English
header-poslovni-subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
EU fondovi - edukacije

U tijeku su prijave na edukaciju:
„Instrument za povezivanje Europe – CEF Telecom“

Financijska agencija održava za sve zainteresirane edukaciju na temu „Instrument za povezivanje Europe – CEF Telecom“.

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je financijski instrument uspostavljen za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Europskih strukturnih i investicijskih fondova, mogu financirati svoje projekte.
Po završetku edukacije sudionici će biti pobliže upoznati sa svim mogućnostima, uvjetima financiranja, postupkom prijave projekata, kao i s najboljom praksom pripreme, prijave i provedbe projekata financiranih iz CEF Telecom programa.

KOME JE EDUKACIJA NAMIJENJENA
Namijenjena je predstavnicima državnih tijela, jedinica regionalne i lokalne samouprave, agencija, zavoda, fondova i ostalih pravnih osoba s javnim ovlastima, predstavnicima vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, bolnica, ICT tvrtki, komunalnih poduzeća, turističkih agencija i hotela, kao i brojnim drugim sudionicima koji sudjeluju ili posreduju u elektroničkoj komunikaciji s javnom upravom.
Program edukacije možete preuzeti ovdje.

MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA EDUKACIJE
Edukacija će se održati 12. lipnja 2017. godine u Financijskoj agenciji, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb.

Rok za prijavu na edukaciju je 8. lipanj 2017.godine

PRIJAVE
Na edukaciju se možete prijaviti on-line  putem naše stranice ili putem e-pošte EU.fondovi@fina.hr na način da pošaljete popunjenu prijavnicu.


CIJENA EDUKACIJE
Cijena po polazniku: 900,00 kn + PDV (ukupna cijena s PDV-om 1.125,00 kn).

U cijenu su uključeni radni materijali i topli napitak.

Pozivamo Vas da se priključite edukaciji, a za više informacija obratite nam se pozivom na broj 01/630 4863 ili 01/630 4864 ili slanjem upita na e-poštu:  EU.fondovi@fina.hr

 

On-line prijava

Prijavnica

Program edukacije

 
 
EU FONDOVI

EU fondovi

Postavši punopravnom članicom Europske unije, Republika Hrvatska ima na raspolaganju iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 10,676 milijardi eura. Europski fondovi uspostavljeni su kao financijski instrumenti koji podupiru pojedine politike zemalja članica Europske unije od kojih je najznačajnija Kohezijska politika. Cilj Kohezijske politike je ujednačavanje razlika u razini razvoja regionalnih područja u Europi s ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije.
Republika Hrvatska odnosno organizacije/institucije iz javnog, privatnog i civilnog sektora mogu koristiti bespovratna sredstva iz raspoloživih europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te Programa Unije.

EU fondovi - priprema i provedba projekata

U okruženju zajedničkog europskog tržišta i prilika koje se stvaraju kohezijskom politikom i programima financiranja projekata, Fina može odgovoriti na potrebe građana, institucija, neprofitnih organizacija, poduzetnika i jedinica lokalne i regionalne samouprave podrškom pri prijavljivanju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Usluge za poduzetnike i neprofitne organizacije

  1. Izrada strateških dokumenata razvoja
  2. Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU fondove
  3. Provedba odobrenih projekata
  4. Izvještavanje o provedenim projektima.

Usluge za jedinice lokalne i regionalne samouprave

  1. Izrada strateških dokumenata razvoja
  2. Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU fondove
  3. Provedba odobrenih projekata
  4. Izvještavanje o provedenim projektima.
 
 


SAZNAJTE VIŠE

Odjel fondova Europske unije
Telefon: 01/630 4863
E-pošta: EU.fondovi@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite