English
header Fina hr.jpg
arhiva-vijesti.gif
 
FINA GOSPODARSKE VIJESTI
2017.
BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 13. siječnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 6.559 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 197 obrta te osnovano 2.266 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 4.096 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Putem servisa HITRO.HR u 2016. godini ukupno je otvoreno 6.559 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 781 subjekta, odnosno 13,52 % više u odnosu na 2015. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 31.12.2016.

 
 
U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2016. NOVIH 10.104 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 9. siječnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2016. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 695.337 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (304.415), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (175.028), računala (97.900), strojevi (53.803) i stado/stoka (48.866). Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. rujna 2016. godine, upisano je novih 10.104 pokretnina i prava. Najveći broj u razdoblju srpanj-rujan odnosio se na ostale pokretnine i prava (6.349), na vozila (1.373) i na strojeve (1.215), dok je broj upisanih patenata (4) i dionica (11) ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.12.2016.
 
 
PREMA PODACIMA IZ KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA, NAJVEĆU DOBIT RAZDOBLJA U 2015. GODINI OSTVARILA HEP GRUPA, A NAJVEĆI GUBITAK RAZDOBLJA INA d.d.

Zagreb, 4. siječnja 2017. - Prema podacima iz obrađenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, kod 584 poduzetnika, obveznika konsolidacije, bilo je 305 740 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja zaposlenih za 0,3 %. Unatoč tome što konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju mali broj poduzetnika (0,5 %), njihovi financijski rezultati značajno utječu na ukupna gospodarska kretanja, što potvrđuju i sljedeći podaci: udio od 43,0 % u ukupnim prihodima, 42,9 % u ukupnim rashodima, 36,5 % u broju zaposlenih, 35,8 % u dobiti razdoblja, 25,6 % u gubitku razdoblja te udio od 47,0 % u ukupnom konsolidiranom financijskom rezultatu poduzetnika Hrvatske u 2015. godini.

Obveznici konsolidacije su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 274,8 milijardi kuna (povećanje od 10,1 %) i ukupne rashode od 264,8 milijardi kuna (povećanje od 7,7 %). Najveće ukupne prihode iskazao je AGROKOR d.d. i to u iznosu od 51,3 milijarde kuna, što je udio od 18,7 % u ukupnim prihodima svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. U 2015. godini poduzetnici su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat (8,1 milijardu kuna), dok su u 2014. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 2,3 milijarde kuna. Od ukupnog broja obveznika konsolidacije, s dobitkom je poslovalo njih 430, ili 73,6 %, a s gubitkom njih 154, odnosno 26,4 %. Prema podacima iz konsolidiranih financijskih izvještaja, najveću dobit razdoblja je iskazala HEP GRUPA i to u iznosu od 1,9 milijardi kuna, što je 15,1 % od ukupno ostvarene dobiti razdoblja svih poduzetnika, obveznika konsolidacije. Najveći gubitak razdoblja iskazala je INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. i to 1,4 milijarde kuna, što je 29,5 % ukupnog gubitka razdoblja svih obveznika konsolidacije.

Analiza obveznika konsolidacije po djelatnostima pokazala je da su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačka industrija imali najveći udio u dobiti razdoblja (21,2 %). Na drugom su mjestu poduzetnici iz stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti s udjelom od 17,1 %, a na trećem poduzetnici iz djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, sa 15,3 %. Slijede financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja na četvrtom mjestu, s udjelom od 10,8 % te djelatnosti informacije i komunikacije s 9,0 % udjela.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća iznosila je 6.279 kuna, što je za 8,3 % više u odnosu na prethodno razdoblje te za 25,1 % više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5.019 kuna).

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika, obveznika konsolidacije, prema podacima iz financijskih izvještaja za 2015. godinu

Tablica: Rezultati obveznika konsolidacije prema financijskim izvještajima u 2015. godini

 
 
Pretraživanje
 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite