English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2017.

U 2016. U ODNOSU NA 2001. GODINU U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI BROJ PODUZETNIKA PORASTAO ZA 134 %

Zagreb, 19. prosinca 2017. - Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu u Registar je predalo 2228 poduzetnika obveznika poreza na dobit s područja Šibensko-kninske županije, od kojih je 2026 mikro, 180 malih, 20 srednjih i 2 velika poduzetnika. Od ukupnog broja poduzetnika s područja županije, njih 1325 ili 59,5 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 903 ili 40,5 % iskazalo je gubitak razdoblja. Ukupni prihodi poduzetnika Šibensko-kninske županije povećani su za 11,9 %, ukupni rashodi za 10,6 %, dobit razdoblja rasla je za 25,9 %, a gubitak razdoblja za 8,2 % u odnosu na prethodno poslovno razdoblje. Poduzetnici Šibensko-kninske županije obračunali su u 2016. godini za 11 706 zaposlenih prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.827 kuna, što je za 417 kuna više nego 2015. godine. Ista je za 6,1 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).

Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Šibensko-kninskoj županiji ostvario je veliki poduzetnik sa sjedištem u Šibeniku, SOLARIS d.d. (354,1 milijun kuna), a slijede ga srednje veliki poduzetnik DJELO d.o.o. iz Unešića (256,6 milijuna kuna), KNAUF d.o.o. iz Biskupije (193,5 milijuna kuna), JOLLY AUTOLINE d.o.o. (183,5 milijuna kuna) i ZM-VIKOM d.o.o. (173,2 milijuna kuna), oba sa sjedištem u Šibeniku. Najveću dobit razdoblja, koja je iznosila 35,2 milijuna kuna, iskazao je srednje veliki poduzetnik KNAUF d.o.o. Najveći izvoznik u 2016. godini u Šibensko-kninskoj županiji bio je srednje veliki poduzetnik ZM-VIKOM d.o.o. registriran u području djelatnosti C - Prerađivačka industrija, razred djelatnosti 25.11 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, koji je ostvario 157,3 milijuna kuna prihoda od izvoza.

Usporedba četiri dalmatinske županije kroz razdoblje od 15 godina, od 2001. do 2016., pokazuje da je broj poduzetnika porastao u sve četiri županije, u apsolutnom broju najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji (6860), a izraženo u postotku u Zadarskoj županiji (205 %), dok je u Šibensko-kninskoj županiji broj poduzetnika porastao za 134 %.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama


Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U PODRUČJU DJELATNOSTI OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJI, NAJVEĆA PROSJEČNA NETO PLAĆA U 2016. GODINI

Zagreb, 14. prosinca 2017. - U 2016. godini, 114 483 poduzetnika, pravnih i fizičkih osoba (obrtnika), obveznika poreza na dobit, bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija, zapošljavali su 853 110 radnika i obračunali prosječnu mjesečnu neto plaću od 5.140 kn, što je nominalno 1,8 % više nego 2015. godine (uslijed smanjenja potrošačkih cijena od 1,1 %, to je realno povećanje od 2,9 %). Za usporedbu, minimalna bruto plaća za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine iznosila je 3.120 kuna i bila je za 13,6 % veća u odnosu na bruto plaću razdoblja od 1.7.2008. do 31.5.2009. godine (2.747 kuna), dok za 2017. godinu minimalna bruto plaća iznosi 3.276 kuna.

Analiza prosječnih mjesečnih neto plaća po područjima djelatnosti pokazala je da tri djelatnosti (prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo) zapošljavaju preko 55,2% ukupno zaposlenih, a dvije od tri djelatnosti (građevinarstvo i trgovina na veliko i malo) za svoj rad dobivaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske. U odnosu na prethodnu godinu primjećuje se pozitivan pomak jer je u tim djelatnostima ostvaren rast plaće. Zaposlenici u tim sektorima imali su niže prosječne mjesečne neto plaće od prosjeka svih poduzetnika kao i ranijih godina, i to u građevinarstvu za 14,8 %, a u trgovini za 5,5 %. Najveće plaće ostvaruju zaposleni u području djelatnosti D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, B – Rudarstvo i vađenje, J - Informacija i komunikacija, K - Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, L - Poslovanju s nekretninama te zaposleni u djelatnosti M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Najviše prosječne mjesečne obračunate plaće u 2016. godini imali su zaposleni kod poduzetnika u području djelatnosti D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i iznosile su 7.365 kn, što je 43,3 % više od prosječne mjesečne plaće kod svih poduzetnika RH. Zaposleni u području djelatnosti B – Rudarstvo i vađenje imali su za 41,8 % veće plaće, a zaposleni u području djelatnosti J - Informacije i komunikacije, za 42,3 % iznad prosjeka svih zaposlenih.

Analiza prosječne mjesečne neto plaće kod 25 poduzetnika s 10 i više zaposlenih, pokazala je da je svih 25 poduzetnika u privatnom vlasništvu od osnivanja. Od 25 navedenih poduzetnika 23 su u stranom vlasništvu, a samo dva u domaćem (ADRIS GRUPA d.d. i INDUSTRIUS d.o.o.). Poduzetnik s najvećom obračunatom mjesečnom prosječnom neto plaćom, MICROSOFT HRVATSKA d.o.o., iz područja je djelatnosti J – Informacije i komunikacije.

Cijeli tekst: Prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika po područjima djelatnosti u 2016.

Vezani članak: Na razini područja djelatnosti u rudarstvu i vađenju najveća prosječna neto plaća, a na razini poduzetnika u ADRIS GRUPI d.d.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
BROJ PODUZETNIKA U TRGOVINI NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA U ŠEST GODINA PORASTAO ZA 256 %

Zagreb, 12. prosinca 2017. – Prema procjenama Hrvatske gospodarske komore, potrošnja u prosincu 2017. godine iznosit će 12,5 milijardi kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine porast za 500 milijuna kuna, odnosno 4,2 %. Rast procjene za 2017. godinu temelji se na rastu prometa u trgovini na malo već 37 mjeseci za redom. Gotovo tri četvrtine ili 73 % ispitanika koristi internet, odnosno mobilni telefon za kupovinu roba ili usluga, a 60 % ispitanika izjavilo je kako je u proteklih godinu dana na internetu kupovalo pet ili više puta. Najviše se kupovalo proizvode (73 %), plaćalo račune (78 %) te rezerviralo godišnji odmor (39 %). Najomiljeniji je način plaćanja na internetu kreditna kartica (63,5 %), internetsko bankarstvo (54,4 %), ali i servis PayPal (48 %).

Broj poduzetnika čija je osnovna djelatnost trgovina putem pošte ili interneta bilježi rast iz godine u godinu te je u 2016. godini u tom razredu djelatnosti poslovalo 513 poduzetnika, što je povećanje od 256,3 % u odnosu na početnu promatranu godinu (2011.). Najmanje zaposlenih bilo je u 2011. godini (477), a najviše u 2016. godini (1004) što je rast od 110,5 %. Najveći prihodi i rashodi iskazani su u 2016. godini i to prihodi u iznosu od 884,7 milijuna kuna i rashodi u iznosu od 857,2 milijuna kuna. Dobit razdoblja ostvarena u 2016. godini iznosila je 32,5 milijuna kuna, a gubitak razdoblja 10,0 milijuna kuna. U 2016. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 22,5 milijuna kuna, koja je bila 201,4 % veća u odnosu na neto dobit u 2013. godini (najmanja ostvarena neto dobit u promatranom šestogodišnjem razdoblju).

Ukupan prihod deset najboljih poduzetnika razreda djelatnosti trgovina na malo preko pošte ili interneta iznosio je 651,5 milijuna kuna, s tim da su na vrhu rang liste STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o., s 232,6 milijuna kuna prihoda i 356 zaposlenih te EKUPI d.o.o. sa 188,1 milijun kuna prihoda i 53 zaposlena u 2016. godini. Najveći gubitak razdoblja u iznosu od 1,8 milijuna kuna (18,2 % gubitka razreda djelatnosti) iskazao je mikro poduzetnik u privatnom vlasništvu ASPIDA j.d.o.o., koji je zapošljavao pet radnika u 2016. Najveću dobit ostvario je poduzetnik DIREKT d.o.o. s jednim zaposlenim i ona je iznosila 10,0 milijuna kuna što je 44,8 % ukupno ostvarene dobiti top 10 poduzetnika. Na drugom je mjestu EINHELL CROATIA d.o.o. koji je zapošljavao 17 radnika i ostvario dobit u iznosu od gotovo 7,0 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta 2011.-2016.

Tablica: Poslovanje poduzetnika razreda djelatnosti 47.91 u razdoblju 2011.-2016.

Vezani članak: Rezultati poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta u razdoblju od 2010. do 2015. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U 15 GODINA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI BROJ PODUZETNIKA PORASTAO ZA 137 %, A BROJ ZAPOSLENIH ZA 16 %

Zagreb, 11. prosinca 2017. - Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu s područja Dubrovačko-neretvanske županije u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijela su 3783 poduzetnika, od kojih je 3.459 mikro, 286 malih, 33 srednje velika i 5 velikih poduzetnika. U odnosu na 2001. godinu (1598), to je više za 137 % poduzetnika. U 2016. godini kod poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije bilo je 19 692 zaposlena što je 16 % više u odnosu na 2001. godinu. Poduzetnici Dubrovačko-neretvanske županije, u 2016. godini su povećali ukupan prihod za 9,9 % u odnosu na prethodnu, 2015. godinu, a u odnosu na 2001. godinu (5,75 milijardi kuna), prihodi su veći za 61 %. U odnosu na poduzetnike u drugim županijama poduzetnici Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini su na 6.- om mjestu prema gubitku razdoblja (jednako kao i 2001. godine), na 8.-om prema broju poduzetnika (jednako kao i 2001. godine), na 10.-om prema broju zaposlenih (2001. su bili na 11.-om), na 12.-om prema ukupnom prihodu (jednako kao i 2001. godine), na 13.-om mjestu prema rangu po ekonomičnosti poslovanja, a prema neto dobiti i rangu po produktivnosti rada (ukupan prihod po zaposlenom) na 14.-om mjestu.

Ukoliko pogledamo financijske rezultate u 2016. godini prema oblicima vlasništva, evidentno je kako su na ukupne rezultate dominantan utjecaj imali poduzetnici u privatnom vlasništvu. Tako je u 2016. godini od ukupno 3.783 poduzetnika njih 3.633 bilo u privatnom vlasništvu. Poduzetnici u državnom i privatnom sektoru vlasništva ostvarili su neto dobit, a poduzetnici u zadružnom i mješovitom sektoru iskazali su neto gubitak.

Prvih 10 poduzetnika po dobiti razdoblja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostvarilo je ukupno 330,5 milijuna kuna, što je 39,4 % od ukupne dobiti razdoblja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije. Najveću dobit razdoblja iskazali su JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., u iznosu od 111,8 milijuna kuna, ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o., s 85 milijuna kuna i EXCELSA NEKRETNINE d.d.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Vezani članak: Poduzetnici grada Dubrovnika ostvarili neto gubitak od 601,3 milijuna kuna

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI ZRAČNOG PRIJEVOZA U 2016. GODINI

Zagreb, 7. prosinca 2017. - U povodu Međunarodnog dana civilnog zrakoplovstva (7. prosinca), koji je proglašen odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 1994. godine, Financijska agencija je analizirala rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2016. godini. U toj su djelatnosti, prema podacima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja, poslovala 52 poduzetnika, s 1.164 zaposlenih, s tim da su od toga 902 zaposlena u društvu Croatia Airlines d.d. U 2016. godini, poduzetnici u zračnom prijevozu (NKD 51) ostvarili su pozitivan financijski rezultat (81,5 milijuna kuna), što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 36,5 %. Najveći utjecaj na ukupan pozitivan financijski rezultat imali su poduzetnici u djelatnosti zračnog prijevoza putnika (NKD 51.1), koji su ostvarili neto dobit od 71,6 milijuna kuna. Dominantnu ulogu u djelatnosti zračnog prijevoza putnika (NKD 51.1), a time i u djelatnosti zračnog prijevoza (NKD 51), ima društvo Croatia Airlines d.d. s 1,6 milijardi kuna ukupnog prihoda.

Kroz razdoblje od 2008. do 2016. godine, Croatia Airlines d.d. je ostvarila najveće prihode 2008. godine (1,77 milijardi kuna), dok je je u 2016. godini ostvaren manji prihod (1,61 milijardu kuna). Prosječna plaća zaposlenih u društvu Croatia Airlines d.d., u 2016. godini je iznosila 10.618 kuna, što je za 7,5 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu plaću zaposlenih kod poduzetnika u zračnom prijevozu (NKD 51), koja je iznosila 9.876 kuna, i za 106,6 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2016. godini

Tablica: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika NKD 51 u 2016. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti zračnog prijevoza u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
DRUGU GODINU ZA REDOM PODUZETNICI U TRGOVINI NA MALO IGRAMA I IGRAČKAMA OSTVARILI NETO DOBIT

Zagreb, 6. prosinca 2017. - U razdoblju od 2012. do 2016. godine, broj registriranih poslovnih subjekata kretao se između 22 i 28. Ostvareni prosječni prihodi po poduzetniku smanjivali su se iz godine u godinu, pa su tako u 2012. godini iznosili 5,5 milijuna kuna, a u 2016. godini 1,9 milijuna kuna. Najveći ukupni prihodi ostvareni su 2012. godine u iznosu od 132,5 milijuna kuna, a najmanji 2016. godine, 52,1 milijun kuna, što je u odnosu na početnu promatranu godinu smanjenje od 60,7 %. U navedenoj djelatnosti u 2016. godini, bilo je 27 poduzetnika koji su zapošljavali 139 zaposlenih, što je u prosjeku pet zaposlenih po poduzetniku, dok je najviše zaposlenih po poduzetniku (njih 14) bilo 2012. godine. Broj zaposlenih se smanjivao svake godine te je u 2016. bilo 57,6 % manje zaposlenih nego u 2012. godini.

Konsolidirani financijski rezultat poslovanja skupine djelatnosti 47.65 - Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama, bio je pozitivan u 2015. godini kad je neto dobit iznosila 921 tisuću kuna i u 2016. godini (276 tisuća kuna neto dobiti). U razdoblju od 2012. do 2014. godine iskazan je neto gubitak, a najveći neto gubitak bio je 2012. godine i iznosio je 22,7 milijuna kuna. Najveću dobit razdoblja u 2016. godini ostvario je mikro poduzetnik POKER PIK d.o.o. u iznosu od 328,1 tisuću kuna, odnosno 29,4 % dobiti razdoblja 27 poduzetnika u razredu djelatnosti 47.65. Na drugom mjestu po dobiti razdoblja bio je mali poduzetnik INTEKS PROMET d.o.o. s 260 tisuća kuna odnosno 23,3 % dobiti razdoblja. Navedena dva društva nalaze se i među prvih pet subjekta po ukupnom prihodu u 2016. godini u razredu djelatnosti 47.65. Najveći ukupan prihod ostvario je mali poduzetnik EUROM DENIS MALOPRODAJA d.o.o. i to u iznosu od 23,4 milijuna kuna (udio od 50,1 % u ukupnom prihodu prvih pet poduzetnika i 44,9 % u prihodu svih poduzetnika razreda).
Zaposlenima kod poduzetnika u spomenutom području djelatnosti 2015. godine obračunata je najveća prosječna mjesečna neto plaća koja je iznosila 3.088 kuna, dok je u 2016. godini njihova prosječna mjesečna plaća bila niža i iznosila je 2.892 kune.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovina na malo igrama i igračkama u razdoblju 2012. - 2016.

Vezani članak: Trgovina na malo igrama i igračkama u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
ANALIZA POSLOVANJA PODUZETNIKA NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK U 2016. GODINI

Zagreb, 4. prosinca 2017. - U povodu dana Grada Osijeka (2. prosinca), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanje poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Osijek. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 3 grada (Osijek, Belišće i Valpovo) i 16 općina (Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci, Vuka, Čeminac, Darda, Koška, Kneževi Vinogradi, Punitovci, Šodolovci i Tordinci), obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Osijek, pokazala je da je u 2016. godini na tome području bilo 3532 poduzetnika s 27 331 zaposlenih, što je prosječno 7,7 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Osijeka (2591), a najmanje u općini Šodolovci (9). Poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Osijek, u 2016. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 18,0 milijardi kuna, i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika Osječko-baranjske županije iznosi 74,1 %.

Među poduzetnicima Urbane aglomeracije Osijek, najveći prihod ostvarila su dva društva: ŽITO d.o.o. (1,42 milijarde kuna) i Saponia d.d. iz Osijeka (743,78 milijuna kuna).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općine Šodolovci s 1,25 milijuna kuna, dok je među poduzetnicima navedene općine po produktivnosti na prvom mjestu tvrtka SUMIĆ d.o.o. (OIB 44505476786), s prosjekom od 6,6 milijuna kuna po zaposlenom (5 zaposlenih).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Osijek u 2016. godini iznosila je 4.210 kuna, odnosno 1,6 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,0 % više od prosječne mjesečne nešto plaće obračunate kod poduzetnika Osječko-baranjske županije (4.134 kuna).

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima u općini Darda (4.983 kune), a najniža kod poduzetnika u Šodolovcima (2.553 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH iznosila je 5.140 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Osijek u 2016. godini

Vezani članci: Analiza poslovanja poduzetnika na području Urbane aglomeracije Osijek u 2015. godini

Urbane aglomeracije Rijeka, Osijek, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U URBANOM PODRUČJU ZADAR U 2016. GODINI

Zagreb, 23. studenoga 2017. - U povodu Dana grada Zadra, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika urbanog područja Zadra i Zadarske županije. Urbanim područjem Zadar obuhvaćeno je 13 općina Zadarske županije te gradovi Zadar i Nin, u kojima je u 2016. godini sjedište imalo 2940 poduzetnika, sa 16 446 zaposlenih, što je prosječno 5,6 zaposlenih po poduzetniku. Najviše je poduzetnika s područja grada Zadra (2286), a najmanji je broj poduzetnika u općini Galovac (3). Poduzetnici sa sjedištem na prostoru obuhvaćenim urbanim područjem Zadar, ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 9,7 milijardi kuna te ukupne rashode u iznosu od 9,3 milijardi kuna. Ostvaren je pozitivan konsolidirani financijski rezultat (neto dobit), u iznosu od 324,4 milijuna kuna što je za 172,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje (118,7 milijuna kuna). Najveću neto dobit iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Zadru, u iznosu od 281,0 milijuna kuna.

Prema visini ostvarenog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na Urbanom području Zadar, najbolji su ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. s ostvarenih 892,9 milijuna kuna ukupnih prihoda i TANKERSKA PLOVIDBA d.d., s ostvarenih 599,3 milijuna kuna ukupnog prihoda. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja, najbolji su  TANKERSKA PLOVIDBA d.d. i TURISTHOTEL d.d. Najveći izvoz ostvarila su prije spomenuta društva, TANKERSKA PLOVIDBA d.d. i ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., a TANKERSKA PLOVIDBA d.d. najviše je investirala u dugotrajnu imovinu, u vrijednosti od 223,8 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Velikog urbanog područja Zadra u 2016 godini iznosila je 5.014 kuna, odnosno 3,1 % više u odnosu na prethodnu godinu te 3,3 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Zadarskoj županiji (4.852 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u Zadarskoj županiji u 2016. godini iznosila je 4.852 kune, a na razini RH iznosila je 5.140 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u urbanom području Zadar u 2016. godini

Vezani članak: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u urbanom području Zadar u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
POSLOVANJE PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA TELEVIZIJSKOG PROGRAMA OD 2003. DO 2016. GODINE

Zagreb, 22. studenoga 2017. - U povodu Svjetskog dana televizije (21. studenoga), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa (NKD 60.20). S obzirom da prema NKD-u 2002. godine, djelatnost emitiranja televizijskoga programa nije bila odvojena od djelatnosti radijskoga programa (92.20), za razdoblje od 2002. do 2007. godine prezentirani su isključivo pojedinačni podaci za poduzetnike za koje nedvojbeno znamo da obavljaju djelatnost emitiranje televizijskog programa, kao što su HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, KANAL RI d.o.o., NOVA TV d.d., OTV d.d., RTL HRVATSKA d.o.o. i dr.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini u djelatnosti emitiranja televizijskog programa (NKD 60.20), poslovalo je 47 poduzetnika, koji su imali 3762 zaposlena, što je neznatno više (1,0 %) u odnosu na prethodnu godinu. U razdoblju od 2008. do 2016. godine, broj poduzetnika neznatno varira, od 46 do 53, dok broj zaposlenih bilježi trend laganog pada. Najveći broj zaposlenih bio je 2008. godine (4597), dok je u 2015. godini bio najmanji (3749), što je ujedno za 18,4 % manje u odnosu na broj zaposlenih 2008. godine. Na smanjenje broja zaposlenih u djelatnosti emitiranja televizijskog programa najveći utjecaj imalo je smanjenje broja zaposlenih u javnoj ustanovi HRT, koja je u 2010. godini imala 3302 zaposlena, dok je u 2016. godini taj broj smanjen na 2797, što je manje za 15,3 %. U promatranom razdoblju, 2008. godine ostvaren je najveći prihod (2,4 milijarde kuna ili 4,0 % više nego u 2016. godini). Najveći ukupni rashodi ostvareni su 2012. godine i iznosili su 2,4 milijarde kuna, što je 10,9 % više u odnosu na 2016. godinu. Poduzetnici u djelatnosti emitiranja televizijskog programa, u razdoblju od 2008. do 2012. godine, iskazali su neto gubitak, dok je u razdoblju od 2013. - 2016. godine ostvarena neto dobit. Najveća neto dobit ostvarena je 2016. godini (55,7 milijuna kuna). Najveći neto gubitak ostvaren je 2012. godine (169,2 milijuna kuna) čemu je najviše doprinijelo društvo RTL HRVATSKA d.o.o. s 89,5 milijuna kuna gubitka. Najviša prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u promatranoj djelatnosti bila je u 2015. godini kada je iznosila 7.338 kuna. Najniža prosječna mjesečna neto plaća zaposlenima je obračunana 2008. godine, u iznosu od 6.581 kunu.

Pet najbolje rangiranih ustanova/društava prema ostvarenom prihodu u 2003. godini, bili su HRT i NOVA TV (na obje su liste, 2003. i 2016. godine), KANAL RI d.o.o., TELEVIZIJA MOSLAVINA d.o.o. - sada NET d.o.o., i OTV d.d., koji posluju kroz cijelo promatrano razdoblje i u 2016. godini su među prvih 15 prema ostvarenom prihodu (KANAL RI d.o.o. na 12.-om mjestu, TELEVIZIJA MOSLAVINA d.o.o. - sada NET d.o.o. na 10.-om mjestu, OTV d.d. na 7.-om mjestu).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa, 2003.-2016.

Tablica: Rezultatima poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa, 2003.-2016.

Vezani članci: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa, 2010.-2015.

Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskoga programa u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U PET PAMETNIH GRADOVA - KARLOVCU, KOPRIVNICI, MAKARSKOJ, SPLITU I POREČU

Zagreb, 21. studenoga 2017. - U posljednjih pedesetak godina razvoja koncepta pametnih gradova, u svijetu je oko osam tisuća gradova "pretvoreno" u pametne gradove. Nizozemska je vodeća europska zemlja po broju pametnih gradova. Za 2017. godinu, pametnim gradovima u Hrvatskoj proglašeni su: Karlovac, Koprivnica (drugi puta, prvi puta 2015.), Makarska, Split i Poreč. Na području navedenih gradova, u 2016. godini bio je ukupno 10 201 poduzetnik. Riječ je o poduzetnicima koji su sastavili i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijeli točan i potpun godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području Splita (6676), a najmanji je broj poduzetnika na području Makarske (530). Poduzetnici u svih pet pametnih gradova iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat, a najveći je ostvaren u Karlovcu (582 milijuna kuna), dok su najmanju neto dobit ostvarili poduzetnici sa sjedištem u Makarskoj 38,5 milijuna kuna.

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici sa sjedištem u Karlovcu sa 623 tisuće kuna, a slijede ih poduzetnici Koprivnice sa 615 tisuću kuna, Poreča sa 614 tisuća kuna, Splita s 589 tisuća kuna dok je kod poduzetnika Makarske produktivnost bila najmanja i iznosila je 489 tisuća kuna po zaposlenom. Za usporedbu, produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom u 2016. godini, na razini RH je iznosila 742 tisuće kuna. Poduzetnici Poreča iskazali su najveću produktivnost rada mjerenu dobitkom razdoblja po zaposlenom (63 tisuće kuna), dok su poduzetnici Koprivnice imali najbolju financijsku stabilnost, mjerenu koeficijentom financijske stabilnosti (0,82 %).

Prema pokazatelju ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnici Karlovca iskazali su veću vrijednosti u odnosu na ostale pametne gradove (112,85 %), a vrijedi istaknuti da je i ekonomičnost ukupnog poslovanja svih pametnih gradova izuzev grada Splita bolja u odnosu na ekonomičnost poslovanja poduzetnika na razini RH (105,16 %). U razdoblju od 2011. do 2016. godine poduzetnici sa sjedištem u Splitu ostvarili su u 2016. godini najmanju novostvorenu vrijednost, u iznosu od 5,5 milijardi kuna, što je među pet pametnih gradova najveća novostvorena vrijednost. Ukupno ostvarena novostvorena vrijednost poduzetnika u svih pet pametnih gradova u 2016. godini iznosi 11,7 milijardi kuna što je udio od 6,7 % u odnosu na ostvarenu novostvorenu vrijednost svih poduzetnika u RH (173,5 milijardi kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Koprivnici (5.757 kuna).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika u 2016. u pet pametnih gradova u RH

Vezani članak: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova – Zagrebu, Puli, Umagu, Labinu i Ivancu

 
 
OSIM U TRADICIONALNIM PODRUČJIMA, ŽENE PODUZETNICE SVE SU PRISUTNIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI, GRAĐEVINARSTVU, INFORMATIČKOJ DJELATNOSTI I DRUGIMA

Zagreb, 16. studenoga 2017. - U povodu Svjetskog dana žena poduzetnica (19. studenoga), Financijska agencija analizirala je podatke prikupljene u Registru godišnjih financijskih izvještaja prema vlasničkoj strukturi društava i to prema rodnom kriteriju, u razdoblju od 2010. do 2016. godine. Udio žena poduzetnica tj. vlasnica trgovačkih društava u navedenom je razdoblju lagano rastao, osim 2015. godine kada je zabilježen pad u odnosu na 2014. godinu. Udio žena kao vlasnica društava kretao se od 17,3 % (2010.) do 21,8 % (2016.). Vrijedi podsjetiti da je prema Popisu 2011., Hrvatska na 4 284 889 stanovnika imala 2 066 335 muškaraca (48,2 %) i 2 218 554 žena (51,8 %).

Prema rezultatima analize poduzetnika u 2016. godini, 23 201 društva ili 21,8 % bilo je u vlasništvu žena, s tim da su u još 12 124 društava žene suvlasnice s muškarcima ili pravim osobama. Od 106 593 društva, u 55,8 % vlasnici su muškarci, dok su pravne osobe bile su u vlasništvu 7,3 % društava, a na mješovito vlasništvo se odnosilo 11,4 % ili 12 124 društva. Preostalih 3,8 % ili 4087 društava su ona koje temeljem raspoloživih izvora nije bilo moguće svrstati prema rodnom kriteriju te su označeni kao neodređeni.

Nominalno, najviše je žena poduzetnica u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (M), ukupno 5405 i u području trgovine (G), njih 5290. Poduzetnice u  stručnim, znanstvenih i tehničkih djelatnostima ostvarile su prihode u iznosu od 2,7 milijardi kuna, a u području trgovine (G) ostvaren je najveći prihod, u iznosu od 10,1 milijardu kuna. Osim u ovim dvama područjima djelatnosti, poduzetnice su najveće prihode ostvarile u prerađivačkoj industriji (4,5 milijardi kuna), građevinarstvu (2,5 milijardi kuna), u području pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (1,6 milijardi kuna) te u području informacija i komunikacija (više od 1,5 milijardi kuna). Prema pokazateljima po zaposlenom, najveći je prihod ostvaren kod poduzetnica u području djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (A), 852,4 tisuće kuna, a najveća dobit po zaposlenom ostvarena je kod poduzetnica u području djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (D), 58,04 tisuće kuna.

Cijeli tekst: Žene poduzetnice - udio u vlasničkoj strukturi društava u RH u 2016.

Tablice i grafikoni: Vlasnička struktura po rodnom kriteriju, GFI za 2016.

Vezani članak: Analiza udjela žena poduzetnica u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava RH u 2015. godini

 
 
U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI, TRGOVINI I OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM OSTVARENA NAJVEĆA NETO DOBITI U 2016. GODINI

Zagreb, 14. studenoga 2017. -  U 2016. godini, najveća neto dobit iskazana je kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji (C), u iznosu od 5,8 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 24,1 %). Na drugom su mjestu poduzetnici trgovine na veliko i malo (G) s gotovo 4,9 milijardi kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 20,2 %), a na trećem poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (D), s 3,3 milijarde kuna neto dobiti (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 13,8 %). Slijede ih poduzetnici u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (M), s 2,3 milijarde kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 9,6 %) te poduzetnici u području djelatnosti informacija i komunikacija (J), s 2,2 milijarde kuna (udio u neto dobiti poduzetnika RH od 9,1 %).

Najuspješniji poduzetnik u prerađivačkoj industriji u 2016. godini bila je PLIVA HRVATSKA d.o.o., koja je iskazala dobit razdoblja od 554,8 milijuna kuna (udio od 6,5 % u dobiti razdoblja poduzetnika prerađivačke industrije), s 2095 zaposlenih, kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u visini od 10.159 kuna. Na drugom je mjestu HS PRODUKT d.o.o., s dobiti od 378 milijuna kuna, a na trećem PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., s dobiti od 190,6 milijuna kuna. U djelatnosti trgovine na veliko i malo u 2016. godini najveću dobit razdoblja ostvario je LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. i to u iznosu od 242,3 milijuna kuna (udio od 3,3 % u dobiti razdoblja poduzetnika trgovine na veliko i malo), s 1679 zaposlenih, kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u visini od 7.521 kunu. Na drugom je mjestu TOMMY d.o.o. s ostvarenih 113,1 milijun kuna dobiti, a na trećem PETROL d.o.o., s 99,1 milijun kuna dobiti razdoblja.

Promatrano na razini područja djelatnosti s najvećom ostvarenom dobiti razdoblja, najvišu prosječnu mjesečnu plaću obračunali su poduzetnici u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, i to u iznosu od 7.365 kuna (43,3 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika RH) i poduzetnici u informacija i komunikacija, u iznosu od 7.313 kuna (42,3 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika RH).

Cijeli tekst: Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2016. godini

Prilozi: Područja djelatnosti s najvećom neto dobiti u 2016.godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

JOŠ ČETIRI DRUŠTVA IZ KONCERNA AGROKOR PODNIJELA GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU U SVRHU JAVNE OBJAVE

Zagreb, 14. studenoga 2017. - U razdoblju od 12. listopada do 12. studenoga 2017., društva AGROKOR d.d. (OIB 05937759187), AGROKOR-TRGOVINA d.o.o. (OIB 40715974731), TISAK d.d. (OIB 75917721668) i VELPRO-CENTAR d.o.o. (OIB 46660800468), podnijela su godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave. Osnovni financijski rezultati poslovanja navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, i dostupna je bez naknade.

U zakonom propisanom roku ili po isteku toga roka, godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave, podnijela su i neka druga društva iz sastava Koncerna Agrokor, čiji je popis u prilogu.

Tablica: Koncer Agrokor - predaja GFI-a za 2016.
 
 
TREĆINA PRIHODA VINARA U 2016. GODINI ODNOSI SE NA AGROLAGUNU I DALMACIJAVINO
Zagreb, 10. studenoga 2017. - Promatramo li rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina kroz razdoblje od pet godina, od 2012. do 2016. godine, zaključak je da broj vinara raste, i u 2016. godini je veći za 1/3 u odnosu na 2012. godinu, dok se broj zaposlenih smanjio za 225, sa 1509 na 1284. Osnovni razlog jest smanjenje broja zaposlenih u društvu DALMACIJAVINO d.d., nad kojim je 2012. godine otvoren stečaj, što je rezultiralo smanjenjem broja zaposlenih sa 231, na 31.

Suprotno od toga, ukupan prihod veći je 2016. u odnosu na 2012. godinu i to za 26,5 %. U 2013. i 2014. godini prihod je rastao, a 2015. godine ostvaren je manji prihod u odnosu na 2014. godinu i to za blizu 110,0 milijuna kuna (15 %), a onda je 2016. godine porastao za više od 111,6 milijuna kuna (18 %). Osim 2014. godine, kada su vinari ostvarili dobit (42,6 milijuna kuna), u preostale četiri godine, poslovali su s neto gubitkom. Najveći konsolidirani gubitak ostvaren je 2012. godine, u iznosu od 77,6 milijuna kuna, a najmanji u 2016. godini, u iznosu od 3,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 95 %. Na te se rezultate najviše odrazilo poslovanje nekoliko poduzetnika, među kojima su DALMACIJAVINO d.d. (2012. ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 23,8 milijuna kuna, 2013. u iznosu od 27,2 milijuna kuna, a 2015. godine u iznosu od 23,4 milijuna kuna) te dva srednje velika poduzetnika, IMOTA d.d. (2012. ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 21,8 milijuna kuna) i ISTRAVINO d.d. (u 2012. godini ostvaren gubitak razdoblja u iznosu od 21,7 milijuna kuna).

Kroz isto razdoblje, poduzetnici koji se bave uzgojem grožđa oscilirali su u broju i također su smanjili broj zaposlenih i to za 16 %, a ukupne prihode za 26 %. Ovaj je skup poduzetnika od 2013. do 2015. poslovao s gubitkom s tim da je najveći ostvaren 2013. godine (18,1 milijun kuna), a najveću su konsolidiranu dobit ostvarili 2012. godine (14,8 milijuna kuna), dok je 2016. ona iznosila nešto više od 0,7 milijuna kuna. Ako promatramo njihov izvoz, zaključak je da se on smanjio sa 55,3 na 12,9 milijuna kuna ili za 77 %. Uvoz je rastao sa 0,85 na 9,5 milijuna kuna (77 %). Nasuprot tome, proizvođači vina su nešto povećali izvoz (9,4 %) i smanjili uvoz (72,6 %) te je trgovinski saldo bio pozitivan i u 2016. godini je iznosio 12,3 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina i uzgoja grožđa, 2012.-2016.

Prilog: Poslovanje poduzetnika u proizvodnji vina i uzgoju grožđa, 2012.-2016.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).
 
 
REZULTATI PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U VUKOVARU OD 2012. DO 2016. GODINE

Zagreb, 9. studenoga 2017. - Analiza poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Vukovaru, u razdoblju od 2012. do 2016. godine, pokazala je da je u 2016. godini bilo najviše poduzetnika u tom gradu, njih 454, što je 20,1 % više u odnosu na početnu promatranu godinu, 2012. Najviše zaposlenih (4803 radnika) bilo je u 2012. godini, što je više za 10,9 % ili 474 radnika u usporedbi s 2016. godinom. BOROVO d.d., veliki poduzetnik u prerađivačkoj industriji (proizvodnja obuće), prvi je prema broju zaposlenih u 2016. godini sa 663 radnika. Iako je ostvarilo 110,1 milijun kuna ukupnih prihoda, BOROVO d.d. poslovnu je godinu završilo s negativnim rezultatom, odnosno s 17,6 milijuna kuna gubitka razdoblja.

Kroz razdoblje od pet godina poduzetnici sa sjedištem u Vukovaru poslovali su pozitivno te iskazivali pozitivan financijski rezultat (neto dobit), u svim promatranim godinama osim u prvoj, 2012. godini, kada su iskazali neto gubitak u iznosu od 237,3 milijuna kuna. Najmanja dobit ostvarena je 2013. godine, kada je iznosila 25,3 milijuna kuna. Na kraju promatranog razdoblja, u 2016. godini iskazana je najveća neto dobit, u iznosu od 402,3 milijuna kuna. Od 454 poduzetnika sa sjedištem u Vukovaru, po ostvarenoj dobiti u 2016. godini izdvaja se srednje veliki poduzetnik ENERGIA NATURALIS d.o.o., čija je pretežita djelatnost 35.11 Proizvodnja električne energije. S 12 zaposlenih društvo je ostvarilo 223,5 milijuna kuna prihoda i dobit razdoblja od 209,4 milijuna kuna.

U razdoblju od 2012. do 2016. godine, najveći ukupan prihod ostvaren je u 2015. godini i iznosio je 6,1 milijardu kuna, odnosno 13,7 % više u usporedbi s 2016. godinom. Kroz razdoblje od 2012. do 2016. godine, PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. posluje s dobiti uz ostvarenje značajnih prihoda. U odnosu na prvu promatranu godinu (2012.), prihod ovog poduzetnika je u 2016. godini veći za 11 puta (1129 %). Broj zaposlenih varira, dok prihodi i dobit razdoblja u pravilu rastu, s iznimkom 2016. godine kada je ostvaren manji prihod u odnosu na 2015. godinu, kao i manja dobit razdoblja u odnosu na prethodno poslovno razdoblje.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u Vukovaru od 2012. do 2016. godine

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u Vukovaru u razdoblju od 2010. do 2015. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
URBANE AGLOMERACIJE OSIJEK, RIJEKA, SPLIT I ZAGREB - USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2016. GODINI
Zagreb, 6. studenoga 2017. - U povodu Međunarodnog dana urbanih regija, 6. studenoga, Financijska agencija prezentira podatke o rezultatima poduzetnika promatrano na razini urbanih aglomeracija. Od 114 483 poduzetnika, koliko je podnijelo godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu, njih 64 789 (udio 55,9 %) imalo je sjedište na prostoru obuhvaćenom urbanim aglomeracijama Osijek, Rijeka, Split i Zagreb, što je u odnosu na 2015. godinu (60 262 poduzetnika, od 106 659, udio 56,5 %), povećanje za 7,5 %. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb (45 005, udio u RH 39,3 %), a najmanji je broj poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Osijek (3532, udio u RH 3,1 %). Na području navedenih urbanih aglomeracija, u 2016. godini bilo je ukupno 503 934 zaposlenih, što je prosječno 7,8 zaposlenih po poduzetniku. Ukupan prihod koji je ostvaren u 2016. godini iznosio je 436,9 milijardi kuna, što je povećanje od 5,0 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu i odio od 69 % u ukupnim prihodim poduzetnika na razini RH.

Produktivnost poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Zagreb u 2016. godini iznosila je 952 473 tisuće kuna i za 28,3 % veća je od produktivnost poduzetnika na razini RH u 2016 godini (742 112 tisuća kuna). Produktivnost rada mjerena iznosom dobiti/gubitka razdoblja po zaposlenom, u Urbanoj aglomeraciji Zagreb veća je 3 puta u odnosu na Urbane aglomeracije Osijek i Split i 2 puta u odnosu na Urbanu aglomeraciju Rijeka. Prema pokazatelju ekonomičnosti ukupnog poslovanja Urbana aglomeracija Zagreb (105,94 %) iskazuje veće vrijednosti u odnosu na ostale Urbane aglomeracije (Rijeka, Split i Osijek) kao i u odnosu na pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja poduzetnika u RH (105,16 %). Financijski pokazatelji profitabilnosti poduzetnika s područja Urbane aglomeracije Rijeka (ekonomičnost redovnog poslovanja, rentabilnosti ukupne imovine neto te rentabilnosti vlastitog kapitala) bolji su u odnosu na financijske pokazatelje poduzetnika u ostalim urbanim aglomeracijama, dok je Urbana aglomeracija Zagreb iskazala najbolji pokazatelj rentabilnosti prometa neto.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u 2016. godini na razini urbanih aglomeracija

Vezani članak: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini
 
 
U POREČU I ROVINJU SVAKI DRUGI ZAPOSLENI KOD PODUZETNIKA U TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Zagreb, 24. listopada 2017. - Prema podacima Ministarstva turizma, među 10 gradova i općina s najvećim turističkim prometom su sljedeći gradovi: Dubrovnik, Opatija, Poreč, Pula, Rovinj, Split, Umag, Zadar i Zagreb te općina Medulin. Prema obrađenim podacima iz godišnjih financijskih izvještaja, u navedenim gradovima i općini, unutar područja djelatnosti I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, ukupno je poslovalo 4047 poduzetnika, koji su imali 33 704 zaposlena te su ostvarili 14,1 milijardu kuna ukupnih prihoda, što je rezultiralo s 884,6 milijuna kuna neto dobiti. Za usporedbu, na razini RH je u 2016. godini bilo ukupno 9189 poduzetnika u istom području djelatnosti sa 63 066 zaposlenih.

U promatranoj skupini gradova i općina, u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (područje I), najveći ukupni prihod ostvarili su poduzetnici u Zagrebu (4,6 milijardi kuna), što je očekivano s obzirom da najveći broj njih ima sjedište u tom gradu (2123 poduzetnika). Više je poduzetnika u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti u Zagrebu, nego u preostalih osam gradova i općini Medulin, s tim da se veći dio njih odnosi na poduzetnike u odjeljku 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića ili kolokvijalno u ugostiteljstvu (1749, od 2123 poduzetnika). Osim po broju poduzetnika, Zagreb se izdvaja i po broju zaposlenih (14 264) u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti (područje I), ali je njihov udio u ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika u Zagrebu samo 3,3 %, a u broju poduzetnika 5,6 %. Udio u ukupnim prihodima je 1,5 %, a u ostvarenoj neto dobiti je najmanji, i iznosi 0,5 %.

Najveći udio poduzetnika iz područja djelatnosti I u ukupnom broju poduzetnika, imaju Dubrovnik (16,9 %) i Rovinj (14,6 %). Prema udjelu broja zaposlenih, prvi je Poreč (52 %) i Rovinj (50,3 %). Drugi su prema ukupnim prihodima poduzetnici Poreča. Njih 120 (udio 9,5 %) zapošljavalo je 4009 radnika (udio 52 %), koji su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 2,3 milijarde kuna (udio 48 %). Poduzetnici u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti sa sjedištem u Poreču, imali su udio u neto dobiti poduzetnika Poreča od 91,2 %, što je najveći udio među devet navedenih gradova i jednom općinom. Uz to, poduzetnici u navedenom području djelatnosti u Poreču povećali su neto dobit u 2016. godini za 151 %!

Najuspješnije društvo u području djelatnosti I u 2016. godini, prema ostvarenim ukupnim prihodima među poduzetnicima promatranih gradova i općina je društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, s ostvarenim ukupnim prihodima od 1,6 milijardi kuna. Prema istom kriteriju, slijedi društvo MAISTRA d.d., iz  Rovinja, s ukupnim prihodima od 955,0 milijuna kuna, dok je na trećem mjestu ove ljestvice ISTRATURIST UMAG d.d. iz Umaga s 482,0 milijuna kuna ukupnih prihoda. Osim toga, sva tri društva su u promatranom području djelatnosti i na razini devet gradova i jednoj općini, u samom vrhu prema broju zaposlenih.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u 10 najposjećenijih turističkih destinacija u 2016.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u 10 najposjećenijih turističkih destinacija u 2016.

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika u turizmu u 2016. godini, na razini kontinentalne i jadranske Hrvatske

U razdoblju od 10 godina u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti broj poduzetnika više nego udvostručen (121 %), broj zaposlenih veći za 50 %, a prihodi za 79 %

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U 2016. GODINI, OD 128 GRADOVA 31 IMA MANJE OD 100 PODUZETNIKA - DRNIŠ, ZLATAR I TRILJ VIŠE NISU MEĐU NJIMA

Zagreb, 18. listopada 2017. - Od ukupno 128 gradova u RH, 31 grad ima manje od 100 poduzetnika. Ukupno, u promatranom 31 gradu sjedište je imalo 2078 poduzetnika, s 20 124 zaposlena (2,4 % od ukupnog broja zaposlenih u RH), ostvarili su ukupan prihod od 11,0 milijardi kuna (1,7 % od ukupno prihoda poduzetnika u RH) te iskazali neto dobit u visini od 435,2 milijuna kuna (1,8 % od ukupno iskazane neto dobiti poduzetnika u RH).

Grad s najviše poduzetnika među 31 gradom s manje od 100 poduzetnika je Belišće (Osječko-baranjska županija), s 99 poduzetnika koji su ostvarili 1,7 milijardi kuna ukupnoga prihoda što ih je svrstalo na prvo mjesto po visini ukupnog prihoda u promatranom uzorku. Poduzetnici u gradu Vrgorcu (Splitsko-dalmatinska županija) na drugom su mjestu s ostvarenih 1,5 milijardi kuna ukupnog prihoda u 2016. godini. Osim po visini ostvarenog prihoda, poduzetnici sa sjedištem u Belišću i Vrgorcu izdvajaju se i po broju zaposlenih. Kod 99 poduzetnika sa sjedištem u gradu Belišću u 2016. godini bilo je 1824 zaposlena ili 9,1 % od ukupnog broja zaposlenih u gradovima s manje od 100 poduzetnika, od čega je njih 991 zaposleno kod dva velika poduzetnika, HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.o.o. i DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o. Kod 76 poduzetnika sa sjedištem u gradu Vrgorcu zabilježeno je 1896 zaposlenih (9,4 % od ukupnog broja zaposlenih u gradovima s manje od 100 poduzetnika), od čega je njih 1.201 ili 63,3 % bilo zaposleno kod jednog velikog poduzetnika - MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.

Najveći broj poduzetnika u odnosu na broj radno sposobnih stanovnika, među 31 gradom s manje od 100 poduzetnika, imaju Cres (47,6 poduzetnika), Komiža (39,4) i Stari Grad (32,3). Najveći udio radno sposobnih u broju stanovnika ima Lepoglava (71 %), dok je po broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika pri dnu ljestvice, s 10,9 poduzetnika. Najveći broj radno sposobnih stanovnika među 31 gradom s manje od 100 poduzetnika, ima Knin (10 231) s tim da u tom gradu sjedište ima 76 poduzetnika te je po broju poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika Knin također pri dnu ljestvice sa 7,3 poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u 2016. - 31 grad s manje od 100 poduzetnika

Tablica: Rezultati poduzetnika u 2016. - 31 grad s manje od 100 poduzetnika

Vezani članak: U 2016. godini, od 128 gradova 15 ima više od 1000 poduzetnika

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
NAJVEĆI PRIHOD KOD 50 PODUZETNIKA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU, A NAJVEĆA DOBIT KOD 50 PODUZETNIKA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zagreb, 17. listopada 2017. - Analiza prvih 50 poduzetnika po ostvarenom ukupnom prihodu u 2016. godini, prema oblicima vlasništva (privatno, državno, zadružno i mješovito), pokazala je da su poduzetnici u privatnom vlasništvu ostvarili najveći prihod (92,9 milijardi kuna) u usporedbi s istim brojem poduzetnika u drugim oblicima vlasništva (tablica 1). Najviše je zaposlenih bilo kod 50 poduzetnika u državnom vlasništvu (67 454), ti su poduzetnici obračunali najveći porez na dobit i ostvarili su najveću dobit razdoblja (4,4 milijarde kuna) i najveću neto dobit (4,2 milijarde kuna). Poduzetnici u mješovitom vlasništvu, njih 50, odmah su iza poduzetnika u državnom vlasništvu prema visini ostvarenih prihoda sa 47,2 milijarde kuna te prema visini obračunanog poreza na dobit sa 759,3 milijuna kuna. Taj je skup poduzetnika iskazao gubitak razdoblja u iznosu od 987,8 milijuna kuna te neto dobit od 1,8 milijardi kuna s tim što je zaposlenima obračunana najveća prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 7.145 kuna. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, iznosila je 5.140 kuna.

Udio 200 poduzetnika (po 50 s najvećim prihodom u 2016. godini u svakom od oblika vlasništva), u neto dobiti poduzetnika je 37,1 %, u porezu na dobit 31,6 %, u ukupnim prihodima 29,5 %, u dobiti razdoblja 27,2 %, u broju zaposlenih 18,7 % i u gubitku razdoblja je najmanji i iznosi 11,0 %.

Poduzetnici koji su ostvarili najveći prihod, promatrano po oblicima vlasništva su: u privatnom PLIVA HRVATSKA d.o.o., PETROL d.o.o. i LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., u državnom HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. i ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., u zadružnom PRVČA Poljoprivredna zadruga, NAPREDAK Poljoprivredna zadruga, Ribarska zadruga OMEGA 3 i u mješovitom INA d.d., Hrvatski Telekom d.d. i PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

Cijeli tekst: TOP 50 poduzetnika po ukupnom prihodu, prema oblicima vlasništva u 2016. godini

Vezani članak: Top 50 poduzetnika po ukupnom prihodu u 2015. godini po oblicima vlasništva

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U UKUPNIM PRIHODIMA PODUZETNIKA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI UDIO PRIHODA OD IZVOZA 29 %

Zagreb, 13. listopada 2017. - Na području Brodsko-posavske županije, u 2016. godini je prema podacima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja bilo 1849 poduzetnika, obveznika poreza na dobit; od kojih je 1600 mikro, 221 malih, 24 srednje velika i 4 velika poduzetnika. Od navedenog broja poduzetnika njih 1355 ili 73,3 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 494 ili 26,7 % iskazalo je gubitak razdoblja. Prema obrađenim podacima, u 2016. godini poduzetnici Brodsko-posavske županije povećali su ukupan prihod za 4,3 %, ukupne rashode za 2,7 %, broj zaposlenih za 7 %, a najveći rast ostvaren je u ostvarenoj neto dobiti (857,7 %).

Među gradova i općina Brodsko-posavske županije poduzetnici sa sjedištem u Slavonskom Brodu, prvi su po broju poduzetnika (1027), broju zaposlenih (10 483), ukupnom prihodu (5,0 milijardi kuna), dobiti razdoblja (201,6 milijuna kuna), gubitku razdoblja (147,7 milijuna kuna) te po neto dobiti (53,9 milijuna kuna). Iza poduzetnika Slavonskog Broda, po brojnosti poduzetnika slijede poduzetnici sa sjedištem u Novoj Gradišci (219 poduzetnika). Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Brodsko-posavskoj županiji ostvario je veliki poduzetnik u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, ĐURO ĐAKOVIĆ Termoenergetska postrojenja d.o.o. (523,2 milijuna kuna), a slijede ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. (348,8 milijuna kuna) i ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o. (319,0 milijuna kuna). Društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Termoenergetska postrojenja d.o.o. također je iskazalo i najveću dobit razdoblja (43,2 milijuna kuna).

Poduzetnici Brodsko-posavske županije obračunali su u 2016. godini za 16.253 zaposlenika prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.564 kune što je za 176 kuna više nego 2015. godine. Ista je za 11,2 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U 2016. GODINI, OD 128 GRADOVA 15 IMA VIŠE OD 1000 PODUZETNIKA

Zagreb, 10. listopada 2017. - Od 128 gradova, 15 ima više od 1000 poduzetnika, a 31 grad ima manje od 100 poduzetnika sa sjedištem u odnosnom gradu. Zagreb ima najviše poduzetnika čije je sjedište na području toga grada (38 127), a Vrlika najmanje (20). Među 15 gradova s najviše poduzetnika, tri su grada koja nisu županijska središta. Riječ je o Puli (2.684 poduzetnika), Poreču (1.260 poduzetnika) i Samoboru (1.140 poduzetnika). Ukupno gledano, 68 781 poduzetnik u gradovima s više od 1000 poduzetnika (udio od 60,1 % u broju poduzetnika u RH), imalo je 534 827 zaposlenih (udio od 62,7 % u ukupnom broju zaposlenih kod poduzetnika u RH), koji su ostvarili ukupan prihod nešto manji od 442,5 milijardi kuna (udio od 69,9 % u ukupno ostvarenom prihodu poduzetnika u RH) te iskazali neto dobit u visini od 17,3 milijardi kuna.

Poduzetnici sa sjedištem u Velikoj Gorici prvi su po kriteriju produktivnosti rada po zaposlenom, mjerenom ukupnim prihodom po zaposlenom. Poduzetnici s najvećim prihodom s područja toga grada su LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., PORSCHE CROATIA d.o.o. i Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Prvorangirani po kriteriju produktivnosti rada po zaposlenom, koja je mjerena neto dobit po zaposlenom, poduzetnici su s područja grada Poreča. Valamar Riviera d.d., PLAVA LAGUNA d.d. i ISTARSKI SUPERMARKETI d.o.o. poduzetnici su iz Poreča koji su u 2016. godini ostvarili najveću dobit razdoblja. Prema pokazatelju ekonomičnosti poslovanja, mjerenom odnosom ukupnih prihoda i ukupnih rashoda, među gradovima s više od 1000 poduzetnika, prvi je Karlovac. Poduzetnici s najvećim prihodom s područja toga grada su HS PRODUKT d.o.o., PPK karlovačka mesna industrija d.d. i HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u gradovima s 1000 i više poduzetnika u 2016. godini

Vezani tekst: U 2015. godini od 128 gradova, 34 imaju manje od 100 poduzetnika

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 9. listopada 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 5.309 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 198 obrta i osnovano 1.927 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i  3.184  jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR do kraja 2017. godine biti osnovano približno 7.080 društava i obrta što bi predstavljalo povećanje od ukupno njih 521, odnosno 8% više osnovanih društava i obrta u 2017. godini, u odnosu na 2016. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 30.09.2017.

 
 
TOP 10 PODUZETNIKA PO PRIHODU 1995. GODINE – NEKAD I SAD

Zagreb, 2. listopada 2017. - Među top 10 tvrtki koje su ostvarile najveći prihod 1995. godine, osim INA-Industrija nafte i HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE, dvaju društava koja su na istoj rang listi kroz cijelo promatrano razdoblje, od 1995. do 2016. godine, bile su i HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije, HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE, PODRAVKA, PLIVA, INA POLIMERI (DIOKI u stečaju), TISAK, CROATIA LINE i HRVATSKE ŠUME, dok je KONZUM te godine bio rangiran na 19.-om mjestu.

Većina tvrtki s liste iz 1995. godine iz različitih razloga nije na listi top 10 po ukupnom prihodu u 2016. godini. Neke od njih više ne postoje (CROATIA LINE, brisan 9.10.2014.), druge su u međuvremenu ušli u probleme (INA POLIMERI, sada DIOKI u stečaju) ili su u razdvojene na dvije ili više tvrtki (HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije i HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE) ili su ih pretekle druge, uspješnije tvrtke (PODRAVKA i HRVATSKE ŠUME), dok za društvo TISAK nema informacija o rezultatima poslovanja u 2016. godini (društvo nije dostavilo GFI).

Vrijedi istaknuti kako je 1995. godine bilo dostatno ostvariti prihod u iznosu od 1,36 milijardi kuna, da poduzetnik, u ovom slučaju HRVATSKE ŠUME, bude svrstan na 10. mjesto na rang listi, dok je 2016. godine taj prihod bio dostatan tek za 52. mjesto. Osim toga, ukupan prihod 10 poduzetnika sa rang liste po ostvarenom prihodu 1995. godine, iznosio je 31,8 milijardi kuna, a 2016. godine, 60,2 milijarde kuna.

Cijeli tekst: TOP 10 poduzetnika po ukupnom prihodu 1995. - nekad i sad

Vezani članci: Top 10 poduzetnika po ukupnom prihodu kroz razdoblje od 10 godina

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U TURIZMU U 2016. GODINI, NA RAZINI KONTINENTALNE I JADRANSKE HRVATSKE

Zagreb, 26. rujna 2017. - U Jadranskoj Hrvatskoj, kao što je i očekivano, poslovao je veći broj poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, bio je zaposlen veći broj radnika (23 593 radnika u Kontinentalnoj, a 39 473 radnika u Jadranskoj Hrvatskoj), ostvareni su veći prihodi (2,6 puta veći u odnosu na prihode poduzetnika u turizmu Kontinentalne Hrvatske), veći rashodi (144,8% veći u odnosu na rashode poduzetnika u turizmu Kontinentalne Hrvatske), četverostruko veća dobit od poduzetnika u turizmu Kontinentalne Hrvatske, 1,7 puta veći gubitak od poduzetnika u turizmu Kontinentalne Hrvatske, ali i obračunata 46,6% veća prosječna mjesečna plaća od one kod poduzetnika u turizmu Kontinentalne Hrvatske.

Obračunata plaća kod poduzetnika djelatnosti turizma Jadranske Hrvatske bila je 1,8% manja u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika Hrvatske (5.140 kn). Prosječna mjesečna plaća poduzetnika Jadranske Hrvatske u djelatnosti turizma bila je 5.050 kn što je za 46,6% više od prosječne mjesečne obračunate plaće svih poduzetnika u djelatnosti turizma Kontinentalne Hrvatske (3.445 kn).

Najuspješniji poduzetnik prema visini iskazane dobiti razdoblja u djelatnosti I - pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u Kontinentalnoj Hrvatskoj bio je HUP -ZAGREB d.d. (OIB:66859264899), koji je iskazao dobit razdoblja od 64,9 milijuna kuna (12,6% dobiti razdoblja djelatnosti I Kontinentalne Hrvatske). HUP-ZAGREB d.d., za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, tvrtka je osnovana 1948. godine kada je fokus kompanije bilo ugostiteljstvo. Osnova poslovanja poduzeća danas su hoteli u dva hrvatska grada, Zagrebu i Dubrovniku. U Zagrebu tvrtka ima 6 hotela (The Westin Zagreb hotel, Sheraton Zagreb hotel, Panorama Zagreb hotel, Hotel International, Hotel Jadran i Hotel Zagreb), a u Dubrovniku 3 hotela (Hotel Astarea, Hotel Mlini i Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel) te 2 vile (Ville Mlini, Ville Srebreno) i apartmani Srebreno.

U Jadranskoj Hrvatskoj u djelatnosti I najuspješniji poduzetnik bila je VALAMAR RIVIERA d.d. (OIB:36201212847), koja je iskazala dobit razdoblja u visini od 336,7 milijuna kuna (16% dobiti razdoblja djelatnosti I Jadranske Hrvatske).

Cijeli tekst: Turizam kod poduzetnika u Kontinentalnoj i Jadranskoj Hrvatskoj u 2016. godini

Tablica: Poslovanje poduzetnika djelatnosti turizma u Kontinentalnoj i Jadranskoj Hrvatskoj 2016.

Vezani članak: Rezultati poduzetnika na razini Kontinentalne i Jadranske Hrvatske u 2016. godini, s osvrtom na razdoblje od 2013. - 2016.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
KOD PODUZETNIKA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI NETO DOBIT MANJA ZA 53 % ZBOG SMANJENJA DOBITI RAZDOBLJA ADRIS GRUPE

Zagreb, 25. rujna 2017. - U Istarskoj je županiji, u 2016. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, sjedište imalo 9984 poduzetnika, kod kojih je bilo 48 363 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,4 %. Poduzetnici županije ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 31,6 milijardi kuna i ukupne rashode od 30,0 milijardi kuna, što je doprinijelo ostvarenju ukupne dobiti razdoblja od 2,3 milijarde kuna uz 1,1 milijardu kuna gubitka razdoblja te je ukupna neto dobit iznosila 1,2 milijarde kuna. Otvarena neto dobit manja je za 52,7 % u odnosu na prethodnu godinu, na što je najveći utjecaj imalo smanjenje dobiti razdoblja Adris grupe d.d., koja je u 2016. godini ostvarila dobit razdoblja u iznosu od 235,7 milijuna kuna, u odnosu na 1.843,3 milijuna kuna koliko je društvo ostvarilo u 2015. godini, kada je British American Tobacco preuzeo Tvornicu duhana Rovinj i ostale tvrtke Adrisove duhanske poslovne jedinice.

Analiza financijskih rezultata poduzetnika županije prema ostvarenim ukupnim prihodima, pokazala je da su poduzetnici sa sjedištem u Puli, Rovinju, Poreču, Umagu, Buzetu, Pazinu, Labinu, Novigradu i Bujama te u općini Kršan, ukupno ostvarili prihode u iznosu od 26,5 milijardi kuna, odnosno 83,9 % ukupnih prihoda poduzetnika županije. Veliko društvo sa sjedištem u Poreču, Valamar Riviera d.d., registrirano u području djelatnosti I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (NKD 55.10 Hoteli i sličan smještaj), na prvom je mjestu na razini županije prema ostvarenim ukupnim prihodima (1,6 milijardi kuna), prihodima od izvoza (1,3 milijardi kuna) te dobiti razdoblja (336,7 milijuna kuna). Osim navedenog, društvo je imalo i najveći broj zaposlenih na razini županije (2594). Prvih 10 poduzetnika prema visini ukupnih prihoda ostvarili su 5,5 milijardi kuna ukupnih prihoda ili 56,4 % prihoda poduzetnika županije, dok se na prvih 10 poduzetnika prema izvozu odnosi 37,5 % izvoza svih poduzetnika u Istarskoj županiji.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća županije u 2016. godini iznosila je 5.261 kuna, što je 3,5% više u odnosu na 2015. godinu. Ista je za 2,3% veća od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Istarske zupanije u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika Istarske zupanije u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI PODUZETNIKA U DJELATNOSTI OSTALOG KOPNENOG PRIJEVOZA PUTNIKA U 2016. GODINI - KOD PODUZETNIKA TAKSI SLUŽBE ISKAZAN GUBITAK

Zagreb, 22. rujna 2017. - U povodu Dana vozača (24.9.), Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika na razini skupine djelatnosti 49.3 - Ostali kopneni prijevoz putnika. U 2016. godini poduzetnici u djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika, iskazali su pozitivan financijski rezultat (103 milijuna kuna), što je rezultat povećanja dobiti za 61,5 % i smanjenja gubitka razdoblja za 65,9 % u odnosu na 2015. godinu. Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.3), u 2016. godini je iznosio gotovo 3 milijarde kuna, što je za 5,8 % više nego prethodne godine.

Unutar poduzetnika u skupini djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika, najviše je poduzetnika čija je pretežita djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika d. n. (NKD 49.39), ukupno ih je 433. Taj je skup poduzetnika ostvario gotovo 3 milijarde kuna prihoda s tim da je prihod od izvoza iznosio 270,9 milijuna kuna, što čini udio u ukupnim prihodima djelatnosti 49 od 19,2 %. Poslovnu 2016. godinu ovi su poduzetnici završili s pozitivnim rezultatom, ostvarenom dobiti u iznosu od 103 milijuna kuna. Na prvom mjestu po ostvarenoj dobiti razdoblja je AUTOTRANSPORT d.d. iz Zagreba, s ostvarenih 27,1 milijun kuna neto dobiti. Poduzetnici čija je pretežita djelatnost gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) znatno su poboljšali svoje poslovanje i u 2016. godini iskazali neto dobit u visini od 21,6 milijuna kuna dok je u prethodnoj godini iskazan neto gubitak od 39,4 milijuna kuna. Na ovaj rezultat najviše je utjecalo društvo PROMET d.o.o. iz Splita, koje je u 2016. godini iskazalo dobit razdoblja od 11,2 milijuna kuna, dok je u 2015. godini iskazan gubitak razdoblja od 36,7 milijuna kuna. Jedino je u djelatnosti taksi službe (49.32) iskazan neto gubitak i to u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Najveći gubitak razdoblja u istoj djelatnosti iskazalo je društvo Pozivni centar sjever j.d.o.o u stečaju, iz Zagreba.

Obračunana prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u skupini djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika (NKD 49.3), iznosila je 5.820 kuna. Poduzetnici čija je djelatnost gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) obračunali su najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću u promatranoj godini, u iznosu od 6.070 kuna, što je za 34,3 % više u odnosu na iznos navedene plaće u skupini djelatnosti ostalog kopnenog prijevoza putnika (NKD 49.3), dok je zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti taksi službe (NKD 49.32) obračunana najmanja plaća, u iznosu od 2.844 kune.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti kopnenog prijevoza putnika u 2016.

Tablica: Poslovanje poduzetnika kopneni i pomorski prijevoz (H) u 2016.

Vezani članak: Poduzetnici u gradskom i prigradskom kopnenom prijevozu putnika, smanjili prihode, povećali rashode - rezultat neto gubitak od 40,0 milijuna kuna

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
BOLJI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ZAŠTITNIH I ISTRAŽNIH DJELATNOSTI U 2016. GODINI

Zagreb, 20. rujna 2017. - U povodu Dana zaštitara (21. rujna), Financijska agencija objavljuje financijske rezultate poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti (NKD 80) u 2016. godini. Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poduzetnici spomenute djelatnosti, poslovnu 2016. godinu, završili su s neto dobiti u iznosu od 80,7 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje navedene stavke za 30,4 %. Zabilježen je pad broja zaposlenih za 3,7 %, povećanje ukupnih prihoda za 5,1 %, povećanje ukupnih rashoda za 3,7 %, povećanje dobiti razdoblja za 16,7 % i smanjenje gubitka razdoblja za 64,4 %, što je rezultiralo povećanjem neto dobiti u 2016. godini. Od ukupno 159 poduzetnika u odjeljku, 118 poduzetnika je poslovalo s dobiti, a 41 poduzetnik je iskazao gubitak razdoblja.

Usporedba rezultata sve tri skupine djelatnosti (NKD 80.1, NKD 80.2, NKD 80.3), pokazala je da su ukupnim financijskim rezultatima najviše doprinijeli poduzetnici u djelatnosti privatne zaštite (80.1), koji su ostvarili neto dobit u iznosu od 74,1 milijun kuna, imali 99,0 % zaposlenih, ostvarili 95,4 % ukupnih prihoda te 95,7 % ukupnih rashoda na razini spomenutog odjeljka djelatnosti. Najveći ukupan prihod (300,5 milijuna kuna) i najveću dobit razdoblja (24,6 milijuna kuna), ostvarilo je društvo SOKOL MARIĆ d.o.o. iz Zagreba, što je 31,7 % dobiti razdoblja svih 123 poduzetnika ove skupine.

Podaci o financijskim rezultatima top 10 poduzetnika u odjeljku zaštitnih i istražnih djelatnosti (NKD 80), potvrđuju veliku koncentraciju rezultata na mali broj poduzetnika. Prvih 10 poduzetnika ostvarilo je 922,7 milijuna kuna ukupnih prihoda (udio 70,4 %), zapošljavali su 75,5 % od ukupnog broja zaposlenih te ostvarili 71,7 % dobiti razdoblja poduzetnika u odjeljku zaštitnih i istražnih djelatnosti (NKD 80).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u zaštitinim i istražnim djelatnostima u 2016. 

Tablica: Rezultati poduzetnika u zaštitnim i istražnim djelatnostima u 2016.

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika zaštitnih i istražnih djelatnosti u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

PODUZETNICI NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA U 2016. GODINI ISKAZALI 36,8 % VEĆU NETO DOBIT

Zagreb, 19. rujna 2017. - Prije dvije godine, 21. rujna, ustrojena je Urbana aglomeracija Rijeka, koja obuhvaća 10 jedinica: gradove Rijeku, Kastav, Kraljevicu i Opatiju te općine Čavle, Klanu, Kostrenu, Lovran, Mošćeničku Dragu i Viškovo. Na tom je prostoru u 2016. godini sjedište je imalo 6612 poduzetnika s 40 995 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. U 2016. godini poduzetnici čije je sjedište u jednom od gradova i općina obuhvaćenih Urbanom aglomeracijom Rijeka, ostvarili su ukupan prihod u iznosu od 24,7 milijardi kuna, što je povećanje od 4,8 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

U ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Rijeka najveći je udio poduzetnika Rijeke (74,9 %), s ostvarenih 18,5 milijarde kuna te poduzetnika Opatije (9,1 %), s 2,2 milijarde kuna i Kastva (6,6 %), s 1,6 milijardi kuna. U 2016. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Rijeka iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 985,7 milijuna kuna što je za 36,8 % više u odnosu na 2015. godinu. Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici sa sjedištem u Kastvu, s 819 tisuća kuna, a među poduzetnicima navedenog grada po produktivnosti je na prvom mjestu mali poduzetnik GAS OIL RIJEKA d.o.o., s prosjekom od 15,7 milijuna kuna po zaposlenom. Najveću dobit na razini Urbane aglomeracije Rijeka ostvarili su Volosko Projekt d.o.o., JGL d.d. i Plodine d.d.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Rijeka u 2016. godini iznosila je 5.158 kuna, odnosno 2,0 % više u odnosu na prethodnu godinu (5.058 kuna) te 2,5 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće obračunate kod poduzetnika u Primorsko-goranskoj županiji (5.032 kune) i 2,8 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće obračunate kod poduzetnika na razini RH.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Urbanoj aglomeraciji Rijeka u 2016.

Vezani članci: Analiza poslovanja poduzetnika na području urbane aglomeracije Rijeka u 2015. godini

Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PODUZETNICI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI POVEĆALI NETO DOBIT ZA 44 %, A IZVOZ ZA 10 %

Zagreb, 14. rujna 2017. - Od ukupno 1975 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, koji imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, 1679 je mikro, 250 malih, 41 srednje velikih i 5 velikih poduzetnika. Od ukupnog broja poduzetnika s područja županije, njih 1466 ili 74,2 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 509 ili 25,8 % iskazalo je gubitak razdoblja. Najveći broj je mikro poduzetnika od kojih je 1194 ostvarilo dobit, a 485 je iskazalo gubitak. Veliki poduzetnici sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, njih pet, ostvarili su dobit u 2016. godini. Na rang listi gradova i općina Krapinsko-zagorske županije poduzetnici sa sjedištem u gradu Krapini prvi su po broju poduzetnika (279) te po broju zaposlenih (3383). Po ukupnom prihodu (1,8 milijardi kuna), dobiti razdoblja (231,4 milijuna kuna) te po neto dobiti (230 milijuna kuna), na prvom je mjestu općina Hum na Sutli, dok su najveći gubitak iskazali poduzetnici općine Krapinske Toplice (32,2 milijuna kuna).

Prema obrađenim podacima, u 2016. godini poduzetnici Krapinsko-zagorske županije povećali su ukupan prihod za 9,8 % u odnosu na prethodno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 8,3 %, a najveći rast je ostvaren u iznosu neto dobiti (43,7 %) i dobiti razdoblja (29,5 %). Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvario je veliki poduzetnik sa sjedištem u općini Hum na Sutli, VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d. (847,6 milijuna kuna), a slijede ga veliki poduzetnici OMCO CROATIA d.o.o. (513,7 milijuna kuna) i JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. (441,9 milijuna kuna). Poduzetnik VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA d.d. također je iskazao i najveću dobit razdoblja, koja je u 2016. godini iznosila 105,8 milijuna kuna.

Poduzetnici Krapinsko-zagorske županije obračunali su u 2016. godini za 19 309 zaposlenih prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.354 kune, što je za 84 kune više nego 2015. godine. Ista je za 15,3 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika KZŽ u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U 2016. GODINI 72 PODUZETNIKA IZ REALNOG I FINANCIJSKOG SEKTORA OSTVARILA SU PRIHOD VEĆI OD MILIJARDU KUNA

Zagreb, 12. rujna 2017. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini, od 114 483  poduzetnika iz realnog sektora, njih 63 ostvarili su prihod veći od milijardu kuna. Promatrano prema oblicima vlasništva, 36 poduzetnika je u privatnom vlasništvu od osnivanja, pet u privatnom vlasništvu nakon pretvorbe, 12 je u državnom vlasništvu (javno, komunalno i sl.), osam u mješovitom vlasništvu s preko 50 % privatnog kapitala, a dva su u mješovitom vlasništvu s preko 50 % državnog kapitala. Poduzetnici iz realnog sektora, njih 63, imali su 117 031 zaposlenih, ostvarili su ukupno 152,00 milijarde kuna prihoda, od čega se na izvoz odnosilo 24,1 milijardu kuna. Njihov konsolidirani rezultat bila je neto dobit u iznosu od 7,59 milijardi kuna, s tim da je njih 57 poslovalo s dobiti razdoblja (8,07 milijardi kuna), dok je sedam ostvarilo gubitak razdoblja (0,48 milijardi kuna). Koliki je njihov značaj za gospodarstvo RH pokazuju sljedeći udjeli: u broju zaposlenih 12,5 %, u ukupnim prihodima 24,0 %, u ukupnim rashodima 23,7 %, u dobiti razdoblja 20,9 %, u gubitku razdoblja 3,3 %, u izvozu 20,2 %, u uvozu 35,8 % te u investicijama u novu dugotrajnu imovinu 26,3 %. Od sedam poduzetnika s milijardu i više kuna ostvarenih prihoda u 2016. godini, koji su poslovali s gubitkom, četiri su iz područja djelatnosti trgovine, KAUFLAND HRVATSKA, METRO Cash & Carry, SPAR Hrvatska i BILLA, dva iz prerađivačke industrije, PETROKEMIJA i BOXMARK LEATHER te jedan iz sektora telekomunikacija, Tele2, s tim da su među njima najveći gubitak ostvarili BOXMARK LEATHER (127,5 milijuna kuna) i BILLA (107,6 milijuna kuna).

Od 413 poduzetnika iz financijskog sektora, ukupno devet, sedam banaka te dva osiguravajuća društva ostvarila su prihod veći od milijardu kuna. Promatrano po oblicima vlasništva četiri su u privatnom vlasništvu, dva u privatnom vlasništvu nakon pretvorbe, a HRVATSKA POŠTANSKA BANKA je u mješovitom vlasništvu s preko 50 % državnog kapitala dok je CROATIA OSIGURANJE u mješovitom vlasništvu s preko 50 % privatnog kapitala. Vrijedi istaknuti da su od sedam navedenih banaka, njih četiri u 2015. godini ostvarile gubitak prije oporezivanja, a najveći gubitak među njima ostvarile su ADDIKO BANK (2,45 milijardi kuna) i ERSTE&STEIEMARKISCHE BANKA (1,24 milijarde kuna). U 2016. godini svih sedam banaka je ostvarilo dobit prije oporezivanja, a među njima najveću dobit prije oporezivanja ostvarile su ZAGREBAČKA BANKA (2,13 milijardi kuna) i PRIVREDNA BANKA ZAGREB (1,98 milijardi kuna).

Cijeli tekst: Analiza poduzetnika s prihodom većim od milijardu kuna u 2016. godini

Tablica: Popis 63 poduzetnika s prihodom većim od milijardu kuna

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
REZULTATI PODUZETNIKA NA RAZINI KONTINENTALNE I JADRANSKE HRVATSKE U 2016. GODINI, S OSVRTOM NA RAZDOBLJE OD 2013. - 2016.

Zagreb, 6. rujna 2017. - Analiza poduzetnika Hrvatske u 2016. godini na razini NUTS-2 pokazala je da je u Kontinentalnoj Hrvatskoj sjedište imao 71 391 poduzetnik, a u Jadranskoj Hrvatskoj 43 092 poduzetnika. Kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske bilo je 612 570 zaposlenih, koji su ostvarili 492,5 milijardi kuna ukupnih prihoda, 467,2 milijarde ukupnih rashoda, 29,4 milijarde kuna dobiti razdoblja, 9,6 milijardi gubitka razdoblja, 19,7 milijardi neto dobiti, a obračuna je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.239 kuna, što je 1,9 % više od plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kn). Na rast dobiti poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj utjecali su poslovni rezultati 49 541 dobitaša, a među njima izdvajaju se sljedeća društva: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Hrvatski Telekom d.d., HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., INA d.d., AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d., PLIVA HRVATSKA d.o.o. i dr.

Kod poduzetnika Jadranske Hrvatske bilo je 240 540 zaposlenih, koji su ostvarili 140,6 milijardi kuna ukupnih prihoda, 134,9 milijardi ukupnih rashoda, 9,3 milijarde kuna dobiti razdoblja, 5,0 milijardi gubitka razdoblja, 4,3 milijardi neto dobiti, a obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.889 kuna, što je 4,9 % manje od plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH. Broj poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika u Jadranskoj Hrvatskoj bio je 36,2, dok je na razini Kontinentalne Hrvatske on manji, na 1000 radno sposobnih stanovnika bilo je 29,7 poduzetnika. Obrnuta je situacija u odnosu na broj zaposlenih na 1000 radno sposobnih stanovnika koji je bio veći kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske (254,9), a manji kod poduzetnika Jadranske Hrvatske (201,8).

Iz usporedbe podataka na razini Kontinentalne i Jadranske Hrvatske kroz razdoblje od 2013. do 2016. godine, vidljivo je da je broj poduzetnika više rastao u Kontinentalnoj Hrvatskoj (15,2 %), dobit razdoblja povećana je za 30,5 %, a gubitak razdoblja smanjen za 52,3 %, dok je najveći rast ostvaren u neto dobiti, koja je kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske porasla za 753,2 %. Kod poduzetnika Jadranske Hrvatske u promatranom je razdoblju ostvaren veći rast zaposlenih u odnosu na Kontinentalnu Hrvatsku (5,9 %), ukupni prihodi su rasli za 12,4 %, a prosječna mjesečna neto plaća porasla je za 10,4 %.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika na razini Kontinentalne i Jadranske Hrvatske u 2016. godini, s osvrtom na razdoblje od 2013. - 2016.

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u Kontinentalnoj i Jadranskoj Hrvatskoj u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PODUZETNICI VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI POVEĆALI NETO DOBITI ZA 229 %

Zagreb, 31. kolovoza 2017. - U Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 1000 poduzetnika koji su zapošljavali 7898 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 6,1 %. Navedeni poduzetnici u 2016. godini ostvarili su 3,8 milijardi kuna ukupnih prihoda, 3,7 milijardi kuna ukupnih rashoda, 171,4 milijuna kuna dobiti razdoblja te 62,9 milijardi kuna gubitka razdoblja što je rezultiralo s 108,5 milijuna kuna neto dobiti. Ukupni prihodi povećani su za 10,0 %, ukupni rashodi za 7,9 %, dobit razdoblja za 14,3 %, dok je gubitak razdoblja smanjen za 46,2 % u odnosu na prethodno poslovno razdoblje. Slijedom navedenoga, poduzetnici županije ostvarili su u 2016. godini 229,2 % veću neto dobit u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnoga broja poduzetnika na području županije njih 69,7% je u 2016. godini poslovalo s dobiti, dok je 30,3% poduzetnika zabilježilo gubitak u poslovanju.

Promatramo li rezultate poslovanja poduzetnika na razini Virovitičko-podravske županije po gradovima/općinama, vidno je da se prema kriteriju broja poduzetnika, broja zaposlenih, ukupnih prihoda, dobiti razdoblja i neto dobiti ističu poduzetnici sa sjedištem u Virovitici, a slijede ih poduzetnici Slatine i Orahovice te općine Pitomača i Suhopolje. Srednje veliko društvo sa sjedištem u Virovitici, HRVATSKI DUHANI d.d., čija je pretežita djelatnost proizvodnja duhanskih proizvoda, na prvom je mjestu u 2016. godini na razini županije prema ostvarenim ukupnim prihodima (172,6 milijuna kuna), prihodima od izvoza (96,3 milijuna kuna) te dobiti razdoblja (10,9 milijuna kuna). Jedino veliko društvo na području Virovitice i Virovitičko-podravske županije je društvo TVIN d.o.o. (proizvodnja ostalog namještaja), koje je u promatranom razdoblju zabilježilo gubitak razdoblja u iznosu 3,2 milijuna kuna. Navedeno društvo je na prvom mjestu prema broju zaposlenih (665) na području grada i županije.

Prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u županiji u 2016. godini je iznosila 3.639 kuna, što je nominalno 2,3 % više u odnosu na 2015. godinu. Ista je za 29,2 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Virovitičko-podravske županije u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika Virovitičko-podravske županije u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
34 508 PODUZETNIKA BEZ ZAPOSLENIH S UDJELOM U UKUPNIM PRIHODIMA PODUZETNIKA RH OD 2,3 % I UDJELOM U GUBITKU RAZDOBLJA OD 32,9 %

Zagreb, 29. kolovoza 2017. - U RH je u 2016. godini poslovalo 114 483 poduzetnika, od čega je 34 508 poduzetnika ili 30,1 % nije imalo zaposlenih. Od 34 508 poduzetnika koji nisu imali zaposlenih u 2016. godini, njih 32 173 je redovno poslovalo, dok je 879 poduzetnika bilo u likvidaciji, a 1456 u stečaju. Njihov udio u ukupnom broju poduzetnika u RH je veliki, dok je u drugim pozitivnim pokazateljima vrlo mali: u ukupnim prihodima 2,3 %, u dobiti prije oporezivanja 4,8 %, u dobiti razdoblja 5,1 %, u izvozu 1,5 % te u investicijama 3,8 %. S druge strane, njihov udio u gubitku prije oporezivanja je 32,8 %, a u gubitku razdoblja 32,9 %, s tim da su poslovali s neto gubitkom u iznosu od 2,8 milijardi kuna. Za usporedbu, najveći su ukupan prihod (udio 36,4 %), a jednako tako i najveću neto dobit, ostvarili poduzetnici s 250 i više zaposlenih koji u ukupnom broju poduzetnika sudjeluju s 0,3 %, a u ukupnom broju zaposlenih s 32,8 %. Prema ukupnom prihodu u 2016. godini, među poduzetnicima bez zaposlenih na prvom je mjestu TE PLOMIN d.o.o., a prema kriteriju neto dobiti CERVESIA ZAGREB d.o.o. čija je dobit 167,8 milijuna kuna u odnosu na 168,2 milijuna kuna ukupnoga prihoda.

Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih bio je u djelatnosti trgovine (7615), na drugom mjestu su poduzetnici iz područja stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (5112), a na trećem poduzetnici iz djelatnosti građevinarstva (4168). Promatrano po područjima djelatnosti, najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u poslovanju nekretninama (68,9 % poduzetnika bez zaposlenih) i opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (61,4 % poduzetnici bez zaposlenih). Najveći neto gubitak iskazali su poduzetnici u djelatnosti građevinarstva (1,0 milijarda kuna), na drugom mjestu su poduzetnici u djelatnosti poslovanja nekretninama (597,9 milijuna kuna), a na trećem poduzetnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (451,1 milijun kuna). Promatrano na razini županija, najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u Gradu Zagrebu s 11 705 poduzetnika bez zaposlenih (udio od 30,7 %), Istarskoj županiji gdje posluje 4220 poduzetnika bez zaposlenih (udio 42,3 %) i Splitsko-dalmatinskoj, gdje posluje 4145 poduzetnika (udio 32,6 %). Vrijedi istaknuti da su poduzetnici bez zaposlenih, promatrano na razini županija, iskazali neto gubitak u svim osim u Karlovačkoj županiji, gdje su ostvarili neto dobit od 22,0 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja 34 508 poduzetnika bez zaposlenih u 2016. godini

Tablica: Poduzetnici bez zaposlenih u 2016. godini po djelatnostima i županijama

Vezani članak: Rezultati poslovanja 32 402 poduzetnika bez zaposlenih u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI NAJVIŠE PODUZETNIKA, A NAJMANJE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU OD 10 GODINA

Zagreb, 24. kolovoza 2017. - U Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovalo je 1925 poduzetnika. Poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili su ukupne prihode u iznosu nešto većem od 8,6 milijardi, dok je neto dobit iznosila 2,8 milijuna kuna, za razliku od prethodne godine u kojoj je iskazan neto gubitak od 144,7 milijuna kuna. Na razini županije najveći prihod je ostvarilo društvo u pretežito državnom vlasništvun PETROKEMIJA d.d. iz Kutine, a najveću dobit društvo iz Siska, BADEL d.o.o. U Sisku, sjedištu Sisačko-moslavačke županije, poslovalo je 729 poduzetnika, s 5109 zaposlenih, koji su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 2,2 milijarde kuna te neto dobiti od 12,9 milijuna kuna.

Promatramo li rezultate poslovanja poduzetnika županije kroz razdoblje od 2007. do 2016. godine, vidljivo je da je najviše poduzetnika bilo 2016. godine s 16 076 zaposlenih, što je najmanji broj zaposlenih kod poduzetnika u promatranom razdoblju, i to za 23,8 % manji u odnosu na 2008. godinu kada je kod poduzetnika u županiji bilo najviše zaposlenih (21 106). Najveći ukupan prihod poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili su 2012. godine, nešto manje od 10,3 milijarde kuna, a najmanji 2007. (8,4 milijarde) i 2016. godine (8,6 milijardi kuna). Jednako tako, u 2012. godini ostvarena je i najveća neto dobit od 282,5 milijuna kuna, dok su 2010. godine poduzetnici županije ostvarili najveći gubitak, u iznosu od 831,5 milijuna kuna.

Činjenica je da relativno mali broj poduzetnika ima veliki utjecaj na rezultate poslovanja poduzetnika na svim razinama. Isto je i na razini poduzetnika Sisačko-moslavačke županije na čije rezultate najveći utjecaj ima PETROKEMIJA d.d. iz Kutine. Društvo je 2012. godine ostvarilo najveći prihod (3,0 milijarde kuna), a najmanji u 2016. godini (1,9 milijardi kuna). Gubitak razdoblja navedeno je društvo ostvarilo u sedam od 10 godina, a tri je godine ostvarilo dobit razdoblja, najveću 2011. godine (108 milijuna kuna). Prihod od izvoza kretao se između 872 milijuna (2009. godina) i 1,9 milijardi, koliko je ostvareno 2011. i 2012. godine, s tim da je u 2016. godini pao na iznos nešto manji od 1,3 milijarde kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini

Tablica: Agregirani rezultati poduzetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji od 2007.- 2016. i rang liste za 2016. godinu

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

NA RAZINI OTOČNIH GRADOVA I OPĆINA U 2016. GODINI DOBIT PODUZETNIKA PORASLA ZA 143 %

Zagreb, 22. kolovoza 2017. - Republika Hrvatska ima 1.244 otoka, od čega je stalno naseljeno 47 otoka i poluotok Pelješac, na kojima u 344 naselja živi 132 756 stanovnika, što je za 7886 više u odnosu na rezultate popisa iz 2001. godine. Prema analizi podataka iz godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika s područja otočnih gradova i općina u 2016. godini, koja je obuhvatila 51 grad/općinu, poslovalo je 4201 poduzetnik koji su ukupno zapošljavali 20 844 radnika, što je u odnosu na prethodno poslovno razdoblje povećanje broja zaposlenih za 4,6 %. Promatrano na razini pojedinoga otoka, najveći je broj poduzetnika na najnaseljenijem otoku, otoku Krku, ukupno 766 poduzetnika. Poduzetnici otoka Krka na prvom su mjestu i prema broju zaposlenih s 4587 radnika. Iza Krka po broju poduzetnika slijedi Brač s 608 poduzetnika kod kojih je bilo zaposleno 2621 radnik.

Ukupan prihod navedene skupine poduzetnika koji je ostvaren u 2016. godini iznosio je 9,9 milijardi kuna, što je povećanje od 5,4 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Najveći doprinos rezultatu dali su poduzetnici sa sjedištem u gradu Krku s 1,2 milijarde kuna (12,1 % udjela u ukupnim prihodima otočnih područja), Malom Lošinju (9,7 %) i Cresu (6,6 %). Najveći prihod među poduzetnicima sa sjedištem u Krku ostvarilo je društvo GP KRK d.d., u Malom Lošinju JADRANKA HOTELI d.o.o. i Cresu, AUTOTRANS d.o.o. Prema djelatnosti poduzetnika, u 2016. godini djelatnost I – Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane bilježi najveći ukupan prihod (2,5 milijarde kuna), što predstavlja 25,3 % ukupnih prihoda svih otočnih područja. Slijede poduzetnici djelatnosti G - Trgovina na veliko i malo s 2,1 milijardi kuna ili 21,5 % ukupnih prihoda te poduzetnici djelatnosti C - prerađivačka industrija s 1,3 milijardi kuna, odnosno 12,6 % ukupnih prihoda svih gradova/općina otočnih područja. Među poduzetnicima u djelatnosti I – Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, po visini ostvarenih prihoda izdvaja se društvo JADRANKA HOTELI d.o.o. (Mali Lošinj). U djelatnosti  G - Trgovina na veliko i malo najveći ukupni prihod ostvarilo je društvo TRGOVINA KRK d.d. (Malinska), a u djelatnosti C - prerađivačka industrija društvo SARDINA d.o.o. (Postira).

Prema produktivnosti rada (ukupni prihod po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici otoka Paga s ukupnim prihodom po zaposlenom od 610,9 tisuća kuna, a najviše zahvaljujući prihodu po zaposlenom kod poduzetnika u gradu Novalji, koji iznosi 686,3 tisuće kuna. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika otočnih općina i gradova u 2016. godini iznosila je 4.791 kunu, odnosno 3,0 % više u odnosu na prethodnu godinu te 6,8 % manje od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2016. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2016. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u otočnim gradovima i općinama u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

TOP 10 PODUZETNIKA PO UKUPNOM PRIHODU U 2016. GODINI PROMATRANI KROZ RAZDOBLJE OD 10 GODINA

Zagreb, 17. kolovoza 2017. - Društvo u mješovitom vlasništvu, INA-Industrija nafte d.d., prvorangirano je kroz svih 10 promatranih godina, kao poduzetnik koji je u svakoj godini ostvario najviše prihoda. U proteklom razdoblju, od 2007. do 2016. godine, INA je smanjila prihod sa 24,0 milijarde, koliko je ostvarila 2007. godine, na 15,1 milijardi kuna, koliko je ostvarila 2016. godine (pad prihoda od 37,1 %), a najveći je prihod ostvarila 2011. godine, u iznosu od 28,1 milijardu kuna. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., društvo u državnom vlasništvu, kroz promatrano je razdoblje bilo drugo ili treće rangirano i na tim se mjestima izmjenjivalo s društvom u privatnom vlasništvu, KONZUM d.d., koje nije na rang listi za 2016. godinu jer nije podnijelo godišnji financijski izvještaj.

Hrvatski Telekom d.d., još jedno društvo u mješovitom vlasništvu, kroz promatrano je razdoblje po visini ostvarenoga prihoda bilo rangirano kao četvrto ili peto. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. bio je rangiran među 10 poduzetnika s najvećim prihodom od 2007. do 2016. godine, s iznimkama 2014. (11. mjesto) i 2015. godine (13. mjesto). Za ovo društvo u državnom vlasništvu vrijedi istaknuti da dio prihoda ostvaruje od dotacija, državne potpore i subvencija, čiji se udio u ukupnim prihodima od godine do godine mijenjao te se kretao od 15,5 % do 21,4 %. Prihod od dotacija, državne potpore i subvencija ostvarivao je i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. od 2007. do 2013. godine, ali u manjem iznosu i udjelu u ukupnim prihodima društva (od 4,2 % do 5,4 %).

Novi na rang listi top 10 poduzetnika prema ostvarenom prihodu u 2016. godini su LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. i KAUFLAND HRVATSKA k.d. U promatranom je razdoblju najveći skok na rang listi po ukupnom prihodu, između 10 navedenih poduzetnika, ostvarilo društvo LIDL HRVATSKA, koje je 2007. godine bilo na 107.-om mjestu, a 2016. godine na 7.-om mjestu. Činjenica da prvih 10 poduzetnika po visini ukupnih prihoda ima udio u ukupnim prihodima poduzetnika na razini RH, koji se u promatranom razdoblju kretao između 9,5 %, u 2016. godini i 14,7 %, u 2012. godini (prikazano u Excel tablici u prilogu), pokazuje kolika je važnost jednog malog broja poduzetnika na ukupne rezultate poduzetnika RH.

Cijeli tekst: Top 10 poduzetnika po ukupnom prihodu kroz razdoblje od 10 godina

Tablica: Rang liste poduzetnika po ukupnom prihodu od 2007. do 2016. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

KOD PODUZETNIKA MEÐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI IZVOZ PORASTAO 11,4 %

Zagreb, 16. kolovoza 2017. - S područja Međimurske županije, godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijelo je ukupno 2983 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, od kojih je 2633 mikro, 295 malih, 49 srednjih i 6 velikih poduzetnika. Od 2983 poduzetnika, njih 2210 ili 74,1 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 773 ili 25,9 % iskazalo je gubitak razdoblja. Prema obrađenim podacima u 2016. godini poduzetnici Međimurske županije povećali su ukupan prihod za 6,8 % u odnosu na prethodno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 6,6 %, a najveći rast je ostvaren u iznosu gubitka razdoblja (14,2 %), dobiti razdoblja (13,9 %) i neto dobiti (13,7 %), dok je izvoz porastao za 11,4 %.

Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Međimurskoj županiji ostvario je veliki poduzetnik sa sjedištem u Čakovcu, METSS d.o.o., (451,6 milijuna kuna), a slijede ga veliki poduzetnici LPT d.o.o. (370,9 milijuna kuna) i HILDING ANDERS d.o.o. (362,1 milijun kuna). Najveći izvoznik u 2016. godini u Međimurskoj županiji bio je veliki poduzetnik LPT d.o.o. iz Preloga, registriran u području prerađivačke industrije (proizvodnja madraca), koji je ostvario 340,1 milijuna kuna prihoda od izvoza. Najveću dobit razdoblja na razini Međimurske županije ostvario je također LPT d.o.o. iz Preloga (69,1 milijun kuna).

Poduzetnici Međimurske županije obračunali su u 2016. godini za 27 332 zaposlenika prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.149 kuna, što je za 119 kuna više nego 2015. godine. Ista je za 19,3 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Međimurske županije u 2016. godini

Vezani članak: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini po županijama

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U RAZDOBLJU OD 10 GODINA U TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI BROJ PODUZETNIKA VIŠE NEGO UDVOSTRUČEN (121 %), BROJ ZAPOSLENIH VEĆI ZA 50 %, A PRIHODI ZA 79 %

Zagreb, 10. kolovoza 2017. - Analiza rezultata poslovanja poduzetnika u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ili kolokvijalno, u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti, kroz razdoblje od 10 godina, pokazala je da je broj poduzetnika u tom području djelatnosti porastao za 121,3 %, ukupan prihod 79,1 %, izvoz 46,7 %, broj zaposlenih 49,7 %, a prosječna mjesečna neto plaća za 17,8 %. Za usporedbu, na razini RH broj poduzetnika porastao je za 37,1%, ukupan prihod manji je u 2016. godini u odnosu na 2007. godinu za 1,4 %, broj zaposlenih je također manji, i to za 4,0 %, a prosječna mjesečna neto plaća porasla je za 21,6 % (više nego u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti). Kroz navedeno razdoblje poduzetnici u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane investirali su u novu dugotrajnu imovinu više od 26,5 milijardi kuna, s time da je najviše investirano 2007. godine, približno 4,5 milijardi kuna.

U 2016. godini je u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane poslovalo ukupno 9189 poduzetnika, s time da je njih 5729 (62,3 %) ostvarilo dobit razdoblja u iznosu od 2,6 milijardi kuna, dok je 3460 (37,7 %) poduzetnika ostvarilo gubitak razdoblja u iznosu od 1,2 milijarde kuna te je konsolidirani financijski rezultat iznosio 1,4 milijarde kuna dobiti, što je udio u dobiti poduzetnika RH od 5,8 %. Poduzetnici u području djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ostvarili su ukupan prihod u iznosu nešto manjem od 24,0 milijarde kuna, što je udio od 3,8 % u ukupnim prihodima 114 483 poduzetnika u RH. Od 24,0 milijarde prihoda 5,6 milijardi kuna ostvareno je od izvoza, od čega se na poduzetnika u odjeljku djelatnosti smještaja odnosi 99,2 %, a na poduzetnike u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 0,8 %. Vrijednost uvoza iznosila je 430,00 milijuna kuna. Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2016. godini su iznosile 2,2 milijarde kuna, što je 3,4 % manje u odnosu na 2015. godinu. Kod poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane bilo je 63 066 zaposlenih, što je 11,4 % više u odnosu na 2015. godinu, s time da je to najveći rast zaposlenih kod poduzetnika na razini svih 20 područja djelatnosti. Zaposlenima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu 4.450,00 kuna, što je 14,4 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna). Po visini ostvarenog ukupnog prihoda, izvozu, dobiti razdoblja i ulaganju u novu dugotrajnu imovinu, najbolji su, ili među najboljima: VALAMAR RIVIERA d.d. i PLAVA LAGUNA d.d. iz Poreča, MAISTRA d.d. iz Rovinja i GRAND HOTEL LAV d.o.o. iz Podstrane (kod Splita).

Cijeli tekst: Analiza rezultata poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Vezani članak: Rezultati poduzetnika u turizmu u 2015. godini, na razini Jadranske i Kontinentalne Hrvatske

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2016. PODUZETNICI U RH KONTINUIRANO OSTVARUJU DOBIT

Zagreb, 8. kolovoza 2017. - U 2016. godini, poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, ostvarili su 24 milijarde kuna neto dobiti (dobit minus gubici razdoblja) što je 234,7 % više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2011. godini (7,2 milijarde kuna). Dobit razdoblja u iznosu od 38,7 milijardi kuna ostvarilo je 76 546 poduzetnika, dok je gubitke razdoblja ukupne vrijednosti od 14,7 milijardi kuna iskazalo 37 937 poduzetnika. Najveća neto dobit u razdoblju od 2010. do 2016. godine ostvarena je prethodne godine, dok su u 2010. godini poduzetnici u Hrvatskoj poslovali negativno i iskazali neto gubitak u iznosu od 1,7 milijardi kuna. U razdoblju od 2011. do 2016. godine poduzetnici ponovno posluju pozitivno i ostvaruju neto dobiti.

Relativno mali broj poduzetnika imao je vrlo značajan utjecaj u ukupno ostvarenoj dobiti razdoblja u 2016. godini. To potvrđuju podaci o udjelu prvih 10 poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja (dobit nakon oporezivanja) od 5,7 milijardi kuna što je 14,9 % ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika RH. Prvih 100 poduzetnika po dobiti razdoblja ostvarilo je 14,2 milijarde kuna ili 36,7 % dobiti svih poduzetnika RH. Za razliku od prethodne, 2015. godine, kada je ADRIS GRUPA d.d. ostvarila najveću dobit razdoblja, u 2016. godini najveću dobit razdoblja ostvarila je HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. (1,3 milijarde kuna, u odnosu na 1,6 milijardi kuna u 2015. godini), HRVATSKI TELEKOM d.d. (908,8 milijuna kuna u odnosu na 893,5 milijuna kuna u 2015. godini), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. (667,1 milijun kuna u odnosu na 725,2 milijuna kuna u 2015. godini).

Cijeli tekst: Dobit i gubitak poduzetnika RH u razdoblju od 2010. do 2016. godine

Vezani članak: Na top 10 poduzetnika po dobiti u 2015. godini otpada 24 % poreza na dobit

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PROIZVOĐAČI PIVA OSTVARILI 2,3 MILIJARDE KUNA PRIHODA OD ČEGA SE NA ZAGREBAČKU PIVOVARU ODNOSI 44 %

Zagreb, 3. kolovoza 2017. - U povodu Međunarodnog dana piva (5. kolovoza), Financijska agencija objavljuje financijske rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva (NKD 11.05). Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini, u djelatnosti proizvodnje piva poslovao je 51 poduzetnik, a od toga je njih 26 (51,0 %) poslovalo s dobiti, a 25 (49,0 %) je iskazalo gubitak. U navedenoj djelatnosti bilo je 1463 zaposlenih, što je neznatno manje (0,8 %) u odnosu na prethodnu, 2015. godinu. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2016. godini iznosio je više od 2,3 milijarde kuna i iskazan je pozitivan konsolidirani financijski rezultat  u iznosu od 239,7 milijun kuna što je manje u odnosu na 2015. godinu (7,2 %).

Rezultat izvoza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva od 300,7 milijuna kuna u 2016. godini predstavlja mali rast od 0,1 % u odnosu na prethodnu godinu, dok uvoz bilježi rast od 7,5 %. Slijedom navedenoga ostvaren je negativni trgovinski saldo u iznosu od 2,0 milijuna kuna, u odnosu na pozitivan trgovinski saldo u 2015. godini u iznosu od 18,9 milijuna kuna. Rezultat je to prvenstveno manjeg izvoza koji je ostvario HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. (23 %), koji je u 2015. godini iznosio blizu 120,0 milijuna, a u 2016. godini 93,00 milijuna te povećanog uvoza CARLSBERG CROATIA d.o.o., koji je sa 142,8 milijuna kuna porastao na 162,8 milijuna kuna (13,0 %).

Najveći je prihod ostvarila je ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o., koja je bila i najveći izvoznik. Društvo je s 521 zaposlenim u 2016. godini ostvarilo prihod u iznosu većem od 1,0 milijarde kuna, od čega je od izvoza ostvareno 125,0 milijuna kuna. To čini udio u djelatnosti proizvodnje piva od 44,0 % u ostvarenom prihodu te 41,5 % u izvozu proizvođača piva u Hrvatskoj. Neto dobit je iznosila 186,2 milijuna kuna, a zaposlenima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 12.266 kuna, što je 27,3 % više od prosjeka na razini branše te 138,6 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u proizvodnji piva u 2016. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje piva u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA KNINA U 2016. GODINI, S OSVRTOM NA REZULTATE KROZ RAZDOBLJE OD 15 GODINA

Zagreb, 1. kolovoza 2017. - Poduzetnici sa sjedištem u Kninu, njih 76, u 2016. godini ostvarili su rast ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 21,3 % (231, 0 milijun kuna), uz rast ukupnih rashoda od 20,2 % (225,1 milijun kuna). Među poduzetnicima Knina po ostvarenom prihodu u 2016. godini prvi je PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o., s ostvarenih 54,4 milijuna u odnosu na 38,1 milijuna kuna prihoda u 2015. godini, a slijedi ga SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o., s ostvarenih blizu 50,2 milijuna u odnosu na 56,0 milijuna kuna koliko je društvo ostvarilo u 2015. godini. Broj zaposlenih u 2016. godini (401) bio je nešto manji u odnosu na 2015. godinu (410) i to za 2,2 %. Na području Knina najviše je zaposlenih bilo u društvu PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o., njih 66 u odnosu na 78, koliko je isto društvo imalo zaposlenih u 2015. godini. Na kraju 2016. godine poduzetnici sa sjedištem u Kninu iskazali su pozitivan financijski rezultat u iznosu od 4,7 milijuna kuna, što je rast od 97,8 % u odnosu na 2015. godinu kada su ostvarili manju dobit, u iznosu od 2,4 milijuna kuna.

Analiza rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Kninu kroz razdoblje od 15 godina, tj. od 2002. do 2016. godine, pokazala je da je broj poduzetnika od 2002. (39 poduzetnika) do 2008. godine (76  poduzetnika) bio u stalnom porastu, a od 2008. godine i dalje broj poduzetnika stagnira i kreće se između 71 i 78. Broj zaposlenih je od 2002. do 2009. godine, s iznimkom 2003., bio također u stalnom porastu, a najviše zaposlenih kod poduzetnika bilo je 2009. godine, ukupno 694. Nakon toga broj zaposlenih se smanjuje i 2016. godine je bio najmanji (401 zaposleni). Kroz isto razdoblje ukupni su prihodi oscilirali s tim da su poduzetnici sa sjedištem u Kninu najveći prihod ostvarili 2009. godine, u iznosu od 449,7 milijuna kuna, a najmanji 2002. godine, u iznosu od 104,6 milijuna kuna. Od 2002. do 2004. te ponovno 2006. godine, poduzetnici Knina poslovali su negativno, tj. ostvarili su neto gubitak, koji je bio najveći 2004. godine i iznosio je 31,2 milijuna kuna. Od 2007. godine i dalje poduzetnici sa sjedištem u Kninu ostvarivali su neto dobit, s tim da su najveću neto dobit ostvarili 2009. godine, kada je iznosila 20,1 milijun kuna. Za usporedbu, u 2016. godini neto dobit je iznosila 4,7 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Knina u 2016. godini, s osvrtom na rezultate kroz 15 godina

Vezani članak: Analiza poslovanja poduzetnika u Kninu od 2011. do 2015. - broj poduzetnika stagnira, a zaposlenih manje za 30,8 %

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PODUZETNICI U 21 ŽUPANIJSKOM SREDIŠTU OSTVARILI UDIO OD 74% U NETO DOBITI I 71% U UKUPNIM PRIHODIMA PODUZETNIKA RH U 2016. GODINI

Zagreb, 27. srpnja 2017. - Udio poduzetnika koji su registrirani u gradovima, sjedištima županija, u broju poduzetnika na razini RH je 59,4 %, u broju zaposlenih 64 %, u ukupnim prihodima 71 %, a najveći je u neto dobiti, 74 %. Broj poduzetnika, broj zaposlenih, ukupan prihod te neto dobit, promatrano po gradovima - sjedištima županija, očekivano je najveći u Zagrebu koji je ujedno i županija. Iza poduzetnika Zagreba po brojnosti poduzetnika, zaposlenih i ukupnom prihodu na drugom je mjestu Split, dok je po neto dobiti na petnaestom mjestu, u odnosu na 2015. godinu, kada je po neto dobiti bio rangiran na dvanaestom mjestu. Poduzetnici Rijeke rangirani su na trećem mjestu po broju poduzetnika i broju zaposlenih te po ukupnom prihodu, a po neto dobiti su na drugom mjestu u odnosu na treće, na kojem su bili u 2015. godini.

Od 21 grada - sjedišta županija, poduzetnici u njih 19 ostvarili su neto dobit dok su u preostala dva, Šibeniku i Gospiću, ostvarila negativan rezultat – gubitak, i to u ukupnome iznosu od 179,6 milijuna kuna. Od toga iznosa veći se dio odnosi na gubitak poduzetnika sa sjedištem u Šibeniku, koji je iznosio 158 milijuna kuna. Na negativan rezultat poduzetnika na razini Šibenika najviše se odrazio gubitak društva TLM Aluminium d.d. u stečaju, u iznosu od 68,7 milijuna kuna gubitka (u 2015. godini je gubitak bio veći i iznosio je 124,6 milijuna kuna).

Prema kriteriju neto dobiti u 2016. godini, najuspješniji su poduzetnici Grada Zagreba u odnosu na poduzetnike drugih gradova - sjedišta županija, a također su prvorangirani i na razini RH. Iza njih slijede poduzetnici Rijeke (sjedišta Primorsko-goranske županije) i Velike Gorice (sjedište Zagrebačke županije). Najveći dobitaši u spomenutim županijskim središtima su HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., s 1,3 milijarde kuna dobiti razdoblja (u 2015. godini je iznosila 1,6 milijardi kuna), HRVATSKI TELEKOM d.d., s 908,8 milijuna kuna dobiti razdoblja (u 2015. godini je iznosila 893,5 milijuna kuna), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., sa 667,1 milijun kuna (u 2015. godini je iznosila 725,2 milijuna kuna), AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.d., s 589,7 milijuna kuna (u 2015. godini je iznosila 135,6 milijuna kuna) te PLIVA HRVATSKA d.o.o., HEP-Proizvodnja d.o.o., JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Alpe-Adria poslovodstvo d.o.o. i H-ABDUCO d.o.o., koji su ostvarili dobit razdoblja u iznosu većem od 200 milijuna kuna, a manjem od 430 milijuna kuna. Od poduzetnika sa sjedištem u Rijeci po ostvarenoj dobiti razdoblja izdvajaju se VOLOSKO PROJEKT d.o.o., JGL d.d. i PLODINE d.d., a u Velikoj Gorici, LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Cijeli tekst: Usporedba poslovanja poduzetnika u županijskim središtima u 2016. godini

Vezani članak: 72% ukupnih prihoda i 69,5% neto dobiti ostvarili poduzetnici u 21 županijskom središtu

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr, za besplatan uvid, je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
KOD PODUZETNIKA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI NAJVIŠE RASLA NETO DOBIT (280,5 %), UVOZ (24 %) I DOBIT RAZDOBLJA (17 %)

Zagreb, 26. srpnja 2017. - Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu s područja Varaždinske županije u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnijelo je ukupno 3488 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, od kojih je od kojih je 3009 mikro, 403 malih, 63 srednjih i 13 velikih poduzetnika. To je u usporedbi s 2015. godinom 286 poduzetnika više (8,9 %), kod kojih je bilo 40 519 zaposlenih, što predstavlja porast broja zaposlenih od 4,7 %. Od 3488 poduzetnika, njih 2475 ili 71 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 1013 ili 29 % iskazalo je gubitak razdoblja. Prema obrađenim podacima u 2016. godini poduzetnici Varaždinske županije povećali su ukupan prihod za 4,1 %, ukupne  rashode za 2,1 %, a najveći rast je ostvaren u iznosu neto dobiti (280,5 %), uvozu (24 %) i dobiti razdoblja (17 %). Poduzetnici Varaždinske županije u odnosu na poduzetnike u drugim županijama najbolje su rangirani prema broju zaposlenih (6. mjesto), ukupnom prihodu i neto dobiti (7. mjesto).

Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Varaždinskoj županiji ostvarili su veliki poduzetnici, VINDIJA d.d. (2,5 milijarde kuna), BOXMARK LEATHER d.o.o. (blizu 2,3 milijarde kuna) i KOKA peradarsko prehrambena industrija d.d. (1,2 milijarde kuna). Najveći izvoznik, a također i najveći uvoznik u 2016. godini, bio je veliki poduzetnik BOXMARK LEATHER d.o.o., registriran u području prerađivačke industrije, koji je ostvario više od 2,2 milijarde kuna prihoda od izvoza te uvoz u iznosu od blizu 2,0 milijarde kuna. Najveću dobit razdoblja na razini Varaždinske županije ostvario je srednji poduzetnik WE-KR d.o.o. iz Donje Vištice (44,0 milijuna kuna), čija je pretežita djelatnost također u području prerađivačke industrije. U odnosu na 2015. godinu, poduzetnici Varaždinske županije u 2016. godini su povećali neto dobit za 280,5 %. Pored poduzetnika koji su ostvarili dobit razdoblja (2475), tom su rezultatu doprinijeli i poduzetnici koji su smanjili gubitak razdoblja. Među njima su i dva velika poduzetnika koja su u 2016. godini znatno smanjila gubitak razdoblja, a to su BOXMARK LEATHER d.o.o. (smanjili gubitak razdoblja za 152,6 milijuna kuna) i ZAGORJE TEHNOBETON d.d. (smanjili gubitak razdoblja za 81,1 milijun kuna).

Poduzetnici Varaždinske županije obračunali su u 2016. godini za 40 519 zaposlenika neto plaće u ukupnom iznosu od 2 milijarde kuna, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od 8,2 %, te su u ukupnim rashodima sudjelovali s 8,9 %. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika Varaždinske županije u 2016. godini iznosila je 4.152 kune što je za 108 kune više nego 2015. godine. Ista je za 19,2 % manja od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika Republike Hrvatske (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika Varaždinske županije u 2016. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 45 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
BEZ UKLJUČENIH REZULTATA JAMNICE D.D., PODUZETNICI U PROIZVODNJI OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA, MINERALNE VODE I DRUGIH FLAŠIRANIH VODA U 2016. GODINI OSTVARILI GUBITAK RAZDOBLJA

Zagreb, 21. srpnja 2017. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini je u djelatnosti proizvodnje osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda (NKD 11.07), poslovalo 47 poduzetnika, od kojih je njih 30 (63,8 %) poslovalo s dobiti, a 17 (36,2 %) je iskazalo neto gubitak. U taj skup nisu uključeni podaci za društvo JAMNICA d.d., koje nije podnijelo navedeni izvještaj. U 2016. godini poduzetnici u djelatnosti proizvodnje osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda (NKD 11.07), iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (15,1 milijun kuna).

S obzirom da JAMNICA d.d. nije podnijela GFI za 2016. godinu, među 47 poduzetnika najveći je prihod ostvario društvo JIL d.o.o., koje je bilo i najveći uvoznik. Osim toga, u navedenu skupinu poduzetnika nisu uključeni podaci za društvo COCA COLA HBC HRVATSKA d.o.o., koje je u godišnjem financijskom izvještaju za statističke i druge potrebe za 2016. godinu kao i prethodnih godina, kao pretežitu djelatnost iskazalo djelatnost proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića (NKD 11.04). Inače, navedeno je društvo u 2016. godini s 453 zaposlena ostvarilo prihod od 900,5 milijuna kuna, dobit razdoblja od 29,4 milijuna kuna te izvoz u vrijednosti 111,2 milijuna kuna. Prosječna mjesečna plaća zaposlenih u društvu COCA COLA HBC HRVATSKA d.o.o. u 2016. godini je iznosila 9.879 kuna u odnosu na 4.489 kuna, koliko je iznosila prosječna mjesečna plaća na razini djelatnosti proizvodnje osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda (NKD 11.07), dok je na razini RH prosječna plaća zaposlenih kod poduzetnika iznosila 5.140 kuna.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u proizvodnji osvježavajućih napitaka, mineralne vode i drugi flaširanih voda u 2016. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje osvježavajućih  napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 

PODUZETNICI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE OSTVARILI 50,6 % VEĆU DOBIT RAZDOBLJA U 2016. U ODNOSU NA 2015. GODINU

Zagreb, 18. srpnja 2017. - U povodu Dana Zagrebačke županije, Financijska agencija prezentira financijske rezultate poslovanja poduzetnika županije u 2016. godini. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini bilo je 7206 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, od kojih je 6340 mikro, 746 malih, 99 srednjih i 21 veliki poduzetnik. To je u usporedbi s 2015. godinom 677 poduzetnika više (10,4 %), kod kojih je bilo 50 365 zaposlenih, što predstavlja porast broja zaposlenih od 5,9 %. Od 7206 poduzetnika, njih 5321 ili 73,8 % poslovalo je s dobiti razdoblja, a 1885 ili 26,2 % iskazalo je gubitak razdoblja. Poduzetnici Zagrebačke županije u odnosu na poduzetnike u drugim županijama najbolje su rangirani prema ukupnom prihodu, neto dobiti i po produktivnosti rada (2. mjesto). Po produktivnosti su na 3. mjestu, po broju zaposlenih na 4. mjestu, po broju poduzetnika na 5., a po ekonomičnosti poslovanja na 9. mjestu.

Prema obrađenim podacima, u 2016. godini poduzetnici Zagrebačke županije povećali su ukupan prihod za 7,2 % s obzirom na prethodno razdoblje, ali su povećali i ukupne rashode za 7,2 %. Najveći ukupan prihod u 2016. godini u Zagrebačkoj županiji ostvario je veliki poduzetnik sa sjedištem u Velikoj Gorici, LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. (4 milijarde kuna), a slijede ga veliki poduzetnici PORSCE CROATIA d.o.o. (2,1 milijardu kuna) i Medical Intertrade d.o.o. (1,6 milijardi kuna). Najveći izvoznik u 2016. godini u Zagrebačkoj županiji bio je veliki poduzetnik HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o., koji je ostvario 689,7 milijuna kuna prihoda od izvoza. Najveću dobit razdoblja na razini Zagrebačke županije ostvario je veliki poduzetnik LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Poduzetnici Zagrebačke županije obračunali su zaposlenima u 2016. godini, neto plaće u ukupnom iznosu od 3,1 milijardi kuna, što je u odnosu na 2015. godinu povećanje od 9,8 % što čini udio u ukupnim rashodima od 7,2 %. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom kod poduzetnika Zagrebačke županije u 2016. godini iznosila je 5.183 kune što je za 160 kuna više u odnosu na 2015. godinu. Ista je za 0,8 % veća od prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5.140 kuna).

Cijeli tekst: Poduzetnici Zagrebačke županije ostvarili 50,6 % veću dobit razdoblja u 2016. u odnosu na 2015. godinu

Vezani članak: U Zagrebačkoj županiji konsolidirana dobit razdoblja u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, povećana za 104,7%

 
 

U 2016. GODINI ZABILJEŽEN PORAST BROJA PODUZETNIKA U TRGOVINI NAKON DUŽEG RAZDOBLJA STAGNIRANJA ILI PADA

Zagreb, 21. lipnja 2017. - Poduzetnici Hrvatske su u 2016. godini ostvarili ukupan prihod od 633,1 milijardu kuna. Od navedenoga iznosa, 33,8 % ostvarenih prihoda ili 213,91 milijardi kuna odnosi se na prihod poduzetnika u području djelatnosti trgovine (G). Iza trgovine, po visini ostvarenih prihoda, slijedi prerađivačka industrija (C) sa 154,7 milijardi kuna prihoda (24,4 %) te građevinarstvo (F) sa 43,5 milijardi kuna prihoda (6,9 %).
Promatramo li poduzetnike iz područja djelatnosti trgovine u razdoblju od 2008. do 2016. godine, može se zaključiti da je, prema kriteriju ukupnog prihoda kroz cijelo navedeno razdoblje, područje djelatnosti trgovine područje s najvećim ukupnim prihodima, unatoč tome što su iz godine u godinu, u pravilu, ti poduzetnici ostvarivali sve manje prihode: s 256,5 milijardi kuna u 2008. godini prihod se smanjio na 213,9 milijardi kuna u 2016. godini. Na prikazani rezultat poduzetnika u djelatnosti trgovine u 2016. godini bitno je utjecalo to što društva KONZUM d.d. i AGROKOR-TRGOVINA d.o.o. nisu podnijela godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu za statističke i dr. potrebe te u iznos prihoda od 213,9 milijardi nisu ubrojeni prihodi tih društava.
Prema broju zaposlenih, područje trgovine je na drugom mjestu sa 177 639 zaposlenih (20,0 %), iza prerađivačke industrije koja je i u 2016. godini imala najviše zaposlenih, njih 224 700 (26,3 %). Prosječna mjesečna neto plaća u trgovini je iznosila 4.855 kn, što je za 2 % više u odnosu na 2015. godinu, a u prerađivačkoj industriji 5.173 kn, što je također više u odnosu na prethodnu godinu i to za 2,8 %.

Napomena: Od 35 društava iz KONCERNA AGROKOR, zbog izvanredne revizije, osam društava nije u Registar podnijelo godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe za 2016. godinu.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti trgovine u 2016. godini

Tablica: Top 30 poduzetnika po visini ukupnoga prihoda u 2016. godini u djelatnosti trgovine (G)

Vezani članak: U 2015. godini prihod poduzetnika u trgovini porastao za 9,3 milijarde kuna te iznosi 217,9 milijardi kuna

 
 

USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2016. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Zagreb, 14. lipnja 2017. - Prema rezultatima poduzetnika u 2016. godini, promatrano na razini županija, zaključak je da gospodarsku sliku Hrvatske i dalje karakterizira velika razlika u razvijenosti pojedinih regija – županija, što potkrepljuju podaci prezentirani u tablici 1. u dokumentu u prilogu. Izneseni prikaz ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta na području određene županije.

Vrijedi istaknuti da su od 24,0 milijarde kuna neto dobiti, 70 % ostvarili poduzetnici u trima županijama: Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Istarskoj županiji, u kojima sjedište ima 55 317 poduzetnika (48 %). Poduzetnici čije je sjedište u županiji Grad Zagreb prvorangirani su po svim prezentiranim kriterijima. Na drugom su mjestu po neto dobiti ove godine poduzetnici Zagrebačke županije, dok su poduzetnici Istarske županije na trećem mjestu jer je njihova neto dobit u 2016., u odnosu na 2015. godinu, manja za 52,7 %. Osnovni je razlog manja ostvarena dobit društva ADRIS GRUPA d.d. sa sjedištem u Rovinju. Poduzetnici Varaždinske županije prema istom su kriteriju na 7.-om su mjestu u odnosu na 14.-to mjesto u 2015. godini. U 2016. godini jedino su poduzetnici sa sjedištem u Šibenskoj županiji poslovali s gubitkom (neto).

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2016. godini, po županijama

 
 

PODUZETNICI RH U 2016. GODINI OSTVARILI 24 MILIJARDE KUNA NETO DOBITI, 38 % VIŠE U ODNOSU NA 2015. GODINU

Zagreb, 26. svibnja 2017. - Poduzetnici RH, obveznici poreza na dobit (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija), njih 114 483, u 2016. godini imali su 853 979 zaposlenih (prema satima rada), 42 372 zaposlenih više u odnosu na 2015. godinu.

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 633,1 milijardu kuna, ukupni rashodi u iznosu od 602,1 milijardu kuna te 24 milijarde kuna neto dobiti. Dobit razdoblja, u iznosu od 38,7 milijardi kuna, u 2016. godini ostvarilo je 76 546 (66,9 %) poduzetnika, dok je gubitke razdoblja ukupne vrijednosti 14,7 milijardi kuna, iskazalo 37 937 (33,1 %) poduzetnika. U odnosu na 2015. godinu, navedeni skup poduzetnika, njih 114 483, povećao je broj zaposlenih za 5,2 %, ukupne prihode za 5,1 %, ukupne rashode za 3,9 %, dobiti razdoblja za 12,4 % i smanjio gubitak razdoblja za 13,9%. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća u 2016. iznosila je 5.135 kuna, što je nominalno 1,7 % više u odnosu na 2015. godinu (uslijed smanjenja potrošačkih cijena od 1,1 %, to je realno povećanje od 2,8 %).

Promatrano po veličini poduzetnika, najviše je mikro poduzetnika 102 764 (udio 89,7 %), malih je 10 045 (udio 8,8 %), srednjih 1347 (udio 1,2 %), a velikih 327 (udio 0,3 %). Sve skupine poduzetnika 2016. godinu zaključile su s dobiti. Neto dobit mikro poduzetnika iznosila je 302,6 milijuna kuna, mali poduzetnici ostvarili su 5,7 milijardi kuna, srednji poduzetnici također 5,7 milijardi kuna, a veliki 12,4 milijarde kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja  poduzetnika RH u 2016.

Tablica: Kumulativni rezultat poduzetnika RH iz GFI-a za 2016.

Vezani članak: Poduzetnici Hrvatske u 2015. godini ostvarili 17,1 milijardu kuna neto dobiti, 100,2 % više u odnosu na 2014. godinu

 
 
VELIKA URBANA PODRUČJA GRADOVA PULA, SLAVONSKI BROD I ZADAR - USPOREDBA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2015. GODINI

Zagreb, 8. svibnja 2017. - Na prostoru tri velika urbana područja, Pule, Slavonskog Broda i Zadra, u 2015. godini bilo je ukupno 7.306 poduzetnika s 43 098 zaposlenih, što je prosječno 5,9 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na prostoru Velikog urbanog područja Pula (3.468), a najmanji broj poduzetnika ima sjedište na prostoru Velikog urbanog područja Slavonski Brod (1.151). Najviše zaposlenih bilo je kod poduzetnika Velikog urbanog područja Zadar (15 960), a najveći broj zaposlenih po poduzetniku je u Velikom urbanom području Slavonski Brod (9,8 zaposlenih). U 2015. godini poduzetnici sa sjedištem u dva od tri velika urbana područja iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat (Slavonski Brod i Zadar).

Prema visini ostvarenog ukupnog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na području obuhvaćenom urbanim područjima gradova Pula, Slavonski Brod i Zadar najbolji su poduzetnici: TANKERSKA PLOVIDBA d.d. iz Zadra i ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. iz Poličnika s ostvarenih 1,1 milijardu kuna ukupnog prihoda te ULJANIK Brodogradilište d.d. iz Pule s ostvarenih 761,4 milijun kuna ukupnoga prihoda. Prema visini ostvarenog ukupnog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem u Velikom urbanom području Slavonski Brod, najbolji su poduzetnici Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. iz Slavonskog Broda sa ostvarenih 599,6 milijuna kuna i PROJEKTGRADNJA d.o.o. iz Gornje Vrbe sa ostvarenih 519,5 milijuna kuna ukupnoga prihoda. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja među poduzetnicima sa sjedištem na području obuhvaćenom urbanim područjima gradova Pula, Slavonski Brod i Zadar, najbolji su poduzetnici: TANKERSKA PLOVIDBA d.d. iz Zadra s ostvarenih 118,6 milijuna kuna dobiti razdoblja i Calucem d.o.o. iz Pule s ostvarenih 71,5 milijuna kuna dobiti razdoblja.

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici Velikog urbanog područja grada Zadar s 604 tisuće kuna, slijede poduzetnici Velikog urbanog područja grada Slavonski Brod s 503 tisuće kuna te poduzetnici Velikog urbanog područja grada Pula s 477 tisuća kuna po zaposlenom. Za usporedbu, produktivnost rada po zaposlenom na razini RH je 762,8 tisuća kuna. Najviša prosječna mjesečna neto plaća u 2015. godini obračunana je kod poduzetnika Velikog urbanog područja grada Pula i iznosila je 5.010 kuna, a najniža prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima u Velikom urbanom području grada Slavonski Brod (4.628 kuna). Prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2015. godini iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini na razini urbanih područja

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Urbanom području Zadar u 2015. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Slavonski Brod u 2015. godini

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2015. godini, sa sjedištem na prostoru Velikog urbanog područja Pula

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U OSAM GODINA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE BROJ PODUZETNIKA PORASTAO OSAM, A DOBIT ČETRNAEST PUTA

Zagreb, 27. travnja 2017. - Analiza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije kroz razdoblje od 2008. do 2015. godine, pokazala je da se broj poduzetnika u ovoj skupini povećao za gotovo osam puta, s 89, koliko ih je bilo 2008., na 704, koliko je u toj skupini djelatnosti poslovalo poduzetnika 2015. godine. Iako se broj poduzetnika višestruko povećao, broj zaposlenih je smanjen s 13 465, koliko ih je bilo 2008. godine, na 11 808, koliko je bilo zaposlenih u 2015. godini. Razlog tome jest smanjenje broja zaposlenih u društvu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., s 9271 koliko ih je bilo 2008. godine, na 7485 zaposlenih, te je s te osnove broj zaposlenih smanjen za 1786. S druge strane riječ je uglavnom o novim tvrtkama bez zaposlenih, njih 488 ili s malim brojem zaposlenih i to 119 s jednim zaposlenim i 35 s dva zaposlena.

Ukupan je prihod rastao s 21,1 milijardu kuna, koliko je iznosio 2008. godine, na 26,9 milijardi kuna, koliko je iznosio 2015. godine, što je rast prihoda tek nešto manji od 5,9 milijardi kuna. Kroz promatrano razdoblje rashodi su također rasli, ali u bitno manjem iznosu, s 20,8 milijardi kuna, na 23,5 milijardi kuna te je neto dobit s 215,5 milijuna kuna, koliko je iznosila 2008. godine, u 2015. godini porasla na 3,0 milijarde kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća porasla je sa 6.386 kuna, koliko je iznosila u 2008. godini, na 7.445 kuna, koliko je iznosila u 2015. godini. To je rast plaće od 16,6 %. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2015. godini je iznosila 5.019 kuna. Najveća prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije, obračunana je 2014. godine, kada je iznosila 7.876 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije od 2008. do 2015.

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u proizvodnji električne energije, od 2008. do 2015.

Vezani članci: Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije u 2015. godini ostvarili 3 milijarde kuna dobiti

Rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelatnosti 35.1 u 2014. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PODUZETNICI U ŠUMARSTVU I SJEČI DRVA U 2015. GODINI ISKAZALI NETO DOBIT OD 229 MILIJUNA KUNA, OD TOGA HRVATSKE ŠUME D.O.O. 186,4 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 19. travnja 2017. - U povodu Dana planeta Zemlje, iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, Financijska agencija objavljuje analizu poslovanja poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva (NKD 02), u kojoj je poslovalo ukupno 167 poduzetnika s 8442 zaposlena. Najveći broj poduzetnika u odjeljku djelatnosti šumarstvo i sječa drva bio je u Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji (22 poduzetnika), a zatim u Gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji (18 poduzetnika). Najveće ukupne prihode i neto dobit u odjeljku sječe i šumarstva iskazali su poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb, i to ukupni prihodi u iznosu od 2,2 milijarde kuna i neto dobit u iznosu od 202,5 milijuna kuna. Poduzetnici na razini dviju županija iskazali su neto gubitak, i to Dubrovačko-neretvanskoj i Varaždinskoj županiji. Najveći broj zaposlenih (7.753), najveći ostvareni prihodi i rashodi (ukupni prihodi 2,2 milijarde kuna i ukupni rashodi 1,9 milijardi kuna), dobit razdoblja (192,8 milijuna kuna) te neto dobit (192,5 milijuna kuna) ostvarili su poduzetnici u skupini djelatnosti uzgoja šuma i ostalih djelatnosti u šumarstvu povezanih s njima, što je očekivano s obzirom da su u tu skupinu djelatnosti svrstane HRVATSKE ŠUME d.o.o. Najveći izvoz ostvarila su 83 poduzetnika u skupini djelatnosti sječe drva (NKD 2.02), i to u iznosu od 63,5 milijuna kuna (44,4 % izvoza djelatnosti šumarstva i sječe drva), a najveći iznos ostvarilo je društvo iz Virovitice, GOD d.o.o. (36,7 milijuna kuna).

U 2015. godini poduzetnici skupine djelatnosti NKD 02.4 Pomoćne usluge u šumarstvu iskazali su najveći rast neto dobiti i to od 279,1 % (neto dobit u 2015. godini 25,7 milijuna kuna, a neto dobit u 2014. godini 6,8 milijuna kuna). Najveći utjecaj na rast dobiti u pomoćnim uslugama u šumarstvu imala su četiri mala poduzetnika u privatnom vlasništvu: Faunus Selva k.d., Gazije Silva d.o.o., BINĐO d.o.o. i SUNČANE ŠUME d.o.o. Prema kriteriju ostvarene dobiti na razini odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva, na prvom mjestu je veliki poduzetnik u državnom vlasništvu HRVATSKE ŠUME d.o.o. (186,4 milijuna kuna ili 80,3% dobiti odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva), a na drugom je mjestu društvo Faunus Selva k.d. koje je iskazalo dobit razdoblja u iznosu od 5,7 milijuna kuna.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u skupini djelatnosti 02.1. Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime, i iznosila je 6.169 kuna što je 3,9 % više od prosječne plaće u šumarstvu i sječi drva (odjeljak 02) i 22,9 % više u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH (5.019 kuna). Najmanja plaća obračunana je zaposlenicima kod devet poduzetnika u skupini djelatnosti skupljanja šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata i iznosila je 2.061 kunu što je 58,9 % manje u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2015., po skupinama i županijama

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti 02 i po skupinama u 2015.

Vezani članak: Na rang listi najuspješnijih u šumarstvu i sječi drva, u 2015. godini trgovačka društva zamijenila obrte iz 2010. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
U DJELATNOSTI PROIZVODNJE OBUĆE VELIKI UDIO PRIHODA OD IZVOZA - PRESJEK POSLOVANJA 2005.-2010.-2015. GODINA

Zagreb, 14. travnja 2017. - Kroz razdoblje od 2005. do 2015. godine, broj poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće bio je najveći 2015. godine, kada je to bila pretežita djelatnost 74 poduzetnika, 2010. godine je taj broj iznosio 69 poduzetnika, a u 2005. godini u toj je djelatnosti bilo 73 poduzetnika. Broj zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće smanjen je s 5.444, koliko ih je bilo 2005. godine, na 5.273 zaposlenih u 2015. godini. Najveći ukupan prihod u djelatnosti proizvodnje obuće ostvaren je 2015. godine u iznosu od 826,5 milijuna kuna, što je 28 % više u odnosu na 2005. godinu. Udio prihoda od izvoza u ukupno ostvarenim prihodima je u ovoj industriji velik, i kretao se od 45 % (2005. godine), preko 58 % (2010. godine), do 64 % u 2015. godini. Iz navedenih se podataka može zaključiti da je riječ o izrazito izvoznoj grani industrije s tim da je riječ pretežito o poslovima dorade. Ova je industrija, kao i tekstilna, u promatranom razdoblju bila izložena snažnoj konkurenciji zemalja s Dalekog istoka, koje svoje proizvode na hrvatsko tržište plasiraju po niskim cijenama.

Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2005., 2010. i 2015. godini, među prvih 10 su tri ista društva: IVANČICA d.d., INKOP OBUĆA d.o.o. i MEISO d.d. Ti su poduzetnici 2005. godine ukupno ostvarili 154,6 milijuna kuna prihoda, 2010. godine njihov je prihod iznosio 168,4 milijuna, a 2015. godine iznosio je 158 milijuna kuna. Navedena su društva kroz promatrano razdoblje smanjila broj zaposlenih s 1.625, koliko su imala na kraju 2005. godine, na 1.299 zaposlenih, koliko su imala 2015. godine. Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2005. godini su iznosile 44 milijuna kuna, a u 2015. godini iznosile su 69,7 milijuna kuna. Najveći investitor u 2015. godini bilo je društvo HAIX OBUĆA d.o.o. s 57,8 milijuna kuna. Promatrano po županijama, najveći ukupan prihod u 2015. godini ostvarilo je 23 poduzetnika u Varaždinskoj županiji, u iznosu od 329 milijuna kuna. Društvo HAIX OBUĆA d.o.o. iz Male Subotice ostvarilo je najveće ukupne prihode u promatranom razredu djelatnosti u 2015. godini, 120,4 milijuna kuna, što je 14,6 % ukupnih prihoda svih 74 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće.

Poduzetnici u djelatnosti proizvodnje obuće negativno su poslovali kroz sva tri promatrana razdoblja, s tim da su najveći neto gubitak ostvarili u 2010. godini, u iznosu od 22,9 milijuna kuna. Najveći gubitaš u 2015. godini bilo je društvo BOROVO d.d. s 19,4 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće u 2015. godini, iznosila je 3.419 kuna i bila je za 1.219 kuna ili 55,4 % veća u odnosu na plaću obračunatu u 2005. godini (2.200 kuna), za 31,8 % manja u odnosu na prosječnu plaću područja djelatnosti C - Prerađivačka industrija (5.016 kuna) te za 31,9 % manja u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće - presjek 2005.-2010.-2015.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje obuće - presjek 2005.-2010.-2015.

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI TRGOVINE NA MALO IGRAMA I IGRAČKAMA U SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA IZ GODINE U GODINU OSTVARUJU MANJI PRIHOD

Zagreb, 11. travnja 2017. - U djelatnosti trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama, u razdoblju od 2011. do 2015. godine, broj registriranih poslovnih subjekata varirao je između 22 i 28. Ostvareni prosječni prihodi po poduzetniku smanjivali su se iz godine u godinu, sa 6,8 milijuna kuna u 2011. godini, na 2,1 milijun kuna u 2015. godini. Konsolidirani financijski rezultat poduzetnika u trgovini na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama bio je pozitivan samo u 2015. godini, kada je neto dobit iznosila 921 tisuću kuna. U razdoblju od 2011. do 2014. godine iskazan je neto gubitak, a najveći je gubitak bio 2012. godine i iznosio je 22,7 milijuna kuna.

Najveći udio u ukupnim prihodima poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u 2011. i 2012. godini imalo je društvo one2play d.o.o. u stečaju, a u 2015. godini EUROM DENIS MALOPRODAJA d.o.o. U međuvremenu je nekadašnji lider u trgovini igračkama najprije podijeljen na dva društva, s tim da je Trgovački sud u Zagrebu 17. travnja 2015. godine nad društvom one2play maloprodaja d.o.o. otvorio stečajni postupak, a isti je sud  drugo društvo, one2play d.o.o., brisao 19. rujna 2016. godine. Najveću dobit razdoblja u 2015. godini iskazao je poduzetnik INTEKS PROMET d.o.o. koji je ostvario 742 tisuće kuna dobiti razdoblja odnosno 56,6 % dobiti razdoblja 25 poduzetnika u razredu djelatnosti 47.65.  Najveći ukupan prihod iskazalo je društvo EUROM DENIS MALOPRODAJA d.o.o. i to u iznosu od 21,9 milijuna kuna (udio od 41,2). Hrvatsko tržište igračaka gotovo je u potpunosti bazirano na uvozu, a jedini hrvatski proizvođač igračaka, BISERKA PROIZVODNJA d.o.o. (NKD 32.40 - Proizvodnja igara i igračaka), koja je od nekadašnjih petstotinjak artikala koliko su proizvodili ostala samo na izradi lopti i poneke društvene igre, ne može konkurirati jeftinim kineskim igračkama.

Cijeli tekst: Trgovina na malo igrama i igračkama u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Tablica: Rezultati poduzetnika u trgovini igračkama od 2011. do 2015. godine

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u razdoblju od 2011. do 2014. godine

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U 2015. GODINI, SA SJEDIŠTEM NA PROSTORU VELIKOG URBANOG PODRUČJA PULA

Zagreb, 4. travnja 2017. - Odlukom o sastavu urbanog područja Pula, određeno je da u njegov sastav ulaze gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Na prostoru Velikog urbanog područja Pula, u 2015. godini je bilo 3468 poduzetnika s 15 815 zaposlenih, što je prosječno 4,6 zaposlenih po poduzetniku. Poduzetnici sa sjedištem u gradovima i općinama u sastavu Velikog urbanog područja Pula, u 2015. godini su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 7,5 milijardi kuna (udio u ukupnim prihodima poduzetnika Istarske županije od 24,5 %) i ukupne rashode u iznosu od 7,6 milijardi kuna (udio u ukupnim prihodima poduzetnika Istarske županije od 27,4 %). Prema visini ostvarenog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na prostoru urbanog područja Pula, najbolji su poduzetnici ULJANIK Brodogradilište d.d. i ARENATURIST d.d., oba iz Pule. Najveći prihod po zaposlenom imali su sljedeći poduzetnici: MS PROMET d.o.o. iz Pule (11,2 milijuna kuna), V. A. L. C. O. d.o.o. iz Pomera pored Medulina (8,1 milijun kuna) i A. R. M. A. C. O. M. d.o.o. iz Medulina (6,9 milijun kuna), uz napomenu da je riječ o društvima s malim brojem zaposlenih (2 ili 3).

U 2015. godini, poduzetnici Velikog urbanog područja Pula iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (100,7 milijuna kuna). Od ukupnog broja poduzetnika promatranog područja gubitak razdoblja iskazali su poduzetnici sa sjedištem u Puli (94,3 milijuna kuna) i Vodnjanu (18,4 milijuna kuna) te u Medulinu (3,8 milijuna kuna). Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja među poduzetnicima sa sjedištem na prostoru urbanog područja Pula, najbolji su poduzetnici Calucem d.o.o. i ULJANIK PLOVIDBA d.d. Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama Velikog urbanog područja Pula, u 2015. godini iznosila je 5.010 kunu, što je 0,8 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,9 % manje od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Istarskoj županiji (5.105 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika sa sjedištem u Vodnjanu (5.650 kuna), a najniža kod poduzetnika sa sjedištem u Marčani (3.043 kune). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2015. godini iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika sa sjedištem u Velikom urbanom području Pula, u 2015. godini

Tablica: Agregirani rezultati i rang liste poduzetnika sa sjedištem u VUP Pula, u 2015. godini

Vezani članci: Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Zadra

Rezultati poslovanja poduzetnika u Velikom urbanom području Slavonski Brod u 2015. godini

Napomena: Trajanje linkova na Transparentno.hr za besplatan uvid je 30 dana od dana objave članka. Nakon proteka toga vremena, uvid se može ostvariti uz plaćanje (VINGD-om).

 
 
MEĐU 80 PODUZETNIKA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE NAKITA, IMITACIJE NAKITA (BIŽUTERIJE) I SRODNIH PROIZVODA U 2015. GODINI, DVA SU U DJELATNOSTI PROIZVODNJE NOVCA

Zagreb, 31. ožujka 2017. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini, u skupini djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, poslovalo je ukupno 80 poduzetnika od čega su dva poduzetnika poslovala u razredu djelatnosti proizvodnje novca, 53 poduzetnika je poslovalo u razredu djelatnosti proizvodnje nakita i srodnih proizvoda, a 25 poduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnje imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda. Kod 80 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda, u 2015. godini bilo je 337 zaposlenih, što je porast broja zaposlenih od 10,1 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu.

Navedena skupina poduzetnika ostvarila je veću dobit razdoblja koja je u 2015. godini iznosila 13,1 milijuna kuna, u odnosu na dobit u iznosu od 2,8 milijuna kuna ostvarenu 2014. godine, što je rast od 366,3 %. Ukupan prihod poduzetnika promatrane skupine djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 153,5 milijuna kuna, što je za 30,2 % više nego u 2014. godini, a povećani su i ukupni rashodi i to za 20,3 %. HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o. izdvaja se među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (NKD 32.1), prema ukupnom prihodu s ostvarenih 44,6 milijuna kuna, što je 29 % od ukupnog iznosa prihoda poduzetnika u skupini djelatnosti koja broji 80 poduzetnika (NKD 32.1).

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda iznosila je 3.372 kuna, što je 32,8 % manje od prosječne mjesečne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna). Zaposlenima kod dva poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja novca, što je razred djelatnosti NKD 32.11 u skupini NKD 32.1, obračunana je najviša prosječna mjesečna neto plaća u promatranoj godini, u iznosu od 8.186 kuna. Taj je prosjek rezultat obračunane prosječne mjesečne neto plaće zaposlenima kod malog poduzetnika u državnom vlasništvu, HRVATSKI NOVČARSKI ZAVOD d.o.o., koja je u 2015. godini iznosila 8.361 kunu. Zaposlenima kod drugog malog poduzetnika u istom razredu djelatnosti, koji je u privatnom vlasništvu, IKOM-KOVNICA d.o.o., obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.772 kune.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u proizvodnji nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda u 2015. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda (NKD 32.1) u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
KRAŠ D.D., KANDIT D.O.O. I ZVEČEVO D.D. IMAJU UDIO OD 98 % U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI U 2015. GODINI

Zagreb, 29. ožujka 2017. - U 2015. godini, u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda (NKD 10.82), poslovalo je 14 poduzetnika, kod kojih je bilo zaposleno 2233 radnika, što je više za 2 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2015. godini negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 7,7 milijuna kuna, što je dvostruko manje u odnosu na 2014. godinu kada je neto gubitak iznosio 14,9 milijuna kuna. Od 14 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, s dobiti je poslovalo njih šest.

Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,3 milijarde kuna, što je za 5,5 % više nego u 2014. godini. Najveće prihode u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda ostvarilo je društvo KRAŠ d.d., u iznosu od 892,8 milijuna kuna, što čini udio u ukupnim prihodima razreda djelatnosti od 66,6 %. KRAŠ d.d. zapošljavao je 1486 radnika (66,5 %) od ukupno 2233 zaposlenih u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda. KANDIT d.o.o. prvi je prema produktivnosti rada sa 761.567 kuna što je više od prosjeka na razini RH (751.547 kuna).

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (zaposlenih kod poduzetnika u konditorskoj industriji iznosila je 5.415 kuna, što je 2,4 % više u odnosu na prethodno razdoblje te 7,9 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna)). Tome je najviše doprinijelo društvo KRAŠ d.d. s najvećom obračunatom prosječnom mjesečnom neto plaćom zaposlenima, među poduzetnicima u djelatnosti proizvodnje kakaa, čokoladnih i bombonskih proizvoda, u iznosu od 6.297 kuna, a prosječna plaća zaposlenih kod dva najveća konkurenta, u društvu KANDIT d.o.o. iznosila je 4.146 kuna, a u društvu ZVEČEVO d.d., 3.391 kunu.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u konditorskoj industriji u 2015. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u konditorskoj industriji u 2015. godini

Vezani članak: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti NKD 10.82 u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI UPRAVLJANJA ZGRADAMA U 2015. GODINI POVEĆALI NETO DOBIT ZA 64 %

Zagreb, 27. ožujka 2017. - U djelatnosti upravljanja zgradama (NKD 81.10) poslovala su 102 poduzetnika, koji su u 2015. godini povećali broj zaposlenih za 22,3 %, ukupne prihode za 63,6 %, ukupne rashode za 62,2 %, dobit razdoblja za 65,2 %, gubitak razdoblja za 75,4 % te neto dobit za 64,0 %, u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini, poduzetnici u djelatnosti upravljanja zgradama iskazali su neto dobit u iznosu od 8,5 milijuna kuna, a ovom rezultatu je prvenstveno doprinijelo znatno bolje poslovanje društva SOLLICITUDO d.o.o. koje je u 2015. godini ostvarilo dobit razdoblja u iznosu od 4,4 milijuna kuna, dok je ostvarena dobit u 2014. godini iznosila 236,8 tisuća kuna. Investicije u dugotrajnu imovinu u 2015. godini iznosile su 1,3 milijuna kuna, dok su u 2014. godini iste iznosile 33,3 milijuna kuna, jer je najveći investitor u 2014., tvrtka SOLLICITUDO d.o.o. smanjila investicije s 32,2 milijuna kuna na 46,5 tisuća u 2015. godini.

Prvi poduzetnik na listi po ukupnim prihodima u 2015. godini također je SOLLICITUDO d.o.o. iz Zagreba, a slijede VG TRŽNI CENTAR d.o.o. iz Velike Gorice i UPRAVITELJ GRADNJA - ODRŽAVANJE d.o.o. iz Zagreba. Prema broju zaposlenih izdvaja se B-P održavanje i upravljanje d.o.o. iz Zagreba, s 94 zaposlena. Od 102 poduzetnika s ukupno 401 zaposlenim, njih 34 nemaju zaposlenih, a 24 ima jednog zaposlenog. Promatrano prema vlasništvu, 97 je poduzetnika u privatnom vlasništvu, tri u zadružnom, a dva u mješovitom vlasništvu, a nema poduzetnika u državnom vlaništvu.

Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u djelatnopsti upravljanja zgradama, u 2015. godini, iznosila je 3.312 kuna, što je manje (3,2 %) u odnosu na 2014. godinu kada je plaća iznosila 3.422 kune. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske iznosila je 5.019 kuna.

Napomena: Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., srednje veliki poduzetnik u državnom vlasništvu, kao pretežitu djelatnost ima registriranu djelatnost: Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora (razred 68.32) te rezultati toga društva nisu uključeni u rezultate poduzetnika čija je pretežita djelatnost upravljanje zgradama (razred 81.10).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2015. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti upravljanja zgradama u 2015. godini

Vezani članak: Poduzetnici u djelatnosti upravljanja zgradama u 2014. smanjili neto dobit za 28,6 %

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U DJELATNOSTI PROIZVODNJE, PRIJENOSA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2015. GODINI OSTVARILI 3 MILIJARDE KUNA DOBITI

Zagreb, 24 ožujka 2017. - Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2015. godini je u skupini djelatnosti 35.1 - Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije poslovalo 704 poduzetnika od kojih je 44 % poslovalo s dobiti, a 56 % s gubitkom. Zapošljavali su 11 808 radnika, što je 1 % više u odnosu na 2014. godinu. Njihov ukupan prihod iznosio je 27 milijardi kuna, a rashodi 23,5 milijardi kuna te je ostvarena neto dobit iznosila 3 milijarde kuna, što je povećanje za 0,7 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Investicije u novu dugotrajnu imovinu porasle su u 2015. godini na 3,4 milijarde kuna, u odnosu na 2014. godinu, kada su iznosile 2,4 milijarde kuna.

Analiza poduzetnika po oblicima vlasništva u skupini djelatnosti 35.1 u 2015. godini pokazuje da je u privatnom sektoru poslovalo 688 poduzetnika ili 97,7 % od ukupnog broja. U državnom sektoru poslovalo je 12 poduzetnika koji su zapošljavali 94,5 % radnika, ostvarili 83,9 % ukupnih prihoda, 81,7 % ukupnih rashoda i 99,5 % neto dobiti svih poduzetnika u proizvodnji, prijenosu i distribuciji električne energije. Poduzetnici u državnom vlasništvu ostvarili su neto dobit od 3 milijarde kuna, u privatnom vlasništvu neto dobit od 19,1 milijun kuna, dok su poduzetnici u mješovitom vlasništvu iskazali neto gubitak u iznosu od 4,1 milijun kuna. Unatoč iskazanom neto gubitku, poduzetnici u mješovitom vlasništvu obračunali su najveću prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 8.899 kuna, što je za 17,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u državnom sektoru (7.599 kuna). Najveće ukupne prihode u skupini djelatnosti 35.1 ostvarilo je društvo HEP d.d. iz Zagreba, u iznosu od 9,5 milijardi kuna, s 431 zaposlenim, 1,7 milijardi kuna dobiti razdoblja, 2,4 milijardi kuna uvoza te prihodom od izvoza od 733,6 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije (NKD 35.1), u 2015. godini iznosila je 7.445 kuna, što je za 3,2 % više u odnosu na plaću obračunatu u 2014. godini (7.212 kuna) i 48,3 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije u 2015. godini

Tablica: Rang lista i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u skupini djelatnosti 35.1 u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU VELIKOG URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD U 2015. GODINI

Zagreb, 22. ožujka 2017. - Na prostoru Velikog urbanog područja Slavonski Brod, koji čine grad Slavonski Brod i općine Brodski Stupnik, Sibinj, Donji Andrijevci, Podcrkavlje, Klakar, Garčin, Bebrina, Bukovlje i Gornja Vrba, u 2015. godini sjedište je imao 1151 poduzetnik, sa 11 323 zaposlenih, što je prosječno 9,8 zaposlenih po poduzetniku. Poduzetnici Velikog urbanog područja Slavonski Brod ostvarili su u 2015. godini ukupne prihode u iznosu od 5,7 milijardi kuna i ukupne rashode u iznosu od 5,6 milijardi kuna. Prema visini ostvarenog ukupnog prihoda među poduzetnicima sa sjedištem na Velikom urbanom području Slavonski Brod, najbolji su poduzetnici Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. iz Slavonskog Broda, s ostvarenih 599,6 milijuna kuna ukupnog prihoda i PROJEKTGRADNJA d.o.o. iz Gornje Vrbe, s ostvarenih 519,5 milijuna kuna ukupnoga prihoda.

U 2015. godini poduzetnici Velikog urbanog područja Slavonski Brod iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 36,4 milijuna kuna. Promatrano na razini gradova i općina, jedino su poduzetnici Slavonskog Broda i općine Bebrina iskazali neto gubitak razdoblja. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja, također su najbolji poduzetnici Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o., s ostvarenih 45,1 milijun kuna dobiti razdoblja i PROJEKTGRADNJA d.o.o.,  s ostvarenih 10,6 milijuna kuna dobiti razdoblja. Najveći izvoz ostvarila su društva Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. i BILFINGER ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o., a najveće investicije u dugotrajnu imovinu Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o., u vrijednosti od 257,8 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Velikog urbanog područja Slavonski Brod u 2015. godini iznosila je 4.628 kuna, odnosno 1,2 % manje u odnosu na prethodnu godinu te 5,7 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Brodsko-posavskoj županiji (4.378 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunana je kod poduzetnika u općini Gornja Vrba (5.486 kuna), a najniža kod poduzetnika u općini Podcrkavlje (2.131 kunu).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u Velikom urbanom području Slavonski Brod u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Velikog urbanog područja Zadar u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
NA RANG LISTI NAJUSPJEŠNIJIH U ŠUMARSTVU I SJEČI DRVA, U 2015. GODINI TRGOVAČKA DRUŠTVA ZAMIJENILA OBRTE IZ 2010. GODINE

Zagreb, 20. ožujka 2017. - Povodom Svjetskog dana zaštite šuma (21. ožujka), Financijska agencija objavljuje kratku analizu rezultata poslovanja poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva, u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Kod 167 poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2015. godini je bilo 8.442 zaposlena, što je 6,1 % manje u odnosu na 2010. godinu, a što je posljedica smanjenja broja zaposlenih kod poduzetnika HRVATSKE ŠUME d.o.o. Najveća neto dobit iskazana je u 2015. godini i iznosila je 229 milijuna kuna te je, u usporedbi s rezultatima iz navedenog razdoblja, 9,3 puta veća u odnosu na neto dobit iskazanu u 2010. godini. Prema kriteriju ostvarene dobiti, na prvom su mjestu HRVATSKE ŠUME d.o.o. (186,4 milijuna kuna ili 80,3 % dobiti odjeljka djelatnosti šumarstva i sječe drva), na drugom društvo Faunus Selva k.d., koje je iskazalo dobit razdoblja u iznosu od 5,7 milijuna kuna (udio od 2,5 % dobiti razdoblja svih poduzetnika odjeljka NKD 02). Na rang listi deset subjekata s najvećom ostvarenom dobiti razdoblja u 2010. godini prevladavaju obrti, dok su na istoj listi u 2015. godini isključivo trgovačka društva u domaćem ili stranom vlasništvu.

U navedenoj skupini djelatnosti dominantnu ulogu ima veliki poduzetnik u državnom vlasništvu, HRVATSKE ŠUME d.o.o., koji je u 2015. godini zapošljavao 90 % zaposlenih (7.602 radnika), ostvario 80,7 % ukupnih prihoda (2,1 milijardu kuna), i iskazao 80,3 % dobiti razdoblja (232,1 milijun kuna) poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe šuma (NKD 02). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima u 2015. godini, u iznosu od 5.936 kuna, a najmanja u 2010. godini, kada je iznosila 5.374 kune. Najveći utjecaj na prosječnu mjesečnu plaću poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva imalo je društvo HRVATSKE ŠUME d.o.o. koje je u 2015. godini zaposlenima obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 6.235 kuna. Najmanja plaća obračunana je zaposlenicima kod poduzetnika u skupini djelatnosti skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata i iznosila je 2.061 kunu, što je 58,9 % manje u odnosu na prosječnu plaću kod svih poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva, 2010.-2015.

Tablica: Rang liste i agregirani rezultati poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva 2010.-2015.

Vezani članak: Kod poduzetnika u djelatnosti šumarstva i sječe drva u 2014. godini u odnosu na 2009. godinu neto dobit porasla više od 10 puta

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI U TRGOVINI NA MALO U NESPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA U 2015. GODINI OSTVARILI 431 MILIJUN KUNA DOBITI, U ODNOSU NA 2014. GODINU KADA JE ISKAZAN GUBITAK

Zagreb, 16. ožujka 2017. - U djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (NKD 47.1) u 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, poslovalo je 2937 poduzetnika kod kojih je bilo registrirano 53 712 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 2,9 %. Ukupan prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 51,6 milijardi kuna, što je za 6 % više nego u 2014. godini. Za isto razdoblje, zabilježeno je i povećanje ukupnih rashoda, i to za 4,8 %. Najveće prihode djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ostvarilo je društvo KONZUM d.d., u iznosu od 14,9 milijardi kuna te time sudjelovalo u ukupnim prihodima skupine djelatnosti sa 28,9 %. KONZUM d.d. je imao ukupno 12 602 radnika (23,5 %) od ukupno 53 712 zaposlenih u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama. Društvo PLODINE d.d. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od  3,9 milijardi kuna u 2015. godini te zauzelo drugo mjesto po navedenom kriteriju. PLODINE d.d. su iskazale pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 35,4 milijuna kuna u promatranoj poslovnoj godini te su zapošljavale 3230 radnika, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 3.998 kuna. Najveći prihod po zaposlenom u 2015. godini ostvarilo je društvo LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. , a najmanji LONIA d.d.

Poduzetnici u navedenoj djelatnosti iskazali su u 2015. godini pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 431,2 milijuna kuna, u odnosu na 2014. godinu kada su ostvarili neto gubitak (148,7 milijardi kuna). Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 62,8 %. KONZUM d.d. je iskazao najbolji rezultat poslovanja u 2015. godini u iznosu od 234,6 milijuna kuna dobiti, a slijede ga LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. , TOMMY d.o.o., STUDENAC d.o.o. i MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. U skupini poduzetnika čija je pretežita djelatnost trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama je i NAMA, d.d. - u stečaju, veliki poduzetnik u pretežno državnom vlasništvu, s 335 zaposlenih, nad kojim je stečajni postupak otvoren rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od 23. lipnja 2000. godine.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini iznosila je 4.072 kune, što je 2,6 % više u odnosu na prethodno razdoblje te 18,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna). Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama ima sjedište u sljedećim županijama: Gradu Zagrebu (644), Splitsko-dalmatinskoj (453), Istarskoj (274) i Primorsko-goranskoj (245).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovini na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini

Tablica: Osnovni financijski rezultati i rang liste u djelatnosti trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama u 2015. godini

Vezani članak: U 2015. godini prihod poduzetnika u trgovini porastao za 9,3 milijarde kuna te iznosi 217,9 milijardi kuna

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
NAKON RAZDOBLJA POSLOVANJA S DOBITI, U DJELATNOSTI RUDARSTVA I VAĐENJA U 2015. GODINI ISKAZAN NETO GUBITAK OD 169,9 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 14. ožujka 2017. - Kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine broj poduzetnika u području djelatnosti rudarstva i vađenja (područje B) manji je za 33 poduzetnika. Jednako tako i broj zaposlenih u 2015. godini manji je u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.) za 1.872 (30,8 %), a prihod je manji za 1,0 milijardu kuna (19,6 %). Neto gubitak iskazan je u razdoblju od 2010.-2011. godine, a od 2012. do 2014. godine uslijedilo je razdoblje pozitivnog poslovanja, da bi ponovno u 2015. godini bio iskazan neto gubitak. Najveći utjecaj na ostvareni neto gubitak u 2015. godini imala su dva društva, CROSCO, naftni servisi d.o.o., koje je iskazalo gubitak razdoblja u iznosu od 299,7 milijuna kuna (u 2014. godini iskazana dobit razdoblja 39,7 milijuna kuna) i ENI CROATIA B.V. - Hrvatska podružnica, gubitak razdoblja u visini od 55,8 milijuna kuna (u 2014. godini dobit razdoblja 311,2 milijuna kuna). U 2015. godini, srednje veliki poduzetnik, PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o., ostvario je najveću dobit razdoblja u iznosu od 56,2 milijuna kuna.

Među poduzetnicima u području djelatnosti rudarstva i vađenja, kod poduzetnika CROSCO, naftni servisi d.o.o. dogodio se najveći pad broja zaposlenih (666). U 2010. godini navedeno je društvo imalo 1.967 radnika (32,4 % od ukupno zaposlenih djelatnosti rudarstva i vađenja), dok se u 2015. godini taj broj smanjio na 1.301. Na drugom je mjestu društvo STSI d.o.o. koje je smanjilo broj zaposlenih za 355 (1.279 zaposlenih u 2010. godini, a 924 zaposlena u 2015. godini). U ovom području djelatnosti obračunana je najviša prosječna mjesečna neto plaća u odnosu na sve druge djelatnosti u RH i ona je u 2015. godini iznosila 7.377 kuna, što je 47 % više od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B-Rudarstvo i vađenje od 2010. do 2015.

Tablica: Rezultati i rang liste poduzetnika u području B-Rudarstvo i vađenje u 2015.

Vezani članak: U djelatnosti rudarstva i vađenja u razdoblju od 5 godina smanjen broj zaposlenih za 35%

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

PROSJEČNA MJESEČNA NETO PLAĆA ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI 3.774 KUNE U 2015. GODINI - ZA 1/3 MANJA OD PROSJEKA RH

Zagreb, 10. ožujka 2017. - U povodu dana Grada Požege (12. ožujka), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika sa sjedištem u tome gradu. Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u gradu Požegi, sjedištu Požeško-slavonske županije, u 2015. godini poslovalo je 343 poduzetnika koji su zapošljavali 4896 radnika, što je povećanje broja zaposlenih za 5 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. Poduzetnici sa sjedištem u Požegi u 2015. su godini ostvarili rast ukupnih prihoda u odnosu na 2014. godinu za 7,8 %, ali i rast ukupnih rashoda za 9 %. S ukupnim prihodom od  2,2 milijarde kuna sudjelovali sa 64,5 % u ukupnim prihodima županije (3,5 milijardi kuna).

Među poduzetnicima sa sjedištem u Požegi, po kriteriju ostvarenog ukupnog prihoda u 2015. godini, na prvom je mjestu društvo AGRONOM d.o.o. s ostvarenih 301,3 milijuna kuna. Od ukupnog broja požeških poduzetnika, njih 69,7 % poslovalo je s dobiti te su ukupno ostvarili 68,8 milijuna kuna dobiti u 2015. godini. Prema navedenom kriteriju na prvom je mjestu također društvo AGRONOM d.o.o., sa 155 zaposlenih, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.132 kune. U ukupno ostvarenom izvozu Požeško-slavonske županije najveći je udio poduzetnika grada Požege sa 65,9 % (483,8 milijuna kuna). Društvo PLAMEN d.o.o. na prvom je mjestu po visini ostvarenoga izvoza roba i usluga u vrijednosti od 132,6 milijuna kuna, što je 27,4 % od ostvarenoga izvoza svih poduzetnika sa sjedištem u gradu Požegi. Osim navedenoga društva, po visini ostvarenoga izvoza izdvaja se i društvo COLOR EMAJL d.o.o. sa 101 milijun kuna vrijednosti izvoza u 2015. godini. Usporedba poduzetnika s najvećim ostvarenim prihodom u gradu Požegi, prema produktivnosti u 2015. godini pokazala je da je prvo društvo AGRONOM d.o.o., na drugom je mjestu društvo ALLES d.o.o., a jedan od vodećih proizvođača u konditorskoj industriji u RH, ZVEČEVO d.d., je na trećem mjestu.

Poduzetnici grada Požege na petom su mjestu među gradovima/općinama Požeško-slavonske županije prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenom (3.764 kn) u 2015. godini, što je na razini prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u Požeško-slavonskoj županiji (3.774 kn). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u RH iznosila je 5.019 kuna, što je 33,3 % više od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u gradu Požegi.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2015. godini

Tablica: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2015. godini 

Vezani članci: Rezultati poslovanja poduzetnika grada Požege u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
NA PODRUČJU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB U 2015. GODINI 38,7 % PODUZETNIKA I 44,9 % ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA U RH

Zagreb, 8. ožujka 2017. - Na današnji dan prije godinu dana ustrojena je Urbana aglomeracija Zagreb, koja obuhvaća 11 gradova i 19 općina s područja tri županije. Na tom je prostoru u 2015. godini sjedište imalo 41 289 poduzetnika (udio u RH 38,7 %), s 376 744 zaposlenih (udio u RH 44,9 %), što je prosječno 9,1 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Zagreba (35 089 ili 85 %), a najmanji je broj poduzetnika u općinama Kravarsko i Pokupsko (10 ili 0,02 %). Ukupan prihod navedene skupine poduzetnika koji je ostvaren u 2015. godini iznosio je 370,2 milijardi kuna, što je povećanje od 3,4 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb najveći je udio poduzetnika grada Zagreba (88,6 %), s ostvarenih 328,0 milijarde kuna te poduzetnika gradova Velika Gorica (3,2 %) s 11,9 milijardi kuna i Sveta Nedjelja (2,2 %) s 8,1 milijardi kuna. Najveći su prihod ostvarila društva INA d.d., KONZUM d.d. i HEP d.d. U 2015. godini poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 10,4 milijardi kuna. Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici općine Brdovec, s 1,9 milijuna kuna, a među poduzetnicima navedene općine po produktivnosti na prvom je mjestu društvo HOSPIRA ZAGREB d.o.o. s prosjekom od 4,8 milijuna kuna po zaposlenom. Od ukupnog broja poduzetnika promatranog područja s dobitkom je poslovalo njih 83,3 %. Za usporedbu, na razini RH udio poduzetnika koji su ostvarili dobit je 64,4 %. Najveću dobit ostvarila su sljedeća društva: HEP d.d., HRVATSKI TELEKOM d.d. i HEP-ODS d.o.o.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini iznosila je 5.763 kuna, odnosno 2,7 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,7 % manje od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u županiji Grad Zagreb (5.863 kuna). Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je kod poduzetnika u gradu Velikoj Gorici (6.843 kuna), a na taj je prosjek najviše utjecala prosječna mjesečna neto plaća 699 zaposlenih kod velikog poduzetnika HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. Slijede poduzetnici u gradovima/općinama Brdovcu (5.865 kuna), Zagrebu (5.863 kuna), Svetoj Nedjelji (5.584 kuna) i Rugvici (5.458 kuna). Najniža mjesečna prosječna neto plaća poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u općini Orle (2.749 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2015. godini iznosila je 5.019 kuna.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova - Zagrebu, Puli, Umagu, Labinu i Ivancu

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
TEKSTILNA INDUSTRIJA U RAZDOBLJU OD 2005. DO 2015. GODINE PREPOLOVILA BROJ ZAPOSLENIH I INVESTICIJE

Zagreb, 7. ožujka 2017. - Obilježavanjem Međunarodnog dana žena slave se ekonomski, socijalni i politički uspjesi žena diljem svijeta. Taj se dan obilježava 8. ožujka, u čast tekstilnim radnicama koje su 1857. godine u New York-u organizirale protest protiv neljudskih uvjeta rada i malih nadnica. Tim povodom Financijska agencija objavljuje usporedne rezultate poslovanja poduzetnika u RH čija je pretežita djelatnost 13 – Proizvodnja tekstila, kroz presjek 2005.-2010.-2015. godina. Kroz promatrano razdoblje, broj zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila smanjen je sa 7.604, koliko ih je bilo 2005. godine, na 3.245 zaposlenih u 2015. godini. Razlog tome je što su u proteklih 10 godina prestala poslovati neka društva među kojima je i nekadašnji gigant Pamučna industrija Duga Resa d.d. te mnoga druga (VESNA Trikotaža d.o.o. - u stečaju, JADRAN d.d., ARENA Modna kuća d.o.o., PREVENT ZLATAR d.o.o. u stečaju), a društva koja i dalje redovno posluju u pravilu su smanjila broj zaposlenih.
 
Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2005., 2010. i 2015. godini, među prvih 10 je pet istih društava: ČATEKS d.d., KELTEKS d.o.o., REGENERACIJA d.d., NIRD d.o.o. i LOLA RIBAR d.d. Ti su poduzetnici 2005. godine ukupno ostvarili 345,3 milijuna kuna prihoda, 2010. godine njihov je prihod iznosio 367,9 milijuna, a 2015. godine iznosio je 393,5 milijuna kuna. Navedena su društva kroz promatrano razdoblje smanjila broj zaposlenih sa 1.391, koliko su imala na kraju 2005. godine, na 810 zaposlenih, koliko su imala 2015. godine. Promatrano po županijama, najveći ukupan prihod u 2015. godini ostvarilo je 19 poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji, u iznosu od 618,7 milijuna kuna. Društvo AquafilCRO d.o.o. iz Oroslavja (prije poslovalo pod nazivom BULGARI FILATI d.o.o.), ostvarilo je najveće ukupne prihode u promatranom odjeljku djelatnosti u 2015. godini, 311,5 milijuna kuna, što je 20,5 % ukupnih prihoda svih 3.245 poduzetnika odjeljka.
 
Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2005. godini su iznosile 122,6 milijuna kuna, a u 2015. godini 67,2 milijuna kuna. Najveći investitor u 2015. godini bilo je društvo KELTEKS d.o.o., sa 19,4 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća porasla je sa 2.580 kuna, koliko je iznosila 2005. godine, na 3.160 kuna u 2010. godini, a 2015. godine iznosila je 3.506 kuna, što je za 30,1 % manje u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika RH (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije_Presjek 2005.-2010.-2015.

Tablica: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje tekstila_Presjek 2005._2010._2015.

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije_Presjek 2005.-2010.-2014.

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
REZULTATI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA RH U 2015. GODINI

Zagreb, 6. ožujka 2017. - Od 49 trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH, njih 43 sastavljaju i u Registar godišnjih financijskih izvještaja podnose godišnji financijski izvještaj za poduzetnike, dok Hrvatska poštanska banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) sastavljaju financijski izvještaj za banke. Ukupno 43 društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, koje sastavljaju financijski izvještaj za poduzetnike, u 2015. godini imale su 45 821 zaposlenoga, što je 1.682 zaposlena manje u odnosu na 2014. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, 43 društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH smanjile su ukupne prihode za 13,7 %, ukupne rashode za 13,1 %, a povećale dobit razdoblja za 7,7 % i gubitak razdoblja za 365,7 % te je neto dobit manja za 35,7 %. Od svih trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini po dobiti je prvi HEP d.d. sa 1,6 milijardi kuna, što je udio od 56,1 % u ukupno ostvarenoj dobiti razdoblja 43 trgovačka društva i dvije pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2015. godini je iznosila 7.021 kunu, što je povećanje od 4,8 % u odnosu na prethodnu godinu. Od 43 trgovačka društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, 23 su društva i pravne osobe od strateškog interesa za RH, 18 društava je od posebnog interesa u kojima RH ima većinski udio i dva su trgovačka društva od posebnog interesa u kojima RH ima vlasništvo manje od 50 %, a to su ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ d.o.o. i INA – Industrija nafte d.d., čije dionice kotiraju na uređenom tržištu kapitala.

Trgovačka društva i dvije pravne osobe (Jadrolinija i Fina) od strateškog interesa za RH, njih ukupno 23, zapošljavala su u 2015. godini 22 499 radnika, što je za 3,1 % ili 711 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. Nominalno, Hrvatske šume d.o.o. su imale najveći pad zaposlenih u 2015. godini, ukupno 365, a slijedi ih HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., koja je smanjila broj zaposlenih za 178 te HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., sa 123 zaposlena manje. Spomenuti skup trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog interesa za RH ostvario je u 2015. godini ukupne prihode u visini od 21,3 milijarde kuna. Prema kriteriju nominalnog rasta prihoda izdvajaju se JANAF d.d., s rastom prihoda u iznosu od 255,1 milijun kuna i HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., s rastom prihoda u iznosu od 104,1 milijun kuna. Dobit razdoblja trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog interesa bila je veća za 36,1 % u odnosu na prethodnu godinu, gubitak razdoblja veći za 203,1 % te je ostvarena neto dobit u iznosu od 2,4 milijarde kuna, što je 32,8 % više u odnosu na 2014. godinu. Na rast dobiti ovoga skupa poduzetnika najviše su utjecala dva trgovačka društva, HEP d.d. i JANAF d.d.

Ukupno je kod 18 trgovačkih društava od posebnog interesa za RH, koja su za 2015. godinu sastavila godišnji financijski izvještaj za poduzetnike, bilo 15 710 zaposlenih, što je za 2,7 % ili 429 radnika manje u odnosu na prethodnu godinu. Nominalno, dva društva, HŽ CARGO d.o.o. (236) i HP - Hrvatska pošta d.d. (173) su imala najveći pad zaposlenih u 2015. u odnosu na 2014. godinu. Trgovačka društava od posebnog interesa za RH ostvarila su u 2015. godini ukupne prihode u visini od 5,1 milijardu kuna, što je za 4,2 % više u odnosu na 2014. godinu. Prema kriteriju nominalnog rasta prihoda izdvajaju se HP-Hrvatska pošta d.d., s rastom prihoda od 116,4 milijuna kuna i ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., s rastom prihoda od 74,4 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu, kada su trgovačka društava od posebnog interesa za RH poslovala s gubitkom (74,2 milijuna kuna), u 2015. godini su poslovala s dobiti u iznosu većem od 298,6 milijuna kuna. Na pozitivan rezultat poslovanja ovoga skupa poduzetnika najviše su utjecala dva trgovačka društva, HP-Hrvatska pošta d.d. i HŽ CARGO d.o.o., koji je u 2015. godini smanjio gubitak razdoblja na 12,5 milijuna kuna, u odnosu na gubitak razdoblja u 2014. godini koji je iznosio 170,4 milijuna kuna.

Društvo INA d.d. pripada trećoj skupini, kao trgovačko društvo od posebnog interesa u kojem RH ima vlasništvo manje od 50 %. INA d.d. je iskazala najveći ukupan prihod među 43 trgovačka društva i pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, u iznosu od 19,9 milijardi kuna (udio od 42,9 % u ukupnom prihodu 43 trgovačka društva i pravne osobe), što je 21,9 % ili blizu 5,6 milijardi kuna manje u odnosu na prihode ostvarene u 2014. godini. Broj zaposlenih u 2015. godini manji je za 6,7 % ili za 542 radnika. Na kraju 2015. godine INA d.d. je ostvarila neto gubitak u iznosu od 1,2 milijarde kuna, u odnosu na 2014. godinu kada je poslovala s dobiti u iznosu od 631,3 milijuna kuna.

Cijeli tekst: Rezultati trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini

Tablica: Popis trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA U 2015. GODINI, SA SJEDIŠTEM U JEDNOM OD 26 GRADOVA I OPĆINAMA S NAJVEĆIM INDEKSOM RAZVIJENOSTI

Zagreb, 17. veljače 2017. - Od 556 gradova i općina, 26 je svrstano u najvišu, petu skupinu, prema indeksu razvijenosti, tj. onih koje imaju vrijednost indeksa razvijenosti veći od 125 %. U najboljoj skupini po indeksu razvijenosti, uz 10 gradova je i 16 općina, a među svima najbolji indeks razvijenosti ima Kostrena (153,55 %). Među 10 gradova s najvišim stupnjem razvijenosti, samo su dva županijska središta, Dubrovnik i Zagreb, a među njima najveći indeks razvijenosti ima Novigrad (141,31 %), u kojem je u 2015. godini sjedište imalo 335 poduzetnika sa 1395 zaposlenih. Prema kriteriju indeksa razvijenosti među 10 gradova na drugom je mjestu Zagreb (139,82 %), u kojem je u 2015. godini sjedište imao najveći broj poduzetnika u RH (35 089). Slijedom navedenoga, poduzetnici Zagreba imali su i najviše zaposlenih (330 102), ostvarili su najveći prihod (328,0 milijardi kuna) i najveću dobit razdoblja (9,2 milijarde kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u općini Baška (6.993 kune), dok je prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2015. godini iznosila 5.019 kuna.

Najveći prihod po zaposlenom ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Rovinju (1,5 milijuna kuna), a tom je rezultatu najviše doprinio veliki poduzetnik ADRIS GRUPA d.d., sa ostvarenih 3,3 milijarde kuna prihoda u 2015. godini. Iza Zagreba, prema broju poduzetnika i zaposlenih, je Dubrovnik, sa 1969 poduzetnika i 10 634 zaposlena, s tim da su prema ostvarenom prihodu poduzetnici Dubrovnika treći, iza Zagreba i Rovinja, sa ostvarenih 5,9 milijardi kuna, od čega se na velikog poduzetnika JADRAN LUKSUZNI HOTELI d.d. odnosi 396,5 milijuna kuna. Prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na trećem su mjestu, iza Zagreba i Dubrovnika, poduzetnici sa sjedištem u Poreču. Poduzetnici s najvećim brojem zaposlenih u Poreču su VALAMAR RIVIERA d.d. (2.177) i PLAVA LAGUNA d.d. (915). Prosječan prihod po zaposlenom veći od prosjeka na razini RH (763 tisuće kuna) ostvarili su jedino poduzetnici sa sjedištem u Fažani (806 tisuća kuna). Tom je rezultatu najviše pridonio srednje veliki poduzetnik BENUSSI d.o.o. sa ostvarenih 197,4 milijuna kuna prihoda. Među općinama je prema broju poduzetnika prvi Medulin (431), a prema broju zaposlenih kod poduzetnika, Omišalj (1073). Među poduzetnicima Omišlja najveći broj zaposlenih imao je srednje veliki poduzetnik G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Prema pokazatelju novostvorene vrijednosti, među 26 gradova i općina najbolji su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, a slijede ih Rovinj, Dubrovnik i Poreč.

Udio poduzetnika čije je sjedište u jednom od 26 gradova i općina u ukupnim rezultatima poduzetnika RH u 2015. godini je sljedeći: 40,4 % u broju poduzetnika, 44,1 % u broju zaposlenih, 55,4 % u ukupnim prihodima i 68,3 % u ostvarenoj dobiti. Ako se iz rezultata 26 gradova i općina izuzmu rezultati poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu, udio je bitno manji, i to: 7,4 % u broju poduzetnika, 4,7 % u broju zaposlenih, 4,1 % u ukupnom prihodu te 14,4 % u dobiti.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama s najvećim ineksom razvijenosti

Tablica: Rezultati poduzetnika u gradovima i općinama u V. skupini razvijenosti

Napomena: Svi podaci prikupljeni su i obrađeni prema sjedištu poduzetnika iako se poslovanje određenog broja poduzetnika odvija i na drugim područjima izvan njihova sjedišta. Bez obzira na ovo ograničenje, prezentirani podaci daju dobar pregled poslovanja poduzetnika sa područja gradova i općina sa najvećim indeksom razvijenosti u RH.

Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PARFEMA I TOALETNO KOZMETIČKIH PREPARATA KROZ RAZDOBLJE OD PET GODINA UTROSTRUČILI IZVOZ

Zagreb, 13. veljače 2017. - Najveći broj poduzetnika (71) i najveći broj zaposlenih (570) bio je u 2015. godini što predstavlja rast od 39,2 % poduzetnika i 72,2 % zaposlenih u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.). Najveći prihodi iskazani su u 2015. godini i iznosili su 253,9 milijuna kuna što je 19,8 % više u odnosu na prihode u 2014. godini. Najveći rashodi iskazani su također u 2015. godini u iznosu od 267 milijuna kuna, što je 44,1 % više u odnosu na početnu promatranu godinu (2010. godina). U 2015. godini poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 20.42 iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (15,3 milijuna kuna), dok je u prethodno promatranoj godini iskazana neto dobit i to u iznosu od 149 tisuća kuna. Ukupan prihod poduzetnika ovog razreda djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 253,9 milijuna kuna, što je za 19,8 % više nego u 2014. godini. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda u 2015. godini, i to za 27,5 %.

Među 71 poduzetnikom u proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata, najveće ukupne prihode najveću dobit razdoblja ostvarila je LUSH MANUFAKTURA d.o.o., a BIOKOZMETIKA d.o.o. je na drugom mjestu. NEVA d.o.o. je najstariji hrvatski proizvođač kozmetičkih i higijenskih proizvoda (posluje od 1947. godine, a unatrag nekoliko godina je članica Atlantic Grupe). Analiza rezultata poslovanja ove tvrtke, kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine, pokazala je da je broj zaposlenih u 2015. godini manji za 15 radnika (16,5 %), ukupan prihod za 73,4 milijuna kuna (55,6 %), s tim da je 2010. godinu NEVA d.o.o. završila s 46,5 milijuna dobiti, a 2015. sa gubitkom od 127,1 tisuću kuna.

Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata od 100,8 milijuna kuna u 2015. godini je povećan za 28,8 % u odnosu na 2014. godinu te za 68,6 milijuna u odnosnu na 2010. godinu (rast 313,3 %). Uvoz također bilježi povećanje, i to za 25,9 % u odnosu na 2014. godinu (46,2 milijuna kuna u 2014. godini), a 153,9 % u odnosu na 2010. godinu. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 20.42) iznosila je 4.725 kuna, što je 7,5 % manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu, te 5,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna), a u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.), zaposlenima je obračunana veća plaća za 8,5 %.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema 2010.-2015.

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 20.42 u razdoblju 2010.-2015.

Vezani članak: Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata u razdoblju 2009. - 2014. godine

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA RADIJSKOG PROGRAMA U 2015. GODINI

Zagreb, 9. veljače 2017. - Povodom skorašnjeg Svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa. U 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10), poslovalo je 166 poduzetnika. Navedena skupina poduzetnika zapošljavala je 847 radnika, što je manje za 0,9 % u odnosu na 2014. godinu. Najviše je poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa u Gradu Zagrebu (36), a slijede Splitsko-dalmatinska (13) i Primorsko-goranska županija (10). Najmanje je poduzetnika u toj djelatnosti u Požeško-slavonskoj županiji (2).

Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskoga programa ostvaren u 2015. godini iznosio je 283,9 milijuna kuna, što je na razini 2014. godine. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili povećanje ukupnih rashoda, i to za 0,1 %. U promatranom razdoblju, poduzetnici u djelatnosti emitiranja radijskoga programa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (5,9 milijuna kuna). Rezultat je za 45,4 % veći nego 2014. godine, kada je neto gubitak iznosio 4,0 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 63,9 %.

Pregled vlasničke strukture djelatnosti emitiranja radijskog programa pokazuje kako je od ukupno 166 poduzetnika koji su u 2015. godini bili registrirani u navedenoj djelatnosti, njih 10 bilo u državnom vlasništvu, dok ih je 136 bilo u privatnom, a preostalih 20 u mješovitom vlasništvu. Među prvih 10 društava u navedenoj djelatnosti prema ostvarenoj dobiti u 2015. godini je i HRVATSKI RADIO VUKOVAR d.o.o., sa 12 zaposlenih i prihodom od 2,1 milijun kuna. Među 166 poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa, na prvom mjestu po ostvarenoj neto dobiti je društvo OTVORENI RADIO d.o.o., u iznosu od 3,6 milijuna kuna. Društvo OBITELJSKI RADIO d.o.o. na prvom je mjestu među poduzetnicima u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10) prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći u 2015. godini.

Promatrano prema vlasničkoj strukturi, u djelatnosti emitiranja radijskog programa, društva u privatnom vlasništvu obračunala su najveću prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.411 kuna, što je za 132 kune više od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (4.279 kuna) te 0,9 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću na razini razreda djelatnosti - NKD 60.10 (4.373 kune).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti radijskog programa u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
U PEKARSKOJ I SLASTIČARSKOJ INDUSTRIJI U 2015. GODINI MLINAR d.d. PRVI PO PRIHODU, DOBITI, BROJU ZAPOSLENIH I IZVOZU

Zagreb, 6. veljače 2017. - U djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača u 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovao je 791 poduzetnik, kod kojih je bilo 15 273 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,9 %. Od 791 poduzetnika, četiri su u mješovitom, a samo je jedan poduzetnik u državnom vlasništvu. Riječ je o društvu PEKOM d.o.o. iz Krapine, malom poduzetniku s 56 zaposlenih.

Ukupan prihod navedenog skupa poduzetnika ostvaren u 2015. godini iznosio je 4,1 milijardu kuna, što je povećanje za 5,7 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. U promatranom razdoblju poduzetnici u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 163,4 milijuna kuna, što je za 7,8 % više u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 70,3 %. Među 791 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja i broju zaposlenih je društvo MLINAR d.d. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 439 milijuna kuna, što je udio od 10,7 % u ukupnim prihodima razreda djelatnosti (NKD 10.71). Društvo PAN PEK d.o.o. na drugom je mjestu po prihodu i dobiti razdoblja, a na trećem po broju zaposlenih (583), iza velikog poduzetnika u mješovitom vlasništvu, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., sa 680 zaposlenih. Prema navedenim kriterijima izdvaja se još jedno društvo, PEKARA DUBRAVICA d.o.o.

Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača ima sjedište u županijama: Gradu Zagrebu (146), Splitsko-dalmatinskoj (101) i Primorsko-goranskoj (65). Jednako tako, najveći prihod ostvarili su poduzetnici u navedenim županijama.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u proizvodnji kruha, peciva i slastičarskih proizvoda u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti C 10.71 u 2015. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PODUZETNICI SA SJEDIŠTEM U DUBROVNIKU 2015. GODINU ZAKLJUČILI S DOBITI OD 39 MILIJUNA KUNA U ODNOSU NA 2014. GODINU KADA JE ISKAZAN GUBITAK

Zagreb, 2. veljače 2017. - Povodom Dana grada Dubrovnika koji će biti obilježen 1045. festom sv. Vlaha, Financijska agencija kreirala je kratki pregled poslovanja 1969 poduzetnika koliko ih je u 2015. godini imalo sjedište u Dubrovniku. U 2015. godini poduzetnici sa sjedištem u Dubrovniku iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 39,2 milijuna kuna, u odnosu na 2014. godinu kada su iskazali gubitak u iznosu od 877,1 milijun kuna. Na ostvareni pozitivan financijski rezultat poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku najviše je utjecao veliki poduzetnik ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., koji je u 2015. godini smanjio gubitak razdoblja na 221,5 milijuna kuna u odnosu na 815,7 milijuna kuna, koliko je iznosio gubitak razdoblja iskazan u 2014. godini.

Ukupan prihod koji je ostvaren u 2015. godini iznosio je 5,9 milijardi kuna, što je povećanje od 2,5 % u odnosu na 2014. godinu, a ukupan rashod iznosio je 5,8 milijardi kuna, što je za 12,3 % manje u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Očekivano, s obzirom da je Dubrovnik jedna od najuspješnijih turističkih destinacija, najveće je prihode iskazalo 326 poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, među kojima je najveći prihod ostvario veliki poduzetnik u privatnom vlasništvu, Jadran luksuzni hoteli d.d., koji je sa 793 zaposlena ostvario prihode u iznosu od 396,5 milijuna kuna. Najveću dobit iskazao je još jedan veliki poduzetnik DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o., čija je djelatnost također pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, u 2015. godini iznosila je 5.464 kn i viša je za 10,5 % u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije (4.945 kn) i za 8,9 % od prosjeka na razini RH (5.019 kn).

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika grada Dubrovnika u 2015. godini 

Tablica: Top 10 poduzetnika u Dubrovniku po dobiti razdoblja u 2015.

Vezani članci: Poduzetnici grada Dubrovnika ostvarili neto gubitak od 601,3 milijuna kuna

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2015. godini

 

 
 
DM-DROGERIE MARKT LIDER U TRGOVINI KOZMETIČKIM I TOALETNIM PROIZVODIMA

Zagreb, 26. siječnja 2017. - U 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama poslovao je 81 poduzetnik kod kojih je bilo registrirano 1555 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu neznatno smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Ukupni prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,9 milijardi kuna, što je povećanje za 0,3 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Navedeni je skup poduzetnika u 2015. godini iskazao pozitivan konsolidirani financijski rezultat (78,5 milijuna kuna), što je za 61,1 % više u odnosu na ostvareni rezultat u 2014. godini (48,8 milijuna kuna). Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 49,4 %. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 47.75) iznosila je 8.037 kuna, što je za 2,1 % manje u odnosu na prethodno razdoblje te za 60,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna) i 70 % više od prosjeka na razini prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine (4.701 kunu).

Društvo dm-drogerie markt d.o.o. ističe se u razredu djelatnosti NKD 47.75 prema ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja te broju zaposlenih. Društvo je ostvarilo najviše ukupne prihode u djelatnosti u iznosu od 1,6 milijardi kuna, što je 87,3 % udjela u ukupnim prihodima trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama. Dva su najveća konkurenta na hrvatskom tržištu društvu dm-drogerie markt d.o.o., MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. i BIPA d.o.o., a treći je konkurent bilo društvo KOZMO d.o.o., koje je koncem 2015. godine pripojeno društvu KONZUM d.d., a s 31. siječnja 2017. godine, MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. preuzela je trgovačko poslovanje drogerijskom robom Kozma.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovini kozmetičkim i toaletnim proizvodima u 2015.

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 47.75 u 2015.  

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U URBANOJ AGLOMERACIJI SPLIT U 2015. GODINI – RAST DOBITI OD 90 %

Zagreb, 17. siječnja 2017. - Na području 13 gradova i općina koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Split u 2015. godini bilo je 9178 poduzetnika sa 56 594 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Splita (6459), a najmanji je broj poduzetnika u općini Lećevica (9).

U 2015. godini, poduzetnici čije je sjedište u jednom od gradova i općina Urbane aglomeracije Split, su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 33,7 milijardi kuna, što je povećanje od 7,3 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Split najveći je udio poduzetnika grada Splita (60,6 %), s ostvarenih 20,4 milijarde kuna te poduzetnika grada Solina (10,3 %) sa 3,5 milijardi kuna i Kaštela (8,1 %) sa 2,7 milijardi kuna. Najveći su prihod ostvarili TOMMY d.o.o., STUDENAC d.o.o. i AD PLASTIK d.d.

U 2015. godini, poduzetnici Urbane aglomeracije Split su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 541,6 milijuna kuna, što je, u odnosu na 2014. godinu, kada je ostvarena dobit u iznosu od 285,4 milijuna kuna, rast od 89,9 %. Najveću dobit ostvarila su sljedeća društva: KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., TOMMY d.o.o. i ZRAČNA LUKA SPLIT.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Split u 2015. godini iznosila je 4.545 kuna (na razini RH 5.019 kn), odnosno 5,1 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,5 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji (4.476 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika grada Sinja (6.921 kunu), a na taj je prosjek najviše utjecala prosječna mjesečna neto plaća 276 zaposlenih kod srednje velikog poduzetnika INDUSTRIUS d.o.o. Najniža je plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u općini Lećevica (2.513 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Split u 2015. godini

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Split u 2014. godini

Napomena: Važenje linkova na Transparentno.hr je 30 dana od dana objave članka.

 
 
PREMA PODACIMA IZ KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA, NAJVEĆU DOBIT RAZDOBLJA U 2015. GODINI OSTVARILA HEP GRUPA, A NAJVEĆI GUBITAK RAZDOBLJA INA d.d.

Zagreb, 4. siječnja 2017. - Prema podacima iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, kod 584 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 305 740 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Unatoč tome što konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju mali broj poduzetnika (0,5 %), njihovi financijski rezultati značajno utječu na ukupna gospodarska kretanja, što potvrđuju i sljedeći podaci: udio od 43,0 % u ukupnim prihodima, 42,9 % u ukupnim rashodima, 36,5 % u broju zaposlenih, 35,8 % u dobiti razdoblja, 25,6 % u gubitku razdoblja te udio od 47,0 % u ukupnom konsolidiranom financijskom rezultatu poduzetnika Hrvatske u 2015. godini.

Obveznici konsolidacije su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 274,8 milijardi kuna (povećanje od 10,1 %) i ukupne rashode od 264,8 milijardi kuna (povećanje od 7,7 %). Najveće ukupne prihode iskazao je AGROKOR d.d. i to u iznosu od 51,3 milijarde kuna, što je udio od 18,7 % u ukupnim prihodima svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. U 2015. godini poduzetnici su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat (8,1 milijardu kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Od ukupnog broja obveznika konsolidacije, s dobitkom je poslovalo njih 430, ili 73,6 %, a s gubitkom njih 154, odnosno 26,4 %. Prema podacima iz konsolidiranih financijskih izvještaja, najveću dobit razdoblja je iskazala HEP GRUPA i to u iznosu od 1,9 milijardi kuna, što je 15,1 % od ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. Najveći gubitak razdoblja iskazala je INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. i to 1,4 milijarde kuna, što je 29,5 % ukupnog gubitka razdoblja svih obveznika konsolidacije.

Analiza obveznika konsolidacije po djelatnostima pokazala je da su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačka industrija imali najveći udio u dobiti razdoblja (21,2 %). Na drugom su mjestu poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti s udjelom od 17,1 %, a na trećem poduzetnici iz djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, sa 15,3 %. Slijede financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja na četvrtom mjestu, s udjelom od 10,8 % te djelatnosti informacije i komunikacije s 9,0 % udjela.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 6.279 kuna, što je za 8,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 25,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika, obveznika konsolidacije, prema podacima iz financijskih izvještaja za 2015. godinu

Tablica: Rezultati obveznika konsolidacije prema financijskim izvještajima u 2015. godini

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite