English
header Gra¦Ĺani.jpg
 
GRAĐANI

PRODAJA VRIJEDNOSNIH KUPONA I UGOVORA

U poslovnicama Financijske agencije prodaju se vrijednosni kuponi za sezonski rad u poljoprivredi i Ugovori o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi s prilozima.

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi za 2018. godinu prodaje se po cijeni od 23,74 kn, dok se Ugovor o sezonskom radu za obavljanje povremenih, odnosno privremenih poslova u poljoprivredi, prodaje po cijeni od 3,00 kn.

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi mogu kupiti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizičke osobe nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: korisnik).

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi, korisnik može platiti u gotovom novcu ili bezgotovinski.

Prilikom kupnje vrijednosnog kupona za sezonski rad u poljoprivredi, korisnik treba dati podatke o:

• vrsti posla kojom se bavi (bilinogojstvo, stočarstvo, ribarstvo),
• nazivu korisnika,
• OIB-u korisnika,
• sjedištu korisnika.

Neupotrijebljeni vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi, korisnik može vratiti u bilo koju poslovnu jedinicu Fine, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine, za prethodnu godinu.

Više informacija o prodaji vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi i Ugovorima o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi, možete dobiti putem besplatnog broja telefona 0800 0080, ili putem e-pošte na adresu info@fina.hr.

 

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite