konsolidirani financijski rezultat ostvarili su poduzetnici u Rovinju sa 2,1 milijun kuna neto dobiti, što je povećanje za 114,4 %. Poduzetnici u Dubrovniku ostvarili su neto dobit od 39,2 milijuna kuna neto dobiti, dok su u prethodnoj 2014. godini iskazali neto gubitak u iznosu od 877,1 milijun kuna, a poduzetnici u Opatiji u 2015. godini iskazali su neto dobit u iznosu od 78,7 milijuna kuna, što je manje za 15,3 % u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja poduzetnika najveći udio dobitaša poslovalo je u Dubrovniku, tj. s dobiti je poslovalo njih 61,3 % (1207 poduzetnika), a 762 poduzetnika, odnosno njih 38,7 %, zaključilo je poslovnu godinu s gubitkom.

Kod poduzetnika u sva tri turistička središta, u djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) bilo je registrirano 218 poduzetnika i 5522 zaposlena, što je 29,7 % svih zaposlenih kod poduzetnika u tri navedena grada. U djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56), u navedena tri turistička središta bilo je 275 poduzetnika, koji su u 2015. godini imali 1825 zaposlenih. Usporedba sva tri turistička središta u djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) pokazala je da su jedino poduzetnici u Opatiji iskazali negativan konsolidirani financijski rezultat (1,2 milijuna kuna) u odnosu na 2014. godinu kada su zabilježili neto dobit od 8,7 milijuna kuna. Poduzetnici Dubrovnika u djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) znatno su poboljšali svoje poslovanje i u 2015. godini iskazali neto dobit od 213,2 milijuna kuna dok je u 2014. godini iskazan neto gubitak u visini od 268,7 milijuna kuna. Najuspješnije društvo u djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) među poduzetnicima u tri promatrana grada, prema kriteriju ukupnih prihoda, je MAISTRA d.d., registrirano u Rovinju. Njihov ukupni prihod u 2015. godini iznosio je 882,9 milijuna kuna. Prema istom kriteriju, u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56), najuspješnije društvo je NAUTIKA d.o.o., registrirano u gradu Dubrovniku. Njihov ukupni prihod u 2015. godini iznosio je 51 milijun kuna. U istim djelatnostima (NKD 55 i NKD 56), najveći ukupan prihod u Opatiji ostvarili su poduzetnici 

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička sjedišta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2015. godini

Tablica: Usporedba rezultata poduzetnika u Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2015. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2014. godini

 
 

TOP 50 PODUZETNIKA PO UKUPNOM PRIHODU U 2015. GODINI PO OBLICIMA VLASNIŠTVA

Zagreb, 10. listopada 2016. – Usporedba rezultata poslovanja 50 poduzetnika po visini ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini, po svim oblicima vlasništva, pokazala je da su najveći prihod ostvarili poduzetnici u privatnom vlasništvu, u iznosu od 111,8 milijardi kuna, u odnosu na prihod 50 poduzetnika u mješovitom vlasništvu, koji je iznosio 59,4 milijarde kuna te prihod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu koji je iznosio 48,6 milijardi kuna. Sveukupno, 200 poduzetnika u četiri oblika vlasništva (državnom, privatnom, mješovitom i zadružnom), ostvarili su 220,9 milijardi kuna prihoda, što čini 34,5 % prihoda svih poduzetnika u 2015. godini (639,6 milijardi kuna). Na prvom mjestu po visini ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini među poduzetnicima u državnom vlasništvu je HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. s ostvarenih 9,5 milijardi kuna prihoda, u privatnom sektoru vlasništva je to KONZUM d.d. s 14,9 milijardi kuna prihoda, u mješovitom vlasništvu INA d.d. s ostvarenih 19,8 milijardi kuna, a u zadružnom vlasništvu PRVČA PZ s ostvarenih 164,4 milijuna kuna prihoda.

Usporedba prema neto dobiti pokazala je da je najveću neto dobit ostvarilo 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (3,9 milijardi kuna), dok su poduzetnici u privatnom vlasništvu, unatoč više nego dvostrukom iznosu prihoda, ostvarili nešto više od 3,3 milijarde kuna neto dobiti. Poduzetnici u mješovitom vlasništvu ostvarili su 1,2 milijarde kuna neto dobiti, dok je dobit 50 poduzetnika u zadružnom vlasništvu zanemariva i iznosila je nešto manje od 14 milijuna kuna. Sveukupno, 200 poduzetnika u 4 oblika vlasništva ostvarila su 8,5 milijardi kuna neto dobiti, što je udio od blizu 50% u neto dobiti svih poduzetnika RH u 2015. godini (17,1 milijardu kuna).

Najviše je zaposlenih kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (69 142) i njima je obračunana najviša prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.352 kune, a nešto niža prosječna plaća obračunana je zaposlenima, njih 44 131, kod poduzetnika u mješovitom vlasništvu, u iznosu od 6.323 kune. Zaposlenima kod 50 poduzetnika u privatnom vlasništvu, njih 59 394, obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.685 kuna, što je niže od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: TOP 50 poduzetnika po ukupnim prihodima u 2015. godini prema vlasništvu

Vezani članak: Dvostruko veća dobit po zaposlenom kod poduzetnika u državnom vlasništvu  

 
 
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. OSTVARIO 32 % OD UKUPNIH PRIHODA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI POSLOVANJA NEKRETNINAMA U 2015. GODINI

Zagreb, 6. listopada 2016. - U području djelatnosti poslovanja nekretninama (L), u 2015. godini ukupni prihodi porasli su za 15,2 %, ukupni rashodi smanjeni za 3,3 %, dobit razdoblja porasla za 39,6 %, a gubitak razdoblja smanjen za 46,6 %, što je rezultiralo neto gubitkom (692,9 milijuna kuna), koji je u odnosu na prethodnu godinu smanjen za 70,4 %. U istom razdoblju izvoz je povećan za 58,5 %, a uvoz je smanjen za 31,3 % te je iskazan trgovinski suficit od 35,5 milijuna kuna (u 2014. trgovinski je deficit iznosio 62,5 milijuna kuna).

Podaci prema oblicima vlasništva pokazuju da su dva od četiri sektora vlasništva poslovala pozitivno, a najveću neto dobit, u iznosu od 88,6 milijuna kuna, ostvarili su poduzetnici u državnom vlasništvu (u tom sektoru vlasništva je ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.), što je povećanje od 97,7 %. Pozitivno su poslovala i tri poduzetnika u zadružnom vlasništvu (595 tisuća kuna neto dobiti). Poduzetnici u privatnom vlasništvu iskazali su neto gubitak od 742,9 milijuna kuna, što je smanjenje od 69 % u odnosu na 2014 godinu. Poduzetnici u mješovitom vlasništvu iskazali su neto gubitak od 39,1 milijun kuna (u 2014. godini ostvarili su neto dobit u iznosu od 7,5 milijuna kuna). Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u području djelatnosti poslovanja nekretninama prema veličini, pokazali je da su veliki i srednji poduzetnici poslovali pozitivno (veliki su ostvarili 61 milijun kuna neto dobiti, a srednji 136,9 milijuna kuna). Mali poduzetnici su iskazali neto gubitak koji je smanjen za 39,1 % i on je u 2015. godini iznosio 890,8 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika čija je pretežita djelatnost poslovanje nekretninama iznosila je 5.943 kune, što je za 18,4 % više od prosječne plaće poduzetnika Hrvatske (5.019 kuna).

Prvi na listi po ukupnim prihodima je veliki poduzetnik, ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. (razred djelatnosti 68.32 - Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora), koji je ostvario ukupne prihode od 3,2 milijarde kuna što je 32,2 % prihoda svih poduzetnika područja djelatnosti L – Poslovanje nekretninama. ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO d.o.o. (razred djelatnosti 68.31 – Agencije za poslovanje nekretninama), drugo na listi po prihodima, a prvo po dobiti razdoblja, s 46 zaposlenih je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 878 milijuna kuna, što je 8,7 % prihoda poduzetnika u području djelatnosti poslovanja nekretninama.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u području L - Poslovanje nekretninama u 2015. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika područja djelatnosti L u 2015. godini

Vezani članak: U poslovanju nekretninama u 2014. godini Zagrebački holding d.o.o. prvi po prihodu, dobiti i broju zaposlenih

 
 

PODUZETNICI SA SJEDIŠTEM U GRADOVIMA U 2015. GODINI OSTVARILI 15,8 MILIJARDI KUNA, A U OPĆINAMA 1,4 MILIJARDE KUNA

Zagreb, 4. listopada 2016. - U 2015. godini u Hrvatskoj je bilo ukupno 556 jedinica, od toga 128 gradova (Zagreb je grad i ujedno županija) i 428 općina. Promatrano prema sjedištu poslovanja, u gradovima je 89 508  poduzetnika (84 %), dok 17 061 poduzetnika (16 %) ima sjedište u jednoj od 428 općina. Prema broju poduzetnika, na prvom mjestu je Grad Zagreb s 35 089 poduzetnika (32,9 % svih poduzetnika RH), a slijede Split (6459) i Rijeka (4279). Grad s najmanje poduzetnika je Vrlika sa 17 poduzetnika, dok gradovi Otok (kod Vinkovaca) i Hrvatska Kostajnica imaju 25 poduzetnika. Od 17 061 poduzetnika, čije je sjedište u jednoj od 428 općina, najviše ih je u općinama Viškovo (503), a slijede općine Matulji (468) i Medulin (431). Za usporedbu, županijska središta, gradovi Vukovar (435), Požega (343), Pazin (292), Virovitica (299), Krapina (271) i Gospić (206), imaju manji broj poduzetnika, u odnosu na Viškovo i Matulje, a od navedenih županijskih središta samo je Vukovar u 2015. godini imao više poduzetnika, u odnosu na Medulin.

Kod poduzetnika registriranih u gradovima iskazana je neto dobit, u iznosu od 15,8 milijardi kuna i veća je za 113 %, u odnosu na prethodnu godinu. Kod poduzetnika registriranih u općinama iskazana je neto dobit, u iznosu od 1,4 milijarde kuna i veća je za 18,1 %, u odnosu na prethodnu godinu. Kod poduzetnika koji su registrirani u gradovima i kod poduzetnika koji su registrirani u općinama, gotovo je jednak udio gubitaša u ukupnom broju poduzetnika (36,0 % poduzetnika gubitaša kod poduzetnika u općinama i 35,5 % kod poduzetnika u gradovima). Najveći udio gubitaša u ukupnom broju poduzetnika je u gradu Supetru 58,3 %, drugi je grad Skradin s 54,5 %, a na trećem mjestu je grad Rovinj s 54,3 % gubitaša. Kod općina najveći udio gubitaša u ukupnom broju poduzetnika u 2015. godini bio je u općini Donja Motičina (Osječko-baranjska županija), 75,0 % i općini Okrug (Splitsko-dalmatinska županija), 73,8 % gubitaša.

Poduzetnici s najvećom ostvarenom dobiti u 2015. godini, na razini svih gradova, su ADRIS GRUPA d. d. iz Rovinja te HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d. d. i HRVATSKI TELEKOM d. d., oba sa sjedištem u Zagrebu, a na razini svih općina to su DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. iz Zatona Velikog, OMCO CROATIA d.o.o. iz Huma na Sutli i HOSPIRA ZAGREB d.o.o. iz Prigorja Brdovečkog, naselja u sastavu općine Brdovec.
 
Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2015. godini po gradovima i općinama

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2015. godini po gradovima i općinama 

Vezani članci: Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, među najvećim gradovima na prvom mjestu Pula-Pola

U otočnim gradovima i općinama u 2015. porastao broj poduzetnika 2,7% i broj zaposlenih 4,5%

Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika među najvećim općinama na prvom mjestu Matulji

72 % ukupnih prihoda i 69,5 % neto dobiti ostvarili poduzetnici u 21 županijskom središtu

 
 
NA TOP 10 PODUZETNIKA PO DOBITI U 2015. GODINI, OTPADA 24 % POREZA NA DOBIT

Zagreb, 29. rujna 2016. - U 2015. godini 68 611 (64,4 %) poduzetnika Hrvatske ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 35,9 milijardi kuna, dok je gubitak razdoblja u iznosu od 18,8 milijardi kuna iskazalo njih 37 958 (35,6 %).

Za poduzetnike Hrvatske karakteristična je velika koncentracija rezultata poslovanja na relativno mali broj poduzetnika. To potvrđuju podaci o udjelu prvih 10 poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja od 6,7 milijardi kuna što je 18,7 % ukupno ostvarene neto dobiti kod svih poduzetnika RH.

Najveću je dobit u 2015. godini u iznosu od 1,8 milijardi kuna ostvarilo društvo ADRIS GRUPA d. d. iz Rovinja, a slijedi HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d. d. iz Zagreba s 1,7 milijardi kuna dobiti dok je na trećem mjestu HRVATSKI TELEKOM d. d. iz Zagreba s 893,5 milijuna kuna dobiti. Na rang listi je u odnosu na prethodnu godinu 5 novih društava: KONSTRUKTOR INŽENJERING d. d., KONZUM d. d., JADRANSKI NAFTOVOD d. d., JAMNICA d. d. i HS PRODUKT d.o.o., a s liste su ispala društva iz Zagreba: INA d. d., PLIVA HRVATSKA d.o.o., AGROKOR d. d., ENI CROATIA B.V. - Hrvatska Podružnica te OSIJEK-KOTEKS d. d. iz Osijeka.

Cijeli tekst: TOP 10 poduzetnika Hrvatske po dobiti u 2015. godini

Tablica: TOP 10 poduzetnika RH po dobiti u 2015. godini

Vezani članak: Dvostruko veća dobit po zaposlenom kod poduzetnika u državnom vlasništvu

 
 

REZULTATI PODUZETNIKA U TURIZMU U 2015. GODINI, NA RAZINI JADRANSKE I KONTINENTALNE HRVATSKE

Zagreb, 26. rujna 2016. - U povodu Svjetskog dana turizma, 27. rujna, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika u 2015. godini, u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, na razini Kontinentalne i Jadranske  Hrvatske. Od 106 569 poduzetnika, u Kontinentalnoj Hrvatskoj registrirano sjedište imalo je 65 567 poduzetnika (udio 61,5 %), a u Jadranskoj Hrvatskoj 41 002 poduzetnika (udio 38,5 %). Promatramo li poduzetnike na razini dvaju odjeljaka djelatnosti, 55 - Smještaj i 56 -  Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića, situacija je obrnuta. U Jadranskoj Hrvatskoj je 1950 poduzetnika, čija je pretežita djelatnost smještaj (udio 77 %), a u Kontinentalnoj Hrvatskoj 580 (udio 23 %). Poduzetnika čija je pretežita djelatnost priprema i usluživanje hrane i pića nešto je više u Kontinentalnoj Hrvatskoj, 3024 (udio 53 %), a u Jadranskoj Hrvatskoj 2708 (udio 47 %).

U 2015. godini 580 poduzetnika u djelatnosti smještaja u Kontinentalnoj Hrvatskoj imalo je 4243 radnika, ostvarili su ukupne prihode od 1,6 milijardi, ukupne rashode od 2,2 milijarde, dobit razdoblja od 128,7 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 694,3 milijuna i iskazali neto gubitak od 565,5 milijuna kuna. Poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja u Jadranskoj Hrvatskoj, njih 1950, sa 24 005 radnika, ostvarili su više od 11,8 milijardi kuna prihoda, ukupne rashode od blizu 11,0 milijardi kuna, dobit razdoblja od približno 1,4 milijarde kuna, gubitak razdoblja od 593,0 milijuna kuna i iskazali neto dobit u iznosu od 775,0 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu u kojoj su poslovali negativno i iskazali neto gubitak od 674,7 milijuna kuna. Osim toga, poduzetnici Jadranske Hrvatske u djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) ostvarili su značajan izvoz (5,2 milijarde kuna), što je 9,5 % više u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč zabilježenom povećanju uvoza od 25,2 % za isto razdoblje, navedeni poduzetnici su ostvarili značajan pozitivan trgovinski saldo (4,95 milijardi kuna) koji je u 2015. godini veći za 8,8 %. Najveći su izvoz ostvarila društva: VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, MAISTRA d.d. iz Rovinja i PLAVA LAGUNA d.d. iz Poreča, a u Konitenentalnoj Hrvatskoj ESPLANADE OLEANDER d.o.o. iz Zagreba. Poduzetnik koji je najviše investirao u dugotrajnu imovinu u Kontinentalnoj Hrvatskoj u djelatnosti smještaja KAMP MATERADA d.o.o. iz Zagreba (16,3 milijuna kuna), dok je u Jadranskoj Hrvatskoj najveći iznos investicija u istom odjeljku djelatnosti ostvario poduzetnik JADRANKA HOTELI d.o.o. iz Malog Lošinja (400 milijuna kuna).

U odjeljku djelatnosti NKD 56 – Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u Kontinentalnoj Hrvatskoj u 2015.godini bila su 3024 poduzetnika koja su zapošljavala 55,9 % zaposlenih, ostvarili 51,7 % ukupnih prihoda i isto toliko rashoda, 41,7 % dobiti razdoblja, 29,1 % gubitka razdoblja i ostvarili neto dobit od 124,7 milijuna kuna(povećanje od 73 % u odnosu na 2014.). Poduzetnici Jadranske Hrvatske istog odjeljka djelatnosti poslovali su lošije nego prethodne godine te povećali broj zaposlenih za 13,5 %, ukupne prihode za 16,9 %, ukupne rashode za 19,2 %, dobit razdoblja za 21, %, gubitak razdoblja za 106,6 % i smanjili neto dobit za 36,8 %. U djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića u Kontinentalnoj Hrvatskoj najveće ukupne prihode ostvario je poduzetnik GLOBALNA HRANA d.o.o. iz Zagreba sa 322,1 milijun kuna, a na razini istog odjeljka djelatnosti Jadranske Hrvatske poduzetnik s najvećim iznosom prihoda u 2015. godini je NAUTIKA d.o.o. iz Dubrovnika, s ostvarenih 51 milijun kuna prihoda. Na drugom mjestu po ukupnom prihodu u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića na razini Jadranske Hrvatske je poduzetnik MOST d.o.o. iz Otočca (44 milijuna kuna).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika u djelatnosti smještaja i pripreme i usluživanja hrane u Kontinentalnoj i Jadranskoj Hrvatskoj u 2015. godini

Tablica: Poduzetnici Kontinentalne i Jadranske Hrvatske - odjeljci 55 i 56 - 2015.godina

Vezani članci: Poduzetnici u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića povećali broj zaposlenih za 15,5 %

U 2015. godini neto dobit poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj veća za 61 %, u Jadranskoj Hrvatskoj za 758 %

 
 
PODUZETNICI U GRADSKOM I PRIGRADSKOM KOPNENOM PRIJEVOZU PUTNIKA, SMANJILI PRIHODE, POVEĆALI RASHODE - REZULTAT NETO GUBITAK OD 40,0 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 23. rujna 2016. - U povodu Dana vozača (24.9.), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika na razini skupine djelatnosti 49.3 - Ostali kopneni prijevoz putnika. Na razini skupine djelatnosti 49.3 Ostali kopneni prijevoz putnika, poslovala su 553 poduzetnika, koji su s 8.964 zaposlena, ostvarili blizu 2,75 milijardi kuna prihoda te poslovnu 2015. godinu završili s 3,2 milijuna kuna neto dobiti što je manje u odnosu na ostvarenu dobit u 2014. godini (40,8 milijuna kuna).

Unutar skupine djelatnosti 49.3, najviše je poduzetnika čija je pretežita djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika d. n. (NKD 49.39), ukupno ih je 358. Taj je skup poduzetnika ostvario više od 2,0 milijardi kuna prihoda s tim da je prihod od izvoza iznosio 248,5 milijuna kuna, što čini udio u ukupnim prihodima od 12,1 %. Poslovnu 2015. godinu ovi su poduzetnici završili s pozitivnim rezultatom, ostvarenom dobiti u iznosu od 38,3 milijuna kuna. Na prvom mjestu po ostvarenoj dobiti razdoblja je CROATIA BUS d.o.o. iz Zagreba, s ostvarenih 9,7 milijuna kuna neto dobiti.

Najveći neto gubitak iskazalo je 15 poduzetnika u djelatnosti gradskog i prigradskog kopnenog prijevoza putnika (49.31), i to u iznosu od 45,4 milijuna kuna. U tom rezaredu djelatnosti najveći gubitak razdoblja iskazao je poduzetnik PROMET d.o.o. iz Splita, u iznosu od 36,7 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u navedenom društvu iznosila je 5.946 kuna, a na razini razreda djelatnosti 5.730 kuna. Poduzetnika čija je pretežita djelatnost taksi služba, ukupno je 161, sa 754 zaposlenih, kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 2.767 kuna. Navedeni je skup poduzetnika ostvario prihod u iznosu od 128,7 milijuna kuna i dobit u iznosu većem od 4,8 milijuna kuna, u odnosu na nešto manje od 1,5 milijuna kuna dobiti, koliko su ostvarili 2014. godine.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika u 2015. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti kopnenoga prijevoza putnika - 2015. godina

Vezani članak: Poduzetnici u području djelatnosti prijevoza i skladištenja u 2014. godini povećali prihode za 9%, a izvoz za 6%

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ZAŠTITNIH I ISTRAŽNIH DJELATNOSTI U 2015. GODINI

Zagreb, 21. rujna 2016. - U povodu Dana zaštitara (21. rujna), Financijska agencija objavljuje financijske rezultate poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti (NKD 80) u 2015. godini. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poduzetnici spomenute djelatnosti su poslovnu 2015. godinu završili s pozitivnim financijskim rezultatom, neto dobiti u iznosu od 56,9 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje navedene stavke za 28,4 %. Zabilježen je porast broja zaposlenih za 1,0 %, povećanje ukupnih prihoda za 4,1 %, povećanje ukupnih rashoda za 2,9 %, povećanje dobiti razdoblja za 27,0 % i povećanje gubitka razdoblja od 21,9 %, što je rezultiralo povećanjem neto dobiti u 2015. godini. Od ukupno 158 poduzetnika u odjeljku, 116 poduzetnika je poslovalo s dobiti, a 42 poduzetnika je iskazalo gubitak razdoblja.

Uspoređujući podatke sve tri skupine djelatnosti (NKD 80.1, NKD 80.2, NKD 80.3), ukupnim financijskim rezultatima najviše su doprinijeli poduzetnici u skupini djelatnosti 80.1 – Djelatnosti privatne zaštite, koji su ostvarili neto dobit u iznosu od 57,8 milijuna kuna, zapošljavali 98,9 % djelatnika, ostvarili 95,4 % ukupnih prihoda te 95,1 % ukupnih rashoda svih poduzetnika odjeljka djelatnosti 80. Najveći ukupan prihod (310,2 milijuna kuna) i najveću dobit razdoblja u ovoj skupini djelatnosti ostvarilo je društvo SOKOL MARIĆ d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 28,3 milijuna kuna, što je 49,0 % dobiti razdoblja svih 118 poduzetnika skupine.

Podaci o financijskim rezultatima top 10 poduzetnika u odjeljku djelatnosti 80 potvrđuju veliku koncentraciju rezultata na mali broj poduzetnika, pa je tako prvih 10 poduzetnika ostvarilo 894,4 milijuna kuna ukupnih prihoda (71,3 % prihoda odjeljka 80), zapošljavali su 76,0 % od ukupnog broja zaposlenih te ostvarili 94,6 % dobiti razdoblja odjeljka djelatnosti 80 – Zaštitne i istražne djelatnosti.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2015. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2014. godini - SOKOL MARIĆ d.o.o. i dalje lider

 
 
ANALIZA POSLOVANJA PODUZETNIKA NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA U 2015. GODINI

Zagreb, 20. rujna 2016. - U povodu dana osnivanja Urbane aglomeracije Rijeka, koja je osnovana odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 21. rujna 2015. godine, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanje poduzetnika sa sjedištem na području te aglomeracije.

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 4 grada (Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija) i 6 općina (Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo), koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Rijeka, pokazala je da je u 2016. godini na tome području bilo 6429 poduzetnika, sa 40 958 zaposlenih, što je prosječno 6,8 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Rijeke (4279), a najmanji je broj poduzetnika u općini Klana (34). Poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Rijeka, u 2015. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 24,2 milijarde kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Primorsko-goranske županije iznosi 69,5 %. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Rijeke sa 75,6 % (18,3 milijardi kuna) udjela u ukupnim prihodima Urbane aglomeracije Rijeke te poduzetnici gradova Opatije (8,0 %) i Kastva (7,0 %).

Poduzetnik s najvećom dobiti na razini Urbane aglomeracije Rijeka je 3. MAJ Brodogradilište d. d. iz Rijeke. Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici grada Kastva, s 790 tisuća kuna, dok je među poduzetnicima navedenog grada po produktivnosti na prvom mjestu GAS OIL RIJEKA d.o.o., s prosjekom od 13,6 milijuna kuna po zaposlenom.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Rijeke u 2015. godini iznosila je 4.726 kuna, odnosno 1,2% više u odnosu na prethodnu godinu te 0,5 % manje od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Primorsko-goranskoj županiji (4.749 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je kod poduzetnika u gradu Opatiji (5.118 kuna), a najniža kod poduzetnika u općini Čavle (3.739 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2015. godini iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2015. godini sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Rijeka

Vezani članci: Analiza poslovanja poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka u 2014. godini

Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2014. godini

 
 
U 2015. GODINI NETO DOBIT PODUZETNIKA U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ VEĆA ZA 61 %, U JADRANSKOJ HRVATSKOJ ZA 758 %

Zagreb, 19. rujna 2016. - Prema rezultatima poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2015. godini rangiranim po NUTS-2 razini, od 106 569 poduzetnika, u Kontinentalnoj Hrvatskoj registrirano sjedište imalo je 65 567 poduzetnika (udio 61,5 %), a u Jadranskoj Hrvatskoj 41 002 poduzetnika (udio 38,5 %). Od ukupnog broja zaposlenih, 72,2 % (605 703) radilo je kod poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a 27,8 % (232 881) kod poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj. U odnosu na proteklu godinu u Kontinentalnoj Hrvatskoj je povećan broj zaposlenih za 3,3 %, a u Jadranskoj Hrvatskoj za 4,4 %. S obzirom na brojnost poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj njihov je udio u rezultatima poduzetnika RH u ukupnim prihodima 78,9 %, u ukupnim rashodima 79 %, neto dobiti 76 %, u izvozu 75,8 % i u investicijama u dugotrajnu imovinu 71,3 %. Produktivnost rada mjerena ukupnim prihodom po zaposlenom, kao i produktivnost rada mjerena dobiti po zaposlenom, veća je kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske, u odnosu na poduzetnike Jadranske Hrvatske. Ekonomičnost ukupnog poslovanja također je veća kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske.

Na rast dobiti poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj utjecali su bolji poslovni rezultati 21 488 poslovnih subjekata, a najviše su utjecala sljedeća društva: ADRIS GRUPA d. d. iz Rovinja koja je povećala dobit sa 675,1 milijun kuna na 1,8 milijardi kuna, DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d. o. o. iz Zatona Velikog, koji su u 2015. godini poslovali s dobiti u iznosu od 155,2 milijuna kuna u odnosu na gubitak u 2014. godini u iznosu od 245,6 milijuna kuna, 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d. d. iz Rijeke koje je u 2015. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 143,9 milijuna u odnosu na gubitak u 2014. godini u iznosu od 215,1 milijun kuna, KONSTRUKTOR INŽENJERING d. d. iz Splita koji je u 2015. poslovao s dobiti od 273,9 milijuna u odnosu na gubitak u 2014. godini od 30,8 milijuna kuna.

Od 4,3 milijuna stanovnika RH, 3 594 911 je radno sposobnih osoba. U Kontinentalnoj Hrvatskoj je 2 403 000 radno sposobnih stanovnika što je udio od 66,8 %, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj 1 192 000 radno sposobnih stanovnika, što je 33,2 % od ukupnog radno sposobnih stanovnika RH. Suprotno uvriježenim stereotipima o (ne)poduzetnosti stanovnika na jugu Hrvatske, broj poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, veći je u Jadranskoj Hrvatskoj, 34,4 poduzetnika, dok je na razini Kontinentalne Hrvatske on manji za oko 21 % tj. na 1000 radno sposobnih stanovnika ima 27,3 poduzetnika.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Jadranske i Kontinentalne Hrvatske u 2015. godini

Vezani članak: U Kontinentalnoj Hrvatskoj povećan broj zaposlenih za 1,5%, a u Jadranskoj Hrvatskoj za 2,6%

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA U 2015. GODINI POSLOVALI S DOBITI

Zagreb, 15. rujna 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u području djelatnosti H – PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE, poslovalo je ukupno 4169 poduzetnika. U promatranom razdoblju poduzetnici djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) povećali su ukupne prihode za 7,2 %, ukupne rashode za 2,5 %, dobit razdoblja za 58,1 %, a gubitak razdoblja smanjili za 38,3 %. Ukupan prihod poduzetnika promatranog područja djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 32,3 milijarde kuna, a ukupan rashod 31 milijardu kuna.

U 2015. godini poduzetnici djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) iskazali su neto dobit u iznosu od 967,2 milijuna kuna dok je u 2014. godini iskazan neto gubitak u iznosu od 319,9 milijuna kuna. Ovome je prvenstveno doprinijelo nekoliko poduzetnika koji su u 2015. godini povećali dobit ili smanjili gubitak u odnosu na 2014. godinu ili su u 2015. godini poslovali s dobiti u odnosu na 2014. godinu koju su završili s gubitkom. Riječ je o sljedećim društvima: ATLANTSKA PLOVIDBA d. d. (smanjili gubitak sa 815,7 na 221,5 milijuna kuna), HP-HRVATSKA POŠTA d. d. (prethodnu godinu poslovali s gubitkom u iznosi od 57,2 milijuna kuna, a 2015. godine društvo je poslovalo s dobiti u iznosu 163,6 milijuna kuna), JADRANSKI NAFTOVOD d. d. (u 2015. godini ostvarili veću dobit u odnosu na 2014. godinu za 133,3 milijuna kuna), TANKERSKA PLOVIDBA d. d. (u 2015. godini ostvarili veću dobit u odnosu na 2014. godinu za 116,4 milijuna kuna), HŽ CARGO d. o. o. (smanjili gubitak sa 117,2, na 18,4 milijuna kuna).

Poduzetnici u djelatnosti prijevoza i skladištenja (H) zabilježili su značajan rezultat izvoza (9,3 milijarde kuna), te njegovo povećanje od 10,5 % s obzirom na prethodnu poslovnu godinu. Uvoz poduzetnika u promatranom području djelatnosti H 2015. godini je iznosio 1,29 milijardi kuna i povećan je za 6,7 % te je ostvaren pozitivan trgovinski saldo (8 milijardi kuna) koji je u 2015. godini veći za 11,2 %. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća kod poduzetnika područja djelatnosti H iznosila je 5.798 kuna, što je 1,8% više u odnosu na prethodno razdoblje te 15,5% više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H-Prijevoz i skladištenje u 2015. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti H-Prijevoz i skladištenje u 2015. godini

Vezani članak: Poduzetnici u području djelatnosti prijevoza i skladištenja u 2014. godini povećali prihode za 9%, a izvoz za 6%

 
 

PREMA BROJU PODUZETNIKA NA 1000 RADNO SPOSOBNIH STANOVNIKA, MEĐU NAJVEĆIM GRADOVIMA NA PRVOM MJESTU PULA-POLA

Zagreb, 7. rujna 2016. - Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2011. godine, 10 gradova s najvećim brojem stanovnika, su: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Slavonski Brod, Pula – Pola, Karlovac i Sisak. Usporedba navedenih podataka s brojem poduzetnika i brojem zaposlenih kod poduzetnika te ukupnim prihodom i neto dobiti/gubitkom poduzetnika koje su iskazali u godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu, pokazala je da je u odnosu na broj stanovnika najmanje poduzetnika u Sisku, a jednako tako najmanji je i broj zaposlenih, tj. 161 na 1000 radno sposobnih stanovnika. Kod ostalih se gradova taj broj kreće od 218 (Velika Gorica) do 344 (Rijeka i Pula-Pola), dok je Zagreb uvjerljivo na prvom mjestu sa 614 zaposlenih kod poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika.

Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, na prvom je mjestu Pula-Pola sa 67 poduzetnika, a na drugom Zagreb sa 65, dok je treći Split s 53 poduzetnika. Prema istom kriteriju među navedenim je gradovima Sisak na začelju s 22 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, a nešto su bolji Slavonski Brod, s 24 poduzetnika i Karlovac, s 28 poduzetnika. Jedan od odgovora zašto je tome tako, vrlo vjerojatno se krije u činjenici da je od 38 760 radno sposobnih stanovnika Pule, njih 8449 (21, 8%) visokoobrazovano. Za usporedbu, na razini RH udio visokoobrazovanih osoba u radno sposobnom stanovništvu je 17,8 %, a u Sisku 11,3 %.

U gradovima s najviše stanovnika u RH, u kojima živi 37 % radno sposobnoga stanovništva, sjedište ima 57 033 poduzetnika (54 %), koji su ostvarili 417,9 milijardi kuna ukupnoga prihoda, što je 65 % od ukupnih prihoda poduzetnika u RH u 2015. godini i isti toliki udio u neto dobiti poduzetnika, čemu su najviše doprinijeli poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, a ističu se tri poduzetnika HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKI TELEKOM d.d. i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Među gradovima s rang liste, na drugom su mjestu prema ostvarenoj neto dobiti poduzetnici Rijeke, sa 673,2 milijuna kuna, što ih ujedno svrstava na treće mjesto među svim gradovima i općinama RH. Poduzetnici s najvećom ostvarenom neto dobiti sa sjedištem u Rijeci su 3. MAJ Brodogradilište d.d. i AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d. Poduzetnici Karlovca na visokom su trećem mjestu s ostvarenih 533,8 milijuna kuna neto dobiti, dok su u usporedbi sa svim poduzetnicima s gradovima i općinama RH, na četvrtom mjestu. Tom je rezultatu najviše doprinijelo društvo HS PRODUKT d.o.o., s ostvarenih 210,7 milijuna kuna neto dobiti.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika u 10 najvećih gradova po broju stanovnika

Vezani članak: Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, među najvećim općinama na prvom mjestu Matulji

 
 

OD 106.569 PODUZETNIKA, 32.402 BEZ ZAPOSLENIH, S UDJELOM U UKUPNIM PRIHODIMA OD 2,1%

Zagreb, 31. kolovoza 2016. - U RH je u 2015. godini poslovalo 106.569 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija, koji su u Registar godišnjih financijskih izvještaja predali godišnji financijski izvještaj. Od navedenog broja, 32.402 poduzetnika ili 30,4% nije imalo zaposlenih, s tim da je njih 30.743 redovno poslovalo, dok je 619 u likvidaciji, a 1.040 u stečaju.

Od 32.402 poduzetnika u 2014. godini, njih 2.998 imalo je zaposlene, i to 7.507. Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika RH je 2,1%. S dobiti je poslovalo 13.508 (41,7%), a s gubitkom 18.894 (58,3%) te je očekivano rezultat skupine poduzetnika bez zaposlenih bio negativan - 3,4 milijarde kuna neto gubitka.

Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u djelatnosti trgovine (7.258), na drugom su mjestu stručne, znanstvene i tehničkih djelatnosti (4.733), a na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4.153). Promatrano po područjima djelatnosti, najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u poslovanju nekretninama (69,8% poduzetnici bez zaposlenih) i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (63,4% poduzetnici bez zaposlenih). Promatrano na razini županija, najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u Gradu Zagrebu (10.831 poduzetnik bez zaposlenih, udio od 33,4% u ukupnom broju poduzetnika), Istarskoj županiji (4.064 poduzetnika, udio 12,5%), Splitsko-dalmatinskoj (3.899 poduzetnika, udio 12,0%), Primorsko-goranskoj (2.748 poduzetnika, udio 8,5%) i Zagrebačkoj županiji (1.646 poduzetnika, udio 5,1%).

Prema ukupnom prihodu u 2015. godini, među poduzetnicima bez zaposlenih na prvom je mjestu TE PLOMIN d.o.o. (658,8 milijuna kuna), a prema kriteriju neto dobiti CERVESIA ZAGREB d.o.o., čija je dobit 163,4 milijuna kuna, a ukupan prihod 163,7 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja 32.402 poduzetnika bez zaposlenih u 2015. godini

Tablica: Poduzetnici bez zaposlenih u 2015. godini po djelatnostima i županijama

Vezani članak: Rezultati poslovanja 32.426 poduzetnika bez zaposlenih u 2014. godini

 
 
U OTOČNIM GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2015. PORASTAO BROJ PODUZETNIKA 2,7% I BROJ ZAPOSLENIH 4,5%

Zagreb, 23. kolovoza 2016. - Republika Hrvatska ima 1.244 otoka, od čega je stalno naseljeno 47 otoka i poluotok Pelješac, na kojima u 344 naselja živi 132.756 stanovnika, što je za 7.886 više u odnosu na rezultate popisa iz 2001. godine. Prema analizi podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika s područja otočnih gradova i općina, koja je obuhvatila 51 grad/općinu, u 2015. godini poslovalo je 3.933 poduzetnika koji su zapošljavali 20.364 radnika, što je u odnosu na prethodno poslovno razdoblje povećanje broja poduzetnika za 2,7% (103 poduzetnika) i zaposlenih za 4,5% (886). Promatrano na razini pojedinoga otoka, najveći je broj poduzetnika na najnaseljenijem otoku, na Krku. U gradu Krku i 6 općina, ukupno je 783 poduzetnika. Poduzetnici otoka Krka na prvom su mjestu i prema broju zaposlenih s 4.844 radnika. Iza Krka po broju poduzetnika slijedi naš najviši otok - Brač s 581 poduzetnikom kod kojih je bilo zaposleno 2.556 radnika.

Ukupan prihod navedene skupine poduzetnika koji je ostvaren u 2015. godini iznosio je 9,7 milijardi kuna, što je povećanje od 9,9% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Krka s 1,3 milijarde kuna (13,2% udjela u ukupnim prihodima otočnih područja) te poduzetnici gradova Mali Lošinj (9,6%) i Cres (6,3%). Najveći prihod među poduzetnicima sa sjedištem u Krku ostvarilo je društvo GP KRK d.d., sa sjedištem u Malom Lošinju JADRANKA HOTELI d.o.o. i sa sjedištem u gradu Cresu, AUTOTRANS d.o.o.

Prema djelatnosti poduzetnika, u 2015. godini područje djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, bilježi najveći ukupan prihod (2,4 milijarde kuna), što predstavlja 24,5% ukupnih prihoda svih otočnih područja. Slijede poduzetnici djelatnosti trgovine na veliko i malo (2,1 milijardu kuna), poduzetnici djelatnosti prerađivačke industrije (1,29 milijardi kuna), građevinarstva (1,26 milijardi kuna) te poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (677,2 milijuna kuna). Među poduzetnicima u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, po visini ostvarenih prihoda izdvajaju se sljedeći poduzetnici sa sjedištem na jednom od naših otoka: SUNČANI HVAR d.d. (Hvar), JADRANKA HOTELI d.o.o. (Mali Lošinj) i IMPERIAL d.d. (Rab).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici na otoku Krku (grad Krk te općine Malinska Dubašnica, Omišalj, Punat, Dobrinj, Baška i Vrbnik), s prihodom od 575,9 tisuća kuna po zaposlenom.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2015. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2014. godini

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA NOSITELJA CERTIFIKATA POSLODAVAC PARTNER U 2015. GODINI

Zagreb, 17. kolovoza 2016. - Financijska je agencija usporedila i analizirala financijske rezultate poslovanja 27 poduzetnika i 5 banaka sa sjedištem u Hrvatskoj, koji su nositelji certifikata Poslodavac Partner. Prema dostupnim podacima, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, 39 je nositelja certifikata.

Među hrvatskim poduzetnicima, od ukupno 32 nositelja spomenutog certifikata, najviše je velikih poduzetnika, od čega je 5 banaka. Promatrano prema vlasništvu, 3 su poduzetnika u državnom vlasništvu (Hrvatska Lutrija d.o.o., FINA gotovinski servisi d.o.o. i Financijska agencija), 3 su u mješovitom vlasništvu, s preko 50% privatnog kapitala (INA - Industrija nafte d.d., Hrvatski Telekom d.d. i Podravka d.d.), 2 u privatnom vlasništvu nakon pretvorbe (Zagrebačka pivovara d.o.o. i Cemex Hrvatska d.d.), dok je preostalih 19 u privatnom vlasništvu od osnivanja.

Promatramo li navedenu skupinu poduzetnika prema pretežitoj djelatnosti prema kojoj su svrstani u određeno područje djelatnosti, zaključak je da je najviše društava koja su u područjima djelatnosti C – Prerađivačka industrija, G - Trgovina na veliko i malo i J – Informacije i komunikacije, po 7 u području djelatnosti G i J, a 8 u području djelatnosti C.
Po brojnosti, slijede poduzetnici svrstani u područje djelatnosti M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, njih 2. Preostala 3 poduzetnika, od njih 27, u područjima su djelatnosti K - Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (FINA gotovinski servisi d.o.o. i Financijska agencija) i R - Umjetnost, zabava i rekreacija (Hrvatska Lutrija d.o.o.).

INA – Industrija nafte d.d. na prvom je mjestu u promatranom uzorku poduzetnika prema ukupnom prihodu u 2015. godini, što je i očekivano, s obzirom da je prva po istom kriteriju među svim poduzetnicima u RH.

Između 5 banaka je Zagrebačka banka d.d., koja je u 2015. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7,1 milijardu kuna, po čemu je ta banka na 1. mjestu među svim bankama u RH. Sberbank d.d. je u 2015. godini povećala ukupne prihode za 0,4% u odnosu na prethodnu 2014. godinu te je ostvarila 549,1 milijun kuna ukupnih prihoda, po čemu je ta banka na 10. mjestu među svim bankama u RH.

Cijeli članak: Poslovanje poduzetnika nositelja Certifikata Poslodavac Partner u 2015. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika nositelja Certifikata Poslodavac Partner u 2015. godini

 
 
NETO DOBIT PODUZETNIKA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE VEĆA ZA 218,8%

Zagreb, 11. kolovoza 2016. - U Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 9.436 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 60.070 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,4%. U odnosu na prethodnu, u 2014. godini poduzetnici Primorsko-goranske županije ostvarili su veći ukupan prihod za 9,5%, ali su povećali i ukupne rashode za 7,9%. U 2015. godini 5.855 poduzetnika je poslovalo s dobiti (62%), a 3.581 poduzetnik je poslovao s gubitkom (38%).

U 2015. godini poduzetnici Primorsko-goranske županije iskazali su pozitivan financijski rezultat, neto dobit, u iznosu od 730,7 milijuna kuna (porast od 218,8% u odnosu na prethodnu godinu), čemu su najviše doprinijeli sljedeći poduzetnici: 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d. d., 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., ROTO ULAGANJA d.o.o. , CEDAR d.o.o. i PLODINE d.d. Tri su poduzetnika od navedenih, godinu prije, 2014., poslovali s gubitkom: 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d. d., 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d. i ROTO ULAGANJA d.o.o. Top 10 poduzetnika po neto dobiti ostvarilo je ukupno 502,4 milijuna kuna (rang lista u prilogu).

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Općini Baška (6.993 kuna), zatim slijede poduzetnici u Bakru sa 5.453 kune, poduzetnici u Punatu sa 5.362 kune te Cresa sa 5.310 kuna i Malog Lošinja sa 5.227 kune. Poduzetnici sa sjedištem u Rijeci na 9.-om su mjestu među gradova/općina Primorsko-goranske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (4.811 kuna). U ukupnim prihodima poduzetnika Primorsko-goranske županije grad Rijeka sudjeluje sa 52,5%, u ukupnim rashodima sa 51,7%, u dobiti razdoblja 55%, gubitku razdoblja 33%, a u neto dobiti sa 92,1%.

Vrijedi istaknuti da su poduzetnici Primorsko-goranske županije u 2014. i 2015. godini najviše investirali u dugotrajnu imovinu u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Najveća dobit u promatranom razdoblju ostvarena je 2011. godine (2,5 milijardi kuna), a iste godine ostvareni su i najveći prihodi (36,5 milijardi kuna). Najveći broj poduzetnika bio je u 2015. godini (9.436), što je više u odnosu na prvu promatranu godinu (2010.), za 8,0%. Najviše zaposlenih bilo je 2010. godine (62.090), a u 2015. godini bilo je 60.070 zaposlenih, što je manje za 3,3% u odnosu na 2010. godinu. Najveća prosječna mjesečna plaća obračunana je 2015. godine (4.749 kuna), što je više u odnosu na 2010. godinu (4.375 kuna), za 8,5%.

Cijeli članak: Rezultati poslovanja poduzetnika PGZ i grada Rijeke u 2015. godini

Tablica: Rang lista TOP 10 po dobiti u 2015.

Vezani članak: U ukupnim prihodima Primorsko-goranske županije u 2014. godini, grad Rijeka sudjeluje s 52,2%

 
 
POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PIVA U 2015. GODINI - RAST PRIHODA, DOBITI I PLAĆA

Zagreb, 9. kolovoza 2016. - U povodu Međunarodnog dana piva (5. kolovoza), Financijska agencija objavljuje financijske rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva (NKD 11.05) u 2015. godini. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini poslovalo je 38 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 1.467 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 1,0%. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 11.05) iznosila je 9.363 kune, što je za 6,0% više u odnosu na prethodno razdoblje te za 86,6% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

U 2015. godini poduzetnici u djelatnosti proizvodnje piva iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (321,6 milijuna kuna), zabilježili su povećanje neto dobiti za 7,6% te je od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti s dobitkom poslovalo njih 39,5%. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je nešto više od 2,3 milijarde kuna, što je povećanje za 7,7% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Najveći ostvareni ukupni prihod u djelatnosti proizvodnje piva iskazalo je društvo ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. u iznosu od 993,5 milijuna kuna. Na drugom je mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu sa 682,9 milijuna kuna društvo HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. koje je iskazalo pozitivan rezultat poslovanja u 2015. godini, i to u iznosu od 98,2 milijuna kuna.

Napomena: Podaci su korigirani jer je naknadno utvrđeno da je društvo AGROLAGUNA d.d. u godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu pogrešno iskazalo pretežitu djelatnost (11.05 Proizvodnja piva, umjesto 11.02 Proizvodnja vina od grožđa).

Cijeli članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva u 2015. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva u 2015. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva u 2014. godini

 
 
ANALIZA POSLOVANJA PODUZETNIKA U KNINU OD 2011. DO 2015. - BROJ PODUZETNIKA STAGNIRA, A ZAPOSLENIH MANJE ZA 30,8%

Zagreb, 3. kolovoza 2016. - Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Šibensko-kninskoj županiji u 2015. godini poslovalo je 2.052 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 11.570 radnika, što je za 4,0% više zaposlenih u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini poduzetnici Šibensko-kninske županije smanjili su ukupan prihod za 11,2% u odnosu na 2014. godinu, a smanjili su i ukupne rashode za 9,4%. Poduzetnici grada Šibenika, koji je središte Šibensko-kninske županije, ostvarili su 3,9 milijardi kuna prihoda u 2015. godini i time sudjelovali sa 64,6% u ukupnim prihodima županije (5,4 milijardi kuna).

Poduzetnici grada Knina (75), u 2015. godini, zabilježili su neznatno smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu (0,3%), no isto tako i smanjenje ukupnih rashoda (1,3%). Na kraju 2015. godine iskazali su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Za usporedbu, u 2014. godini iskazali su pozitivan financijski rezultat od blizu 2,2 milijuna kuna. Poduzetnik s najvećim prihodom u 2015. godini u Šibensko-kninskoj županiji je društvo SOLARIS d.d. s 308,7 milijuna kuna, a među poduzetnicima sa sjedištem u gradu Kninu na prvom je mjestu društvo SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o. s ostvarenih blizu 56,0 milijuna kuna, dok je na drugom mjestu PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o. s ostvarenih 38,1 milijuna kuna prihoda. Poduzetnik s najvećom neto dobiti u 2015. godini u Šibensko-kninskoj županiji je KNAUF d.o.o. s 29,5 milijuna neto dobiti, a u Kninu TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. s 0,9 milijuna kuna neto dobiti.

Analiza rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Kninu, kroz razdoblje od pet godina, tj. od 2011. do 2015. godine, pokazala je da broj poduzetnika stagnira, dok je broj zaposlenih u 2015. godini manji u odnosu na 2011. godinu za 30,8%. Kroz isto razdoblje ukupni su prihodi smanjeni za 58,5%, a neto dobit za 64,1%.

Cijeli članak: Rezultati poslovanja poduzetnika Knina i Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Tablica: Gradovi i općine ŠKŽ, rang liste po zaposlenima, UP i neto dobit u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika Šibensko-kninske županije i grada Šibenika u 2014. godini

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE OSVJEŽAVAJUĆIH  NAPITAKA, PROIZVODNJE MINERALNE VODE I DRUGIH FLAŠIRANIH VODA U 2015. GODINI

Zagreb, 28. srpnja 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u djelatnosti proizvodnje osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda (NKD 11.07), poslovalo je 50 poduzetnika, a od toga je njih 27 (54,0%) poslovalo s dobiti, a 23 (46,0%) je iskazalo neto gubitak. U navedenoj djelatnosti bilo je 1.333 zaposlenih, što je za 8,9% manje u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Ti poduzetnici su u 2015. godini iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat (214,7 milijuna kuna). Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,9 milijardi kuna, što je za 6,4% više nego u 2014. godini. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda u 2015. godini za 4,1%.

Među 50 poduzetnika u razredu djelatnosti NKD 11.07, dominantnu ulogu ima društvo JAMNICA d.d. s najvećim ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od 1,7 milijardi kuna te je time sa 89,3% sudjelovalo u ukupnim prihodima promatrane djelatnosti. Zaposlenima u društvu JAMNICA d.d. obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.733 kune. Društvo predvodi i prema broju zaposlenih, kojih je u 2015. godini bilo 1.101. Prema produktivnosti rada u ovoj djelatnosti, na prvom je mjestu mali poduzetnik Dona napitci d.o.o. iz Zagreba.

Cijeli tekst: Proizvodnja osvježavajucih napitaka, proizvodnja mineralne vode i drugih flasiranih voda - NKD 11.07

Tablica: Poslovanje poduzetnika djelatnosti NKD 11.07 u 2015. godini

Vezani članak: U proizvodnji osvježavajućih napitaka dominira Jamnica d.d. s 85% prihoda u djelatnosti

 
 
PREMA BROJU PODUZETNIKA NA 1000 RADNO SPOSOBNIH STANOVNIKA MEĐU NAJVEĆIM OPĆINAMA NA PRVOM MJESTU MATULJI

Zagreb, 25. srpnja 2016. - Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2011. godine, deset općina sa najvećim brojem stanovnika su: Viškovo, Nedelišće, Popovača, Čepin, Matulji, Brdovec, Pitomača, Podstrana, Konavle i Župa dubrovačka. Usporedba navedenih podataka sa brojem poduzetnika i brojem zaposlenih kod poduzetnika te ukupnim prihodom i neto dobiti/ gubitkom poduzetnika koje su poduzetnici iskazali u godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu, pokazala je da je u odnosu na broj stanovnika najmanje poduzetnika u Pitomači, dok je najmanji broj zaposlenih kod poduzetnika i najmanji broj zaposlenih na 1000 radno sposobnih stanovnika u Čepinu, 64. Kod ostalih se općina taj broj kreće od 80 (Popovača) do 281 (Konavle).

Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, na prvom su mjestu Matulji sa 59 poduzetnika, a na drugom Konavle sa 55, dok je treće Viškovo sa 48 poduzetnika. Prema istom kriteriju, među navedenim općinama, Popovača je na začelju sa 13 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, a nešto su bolji Čepin sa 15 i Pitomača sa 16 poduzetnika. Jedan od odgovora na pitanje zašto je tome tako, vrlo vjerojatno se krije u činjenici da je od 7.919 radno sposobnih stanovnika Matulja, njih 1.560 visokoobrazovano (19,7%), u Konavlima je od 5.679 radno sposobnih stanovnika njih 1.137 visokoobrazovano (20,0%), a u Viškovu je od 10.455 radno sposobnih stanovnika njih 2.148 visokoobrazovano (20,5%).

U općinama sa najviše stanovnika u RH, u kojima živi 2,6% radno sposobnoga stanovništva, sjedište imaju 2.494 poduzetnika (udio u RH 2,3%), koji su ostvarili nešto više od 8,0 milijardi kuna prihoda, što je 1,2% od ukupnih prihoda poduzetnika u RH u 2015. godini i 2% udjela u neto dobiti poduzetnika, čemu su najviše doprinijeli sljedeći poduzetnici:

- HOSPIRA ZAGREB d.o.o. (Općina Brdovec),
- ZRAČNA LUKA DUBRONIK d.o.o. (Općina Konavle),
- STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.(Općina Brdovec),
- SANO d.o.o. (Općina Popovača),
- CENTROMETAL d.o.o. (Općina Nedelišće),
- TVORNICA ULJA ČEPIN d.d. (Općina Čepin) i
- TEHNOGIPS d.o.o. (Općina Matulji).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika u 10 najvećih općina po broju stanovnika

Tablica: Rang lista 3 poduzetnika po neto dobiti u 10 općina

Vezani članak: Prema broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika Pula – Pola na prvom mjestu

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA GRADA GOSPIĆA I LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Zagreb, 22. srpnja 2016. - U povodu Dana grada Gospića (22. srpnja), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2015. godini. U Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 703 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 4.017 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,1%. U 2015. godini, u odnosu na prethodnu 2014. godinu, poduzetnici Ličko-senjske županije ostvarili su veće ukupne prihode za 12,2%, ali su povećali i ukupne rashode za 11,4%. Najveći porast ukupnih prihoda, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarili su poduzetnici općine Donji Lapac (49,0%).

Poduzetnici grada Gospića, njih 206, ostvarili su 523,9 milijuna kuna prihoda u 2015. godini te su time sudjelovali s 28,2% u ukupnim prihodima Ličko-senjske županije (1,8 milijardi kuna). U 2015. godini poduzetnici Ličko-senjske županije iskazali su pozitivan financijski rezultat. Neto dobit povećala se za 52,5%, u odnosu na prethodno razdoblje, te je od ukupnog broja poduzetnika županije s dobitkom poslovalo njih 66,7%. Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika grada Novalje (4.630 kuna). Slijedi ga grad Senj (4.347 kuna) te općina Donji Lapac (4.064 kune). Grad Gospić nalazi se na 5. mjestu gradova/općina Ličko-senjske županije, prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (3.721 kuna).

Društvo SELAN d.o.o. u 2015. godini ostvarilo je najveći ukupan prihod u Ličko-senjskoj županiji, u iznosu od 83,8 milijuna kuna. Na razini grada Gospića, poduzetnik s najvećim prihodom je društvo CALCIT LIKA d.o.o., s 54,2 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2015. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Gospića i Ličko-senjske županije u 2014. godini

 
 

U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI KONSOLIDIRANA DOBIT RAZDOBLJA U 2015. GODINI, U ODNOSU NA 2014. GODINU, POVEĆANA ZA 104,7%

Zagreb, 18. srpnja 2016. - U povodu Dana Zagrebačke županije, Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika županije u 2015. godini. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Zagrebačkoj županiji u 2015. godini, poslovalo je 6.529 poduzetnika koji su zapošljavali 47.988 radnika, što predstavlja porast broja zaposlenih od 4,9%. Prema obrađenim podacima, u 2015. godini poduzetnici Zagrebačke županije povećali su ukupan prihod za 12,5% s obzirom na prethodno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 11,0%. Najveći porast ukupnih prihoda, u odnosu na prethodnu godinu, ostvarili su poduzetnici općina Brdovec (61,0%) i Pokupsko (46,3%). U 2015. godini poduzetnici grada Velike Gorice ostvarili su 11,9 milijardi kuna prihoda te su time sudjelovali s 27,0% u ukupnim prihodima županije (44,0 milijarde kuna).

Poduzetnici županije iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2015. godini u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Pozitivnom rezultatu doprinijelo je povećanje broja dobitaša za 9,0% u odnosu na 2014. godinu, odnosno njih 72,0% od ukupnog broja poduzetnika županije poslovalo je s dobiti.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom iznosila je 5.036 kuna, što je više za 0,3% od prosjeka na razini RH (5.019 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika grada Velike Gorice (6.843 kune), zatim slijede općina Brdovec (5.865 kuna), grad Sveta Nedelja (5.584 kune), općina Rugvica (5.458 kuna) te općina Luka (5.148 kuna).

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. na prvom je mjestu među poduzetnicima u Zagrebačkoj županiji po ostvarenom ukupnom prihodu u 2015. godini.

Cijeli tekst: U Zagrebačkoj županiji konsolidirana dobit razdoblja u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, povećana za 104,7%

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika Zagrebačke županije u 2015. godini

Vezani članak: U Zagrebačkoj županiji 72% poduzetnika u 2015. g. poslovalo s dobiti

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE I PIĆA POVEĆALI BROJ ZAPOSLENIH ZA 15,5%

Zagreb, 15. srpnja 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u području djelatnosti I - PRUŽANJE SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE, poslovalo je ukupno 8.262 poduzetnika, od čega su 2.530 kao pretežitu djelatnost registrirali djelatnost pružanja smještaja (NKD 55), dok je u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56) poslovalo 5.732 poduzetnika. Kod poduzetnika djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55), u 2015. godini bilo je registrirano 28.248 zaposlenih, odnosno 4,3% više u odnosu na prošlo poslovno razdoblje, dok je kod poduzetnika djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56) bilo registrirano 28.972 zaposlenih i time su zabilježili porast broja zaposlenih od 15,5%.
U promatranom razdoblju, poduzetnici djelatnosti pružanja smještaja (NKD 55) iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (209,5 milijuna kuna) u odnosu na 2014. godinu. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 13,5 milijardi kuna, što je za 9,5% više nego u 2014. godini. Zabilježili su smanjenje ukupnih rashoda u 2015. godini, i to za 0,7%. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 55) iznosila je 5.519 kuna, što je 3,4% više u odnosu na prethodno razdoblje, te 10,0% više od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

U 2015. godini poduzetnici djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (NKD 56) iskazali su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 213,7 milijuna kuna, te je od ukupnog broja poduzetnika promatrane djelatnosti s dobitkom poslovalo njih 65,9%. Ukupan prihod poduzetnika (NKD 56) u 2015. godini iznosio je 7,7 milijardi kuna, što je za 17,7% više nego u prethodnom razdoblju. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda u 2015. godini, i to za 18,1%. Obračunata prosječna mjesečna neto plaća (NKD 56) iznosila je 3.329 kuna, odnosno 0,2% manje nego u 2014. godini te je za 33,7% manja od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

U 2015. godini društvo VALAMAR RIVIERA d.d. (OIB: 36201212847) ostvarilo je najveći ukupan prihod u iznosu od 1,3 milijarde kuna, odnosno 10,6% ukupnih prihoda skupine djelatnosti 55.1. Najboljih deset poduzetnika skupine 55.1 ostvarili su 42,3% ukupnih prihoda skupine djelatnosti, odnosno 5,1 milijardu kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića u 2015.godini

Tablica: Djelatnost: Smještaj / Priprema i usluživanje hrane i pića - 2015. godina

Vezani članak: Poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja (hoteli, odmarališta i kampovi), povećali broj zaposlenih za 27% (u 2014. godini)

 
 

42% PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA U 2015. GODINI POSLOVALO S GUBITKOM

Zagreb, 8. srpnja 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u odjeljku djelatnosti putničkih agencija, organizatora putovanja (turoperatora) i ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti povezanih s njima (N79) poslovalo je 1.696 poduzetnika. Od spomenutog broja poduzetnika, njih 58,0% poslovalo je s dobiti, a 42,0% iskazalo je neto gubitak.
U 2015. godini poduzetnici odjeljka djelatnosti N79 zapošljavali su 5.312 radnika, što predstavlja povećanje od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 4.946 kuna, odnosno 4,2% više nego u prethodnome razdoblju, te je za 1,5% manja od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Za promatrano razdoblje poduzetnici su iskazali negativan konsolidirani financijski rezultat (89,9 milijuna kuna), iako je njih 984 zabilježilo porast dobiti razdoblja za 1,3% u odnosu na 2014. godinu. Prema veličini ostvarene neto dobiti najuspješnije je društvo u privatnom vlasništvu, KATARINA LINE d.o.o., koje je zapošljavalo 35 radnika i ostvarilo 15,6 milijuna kuna neto dobiti. Društvo s najvećim ostvarenim gubitkom ja ATLAS, d.d. s ostvarenih 86,8 milijuna kuna neto gubitka.

Cijeli tekst: Poslovanje putničkih agencija i turoperatora u 2015. godini

Tablica: Poslovanje putničkih agencija i turoperatora u 2015. godini

 
 

U 2015. GODINI OSTVAREN RAST PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO PLAĆA - U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI 4,1%, U TRGOVINI 2,7%, U GRAĐEVINARSTVU 1,8%

Zagreb, 1. srpnja 2016. - U 2015. godini za 838.584 zaposlenih kod poduzetnika obveznika poreza na dobit, bez banaka i osiguravajućih društava, obračunana je prosječna mjesečna neto plaća od 5.019 kuna. Analiza prosječnih mjesečnih neto plaća po područjima djelatnosti pokazala je da tri djelatnosti (prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo) koje zapošljavaju preko 56,6% ukupno zaposlenih, za svoj rad dobivaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika na razini RH (trgovina i građevinarstvo) ili tek nešto niže od prosjeka na razini RH (prerađivačka industrija).

Najviše prosječne mjesečne neto plaće u 2015. godini imali su zaposleni u djelatnosti B - Rudarstvo i vađenje, i iznosile su 7.377 kuna što je 47% više od prosječne mjesečne plaće kod svih poduzetnika RH  (5.019 kn) te 5,8% manje u odnosu na neto plaću zaposlenih u istom području djelatnosti u 2014. godini.  Zaposleni u području djelatnosti poslovanja s nekretninama (L), iskazali su u 2015. godini najveći neto gubitak (693 milijuna kuna), a obračunali su neto plaće za 18,4% veće od prosjeka svih zaposlenih kod poduzetnika RH na što je najviše utjecala prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. (6.922 kn). Poduzetnici rudarstva i vađenja (B), iskazali su neto gubitak u iznosu od 170 milijuna kuna, a zaposlenima su obračunali neto plaće 47 % veće od prosjeka poduzetnika RH.

Promatrano na razini područja djelatnosti, prosječna mjesečna neto plaća za 207.003 zaposlenih (udio u ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika 24,7%), veća je od prosjeka na razini RH (5.019 kn), za 225.121 zaposlenog u području C – Prerađivačka industrija (udio u ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika 26,8%), obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.016 kuna, što je približno na razini prosjeka RH, a za preostalih 406.460 zaposlenih (udio u ukupnom  broju zaposlenih kod poduzetnika 48,5%), obračunana je prosječna mjesečna neto plaća manja od prosjeka na razini RH, i to u rasponu od 2.373 kune (T - Djelatnost kućanstava kao poslodavca) do 4.897 kuna (Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi).

Cijeli tekst: Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika Hrvatske u 2015. godini po područjima djelatnosti 

Vezani članci: Troškovi rada kod poduzetnika u 2014. godini - najviše porasli troškovi agencijskih radnika

Na razini područja djelatnosti u rudarstvu i vađenju najveća prosječna neto plaća, a na razini poduzetnika u Adris grupi d.d.

 
 

PODUZETNICI PREMA PORIJEKLU KAPITALA - UDIO DOMAĆIH U DOBITI 95%

Zagreb, 21. lipnja 2016. - Od 106.569 poduzetnika čiji su godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu evidentirani u Registru, najviše je poduzetnika s domaćim porijeklom kapitala, 98.388 (89,5%), slijede poduzetnici sa stranim porijeklom kapitala, njih je 9.908 (9,3%), a preostalih 1.273 poduzetnika (1,2%) ima miješani, tj. kapital domaćeg i stranog porijekla kapitala u različitim omjerima.

Kod poduzetnika sa 100%-tnim domaćim kapitalom zaposleno je 81,9% od ukupnoga broja radnika, koji su ostvarili 68,5% ukupnih prihoda i 67,6% ukupnih rashoda. Iako su imali niži udjel ukupnih prihoda i rashoda, ostvarili su 95,2% pozitivnog konsolidiranog financijskog rezultata (neto dobiti), tj. 16,31 milijarde od 17,14 milijardi kuna i obračunali porez na dobit u iznosu od 4,6 milijardi (udjel 82,3%). Kod poduzetnika sa 100%-tnim stranim kapitalom zaposleno je 10,6% od ukupnoga broja radnika, koji su ostvarili 20,0% ukupnih prihoda i 20,5% ukupnih rashoda. Uz navedene udjele ukupnih prihoda i rashoda, ostvarili su 14,2% dobiti razdoblja i 26,0% gubitka razdoblja, čime je njihov udjel u konsolidiranom rezultatu 1,2% ili 213,1 milijuna kuna i obračunali su porez na dobit u iznosu od 810,8 milijuna kuna (udjel 14,6%).

Ako se poslovni rezultat mjeri izvedenim pokazateljima, dobit razdoblja po zaposlenom kod poduzetnika s domaćim kapitalom iznosi 23.741 kunu, dok je dobit razdoblja po zaposlenom kod poduzetnika sa stranim porijeklom kapitala deseterostruko manja i iznosi 2.391 kunu. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika sa 100%-tnim domaćim kapitalom iznosila je 4.603, a zaposlenih kod poduzetnika sa 100%-tnim stranim porijeklom kapitala iznosila je 6.875 kuna (na razini svih poduzetnika RH, iznosila je 5.019 kuna).

Cijeli tekst: Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske u 2015. godini prema porijeklu kapitala

Tablica: Rang liste TOP 10_porijeklo kapitala (GFI 2015.)

 
 

DVOSTRUKO VEĆA DOBIT PO ZAPOSLENOM KOD PODUZETNIKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zagreb, 2. lipnja 2016. - Tri od četiri sektora vlasništva, privatno, državno i zadružno, uspješnije su poslovala u 2015. godini i ostvarila bolje financijske rezultate u odnosu na prethodne dvije godine, 2014. i 2013. Očekivano, na ostvarene rezultate - neto dobit poduzetnika Hrvatske u 2015. godini, najviše su utjecali poduzetnici iz privatnog sektora (104.635) koji su najbrojniji (udio 98,2%). Navedeni skup poduzetnika imao je 667.119 zaposlenih, ostvarili su ukupan prihod od 511.190 milijardi kuna, 27,7 milijardi kuna dobiti razdoblja, 15,2 milijarde kuna gubitka razdoblja i 12,5 milijardi kuna neto dobiti - razlika između dobiti i gubitaka, što je 119,3 tisuće kuna po poduzetniku.

Pozitivan konačni rezultat ostvarilo je i 850 poduzetnika u državnom vlasništvu u iznosu od 3,9 milijardi kuna. U prosjeku su poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili 4,6 milijuna kuna dobiti po poduzetniku ili 39,8 tisuća kuna po zaposlenom, u odnosu na poduzetnike u privatnom vlasništvu kod kojih taj prosjek iznosi 119,3 tisuće kuna po poduzetniku i 18,7 tisuća kuna po zaposlenom. Rezultat je to prvenstveno pozitivnog poslovanja najvećih državnih tvrtki sa sjedištem u Zagrebu, a ističu se tri poduzetnika HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. sa približno 1,7 milijardi kuna dobiti (rast od 44% u odnosu na prethodnu godinu), zatim HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., sa 725,2 milijuna kuna (rast od 17% u odnosu na prethodnu godinu) te HEP Proizvodnja d.o.o., sa 337,1 milijuna kuna dobiti, što je pad dobiti od 63,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Zaposlenima kod poduzetnika u privatnom sektoru, u 2015. godini, kao i proteklih godina, obračunate su manje prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka gospodarstva, u iznosu od 4.685 kuna što je 6,7% manje od prosjeka svih poduzetnika, a zaposlenima u državnom sektoru obračunane su najveće prosječne mjesečne neto plaće koje su u 2015. godini iznosile 6.352 kune, što je za 26,6% više od prosjeka svih poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Financijski rezultati poduzetnika RH u 2015. godini po oblicima vlasništva

Tablica: Dobit poduzetnika po vlasništvu 2013.-2015.

 
 

72% UKUPNIH PRIHODA I 69,5% NETO DOBITI OSTVARILI PODUZETNICI U 21 ŽUPANIJSKOM SREDIŠTU

Zagreb, 25. svibnja 2016. - Udio poduzetnika koji su registrirani u gradovima, sjedištima županija, u broju poduzetnika u RH je 59,5%, u broju zaposlenih 65,2%, u neto dobiti/gubitku 69,5%, a najveći je u ukupnim prihodima, 72,1%. Broj poduzetnika, broj zaposlenih te ukupan prihod promatrano po gradovima – sjedištima županija, očekivano je najveći u Gradu Zagrebu koji je ujedno i županija. Iza poduzetnika Grada Zagreba po brojnosti poduzetnika, zaposlenih i ukupnom prihodu, slijede Split i Rijeka.

Rangiramo li županijska središta prema sva četiri kriterija, Grad Zagreb je prvi (zbroj rangova 4), poduzetnici Rijeke su drugi (zbroj rangova 12), a Splita treći (zbroj rangova 18). Dalje slijede poduzetnici Velike Gorice (zbroj rangova 32), Varaždina (zbroj rangova 35), Karlovca (zbroj rangova 39) i Zadra (zbroj rangova 40). Poduzetnici grada Osijeka visoko su rangirani u odnosu na broj poduzetnika (5), broj zaposlenih (4) i ukupan prihod (4), ali su prema ostvarenoj neto dobiti, među gradovima i općinama RH na 57 mjestu te su prema zbroju navedenih rangiranja na 10. mjestu iza poduzetnika Čakovca (zbroj rangova 50) i Koprivnice (zbroj rangova 60).

Promatrano na razini županijskoga središta, poduzetnici u četiri grada ostvarili su gubitak. Najveći su neto gubitak ostvarili poduzetnici Šibenika, 307,4 milijuna kuna, slijede poduzetnici Virovitice sa 44,9 milijuna kuna, Gospića sa 15,9 milijuna kuna i poduzetnici Slavonskoga Broda s 3,1 milijuna kuna gubitka.

Cijeli tekst: 72% ukupnih prihoda i 69,5% neto dobiti ostvarili poduzetnici u 21 županijskom središtu

Tablica: Udio poduzetnika u županijskim središta u ukupnim rezultatima poduzetnika RH

 
 

U 2015. GODINI PRIHOD PODUZETNIKA U TRGOVINI PORASTAO ZA 9,3 MILIJARDE KUNA TE IZNOSI 217,9 MILIJARDI KUNA

Zagreb, 12. svibnja 2016. - Poduzetnici Hrvatske u 2015. godini ostvarili su ukupan prihod od 639,6 milijardi kuna. Od navedenoga iznosa, 34,1% ostvarenih prihoda ili 217,9 milijardi kuna odnosi se na prihod poduzetnika u području djelatnosti trgovine (G). Iza trgovine, po visini ostvarenih prihoda slijedi prerađivačka industrija (C) sa 161,8 milijardi kuna prihoda (25,3%) te građevinarstvo (F) sa 42,4 milijarde kuna prihoda (6,6%).

Promatramo li poduzetnike iz područja djelatnosti trgovine u razdoblju od 2008. do 2015. godine, zaključak je da su iz godine u godinu, u pravilu ostvarivali sve manje prihode. S 256,5 milijardi kuna u 2008. godini, prihod se smanjio na 208,6 milijardi kuna u 2014. godini, a u 2015. godini se taj trend promijenio i prihod je porastao za 9,3 milijarde kuna te iznosi 217,9 milijardi kuna. Prema kriteriju ukupnog prihoda, kroz cijelo navedeno razdoblje, područje djelatnosti trgovine je područje s najvećim ukupnim prihodima.

Prema broju zaposlenih područje trgovine je na drugom mjestu sa 177.118 zaposlenih (21,1%), iza prerađivačke industrije koja je i u 2015. godini imala najviše zaposlenih, njih 225.121 (26,8%).

Cijeli tekst: U 2015. godini prihod poduzetnika u trgovini porastao za 9,3 milijarde kuna te iznosi 217,9 milijardi kuna

Top 10. poduzetnika po visini ukupnog prihoda u 2015. godini:
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
G4639 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
G4711 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
G4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

 
 

PODUZETNICI GRADA SPLITA POVEĆALI DOBIT RAZDOBLJA ZA 33% I ISKAZALI NETO DOBIT OD 136,7 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 6. svibnja 2016. - Povodom blagdana sv. Dujma, zaštitnika grada Splita i dana koji se obilježava kao Dan grada Splita, Financijska agencija kreirala je kratki pregled poslovanja poduzetnika grada Splita, na temelju podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2015. godinu.

Poduzetnici grada Splita iskazali su u 2015. godini pozitivan financijski rezultat, u iznosu od 136,7 milijuna kuna (za razliku od 2014. godine, kada su ostvarili negativan financijski rezultat, u iznosu od 37,8 milijuna kuna), smanjili su broj zaposlenih za 0,1, te povećali ukupne prihode za 3,6%, ukupne rashode za 2,5%, dobit razdoblja za 32,9%, gubitak razdoblja za 15,0% i prosječnu mjesečnu neto plaću za 4,2%. Promatrano prema veličini, najveći je broj malih poduzetnika, njih 6.402 ili 99,1%. Prema oblicima vlasništva, najveći je broj poduzetnika u privatnom vlasništvu, njih 6.407 ili 99,2%.

Poduzetnici sa sjedištem u gradu Splitu zaposlenima su u 2015. godini obračunali prosječnu mjesečnu neto plaću, u iznosu od 4.510 kuna, što je 0,7% više od prosjeka na razini Splitsko-dalmatinske županije (4.476 kn), a za 10,1% manje u odnosu na obračunanu prosječnu neto plaću u RH 2015. godine (5.019 kn). 

Cijeli tekst: Poduzetnici grada Splita povećali dobit razdoblja za 33% i iskazali neto dobit od 136,7 milijuna kuna

Vezani članak: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2014. godini 

 
 

USPOREDBA REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2015. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Zagreb, 3. svibnja 2016. - Jedna od osnovnih karakteristika gospodarstva Hrvatske velika je razlika u razvijenosti pojedinih regija - županija i još veća razlika u razvijenosti pojedinih gradova i općina, a rang lista županija prema dobiti/gubitku razdoblja poduzetnika u 2015. godini prikazana je u dokumentu u prilogu, potkrepljuje tu tvrdnju. Izneseni prikaz ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta.

Poduzetnici čije je sjedište u županiji Grad Zagreb, prvorangirani su po svim prezentiranim kriterijima. Istarska županija je na drugom mjestu po dobiti razdoblja i neto dobiti, na trećem mjestu po broju poduzetnika, na četvrtom po gubitku razdoblja, a na petom mjestu po broju zaposlenih i po ostvarenom ukupnom prihodu poduzetnika. Na trećem mjestu prema ostvarenoj neto dobiti su poduzetnici Zagrebačke županije. Vrijedi istaknuti da su 75% od 17,1 milijardi kuna neto dobiti ostvarili poduzetnici u trima spomenutim županijama: Gradu Zagrebu, Istarskoj i Zagrebačkoj županiji.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini - po županijama

 
 

PODUZETNICI HRVATSKE U 2015. GODINI OSTVARILI 17,1 MILIJARDU KUNA NETO DOBITI, 100,2% VIŠE U ODNOSU NA 2014. GODINU

Zagreb, 28. travnja 2016. - Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija), njih 106.569, u 2015. godini imali su 838.584 zaposlenih (prema satima rada), 29.204 zaposlenih više u odnosu na 2014. godinu.

Ostvareni su ukupni prihodi od 639,6 milijardi kuna, ukupni rashodi od 617 milijardi kuna te 17,1 milijarda kuna neto dobiti. Dobit razdoblja, u iznosu od 35,9 milijardi kuna, u 2015. godini ostvarilo je 68.611 (64,4%) poduzetnika, dok je gubitke razdoblja, ukupne vrijednosti 18,8 milijardi kuna, iskazalo 37.958 (35,6%) poduzetnika. Od 639,6 milijardi kuna ukupnoga prihoda poduzetnika, 115,3 milijarde ostvarene su prodajom robe na inozemnom tržištu, što je 10,2% više nego 2014. godine. Na stranim tržištima svoje proizvode i usluge plasiralo je 15.385 (14,4%) poduzetnika, kupljeno je robe u vrijednosti od 104,5 milijardi kuna te je trgovinski suficit iznosio 10,8 milijardi kuna.

Promatrano na razini županija, poduzetnici Istarske županije u 2015. godini ostvarili su najveći rast dobiti u odnosu na 2014. godinu, 267,4%, a slijede poduzetnici Primorsko-goranske županije sa rastom dobiti od 218,8%, Šibensko-kninske županije sa 115,9%, Krapinsko-zagorske sa 115,7% i poduzetnici Zagrebačke županije sa rastom dobiti od 104,7%.
 
Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika RH u 2015.

Tablica: Kumulativni rezultat poduzetnika RH iz GFI-a za 2015.

Vezani članak: Poduzetnici Hrvatske u 2014. godini ostvarili 9,8 milijardi kuna neto dobiti

 
 
U POSLOVANJU NEKRETNINAMA U 2014. GODINI ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PRVI PO PRIHODU, DOBITI I BROJU ZAPOSLENIH

Zagreb, 6. travnja 2016. - U području poslovanja nekretninama u 2014. godini poslovao je 4.601 poduzetnik kod kojih je bilo zaposleno 14.680 radnika. Ostvarili su ukupne prihode od 8,8 milijardi kuna, ukupne rashode od 10,4 milijarde kuna, dobit razdoblja iznosi 675,2 milijuna kuna, gubitak razdoblja 2,4 milijarde kuna te su iskazali neto gubitak u iznosu od 1,8 milijardi kuna.

Analiza ovoga skupa poduzetnika prema vrsti vlasništva pokazala je da su tri od četiri sektora poslovala pozitivno, a najveću neto dobit, u iznosu od 45,7 milijuna kuna, a ostvarili su poduzetnici u državnom vlasništvu, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 443,3%. Pozitivno su poslovali i poduzetnici mješovitog sektora (neto dobit od 7,9 milijuna kuna prema neto gubitku od 22,7 milijuna kuna u 2013.) te poduzetnici zadružnog sektora (649 tisuća kuna neto dobiti). Poduzetnici privatnog sektora vlasništva iskazali su neto gubitak od 1,8 milijardi kuna, što je rast gubitka od 66,4% u odnosu na 2013 godinu.

Prosječna mjesečna neto plaća u 2014. godini iznosila je 5.781 kunu i manja je za 2,3% u odnosu na obračunatu plaću u 2013. godini, ali je unatoč iskazanom negativnom financijskom rezultatu nadmašila prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika Hrvatske za 18,5% (4.878 kuna).

Ukupno ostvarena dobit razdoblja 5 poduzetnika s najvećom ostvarenom dobiti, iznosila je 137,4 milijuna kuna, od čega se najviše odnosi na ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. koji je ostvario 40,3 milijuna kuna dobiti. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., čija je pretežita djelatnost 68.32 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora, ostvario je ukupne prihode od 3,2 milijarde kuna što je 36,7% prihoda svih poduzetnika područja djelatnosti L Poslovanje nekretninama. Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima u ZAGREBAČKOM HOLDINGU d.o.o. (njih 8.435), u 2014. godini iznosila je 6.759 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u području L_Poslovanje nekretninama u 2014. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika područja djelatnosti L u 2014. godini

Vezani članak: Poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama smanjili neto gubitak u 2013 godini za 16,8%

 
 
POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI IZDAVANJA KNJIGA OD 2010. DO 2014. GODINE

Zagreb, 31. ožujka 2016. - U povodu Međunarodnoga dana dječje knjige (2. travnja), Financijska agencija analizirala je poslovanje poduzetnika u djelatnosti izdavanja knjiga kroz period od pet godina, tj. od 2010. do 2014. godine. Prema rezultatima analize najviše je poduzetnika bilo 2010. godine, njih 352, dok ih je 2014. bilo najmanje, 328. Kako se smanjivao broj poduzetnika u ovom razredu djelatnosti, tako je padao i broj zaposlenih i ukupni prihod. U razdoblju od 2010. godine kada je bilo 1.895 zaposlenih, u 2014. taj se broj smanjio na 1.488, što je 407 zaposlenih manje ili 21,5%. Osnovni razlog tome jest smanjenje broja zaposlenih u društvu MOZAIK KNJIGA d.o.o. i PROFIL INTERNATIONAL d.o.o. Kod navedena dva društva broj zaposlenih u 2014. godini u odnosu na 2010. godinu smanjen je za 220.

Ukupan prihod koji su ostvarili poduzetnici u djelatnosti izdavanja knjiga bio je najveći 2010. godine, kada je iznosio više od milijardu kuna, dok je dobit te godine bila najmanja i iznosila je 5,5 milijuna kuna. Najmanji je prihod ostvaren 2013. godine (778,2 milijuna kuna), a 2014. godine prihod je porastao za 12,3% i iznosio je 873,6 milijuna kuna. Razlog padu prihoda najvećim je dijelom to što tri društva, koja su u 2010. značajno doprinosila ukupnim rezultatima poduzetnika u djelatnosti izdavanja knjiga, više ne posluju ili su pred gašenjem: INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS d.o.o., u likvidaciji, VEČERNJI POSEBNI PROIZVODI d.o.o. (brisano) i ENIGMA d.o.o., u stečaju. Navedena tri društva 2010. godine su ostvarila prihod u iznosu od 87,9 milijuna, a 2014. godine dva su društva ostvarila prihod od 12,1 milijuna kuna.

S osnove dotacija, državnih potpora i subvencija, poduzetnici u izdavanju knjiga ostvarili su u razdoblju od 2010. do 2014. godine prihod u iznosu od 37,8 milijuna kuna, što je na razini godine bilo najmanje 6,9 milijuna, koliko su ti prihodi iznosili 2011. godine, do najviše 8,1 milijuna kuna, koliko su iznosili 2010. godine. U 2014. godini s te je osnove ostvaren prihod u iznosu od 7,3 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća kretala se od 4.866 kuna, koliko je iznosila 2011. godine, do 5.334 kune, koliko je iznosila 2012. godine, dok je 2014. godine obračunana nešto niža prosječna plaća, u iznosu od 5.321 kunu.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti izdavanja knjiga u 2014. godini

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika u izdavačkoj djelatnosti u 2013. godini

U izdavačkoj djelatnosti najveći prihod ostvarile NARODNE NOVINE D.D.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI INŽENJERSTVA I S NJIM POVEZANOG TEHNIČKOG SAVJETOVANJA U 2014. GODINI

Zagreb, 22. ožujka 2016.  – U povodu Europskog dan geodezije i geoinformacija koji se obilježava 22. ožujka, Financijska agencija objavljuje kratku analizu rezultata poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje. Ovaj razred djelatnosti uključuje i geodetske istraživačke djelatnosti koje se odnose na premjeravanje zemljišta i granica, hidrološka mjerenja, istraživanje podzemnih površina, kartografsko i prostorno snimanje. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja u navedenoj je djelatnosti u 2014. godini poslovalo 3.546 poduzetnika, kod koje je bilo zaposleno 13.874 radnika, što je za 2,7% više u odnosu na 2013. godinu.

Ukupan prihod poduzetnika u djelatnosti inženjerstva i s njim povezanog tehničkog savjetovanja ostvaren u 2014. godini iznosio je 7,8 milijardi kuna, što je povećanje od 6,8% u odnosu na 2013. godinu. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 3,7%. Društvo KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., prvo je prema ostvarenim prihodima koji su u 2014. godini iznosili 622,0 milijuna kuna. Društvo je ostvarilo dobit razdoblja u iznosu od 9,7 milijuna kuna. Zaposlenima (njih 272), obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 11.039 kuna. U 2014. godini poduzetnici u djelatnosti inženjerstva i s njim povezanog tehničkog savjetovanja ostvarili su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 123,0 milijuna kuna, što je znatno bolji rezultat u odnosu na 2013. godinu kada je ostvaren neto gubitak od 107,5 milijuna kuna. Na negativan financijski rezultat poduzetnika u ovoj djelatnosti, u 2013. godini, najviše su utjecala dva društva, INGRA d.d. (193,5 milijuna kuna gubitka) i TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o. (166,9 milijuna kuna gubitka).

Od ukupno 3.546 poduzetnika, njih 99,6% bilo je u privatnom vlasništvu, dok je 0,3% u mješovitom, a preostalih 0,1% u državnom vlasništvu. Društva u mješovitom vlasništvu zaposlenima su obračunala najveću prosječnu mjesečnu neto plaću, u iznosu od 9.321 kunu, što je 90,7% više u odnosu na prosječnu obračunatu plaću zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (4.878 kuna). Među društvima u mješovitom vlasništvu je KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., s obzirom da je jedan od njegovih dioničara Republika Hrvatska, Centar za restrukturiranje i prodaju, s malim udjelom od 0,42%. Jednako tako u mješovitom je vlasništvu i društvo INGRA d.d.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u inženjerstvu i s njim povezanom tehničkom savjetovanju u 2014. godini

Tablica: Inženjerstvo i povezano tehničko savjetovanje - NKD 71.12, u 2014. godini

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI SKUPLJANJA, PROČIŠĆAVANJA I OPSKRBE VODOM U RAZDOBLJU OD 2008. - 2014. GODINE

Zagreb, 21. ožujka 2016. - Povodom Svjetskog dana voda koji se obilježava 22. ožujka, Financijska agencija prezentira rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom, u razdoblju od 2008. – 2014. godine. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i dr. potrebe za 2014. godinu, u Registru godišnjih financijskih izvještaja evidentirani su izvještaji 151 poduzetnika čija je djelatnost skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Poduzetnici u djelatnost skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom u promatranom šestogodišnjem razdoblju poslovali su pozitivno i ostvarili su neto dobit zahvaljujući rezultatima poslovanja jednog poduzetnika - ZAGREBAČKE OTPADNE VODE d.o.o. Najveća neto dobit na razini ovoga skupa poduzetnika ostvarena je u 2012. godini i iznosila je 166,9 milijuna kuna, s tim da su ZAGREBAČKE OTPADNE VODE d.o.o. iskazale dobit u visini od 170,2 milijuna kuna. Promatramo li rezultate poduzetnika po vrsti vlasništva, od 151 poduzetnika u 2014. godini, njih 136 je u državnom vlasništvu (u pravilu su gradovi i općine osnivači/vlasnici tih društava), 14 njih je u privatnom vlasništvu, a jedan poduzetnik, ZAGREBAČKE OTPADNE VODE d.o.o. je u mješovitom vlasništvu, i u 2014. godini je iskazao dobit u iznosu od 171,3 milijuna kuna. Poduzetnici u državnom vlasništvu, njih 136 i u privatnom vlasništvu, njih 14, na razini skupa poduzetnika, u 2014. godini iskazali su gubitak.

Prosječna mjesečna obračunata plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom u 2014. godini iznosila je 5.551 kunu, što je 16,7% viša u odnosu na prosječnu plaću obračunatu u 2013. godini i 13,8% viša od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kn).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika iz odjeljka djelatnosti skupljanje, pročišćavanje vode u razdoblju od 2008. - 2014.

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika djelatnosti E i 36 u razdoblju 2008.-2014.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom u razdoblju od 2008. - 2013. godine

 
 

KOD PODUZETNIKA U DJELATNOSTI ŠUMARSTVA I SJEČE DRVA U 2014. GODINI U ODNOSU NA 2009. GODINU NETO DOBIT PORASLA VIŠE OD 10 PUTA

Zagreb, 17. ožujka 2016. - U povodu Svjetskog dana šuma koji se obilježava 21. ožujka, Financijska agencija prezentira rezultate poslovanja poduzetnika u odjeljku djelatnosti šumarstva i sječe drva u razdoblju 2009. do 2014. godine. Kod 162 poduzetnika u 2014. godini bilo je 8.800 zaposlenih što je 5% manje u odnosu na 2009. godinu. Najveća neto dobit iskazana je u 2014. godini i iznosila je 128,2 milijuna kuna, a od toga je 87,5% ukupne neto dobiti odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva iskazano u skupini djelatnosti 02.1 Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime. To je i očekivano s obzirom da je u toj djelatnosti registriran veliki poduzetnik u državnom vlasništvu HRVATSKE ŠUME d.o.o. koji je zapošljavao 90,5% zaposlenih, ostvario 83,7% ukupnog prihoda i iskazao je 83,8% dobiti razdoblja odjeljka šumarstva i sječe drva. Poduzetnici u djelatnosti šumarstva i sječe drva najviše su investirali u 2014. godini i to u iznosu od 129,5 milijuna kuna što je 14 puta više u odnosu na investicije iskazane u 2009. godini.
 
Analiza broja zaposlenih u djelatnosti šumarstva i sječe drva pokazala je da postoji trend smanjivanja broja zaposlenih u razdoblju od 2011. do 2014. godine, što je posljedica smanjenja broja zaposlenih kod poduzetnika HRVATSKE ŠUME d.o.o., koji je u 2009. godini imao  8.738 radnika, a u 2014. godini taj broj smanjio na 7.967.
 
Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u skupini djelatnosti 02.1. Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime, i iznosila je 5.713 kuna što je 17,1% više u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH, dok je najmanja plaća obračunan zaposlenika kod poduzetnika u skupini djelatnosti 02.2 Sječa drva, u iznosu od 2.921 kuna. Najveći utjecaj na prosječnu mjesečnu plaću skupine poduzetnika u djelatnosti uzgoja šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime, imalo je društvo HRVATSKE ŠUME d.o.o. koje je zapošljavalo 7.967 radnika i zaposlenima obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5.770 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u odjeljku djelatnosti šumarstvo i sječa drva 2009. - 2014.

Tablica: Poslovanje poduzetnika šumarstva i sječe drva 02-2009-2014

 
 

PODRUČJEM URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK OBUHVAĆENO 3/4 SVIH PODUZETNIKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Zagreb, 15. ožujka 2016. - Urbana aglomeracija Osijek ustrojena je Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 24. studenoga 2015. godine. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 19 gradova i općina koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Osijek (gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci, Vuka, Čeminac, Darda, Koška, Kneževi Vinogradi, Punitovci, Šodolovci i Tordinci), pokazala je da je u 2014. godini na tome području bilo 3.251 poduzetnik sa 27.133 zaposlenih, što je prosječno 8,3 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika sa područja grada Osijeka (2.406), a najmanje u općini Punitovci (10). Urbanoj aglomeraciji Osijek, u čijem su sastavu gradovi i općine Osječko-baranjske županije, priključena je i općina Tordinci sa 19 poduzetnika, koja po teritorijalnom ustroju pripada Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Od 4.441 poduzetnika koji imaju sjedište na području Osječko-baranjske županije, njih 72,8% su u gradovima i općinama koje su ušle u sastav Urbane aglomeracije Osijek. U 2014. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Osijek iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (124,1 milijun kuna). Od ukupnog broja poduzetnika promatranog područja s dobitkom je poslovalo njih 72,7%. Ukupan prihod navedene skupine poduzetnika koji je ostvaren u 2014. godini iznosio je 18,2 milijardi kuna, što je povećanje od 4,6% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općine Darda, s 1,1 milijuna kuna, dok je među poduzetnicima navedene općine po produktivnosti na prvom mjestu BELJE d.d. (OIB 92404445155), sa prosjekom od 1,4 milijuna kuna po zaposlenom (1.437 zaposlenih). Prema ostvarenoj neto dobiti, među poduzetnicima sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Osijek, izdvaja se društvo Osijek-Koteks d.d. sa ostvarenom dobiti u iznosu od 395,5 milijuna kuna. Za usporedbu, na razini svih poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek ostvarena je neto dobit u iznosu 1,24 milijarde kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek u 2014. godini iznosila je 4.117 kuna, odnosno 0,5% više u odnosu na prethodnu godinu te 0,02% više od prosječne mjesečne plaće na razini poduzetnika grada Osijeka (4.116 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika u općini Darda (4.925 kuna), a najniža mjesečna prosječna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u općini Bizovac (2.200 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2014. godini iznosila je 4.878 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u UAO u 2014. godini

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2014. godini

Kod poduzetnika Osječko-baranjske županije u 2014. godini izvoz porastao 17%, a uvoz smanjen 7,3%

 

 
 
KOD PODUZETNIKA U GRADU POŽEGI U 2014. GODINI PORASLE INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU ZA 35%

Zagreb, 10. ožujka 2016. - U povodu dana Grada Požege (12. ožujka), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika sa sjedištem u tome gradu. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u gradu Požegi, sjedištu Požeško-slavonske županije, u 2014. godini poslovalo je 318 poduzetnika koji su zapošljavali 4.735 radnika, što je povećanje broja zaposlenih za 4,1% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. U 2014. godini poduzetnici grada Požege zabilježili su rast ukupnih prihoda u odnosu na 2013. godinu (2,1%), ali i rast ukupnih rashoda (2,7%). Ostvarili su 2,1 milijardu kuna prihoda u 2014. godini, te su time sudjelovali sa 65,3% u ukupnim prihodima županije (3,2 milijarde kuna). Među poduzetnicima sa sjedištem u Požegi po kriteriju ostvarenog ukupnog prihoda u 2014. godini, na prvom je mjestu Agronom d.o.o. sa ostvarenih 246,2 milijuna kuna. Od ukupnog broja požeških poduzetnika, njih 69,8% poslovalo je s dobiti, te su ukupno ostvarili 59,8 milijuna kuna dobiti u 2014. godini, a na prvom je mjestu društvo COLOR EMAJL d.o.o. sa 21,1 milijun kuna dobiti.

U ukupno ostvarenom izvozu Požeško-slavonske županije najveći je udio poduzetnika grada Požege sa 66,3% (456,0 milijuna kuna). Društvo PLAMEN d.o.o. je na prvom mjestu po visini ostvarenoga izvoza roba i usluga u vrijednosti od 130,8 milijuna kuna, što je 28,7% od ostvarenoga izvoza svih poduzetnika sa sjedištem u gradu Požegi. Osim navedenoga društva, po visini ostvarenoga izvoza izdvaja se i društvo COLOR EMAJL d.o.o. sa 94,4 milijuna kuna vrijednosti izvoza u 2014. godini.

Grad Požega zauzima 4. mjesto među gradovima/općinama Požeško-slavonske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (3.805 kn), što je na razini prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji (3.804 kn). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u RH iznosila je 4.878 kuna, što je 28,2% više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u gradu Požegi.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2014. godini

 
 

BROJ PODUZETNIKA U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI 2014. ISTI KAO 2005. GODINE, A BROJ ZAPOSLENIH MANJI ZA 4.328 (57%)

Zagreb, 7. ožujka 2016. - Obilježavanjem Međunarodnog dana žena slave se ekonomski, socijalni i politički uspjesi žena diljem svijeta. Taj se dan obilježava 8. ožujka u čast tekstilnim radnicama koje su 1857. godine u New York-u organizirale protest protiv neljudskih uvjeta rada i malih nadnica. Tim povodom Financijska agencija objavljuje usporedne rezultate poslovanja poduzetnika u RH čija je pretežita djelatnost 13 – Proizvodnja tekstila, kroz presjek 2005.-2010.-2014. godina.

Kroz promatrano razdoblje broj poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila bio je najveći 2005. godine, kada je to bila pretežita djelatnost 262 poduzetnika, 2010. je taj broj smanjen na 239, a u 2014. godini u toj je djelatnosti bilo njih 257. Usporedba broja zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila kroz razdoblje od 2005. do 2014. godine, pokazala je da je u odnosu na 2005. godinu broj zaposlenih u 2014. godini manji je za 4.328 (56,9%). Razlog tomu je što su u proteklih 10 godina nestao gigant poput Pamučne industrije Duga Resa d.d. i druga društva kao što su TKZ d.o.o. iz Zagreba i PAMUČNA PREDIONICA GLINA d.d. iz Gline ili je nad njima otvoren predstečajni postupak ili stečaj (PREVENT ZLATAR d.o.o. iz Zlatara, JADRAN d.d. iz Zagreba, MTČ Tvornica čarapa d.d. Čakovec i T7 VIS d.o.o. iz Varaždina koje je u međuvremenu promijenilo naziv u T&H invest d.o.o.), a druga društva koja i dalje redovno posluju u pravilu su smanjila broj zaposlenih.

Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2005., 2010. i 2014. godini, među prvih 10 je 5 istih društava: ČATEKS d.d., KELTEKS d.o.o., REGENERACIJA d.d., NIRD d.o.o. i LOLA RIBAR d.d. Ti su poduzetnici kroz promatrano razdoblje zadržali prihode na razini iz 2005. godine kada su ukupno ostvarili 345,3 milijuna, 2010. godine njihov je prihod iznosio 367, 9 milijuna, a 2014. godine iznosio je 344,1 milijun kuna. Jedino je ČATEKS d.d. iz Čakovca 2005., 2010. i 2014. godinu završio s gubitkom, s tim da je 2005. godine neto gubitak bio najveći i iznosio je 13,8 milijuna kuna. Navedena su društva kroz promatrano razdoblje smanjila broj zaposlenih sa 1.391, koliko su imala zaposlenih na kraju 2005. godine, na 771 zaposlenog, koliko su imala 2014. godine. Promatrano po županijama, najveći ukupan prihod u 2014. godini ostvarilo je 20 poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji, u iznosu od 594,3 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća porasla je sa 2.580 kuna, koliko je iznosila 2005. godine, na 3.160 kuna u 2010. godini, a 2014. godine iznosila je 3.540 kuna, što je za 27,4% manje u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika RH (4.878 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije - presjek 2005.-2010.-2014. godina

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila - presjek 2005.-2010.-2014. godina

 
 

U PROTEKLIH SEDAM GODINA VIŠESTRUKO SE POVEĆAO BROJ PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zagreb, 4. ožujka 2016. – U povodu Svjetskog dan očuvanja energije (5. ožujka), Financijska agencija analizirala je rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije (35.1). Prema obrađenim godišnjim financijskim izvještajima u 2014. godini poslovalo je 688 poduzetnika od kojih je 38,4% poslovalo s dobiti, a 61,6% s gubitkom. Zapošljavali su 11.732 radnika, što je 2,7% manje u odnosu na 2013. godinu. Njihov ukupan prihod iznosio je 28,7 milijardi kuna, a rashodi 25,1 milijardi kuna te je ostvarena neto dobit iznosila 3,0 milijardi kuna što je povećanje za 31,1% u odnosu na prethodnu, 2013. godinu.

Analiza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenose i distribucije električne energije kroz razdoblje od 2008. do 2014. godine, pokazala je da se broj poduzetnika u ovoj skupini u 7 godina povećao za gotovo osam puta, sa 89, koliko ih je bilo 2008., na 688, koliko je u toj skupini djelatnosti poslovalo poduzetnika 2014. godine. Iako se broj poduzetnika višestruko povećao, broj zaposlenih je smanjen sa 13.465, koliko ih je  bilo 2008. godine, na 11.732, koliko je bilo zaposlenih u 2014. godini. Razlog tomu jest smanjenje broja zaposlenih u društvu HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., sa 9.271 koliko ih je bilo 2008. godine, na 7.514 zaposlenih, te je s te osnove broj zaposlenih smanjen za 1.757. S druge strane riječ je uglavnom o novim tvrtkama bez zaposlenih, njih 496 ili s malim brojem zaposlenih i to 103 s jednim zaposlenim i 38 s dva zaposlena.

Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) kroz cijelo navedeno razdoblje bio je negativan jer je uvoz svake od prezentiranih godina bio veći od izvoza. Najveća je razlika bila 2011. i 2012. godine, kada je uvoz bio veći od izvoza 4,3 odnosno 4,4 milijarde kuna. Naredne, 2013. godine, taj je minus u trgovinskom saldu smanjen na 2,2 milijarde kuna, a 2014. godine taj se trend nastavlja i minus je najmanji u promatranom razdoblju, iznosio je 1,6 milijardi kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelatnosti 35.1 u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelatnosti 35.1 u 2014. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika koji se bave proizvodnjom, prijenosom i distribucijom električne energije u razdoblju od 2008. do 2013. godine           


 
 

U DJELATNOSTI RUDARSTVA I VAĐENJA U RAZDOBLJU OD 5 GODINA SMANJEN BROJ ZAPOSLENIH ZA 35%

Zagreb, 2. ožujka 2016. - Povodom obilježavanja Svjetskog dana rudara, 2. ožujka, Fina objavljuje kratku analizu financijskih rezultata poslovanja poduzetnika djelatnosti rudarstva i vađenja, u razdoblju od 2009.-2014. godine. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u području djelatnosti B – Rudarstvo i vađenje, poslovalo je ukupno 237 poduzetnika od čega je njih 217, bilo registrirano u odjeljku djelatnost NKD 08 - Ostalo rudarstvo i vađenje (91,6% od ukupnog broja poduzetnika djelatnosti B). Kod poduzetnika u području rudarstva i vađenja, u 2014. godini bilo je 4.466 zaposlenih, od kojih je 2.005 (44,9%) bilo zaposleno u odjeljku djelatnosti ostalo rudarstvo i vađenje (NKD 08). Kroz promatrano razdoblje možemo primijetiti trend smanjenja broja zaposlenih. Najveći broj zaposlenih bio je u 2009. godini (6.869 zaposlenih) dok je u 2014. godini zabilježen najmanji broj zaposlenih (4.466 zaposlenih) što predstavlja smanjenje od 35% u odnosu na početnu promatranu godinu. Kod poduzetnika CROSCO d.o.o. i STSI d.o.o. dogodio se najveći pad broja zaposlenih. U 2009. godini  CROSCO d.o.o. je imalo 2.118 radnika, dok se u 2014. godini taj broj smanjio na 1.355, a STSI d.o.o. je smanjio broj radnika za 327 (1.303 radnika u 2009. godini, a 976 u 2014. godini).

Najveći utjecaj na poslovne rezultate djelatnosti B - Rudarstvo i vađenje imali su poduzetnici iz tri odjeljka djelatnosti: vađenje sirove nafte i prirodnog plina (NKD 06), ostalo rudarstvo i vađenje (NKD 08) i pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (NKD 09). Među njima po rezultatima se izdvajaju društva, u mješovitom vlasništvu: CROSCO, d.o.o., PGM RAGUSA d.d. i STSI d.o.o., u privatnom vlasništvu ENI CROATIA B.V. - Hrvatska podružnica i u državnom vlasništvu PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

U ovom području djelatnosti isplaćena je i najviša prosječna mjesečna neto plaća u odnosu na poduzetnike u svim drugim djelatnostima u RH i ona je u 2014. godini iznosila 7.652 kuna što je 56,9% više od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH. Kod poduzetnika ovoga područja djelatnosti koji su u mješovitom vlasništvu bilo je najviše zaposlenih (2.438), kojima je obračunana najveća prosječna mjesečna neto plaća u području djelatnosti rudarstva i vađenja, u iznosu od 9.928 kuna. 

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B-Rudarstvo i vađenje u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Tablice: Rezultati poslovanja poduzetnika u području djelatnosti B u 2014. godini po vlasništvu
 
Rezultati poslovanja poduzetnika u području djelatnosti B u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Vezani članak: Najveće mjesečne prosječne plaće kod poduzetnika u državnom i mješovitom vlasništvu
            

 
 

U IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI NAJVEĆI PRIHOD OSTVARILE NARODNE NOVINE D.D.

Zagreb, 29. veljače 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, ukupno je 690 poduzetnika čija je pretežita djelatnost izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti (skupina 58.1). U odnosu na prethodnu godinu, u 2014. godini poduzetnici skupine djelatnosti 58.1 povećali su ukupne prihode za 3,9%, ali i ukupne rashode za 0,7%. Sve je rezultiralo negativnim konsolidiranim financijskim rezultatom poduzetnika koji su u 2014. godini poslovali s neto gubitkom u iznosu od 59,7 milijuna kuna, u odnosu na gubitak u 2013. godini koji je iznosio 145,7 milijuna kuna.

Poduzetnik s najvećim prihodom u 2014. godini bilo je društvo u državnom vlasništvu, NARODNE NOVINE d.d., sa ostvarenih 413,6 milijuna kuna prihoda, koje je u ukupnim prihodima skupine sudjelovalo s udjelom od 14,8%. Prema visini ostvarenih prihoda slijede, privatno društvo 24sata d.o.o., sa ostvarenih 256,1 milijun kuna i društvo u privatnom vlasništvu - nakon pretvorbe ŠKOLSKA KNJIGA d.d., sa prihodom u iznosu od 234,5 milijuna kuna. Društvo s najvećom ostvarenom dobiti u 2014. godini je privatno društvo EUROPAPRESS HOLDING d.o.o., sa ostvarenih 52,3 milijuna kuna dobiti. Društvo u mješovitom vlasništvu, NOVI LIST d.d. iz Rijeke, prema ostvarenom prihodu u 2014. godini je na 9.-om mjestu. Za navedeno društvo je završen postupak predstečajne nagodb te je Trgovački sud u Rijeci 8. veljače 2016. godine objavio upis odluke suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi između dužnika NOVI LIST d.d. i njegovih vjerovnika predstečajne nagodbe.

Usporedba poduzetnika s najvećim prihodom u navedenoj djelatnosti prema produktivnosti rada mjerenoj prihodom po zaposlenom, pokazala je da je na prvom mjestu društvo VEČERNJI LIST d.o.o., a slijede EPH MEDIA d.o.o. i 24sata d.o.o. Prosječna plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini djelatnosti izdavanja knjiga, periodičnih publikacija i ostalim izdavačkim djelatnostima (skupina 58.1), iznosila je 5.897 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2014. godini je iznosila 4.878 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u izdavačkoj djelatnosti u 2014. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u izdavačkoj djelatnosti u 2013. godini

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2014. GODINI, SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE SPLIT

Zagreb, 24. veljače 2016. - Urbana aglomeracija Split ustrojena je 30. studenoga 2015. godine. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 13 gradova i općina koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Split (gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te općine Dicmo, Dugi rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana), pokazala je da je u 2014. godini na tome području bilo 9.019 poduzetnika sa 56.268 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika sa područja grada Splita (6.427), a najmanji je broj poduzetnika u općini Lećevica (9).

Poduzetnici Urbane aglomeracije Split u 2014. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 32,4 milijardi kuna. Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Splitsko dalmatinske županije iznosi 83,2%. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Splita sa 67,3% (20,5 milijardi kuna) udjela u ukupnim prihodima Urbane aglomeracije Splita te poduzetnici gradova Solin 10,3% (3,1 milijarde kuna) i Kaštela 8,5% (2,6 milijarde kuna). Neto dobit poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Split iznosila je 348,1 milijun kuna što je 49,5% od neto dobiti poduzetnika na razini Splitsko dalmatinske županije. Na ovakav rezultat, tj. neto dobit koja je manja od očekivane (udio 49,5%) s obzirom na udio poduzetnika Urbane aglomeracije Split u broju poduzetnika (76,7%) i udio u prihodima (83,2%), utjecalo je to što neki od poduzetnika sa najvećom dobiti imaju sjedište u jednom od gradova/općina koji nisu u sastavu Urbane aglomeracije Split (HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., IMOTA d.d. i dr.), a sjedište najvećih gubitaša je na području Urbane aglomeracije Split (BRODOSPLIT d.d.,  ADRIA ČELIK d.o.o., Mejaši prvi d.o.o. i dr.). Najveći gubitaš, BRODOSPLIT d.d., 2014. je godinu završio s gubitkom od 138,7 milijuna kuna dok je 2013. godine ostvario dobit u iznosu od 629,8 milijuna kuna s tim da je i ukupan prihod u 2013. godini bio neusporedivo veći i iznosio je 1,29 milijardi kuna. Vrijedi istaknuti da je 2013. godine BRODOSPLIT d.d. imao 935 zaposlenih u odnosu na 37 zaposlenih u 2014. godini.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Split u 2014. godini iznosila je 4.370 kuna, odnosno 5,5% više u odnosu na prethodnu godinu te 1,2% više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji (4.319 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika u gradu Kaštela (5.001 kunu), a najniža kod poduzetnika u općini Lećevica (2.585 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2014. godini iznosila je 4.878 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Split u 2014. godini 

Vezani članci: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u gradu Trogiru u 2014. godini 

Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba poslovanja poduzetnika u 2014. godini

 
 

KOD NAJVEĆIH TRGOVACA NAMJEŠTAJEM PROSJEČNE PLAĆE U RASPONU OD 3.775 DO 8.389 KUNA

Zagreb, 17. veljače 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u djelatnosti trgovine na malo namještajem (NKD 47.59), poslovalo je 239 poduzetnika, kod kojih je bilo zaposleno 2.220 radnika, što je za 13,1% više u odnosu na prethodnu, 2013. godinu. Analiza poduzetnika po županijama u kojima je u određenom gradu/općini njihovo sjedište, pokazala je da je najviše poduzetnika registrirano u Gradu Zagrebu (88), Splitsko-dalmatinskoj (37), Primorsko-goranskoj (25) i Istarskoj županiji (23). U odnosu na 2013. godinu, porast broja zaposlenih u 2014. godini kod poduzetnika PRIMA MOBILIS d.o.o., IKEA Hrvatska d.o.o., Lesnina H d.o.o., NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o. i JYSK d.o.o., najviše je doprinio povećanju broja zaposlenih u trgovini namještajem na malo, s 1.963, koliko ih je bilo u 2013. godini, na 2.220, koliko su poduzetnici u ovoj djelatnosti iskazali zaposlenih na kraju 2014. godine.

Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2014. godini iznosio je 1,7 milijardi kuna, što je za 13,7% više nego u 2013. godini. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 21,6%. Trgovci namještajem na malo u Primorsko-goranskoj županiji na vrhu su rang liste prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2014. godini, zahvaljujući društvu Lesnina H. d.o.o., koje je ostvarilo najveći prihod među poduzetnicima u toj djelatnosti, 727,4 milijuna kuna. Najveći izvoz u 2014. godini ostvario je srednji poduzetnik, PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, i to u iznosu od 39,76 milijuna kuna. Ukupan prihod ovoga privatnog društva u 2014. godini iznosio je 109,5 milijuna kuna, što je 31 milijun kuna više od ostvarenog ukupnog prihoda u 2013. godini (78,6 milijuna kuna).

Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2014. godini negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 111,2 milijuna kuna, što je razlog povećanja gubitka razdoblja za 197,4% u odnosu na prethodnu godinu, te smanjenja dobiti razdoblja za 9,3%. Najveći gubitak iskazala su društva IKEA Hrvatska d.o.o. (53,1 milijuna kn), TRGOVAČKI CENTAR SOLIDUM d.o.o. (45,8 milijuna kn) i FURNIR d.d. - u stečaju (23,5 milijuna kn). Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo namještajem, s dobiti je poslovalo njih 53,6%.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 47.59) iznosila je 4.696 kuna, što je za 1% manje u odnosu na prethodno razdoblje, te za 3,7% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Među velikim trgovcima namještajem najveća prosječna neto plaća u 2014. godini obračunana je zaposlenima u društvu IKEA Hrvatska d.o.o., u iznosu od 8.389 kuna, a najmanje zaposlenima u društvu ABC INTERIJER D.O.O., u iznosu od 3.775 kuna.

Cijeli tekst: Kod najvećih trgovaca namještajem prosječne plaće u rasponu od 3.775 do 8.389 kuna

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo namještajem u 2014. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u trgovini namještajem u 2013. godini

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI EMITIRANJA RADIJSKOG PROGRAMA U 2014. U ODNOSU NA 2013. GODINU SMANJILI GUBITAK ZA 90%

Zagreb, 12. veljače 2016. - Povodom skorašnjeg Svjetskog dana radija koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa. U 2014. godini, prema podacima obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10), poslovalo je 166 poduzetnika. Navedena skupina poduzetnika zapošljavala je 871 radnika, što je manje za 5,7% u odnosu na 2013. godinu.
 
Ukupan prihod poduzetnika djelatnosti emitiranje radijskog programa ostvaren u 2014. godini, iznosio je 284,5 milijuna kuna, što je na razini 2013. godine (manje za 0,3%). U istom su razdoblju smanjeni rashodi i to za 8,1%. Najveće prihode u djelatnosti emitiranja radijskog programa ostvarilo je društvo MEGA PRODUKCIJA d.o.o., u iznosu od 74,6 milijuna kuna, te je time sudjelovalo u ukupnim prihodima razreda djelatnosti sa 26,2%. U promatranom razdoblju poduzetnici u djelatnosti emitiranje radijskog programa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (2,8 milijuna kuna). To je bitno manje u odnosu na 2013. godinu kada je neto gubitak iznosio 27,7 milijuna kuna. Od 166 poduzetnika s dobitkom je poslovalo njih 94 (56,6%).
 
Prosječna mjesečna neto plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti emitiranje radijskoga programa (NKD 60.10), iznosila je 4.263 kune, što je za 1,2% manje u odnosu na prethodno razdoblje, te 12,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2014. godini (4.878 kuna).


Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2014. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti radijskog emitiranja u 2013. godini

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI KOCKANJA I KLAĐENJA OD POČETKA KRIZE OSTVARILI BLIZU MILIJARDU KUNA NETO DOBITI

Zagreb, 9. veljače 2016. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini u djelatnosti kockanja i klađenja (R 92), poslovala su 82 poduzetnika, 3 velika, 6 srednjih i 73 mala. Od spomenutog broja poduzetnika, njih 62% poslovalo je s dobiti, a 38% iskazalo je neto gubitak. U 2014. godini poduzetnici u djelatnosti kockanja i klađenja, zapošljavali su 5.869 radnika, što je 2,8% manje u odnosu na 2013. godinu. Prema broju zaposlenih izdvaja se Hrvatska Lutrija d.o.o. (državno vlasništvo), sa 1.285 radnika i SUPER SPORT d.o.o. (privatno vlasništvo), sa 1.024 radnika. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom iznosila je 4.529 kuna, s tim da su najveću prosječnu plaću, u iznosu od 4.728 kuna, obračunali veliki poduzetnici (Hrvatska Lutrija d.o.o., CAPTURA d.o.o. i SUPER SPORT d.o.o.).
 
Ostvaren je rast ukupnih prihoda od 2,2%, dobiti razdoblja od 37,4%, neto dobiti od 54,9%, izvoza od 227,4%, uvoza od 3,9%, dok ukupni rashodi i gubitak razdoblja bilježe pad i to rashodi od 2,1%, a gubitak razdoblja manji je za 3,6%. Navedeni je skup poduzetnika je u 2014. godini ostvario neto dobit u iznosu od 398,6 milijuna kuna što je 54,9% više od neto dobiti iskazane u 2013. godini (257,2 milijuna kuna). Od početka krize, 2008. godine, do konca 2014. godine, poduzetnici u djelatnosti kockanja i klađenja ostvarili su 951,0 milijun kuna neto dobiti.

U 2014. godini najveću dobit razdoblja iskazalo je društvo SUPER SPORT d.o.o. u iznosu od 303,1 milijun kuna, što 60,1% dobiti razdoblja svih poduzetnika u djelatnosti kockanja i klađenja (504,6 milijuna kn). Najveći gubitak razdoblja iskazao je CASINO KRISTAL UMAG d.o.o. u stečaju (otvoren 16. svibnja 2014. g. po rješenju TS u Rijeci), i to u iznosu od 20,1 milijuna kuna. Najveći ukupan prihod ostvarila je Hrvatska Lutrija d.o.o., u iznosu od 484,3 milijuna kuna (20% ukupnoga prihoda poduzetnika u djelatnosti kockanja i klađenja), a prema ostvarenoj dobiti u iznosu od 16,3 milijuna kuna ovo je društvo na šestom mjestu među ukupno 82 poduzetnika.


Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti kockanja i kladenja u 2014. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika odjeljka djelatnosti 92 u 2014. godini

Vezani članak: Poduzetnici u djelatnosti kockanja i klađenja u 2013. godini ostvarili sedam puta veću neto dobit u odnosu na 2012. godinu

 
 

VIŠE OD 2/3 OPĆINA IMA OD 1 DO 50 PODUZETNIKA, A SAMO 25 OPĆINA IMA VIŠE OD 100 PODUZETNIKA

Zagreb, 3. veljače 2016. - Promatrano prema sjedištu poslovanja u gradovima RH je 84,2% (87.968) poduzetnika, a preostalih 15,8% ima sjedište u jednoj od 429 općina (16.502). Od 16.502 poduzetnika (pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit), čije je sjedište u jednoj od 429 općina, najviše ih je u općinama Viškovo (490), a slijede općina Matulji (470) i Medulin (428). Za usporedbu, županijska središta, gradovi Vukovar (408), Požega (318), Pazin (310), Virovitica (281), Krapina (268) i Gospić (196), imaju manji broj poduzetnika. Općina Saborsko (Karlovačka županija), u 2014. godini imala je najmanje i to jednog poduzetnika, a tri općine su imale 2 poduzetnika (općine Ervenik, Donja Motičina i Zadvarje). Općina sa 3 – 5 poduzetnika bilo je 13, sa 6-10 poduzetnika 61 općina, u 257 općina bilo je 11-50 poduzetnika, 69 općina imalo je 51-100 poduzetnika, a samo je 25 općina imalo je 100 i više poduzetnika.

Prosječno je kod poduzetnika registriranih u gradovima bilo 8,3 zaposlena dok je kod poduzetnika koji su registrirani u nekoj općini bilo u prosjeku 6,1 zaposlenih. Relativno mala razlika u prosječnom broju zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u gradovima u odnosu na poduzetnike sa sjedištem u općinama rezultat je velikog broja poduzetnika bez zaposlenih koji su većinom registrirani u gradovima (27.225 poduzetnika bez zaposlenih je registrirano u gradovima, dok je 5.412 poduzetnika bez zaposlenih registrirano u općinama). Najveći udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnom broju poduzetnika, imao je grad Supetar na Braču (60,2%), a kod općina najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u općini Sutivan (Splitsko-dalmatinska županija), 82,8%.

Prihod po zaposlenom kod poduzetnika registriranih u gradovima iznosio je 768,1 tisuću kuna dok je kod poduzetnika registriranih u općinama iznosio 580,8 tisuća kuna. Poduzetnici sa sjedištem poslovanja u gradovima obračunali su prosječnu mjesečnu neto plaća u iznosu od 5.000 kuna što je 25,4% više od prosječne plaće kod poduzetnika koji posluju u općinama koja je iznosila 3.988 kuna (prosjek na razini RH je 4.878 kn).

Izneseni prikaz polarizacije hrvatskih poduzetnika i broja zaposlenih ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta. Poznato je da su sjedišta velikih javnih državnih tvrtki (HŽ, Hrvatska pošta, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.) kao i velikih trgovačkih lanaca, redom u Gradu Zagrebu te se njihovi financijski rezultati i broj zaposlenih evidentiraju upravo u tom gradu odnosno županiji, a ne i u drugim gradovima i općinama, u kojima se također obavlja manji ili veći dio njihovih poslovnih aktivnosti.


Cijeli tekst: Usporedba poduzetnika po gradovima i općinama prema broju poduzetnika i prema drugim kriterijima

Vezani članci: Među gradovima - sjedištima županija - poduzetnici Vukovara na prvom mjestu prema prihodu po zaposlenom

Poduzetnici u općinama povećali dobit 50%, a u gradovima 163,5%

Poslovanje poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2014. godini

 
 

PODUZETNICI GRADA DUBROVNIKA OSTVARILI NETO GUBITAK OD 601,3 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 1. veljače 2016. - Povodom Dana grada Dubrovnika koji će biti obilježen 1044. festom sv. Vlaha, Financijska agencija kreirala je kratki pregled poslovanja 1.969 poduzetnika, koliko ih je u 2014. godini imalo sjedište u Dubrovniku, što je najviše u posljednje četiri godine. Poduzetnici Dubrovnika u 2014. godini povećali su broj zaposlenih za 1,9%, ukupne prihode za 6,1%, ukupne rashode za 35,6%, dobit razdoblja za 23,8%, gubitak razdoblja za 318,8% i prosječnu mjesečnu neto plaću za 8,1%.

Promatrani skup poduzetnika na kraju 2014. godine iskazao je negativan financijski rezultat u iznosu od 601,3 milijuna kuna, u odnosu na 2013. godinu kada je isti skup poduzetnika ostvario neto dobit od 82,8 milijuna kuna. Na ostvareni negativan financijski rezultat poslovanja poduzetnika grada Dubrovnika najviše je utjecao veliki poduzetnik ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., koji je iskazao gubitak razdoblja u iznosu od 818,0 milijuna kuna. Isto društvo na prvom je mjestu i po ukupnom prihodu sa ostvarenih 398,6 milijuna kuna. Te su rezultate ostvarila 62 zaposlena čija je prosječna mjesečna neto plaća iznosila 16.212 kuna.

Poduzetnici sa sjedištem u Dubrovniku zaposlenima su obračunali prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5.472 kune, što je 11,2% više od prosjeka na razini županije (4.920 kn) i 12,0% više od prosjeka na razini RH (4.887 kn).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika grada Dubrovnika u 2014. godini

Vezani članci: 5 pametnih gradova u RH – usporedba rezultata poduzetnika Dubrovnika, Jastrebarskog, Koprivnice, Pleternice i Rijeke

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2014. godini

Poduzetnici Dubrovnika ostvarili 62% prihoda poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije

Poduzetnici grada Dubrovnika u 2013. godini ostvarili neto dobit od 112 milijuna kuna 
 

 
 

ANALIZA POSLOVANJA PODUZETNIKA NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA U 2014. GODINI

Zagreb, 27. siječnja 2016. - Urbana aglomeraciji Rijeka ustrojena je u rujnu 2015. godine odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Gradonačelnici i načelnici gradova i općina – članica Urbane aglomeracije Rijeka, 27. studenoga 2015. godine, u Općini Klana, potpisali su Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.
 
Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 10 gradova i općina (gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatiju te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo), koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Rijeka, pokazala je da je u 2014. godini na tome području bilo 6.365 poduzetnika, sa 40.000 zaposlenih, što je prosječno 6,3 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika sa područja grada Rijeke (4.291), a najmanji je broj poduzetnika u općini Klana (32). Poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Rijeka, u 2014. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 22,5 milijardi kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Primorsko-goranske županije iznosi 69,6%. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Rijeke sa 74,9% (16,9 milijarda kuna) udjela u ukupnim prihodima Urbane aglomeracije Rijeke te poduzetnici gradova Opatije (7,9%) i Kastva (7,2%).
 
Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Rijeke u 2014. godini iznosila je 4.663 kuna, odnosno 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu te 0,4% više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Primorsko-goranskoj županiji (4.646 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je kod poduzetnika u gradu Opatiji (4.998 kuna), a najniža kod poduzetnika u općini Mošćenička Draga (3.426 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2014. godini iznosila je 4.878 kuna.

Cijeli tekst: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Rijeka

 
 

S GODINAMA DOLAZI ISKUSTVO I USPJEH U PODUZETNIŠTVU - STAROSNA STRUKTURA VLASNIKA/OSNIVAČA

Zagreb, 21. siječnja 2016. - Prema podacima iz zadnjeg popisa, u Hrvatskoj je prosječna starost stanovništva 41,7 godina što nas svrstava među najstarije nacije Europe. Starijih od 55 godina bilo je 1.343.191 i njihov udio u ukupnome broju stanovnika je 31,35%. Promatramo li stanovništvo Hrvatske iz perspektive gospodarstva tj. starosne strukture vlasnika/osnivača pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobi, možemo ustvrditi da se slika starosne strukture stanovništva Hrvatske odražava i na starosnu strukturu vlasnika/osnivača promatranog skupa poduzetnika.

Od ukupno 104.470 poduzetnika koji su predali godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, 102.423 su poduzetnici u privatnom vlasništvu, s tim da su kod 28.912 poduzetnika ili 28,23% osnivači/vlasnici stariji od 55 godina. Kod tih je poduzetnika bilo 187.972 zaposlena ili 28,82% od ukupno zaposlenih kod poduzetnika u privatnom vlasništvu. Njihova je najveći udio u ostvarenoj dobiti tj. neto financijskome rezultatu koji čini 31,4% ukupno ostvarene dobiti poduzetnika RH te 77,0% ostvarene dobiti poduzetnika u privatnom vlasništvu.

U razdoblju od 5 godina, od 2010. do 2014. godine, udio poduzetnika čiji su vlasnici/osnivači stariji od 55 godina u ukupnom broju poduzetnika raste iz godinu u godinu, istina u malom postotku. U proteklom je razdoblju njihov broj veći za 4.225, a udio za 2,16%. Naime, udio vlasnika/osnivača starijih od 55 godina u ukupnom broju poduzetnika u 2010. godini bio je 25,51%, a 2014. godine narastao je na 27,67%. Kroz promatrano petogodišnje razdoblje ovi su poduzetnici kontinuirano iz godine u godinu rasli, a to pokazuju podaci o imovini koja je u navedenom razdoblju povećana za 4,6%, konsolidirana dobit porasla je za 48,0%, investicije za 2,7% te izvoz za 25,6%. Najveću su dobit ostvarili 2014. godine u iznosu od 3,06 milijardi kuna, što je 16.287 kuna po zaposlenom. Na razini svih poduzetnika taj je pokazatelj iznosio 11.750 kuna po zaposlenom. Usporedimo li produktivnost po zaposlenom na razini skupa poduzetnika čiji su vlasnici/osnivači stariji od 55 godina sa skupom poduzetnika čiji su vlasnici/osnivači mlađi od 55 godina, razlika je još izraženija i to u korist poduzetnika čiji su vlasnici/osnivači stariji od 55 godina.

Unatoč dobrim rezultatima poslovanja ovih društava, obzirom na starosnu dob njihovih osnivača/vlasnika, upitna je njihova egzistencija. Naime, ako vlasnici na vrijeme ne pristupe transformaciji društva, uvođenju u posao svojih nasljednika, kroz nekoliko godina, danas uspješne tvrtke mogu izgubiti na važnosti. 

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja čiji su vlasnici ili osnivači stariji od 55 godina - I. dio

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI UPRAVLJANJA ZGRADAMA U 2014. SMANJILI NETO DOBIT ZA 28,6%

Zagreb, 18. siječnja 2016. - U djelatnosti upravljanja zgradama (razred 81.10) poslovalo je 86 poduzetnika koji su u 2014. povećali broj zaposlenih za 36,7%, ukupne prihode za 1,6%, ukupne rashode za 5,8%, smanjili dobit razdoblja za 37,3%, smanjili gubitak razdoblja za 65,9% te ostvarili neto dobit u iznosu od 4,2 milijuna kuna. U navedenoj djelatnosti poslovali su samo mali poduzetnici, a analiza rezultata po sektorima vlasništva pokazuje da nije bilo poduzetnika u državnom vlasništvu.

Investicije u dugotrajnu imovinu kod poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2014. godini su iznosile 33,2 milijuna kuna, dok su u 2013. godini iste iznosile 2,3 milijuna kuna. Najveći investitor u razredu djelatnosti 81.10 je tvrtka SOLLICITUDO d.o.o. koja je realizirala 32,2 milijuna kuna investicija ili 96,9% investicija cijelog razreda djelatnosti u 2014. godini. Prvi poduzetnik na listi po ukupnim prihodima u 2014. godini je DINAMIS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba koji je ostvario 37,3% prihoda prvih 5 poduzetnika razreda i 16,6% prihoda svih poduzetnika razreda, dok je prvih 5 poduzetnika po ukupnim prihodima sudjelovalo s 44,6% u ukupnim prihodima razreda 81.10.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama iznosila je 3.236 kuna i bila je za 1,1% manja od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti 81 - Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika, za 12,6% manja od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini područja djelatnosti N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti i 34% manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH.

Napomena: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., srednje veliki poduzetnik u državnom vlasništvu, kao pretežitu djelatnost ima registriranu djelatnost: Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora (razred 68.32) te rezultati toga društva nisu uključeni u rezultate poduzetnika čija je pretežita djelatnost upravljanje zgradama (razred 81.10).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2014.

Tablica: Poslovanje poduzetnika razreda djelatnosti 81.10 u 2014.

Vezani članak: Poduzetnici u djelatnosti upravljanja zgradama u 2013. godini znatno uspješniji nego prethodne godine

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI RAČUNALNOG PROGRAMIRANJA U 2014. GODINI POVEĆALI IZVOZ ZA 20%

Zagreb, 14. siječnja 2016. - U 2014. godini u odjeljku djelatnosti 62 - Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje djelatnost J - Informacije i komunikacije), u 2014. godini poslovalo je 2.660 poduzetnika, od čega je njih 1.939 (72,9%) ostvarilo dobit. Povećali su broj zaposlenih za 9,9% i dobit razdoblja za 3,7% te iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 474,5 milijuna kuna, što je povećanje od 3,6% u odnosu na 2013. godinu. Ovi su poduzetnici povećali i izvoz, i to za približno 20% (19,9%).

Analiza financijskih rezultata poduzetnika po razredima djelatnosti pokazala je da je najveća neto dobit ostvarena u razredu djelatnosti 62.01 - Računalno programiranje u iznosu od 393,2 milijuna kuna, što je za 1,5% više nego prethodne, 2013. godine. U navedenoj djelatnosti registrirano je 1.809 poduzetnika. Društvo APIS IT d.o.o. iz Zagreba ostvarilo je najveću dobit u odjeljku djelatnosti 62, u iznosu od 16,7 milijuna kuna. Isto je društvo na 1. mjestu među poduzetnicima u djelatnosti 62.10 - Računalno programiranje prema ostvarenom prihodu (215,6 milijuna kuna) i broju zaposlenih (393 zaposlena) u 2014. godini.

Prosječna mjesečna neto plaća u razredu djelatnosti 62.01, u 2014. godini je iznosila 6.750 kuna i bila je niža za 1,9% od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u odjeljku djelatnosti 62 te 5,2% niža od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika u području djelatnosti J – Informacije i komunikacije (7.117 kuna), ali je zato usporedbom sa prosječnom mjesečnom plaćom na razini RH (4.878 kuna) viša za 38,4%.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti računalnog programiranja 2014.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u odjeljku djelatnosti J62

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ZAŠTITNIH I ISTRAŽNIH DJELATNOSTI U 2014. GODINI - SOKOL MARIĆ D.O.O. I DALJE LIDER

Zagreb, 11. siječnja 2016. - Poduzetnici čija je pretežita djelatnost 80 – Zaštitne i istražne djelatnosti, poslovnu su 2014. godinu završili s pozitivnim financijskim rezultatom, neto dobiti u iznosu od 45,2 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje navedene stavke  za 27,1%. Zabilježen je porast broja zaposlenih za 6,7%, povećanje ukupnih prihoda za 6,5%, povećanje ukupnih rashoda za 5,4%, te smanjenje dobiti razdoblja za 2,7% i smanjenje gubitka razdoblja od 41,0%, što je rezultiralo povećanjem neto dobiti u 2014. godini. Od ukupno 153 poduzetnika u odjeljku, 118 poduzetnika je poslovalo s dobiti, a 35 poduzetnika je iskazalo gubitak razdoblja.

Podaci o financijskim rezultatima top 10 poduzetnika u odjeljku djelatnosti 80 potvrđuju veliku koncentraciju rezultata na mali broj poduzetnika, pa je tako prvih 10 poduzetnika ostvarilo 869,4 milijuna kuna ukupnih prihoda (72,1% prihoda poduzetnika u odjeljku 80), zapošljavali su 77,0% od ukupnog broja zaposlenih kod poduzetnika u odjeljku djelatnosti te ostvarili 94,6% dobiti razdoblja poduzetnika u odjeljku djelatnosti 80 – Zaštitne i istražne djelatnosti.

Društvo Sokol Marić d.o.o. iz Zagreba ostvarilo je najveće prihode među poduzetnicima u zaštitnim istražnim djelatnostima u iznosu od 304,5 milijuna kuna, koje je ostvarilo 3.508 zaposlenih, što je također najviše zaposlenih među poduzetnicima u ovom odjeljku djelatnosti. 

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2014. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2014. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2013. godini (odjeljak 80)

 
 

POSLOVANJE PODUZETNIKA U PRAVNIM DJELATNOSTIMA U 2014. GODINI

Zagreb, 7. siječnja 2016. - U 2014. godini u razredu djelatnosti 69.10 – Pravne djelatnosti, poslovalo je 938 poduzetnika, od čega je njih 820 (87,4%) ostvarilo neto dobit. Kod poduzetnika ovog razreda bilo je registrirano 4.163 zaposlenih, odnosno 6,9% više u odnosu na prošlo poslovno razdoblje. Također su zabilježili povećanje ukupnih prihoda za 1,9%, no isto tako i povećanje ukupnih rashoda za 2,4%. Unatoč povećanju rashoda, poduzetnici pravne djelatnosti iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat, u iznosu od 391,9 milijuna kuna, što je 1,0% više u odnosu na 2013. godinu.

Na deset poduzetnika iz razreda djelatnosti 69.10 – Pravne djelatnosti, s najvećim prihodom u 2014. godini (udio u broju 1,1%), odnosi se 14,0% ukupnih prihoda razreda djelatnosti, odnosno 217,3 milijuna kuna. Prema prihodu i broju zaposlenih izdvaja se ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ & PARTNER d.o.o.

Prosječna mjesečna neto plaća u pravnoj djelatnosti u 2014. godini iznosila je 5.552 kn, što je za 0,6% manje u odnosu na prethodnu godinu te 13,8% više od  prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (4.878 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini odjeljka djelatnosti 69 – Pravne i računovodstvene djelatnosti, u 2014. godini iznosila je 4.733 kune, što je za 17,3% manje u odnosu na iznos navedene plaće zaposlenih kod poduzetnika u pravnim djelatnostima (69.10). Na razini područja djelatnosti M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih iznosila je 5.493 kune, što je 1,1% manje od prosjeka zaposlenih kod poduzetnika u pravnim djelatnostima (69.10).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u pravnim djelatnostima u 2014. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika u pravnim djelatnostima u 2014. godini

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite