English
header Gra¦Ĺani.jpg
 
GRAĐANI
PRODAJA OBRAZACA, BILJEGA, MJENICA...

Obrasci

 • Nalog za plaćanje (HUB-3)
 • Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
 • Vrijednosni kuponi za sezonski rad u poljoprivredi 
 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (GFI-POD)
 • Tromjesečni statistički izvještaj poduzetnika (TSI-POD)
 • Račun dobiti i gubitka - srednji i veliki poduzetnici (RDG-POD-V)
 • Račun dobiti i gubitka - mali poduzetnici (RDG-POD-M)
 • Uvezena knjiga računa A4
 • Blagajnički izvještaj
 • Uplatnica
 • Isplatnica
 • Zadužnica

Uz obrasce u Fini su vam dostupni i: biljezi i mjenice, blagajničko - trezorski materijal (DNT vrećice, ključevi za DNT i torbice za DNT), kuverte i prigodni kovani novac (samo u određenim poslovnicama).

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite