English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2017.

USPOREDBA REZULTATA PODUZETNIKA U 2015. GODINI, SA SJEDIŠTEM U JEDNOM OD 26 GRADOVA I OPĆINAMA S NAJVEĆIM INDEKSOM RAZVIJENOSTI

Zagreb, 17. veljače 2017. - Od 556 gradova i općina, 26 je svrstano u najvišu, petu skupinu, prema indeksu razvijenosti, tj. onih koje imaju vrijednost indeksa razvijenosti veći od 125 %. U najboljoj skupini po indeksu razvijenosti, uz 10 gradova je i 16 općina, a među svima najbolji indeks razvijenosti ima Kostrena (153,55 %). Među 10 gradova s najvišim stupnjem razvijenosti, samo su dva županijska središta, Dubrovnik i Zagreb, a među njima najveći indeks razvijenosti ima Novigrad (141,31 %), u kojem je u 2015. godini sjedište imalo 335 poduzetnika sa 1395 zaposlenih. Prema kriteriju indeksa razvijenosti među 10 gradova na drugom je mjestu Zagreb (139,82 %), u kojem je u 2015. godini sjedište imao najveći broj poduzetnika u RH (35 089). Slijedom navedenoga, poduzetnici Zagreba imali su i najviše zaposlenih (330 102), ostvarili su najveći prihod (328,0 milijardi kuna) i najveću dobit razdoblja (9,2 milijarde kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika u općini Baška (6.993 kune), dok je prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2015. godini iznosila 5.019 kuna.

Najveći prihod po zaposlenom ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Rovinju (1,5 milijuna kuna), a tom je rezultatu najviše doprinio veliki poduzetnik ADRIS GRUPA d.d., sa ostvarenih 3,3 milijarde kuna prihoda u 2015. godini. Iza Zagreba, prema broju poduzetnika i zaposlenih, je Dubrovnik, sa 1969 poduzetnika i 10 634 zaposlena, s tim da su prema ostvarenom prihodu poduzetnici Dubrovnika treći, iza Zagreba i Rovinja, sa ostvarenih 5,9 milijardi kuna, od čega se na velikog poduzetnika JADRAN LUKSUZNI HOTELI d.d. odnosi 396,5 milijuna kuna. Prema broju zaposlenih kod poduzetnika, na trećem su mjestu, iza Zagreba i Dubrovnika, poduzetnici sa sjedištem u Poreču. Poduzetnici s najvećim brojem zaposlenih u Poreču su VALAMAR RIVIERA d.d. (2.177) i PLAVA LAGUNA d.d. (915). Prosječan prihod po zaposlenom veći od prosjeka na razini RH (763 tisuće kuna) ostvarili su jedino poduzetnici sa sjedištem u Fažani (806 tisuća kuna). Tom je rezultatu najviše pridonio srednje veliki poduzetnik BENUSSI d.o.o. sa ostvarenih 197,4 milijuna kuna prihoda. Među općinama je prema broju poduzetnika prvi Medulin (431), a prema broju zaposlenih kod poduzetnika, Omišalj (1073). Među poduzetnicima Omišlja najveći broj zaposlenih imao je srednje veliki poduzetnik G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Prema pokazatelju novostvorene vrijednosti, među 26 gradova i općina najbolji su poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, a slijede ih Rovinj, Dubrovnik i Poreč.

Udio poduzetnika čije je sjedište u jednom od 26 gradova i općina u ukupnim rezultatima poduzetnika RH u 2015. godini je sljedeći: 40,4 % u broju poduzetnika, 44,1 % u broju zaposlenih, 55,4 % u ukupnim prihodima i 68,3 % u ostvarenoj dobiti. Ako se iz rezultata 26 gradova i općina izuzmu rezultati poduzetnika sa sjedištem u Zagrebu, udio je bitno manji, i to: 7,4 % u broju poduzetnika, 4,7 % u broju zaposlenih, 4,1 % u ukupnom prihodu te 14,4 % u dobiti.

Cijeli tekst: Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u gradovima i općinama s najvećim ineksom razvijenosti

Tablica: Rezultati poduzetnika u gradovima i općinama u V. skupini razvijenosti

Napomena: Svi podaci prikupljeni su i obrađeni prema sjedištu poduzetnika iako se poslovanje određenog broja poduzetnika odvija i na drugim područjima izvan njihova sjedišta. Bez obzira na ovo ograničenje, prezentirani podaci daju dobar pregled poslovanja poduzetnika sa područja gradova i općina sa najvećim indeksom razvijenosti u RH.

 
 

PODUZETNICI U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PARFEMA I TOALETNO KOZMETIČKIH PREPARATA KROZ RAZDOBLJE OD PET GODINA UTROSTRUČILI IZVOZ

Zagreb, 13. veljače 2017. - Najveći broj poduzetnika (71) i najveći broj zaposlenih (570) bio je u 2015. godini što predstavlja rast od 39,2 % poduzetnika i 72,2 % zaposlenih u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.). Najveći prihodi iskazani su u 2015. godini i iznosili su 253,9 milijuna kuna što je 19,8 % više u odnosu na prihode u 2014. godini. Najveći rashodi iskazani su također u 2015. godini u iznosu od 267 milijuna kuna, što je 44,1 % više u odnosu na početnu promatranu godinu (2010. godina). U 2015. godini poduzetnici u razredu djelatnosti NKD 20.42 iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (15,3 milijuna kuna), dok je u prethodno promatranoj godini iskazana neto dobit i to u iznosu od 149 tisuća kuna. Ukupan prihod poduzetnika ovog razreda djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 253,9 milijuna kuna, što je za 19,8 % više nego u 2014. godini. Zabilježili su i povećanje ukupnih rashoda u 2015. godini, i to za 27,5 %.

Među 71 poduzetnikom u proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata, najveće ukupne prihode najveću dobit razdoblja ostvarila je LUSH MANUFAKTURA d.o.o., a BIOKOZMETIKA d.o.o. je na drugom mjestu. NEVA d.o.o. je najstariji hrvatski proizvođač kozmetičkih i higijenskih proizvoda (posluje od 1947. godine, a unatrag nekoliko godina je članica Atlantic Grupe). Analiza rezultata poslovanja ove tvrtke, kroz razdoblje od 2010. do 2015. godine, pokazala je da je broj zaposlenih u 2015. godini manji za 15 radnika (16,5 %), ukupan prihod za 73,4 milijuna kuna (55,6 %), s tim da je 2010. godinu NEVA d.o.o. završila s 46,5 milijuna dobiti, a 2015. sa gubitkom od 127,1 tisuću kuna.

Izvoz poduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata od 100,8 milijuna kuna u 2015. godini je povećan za 28,8 % u odnosu na 2014. godinu te za 68,6 milijuna u odnosnu na 2010. godinu (rast 313,3 %). Uvoz također bilježi povećanje, i to za 25,9 % u odnosu na 2014. godinu (46,2 milijuna kuna u 2014. godini), a 153,9 % u odnosu na 2010. godinu. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 20.42) iznosila je 4.725 kuna, što je 7,5 % manje u odnosu na prethodnu 2014. godinu, te 5,9 % manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna), a u odnosu na početnu promatranu godinu (2010.), zaposlenima je obračunana veća plaća za 8,5 %.

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti proizvodnje parfema 2010.-2015.

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 20.42 u razdoblju 2010.-2015.

Vezani članak: Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata u razdoblju 2009. - 2014. godine

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA U DJELATNOSTI EMITIRANJA RADIJSKOG PROGRAMA U 2015. GODINI

Zagreb, 9. veljače 2017. - Povodom skorašnjeg Svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. veljače, Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa. U 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10), poslovalo je 166 poduzetnika. Navedena skupina poduzetnika zapošljavala je 847 radnika, što je manje za 0,9 % u odnosu na 2014. godinu. Najviše je poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskog programa u Gradu Zagrebu (36), a slijede Splitsko-dalmatinska (13) i Primorsko-goranska županija (10). Najmanje je poduzetnika u toj djelatnosti u Požeško-slavonskoj županiji (2).

Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost emitiranje radijskoga programa ostvaren u 2015. godini iznosio je 283,9 milijuna kuna, što je na razini 2014. godine. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili povećanje ukupnih rashoda, i to za 0,1 %. U promatranom razdoblju, poduzetnici u djelatnosti emitiranja radijskoga programa iskazali su negativan konsolidirani financijski rezultat (5,9 milijuna kuna). Rezultat je za 45,4 % veći nego 2014. godine, kada je neto gubitak iznosio 4,0 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 63,9 %.

Pregled vlasničke strukture djelatnosti emitiranja radijskog programa pokazuje kako je od ukupno 166 poduzetnika koji su u 2015. godini bili registrirani u navedenoj djelatnosti, njih 10 bilo u državnom vlasništvu, dok ih je 136 bilo u privatnom, a preostalih 20 u mješovitom vlasništvu. Među prvih 10 društava u navedenoj djelatnosti prema ostvarenoj dobiti u 2015. godini je i HRVATSKI RADIO VUKOVAR d.o.o., sa 12 zaposlenih i prihodom od 2,1 milijun kuna. Među 166 poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa, na prvom mjestu po ostvarenoj neto dobiti je društvo OTVORENI RADIO d.o.o., u iznosu od 3,6 milijuna kuna. Društvo OBITELJSKI RADIO d.o.o. na prvom je mjestu među poduzetnicima u djelatnosti emitiranja radijskog programa (NKD 60.10) prema obračunatoj prosječnoj mjesečnoj neto plaći u 2015. godini.

Promatrano prema vlasničkoj strukturi, u djelatnosti emitiranja radijskog programa, društva u privatnom vlasništvu obračunala su najveću prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 4.411 kuna, što je za 132 kune više od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u državnom vlasništvu (4.279 kuna) te 0,9 % više u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću na razini razreda djelatnosti - NKD 60.10 (4.373 kune).

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti radijskog programa u 2015. godini

Vezani članak: Rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja radijskog programa u 2014. godini

 
 
U PEKARSKOJ I SLASTIČARSKOJ INDUSTRIJI U 2015. GODINI MLINAR d.d. PRVI PO PRIHODU, DOBITI, BROJU ZAPOSLENIH I IZVOZU

Zagreb, 6. veljače 2017. - U djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača u 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, poslovao je 791 poduzetnik, kod kojih je bilo 15 273 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 5,9 %. Od 791 poduzetnika, četiri su u mješovitom, a samo je jedan poduzetnik u državnom vlasništvu. Riječ je o društvu PEKOM d.o.o. iz Krapine, malom poduzetniku s 56 zaposlenih.

Ukupan prihod navedenog skupa poduzetnika ostvaren u 2015. godini iznosio je 4,1 milijardu kuna, što je povećanje za 5,7 % u odnosu na prethodnu, 2014. godinu. U promatranom razdoblju poduzetnici u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 163,4 milijuna kuna, što je za 7,8 % više u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 70,3 %. Među 791 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja i broju zaposlenih je društvo MLINAR d.d. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 439 milijuna kuna, što je udio od 10,7 % u ukupnim prihodima razreda djelatnosti (NKD 10.71). Društvo PAN PEK d.o.o. na drugom je mjestu po prihodu i dobiti razdoblja, a na trećem po broju zaposlenih (583), iza velikog poduzetnika u mješovitom vlasništvu, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d., sa 680 zaposlenih. Prema navedenim kriterijima izdvaja se još jedno društvo, PEKARA DUBRAVICA d.o.o.

Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača ima sjedište u županijama: Gradu Zagrebu (146), Splitsko-dalmatinskoj (101) i Primorsko-goranskoj (65). Jednako tako, najveći prihod ostvarili su poduzetnici u navedenim županijama.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u proizvodnji kruha, peciva i slastičarskih proizvoda u 2015. godini

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti C 10.71 u 2015. godini

 
 
PODUZETNICI SA SJEDIŠTEM U DUBROVNIKU 2015. GODINU ZAKLJUČILI S DOBITI OD 39 MILIJUNA KUNA U ODNOSU NA 2014. GODINU KADA JE ISKAZAN GUBITAK

Zagreb, 2. veljače 2017. - Povodom Dana grada Dubrovnika koji će biti obilježen 1045. festom sv. Vlaha, Financijska agencija kreirala je kratki pregled poslovanja 1969 poduzetnika koliko ih je u 2015. godini imalo sjedište u Dubrovniku. U 2015. godini poduzetnici sa sjedištem u Dubrovniku iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 39,2 milijuna kuna, u odnosu na 2014. godinu kada su iskazali gubitak u iznosu od 877,1 milijun kuna. Na ostvareni pozitivan financijski rezultat poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku najviše je utjecao veliki poduzetnik ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., koji je u 2015. godini smanjio gubitak razdoblja na 221,5 milijuna kuna u odnosu na 815,7 milijuna kuna, koliko je iznosio gubitak razdoblja iskazan u 2014. godini.

Ukupan prihod koji je ostvaren u 2015. godini iznosio je 5,9 milijardi kuna, što je povećanje od 2,5 % u odnosu na 2014. godinu, a ukupan rashod iznosio je 5,8 milijardi kuna, što je za 12,3 % manje u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Očekivano, s obzirom da je Dubrovnik jedna od najuspješnijih turističkih destinacija, najveće je prihode iskazalo 326 poduzetnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, među kojima je najveći prihod ostvario veliki poduzetnik u privatnom vlasništvu, Jadran luksuzni hoteli d.d., koji je sa 793 zaposlena ostvario prihode u iznosu od 396,5 milijuna kuna. Najveću dobit iskazao je još jedan veliki poduzetnik DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o., čija je djelatnost također pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Dubrovniku, u 2015. godini iznosila je 5.464 kn i viša je za 10,5 % u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih kod poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije (4.945 kn) i za 8,9 % od prosjeka na razini RH (5.019 kn).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika grada Dubrovnika u 2015. godini 

Tablica: Top 10 poduzetnika u Dubrovniku po dobiti razdoblja u 2015.

Vezani članci: Poduzetnici grada Dubrovnika ostvarili neto gubitak od 601,3 milijuna kuna

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u tri turistička središta: Dubrovniku, Opatiji i Rovinju u 2015. godini

 
 
DM-DROGERIE MARKT LIDER U TRGOVINI KOZMETIČKIM I TOALETNIM PROIZVODIMA

Zagreb, 26. siječnja 2017. - U 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u djelatnosti trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama poslovao je 81 poduzetnik kod kojih je bilo registrirano 1555 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu neznatno smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Ukupni prihod poduzetnika promatrane djelatnosti ostvaren u 2015. godini iznosio je 1,9 milijardi kuna, što je povećanje za 0,3 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Navedeni je skup poduzetnika u 2015. godini iskazao pozitivan konsolidirani financijski rezultat (78,5 milijuna kuna), što je za 61,1 % više u odnosu na ostvareni rezultat u 2014. godini (48,8 milijuna kuna). Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 49,4 %. Prosječna mjesečna obračunata neto plaća (NKD 47.75) iznosila je 8.037 kuna, što je za 2,1 % manje u odnosu na prethodno razdoblje te za 60,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna) i 70 % više od prosjeka na razini prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti trgovine (4.701 kunu).

Društvo dm-drogerie markt d.o.o. ističe se u razredu djelatnosti NKD 47.75 prema ostvarenom ukupnom prihodu, ostvarenoj dobiti razdoblja te broju zaposlenih. Društvo je ostvarilo najviše ukupne prihode u djelatnosti u iznosu od 1,6 milijardi kuna, što je 87,3 % udjela u ukupnim prihodima trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama. Dva su najveća konkurenta na hrvatskom tržištu društvu dm-drogerie markt d.o.o., MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. i BIPA d.o.o., a treći je konkurent bilo društvo KOZMO d.o.o., koje je koncem 2015. godine pripojeno društvu KONZUM d.d., a s 31. siječnja 2017. godine, MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. preuzela je trgovačko poslovanje drogerijskom robom Kozma.

Cijeli tekst: Rezultati poduzetnika u trgovini kozmetičkim i toaletnim proizvodima u 2015.

Tablica: Rezultati poduzetnika u djelatnosti 47.75 u 2015.  

 
 

REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA SA SJEDIŠTEM U URBANOJ AGLOMERACIJI SPLIT U 2015. GODINI – RAST DOBITI OD 90 %

Zagreb, 17. siječnja 2017. - Na području 13 gradova i općina koje su obuhvaćene Urbanom aglomeracijom Split u 2015. godini bilo je 9178 poduzetnika sa 56 594 zaposlenih, što je prosječno 6,2 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika s područja grada Splita (6459), a najmanji je broj poduzetnika u općini Lećevica (9).

U 2015. godini, poduzetnici čije je sjedište u jednom od gradova i općina Urbane aglomeracije Split, su ostvarili ukupan prihod u iznosu od 33,7 milijardi kuna, što je povećanje od 7,3 % u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U ostvarenim ukupnim prihodima poduzetnika Urbane aglomeracije Split najveći je udio poduzetnika grada Splita (60,6 %), s ostvarenih 20,4 milijarde kuna te poduzetnika grada Solina (10,3 %) sa 3,5 milijardi kuna i Kaštela (8,1 %) sa 2,7 milijardi kuna. Najveći su prihod ostvarili TOMMY d.o.o., STUDENAC d.o.o. i AD PLASTIK d.d.

U 2015. godini, poduzetnici Urbane aglomeracije Split su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 541,6 milijuna kuna, što je, u odnosu na 2014. godinu, kada je ostvarena dobit u iznosu od 285,4 milijuna kuna, rast od 89,9 %. Najveću dobit ostvarila su sljedeća društva: KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d., TOMMY d.o.o. i ZRAČNA LUKA SPLIT.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Split u 2015. godini iznosila je 4.545 kuna (na razini RH 5.019 kn), odnosno 5,1 % više u odnosu na prethodnu godinu te 1,5 % više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji (4.476 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je zaposlenima kod poduzetnika grada Sinja (6.921 kunu), a na taj je prosjek najviše utjecala prosječna mjesečna neto plaća 276 zaposlenih kod srednje velikog poduzetnika INDUSTRIUS d.o.o. Najniža je plaća obračunana zaposlenima kod poduzetnika u općini Lećevica (2.513 kuna).

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Urbanoj aglomeraciji Split u 2015. godini

Vezani članci: Urbane aglomeracije Osijek, Rijeka, Split i Zagreb - usporedba rezultata poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Split u 2014. godini

 
 
BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 13. siječnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 6.559 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 197 obrta te osnovano 2.266 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 4.096 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Putem servisa HITRO.HR u 2016. godini ukupno je otvoreno 6.559 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 781 subjekta, odnosno 13,52 % više u odnosu na 2015. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 31.12.2016.

 
 
U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2016. NOVIH 10.104 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 9. siječnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2016. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 695.337 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (304.415), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (175.028), računala (97.900), strojevi (53.803) i stado/stoka (48.866). Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. rujna 2016. godine, upisano je novih 10.104 pokretnina i prava. Najveći broj u razdoblju srpanj-rujan odnosio se na ostale pokretnine i prava (6.349), na vozila (1.373) i na strojeve (1.215), dok je broj upisanih patenata (4) i dionica (11) ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.12.2016.
 
 
PREMA PODACIMA IZ KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA, NAJVEĆU DOBIT RAZDOBLJA U 2015. GODINI OSTVARILA HEP GRUPA, A NAJVEĆI GUBITAK RAZDOBLJA INA d.d.

Zagreb, 4. siječnja 2017. - Prema podacima iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, kod 584 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 305 740 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Unatoč tome što konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju mali broj poduzetnika (0,5 %), njihovi financijski rezultati značajno utječu na ukupna gospodarska kretanja, što potvrđuju i sljedeći podaci: udio od 43,0 % u ukupnim prihodima, 42,9 % u ukupnim rashodima, 36,5 % u broju zaposlenih, 35,8 % u dobiti razdoblja, 25,6 % u gubitku razdoblja te udio od 47,0 % u ukupnom konsolidiranom financijskom rezultatu poduzetnika Hrvatske u 2015. godini.

Obveznici konsolidacije su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 274,8 milijardi kuna (povećanje od 10,1 %) i ukupne rashode od 264,8 milijardi kuna (povećanje od 7,7 %). Najveće ukupne prihode iskazao je AGROKOR d.d. i to u iznosu od 51,3 milijarde kuna, što je udio od 18,7 % u ukupnim prihodima svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. U 2015. godini poduzetnici su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat (8,1 milijardu kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Od ukupnog broja obveznika konsolidacije, s dobitkom je poslovalo njih 430, ili 73,6 %, a s gubitkom njih 154, odnosno 26,4 %. Prema podacima iz konsolidiranih financijskih izvještaja, najveću dobit razdoblja je iskazala HEP GRUPA i to u iznosu od 1,9 milijardi kuna, što je 15,1 % od ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. Najveći gubitak razdoblja iskazala je INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. i to 1,4 milijarde kuna, što je 29,5 % ukupnog gubitka razdoblja svih obveznika konsolidacije.

Analiza obveznika konsolidacije po djelatnostima pokazala je da su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačka industrija imali najveći udio u dobiti razdoblja (21,2 %). Na drugom su mjestu poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti s udjelom od 17,1 %, a na trećem poduzetnici iz djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, sa 15,3 %. Slijede financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja na četvrtom mjestu, s udjelom od 10,8 % te djelatnosti informacije i komunikacije s 9,0 % udjela.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 6.279 kuna, što je za 8,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 25,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika, obveznika konsolidacije, prema podacima iz financijskih izvještaja za 2015. godinu

Tablica: Rezultati obveznika konsolidacije prema financijskim izvještajima u 2015. godini

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite