English
header-Građani.jpg
 
GRAĐANI
PRODAJA OBRAZACA, BILJEGA, MJENICA...

Obrasci

 • Nalog za plaćanje (HUB-3)
 • Specifikacija čekova (HUB-2)
 • Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
 • Vrijednosni kuponi za sezonski rad u poljoprivredi 
 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (GFI-POD)
 • Tromjesečni statistički izvještaj poduzetnika (TSI-POD)
 • Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja – stranica A (R-SM/A)
 • Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja – stranica B (R-SM/B)
 • Prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV)
 • Prijava konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost (PDV-K)
 • Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – mjesečno (ID/05)
 • Obrazac za obavješćivanje Ureda o transakcijama (UT-II-512)
 • Račun dobiti i gubitka - srednji i veliki poduzetnici (RDG-POD-V)
 • Račun dobiti i gubitka - mali poduzetnici (RDG-POD-M)
 • Uvezena knjiga računa A4 
 • Blagajnički izvještaj
 • Uplatnica
 • Isplatnica
 • Zadužnica
 • Prijava poreza na dohodak
 • Prijava poreza na dobit

Uz obrasce u Fini su vam dostupni i: biljezi i mjenice, blagajničko - trezorski materijal (DNT vrećice, ključevi za DNT i torbice za DNT), kuverte, prigodni kovani novac i numizmatika (samo u određenim poslovnicama). 

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite