English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2017.
PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA PREDSTEČAJNIH NAGODBI

Zagreb, 29. prosinca 2017. - U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1.10.2012. godine, kada je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) stupio na snagu, do datuma navedenog u samom izvješću.

Izvješće sadrži pregled ukupnog stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Zbirni pregled predmeta prema iznosu prijavljenih obveza
 2. Zbirni pregled predmeta za koje je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja ili sklopljena nagodba
 3. Zbirni pregled riješenih predmeta i predmeta u radu s postotnim udjelima
 4. Zbirni pregled broja predmeta za koje je sklopljena nagodba na trgovačkim sudovima
 5. Zbirni pregled broja predmeta prema području djelatnosti
 6. Zbirni pregled broja predmeta prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 29.12.2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA STUDENI 2017. GODINE

Zagreb, 22. prosinca 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2017. godine, bilo je blokirano 25 566 poslovnih subjekata, što je za 2,6 % manje u odnosu na listopad 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,37 milijardi kuna, što je za 2,4 % manje nego u listopadu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5686 poslovnih subjekata (18,2 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,79 milijardi kuna (20,9 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga u blokadi su bila 322 783 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,80 milijardi kuna, što je za 0,7 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 30. studenoga 2017. godine zaprimljeno je 8 327 605 osnova, od čega se 26,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,4 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 134,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 43,0 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - studeni 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.10.2017.

Zagreb, 19. prosinca 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. listopada 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnog duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 45,4 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 52,5 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. listopada 2017. godine bilo 69 238. Pribroje li se tom broju građana oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 108 198 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Prema iznosu duga, 31. listopada 2017. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (8,3 %) te građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (6,3 %). Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj blokiranih građana, kao i iznos njihova duga, s izuzetkom onog jednakog ili manjeg od 2.000 kuna, većeg od 2.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 10.000 kuna te većeg od 10.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 25.000 kuna, povećao se u odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine. Najviše je porastao broj blokiranih građana čiji je iznos duga veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (8,2 %) i onih čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (6,5 %).

Za usporedbu, dug 4687 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,0 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,7 %) i veći je od duga preostalih 316 585 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,5 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,3 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.10.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.10.2017.

FINA UPOZORAVA NA POJAVU LAŽNIH ELEKTRONIČKIH PORUKA O POKRETANJU OVRŠNOG POSTUPKA TE POZIVA PRIMATELJE DA IH NE OTVARAJU
Zagreb, 15. prosinca 2017. - Obavještavamo javnost da elektronička poruka pod nazivom "Elektronička obavijest o pokretanju ovršnog postupka", koja je u proteklih nekoliko sati odaslana s različitih adresa elektroničke pošte, nije kreirana i poslana iz sustava Financijske agencije, već se radi o poruci nepoznatog porijekla koja sadrži netočne podatke. Ovim putem pozivamo sve primatelje ove i sličnih poruka da ih ne otvaraju niti po njima postupaju.

Financijska agencija šalje obavijesti o ovrsi isključivo sukladno zakonskom propisu, putem pružatelja poštanskih usluga. Prema potrebi, Fina kontaktira primatelje te dostavlja određene podatke i putem elektroničke pošte, međutim, ističemo da je sva službena Finina korespodencija elektroničkom poštom moguća isključivo s internet domene fina.hr.

Navedena poruka i njoj slične spadaju u malicioznu phishing kampanju, a poruke su lažnog sadržaja i konstruirane od javno dostupnih podataka.
MULTIPLUS CARD D.O.O. I ŽITNJAK D.D., DRUŠTVA IZ KONCERNA AGROKOR PODNIJELA GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU U SVRHU JAVNE OBJAVE
Zagreb, 15. prosinca 2017. - Do 12. prosinca 2017. godine, zakonom propisanu obvezu sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu u svrhu javne objave ispunila je većina društava iz Koncerna Agrokor, osim sljedećih: AMBALAŽNI SERVIS d.o.o., BELJE d.d., BARANJA BETONI d.o.o., MOSLAVKA KUTINA d.d., PIK VINKOVCI d.d., PROJEKTGRADNJA d.o.o., RIVIJERA d.d., ROTO ULAGANJA d.o.o., SOJARA d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o. i VUPIK d.d. Od onih koji su podnijeli godišnji financijski izvještaj, zadnji među njima bila su dva društva, MULTIPLUS CARD d.o.o. (1.12.2017.) i ŽITNJAK d.d. (12.12.2017.). Osnovni financijski rezultati poslovanja ovih i drugih navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, te je dostupna bez naknade. 

Popis društava i ustanova iz Koncerna Agrokor
PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.10.2017.

Zagreb, 14. prosinca 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. listopada 2017. godine pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci i Dugo Selo s 11,2 %, Sisak s 10,9 % i Čakovec s 10,3 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 357 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 348 tisuća, Samobora s dugom od 247 tisuća, Svete Nedelje s dugom od 242 tisuće, Velike Gorice s dugom od 214 tisuća i Varaždina s dugom od 204 tisuće kuna.

Promatrano po udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva, po kriteriju iznosa duga građana izdvaja se Grad Križevci sa 16,6 %-tnim udjelom blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva, a slijede Benkovac i Dugo Selo sa 16,5 %, Sisak sa 16,1 %, Sveti Ivan Zelina s 15,3 % i Čakovec s 15,1 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.10.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.10.2017.

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - 31.10.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.10.2017.

Zagreb, 8. prosinca 2017. - Prema stanju na dan 31. listopada 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4616 (15,0 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,8 milijardi kuna (20,6 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,3 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (5,6 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 12,2 % (1,8 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,8 % (0,9 milijardi kn) te Zagrebačke županije s udjelom od 5,5 % (0,8 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 561,15 tisuća kuna, što je za 6,7 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 601,29 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 3,3 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 2,7 milijardi kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 1,6 milijardi kuna, poslovne subjekte iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 1,5 milijardi kuna, poslovne subjekte iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 1,1 milijardu kuna te one iz područja poslovanja nekretninama s 1,0 milijardu kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 5689, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 4773 i građevinarstvo s 3352 blokirana poslovna subjekta.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.10.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.10.2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA LISTOPAD 2017. GODINE

Zagreb, 30. studenoga 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada 2017. godine, bilo je blokirano 26 236 poslovnih subjekata, što je za 0,2 % više u odnosu na rujan 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,72 milijarde kuna, što je za 2,2 % manje nego u rujnu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4616 poslovnih subjekata (15,0 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,83 milijarde kuna (20,6 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada u blokadi su bila 321 272 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,52 milijarde kuna, što je za 0,3 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. listopada 2017. godine zaprimljeno je 8 234 540 osnova, od čega se 26,7 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,3 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 133,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 42,2 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - listopad 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.9.2017.

Zagreb, 23. studenoga 2017. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 41,2 milijarde kuna ili 97,2 % ukupnog duga građana, koji je 30. rujna 2017. godine iznosio 42,4 milijarde kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. rujna 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnog duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 45,9 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,1 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,6 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 % udjela, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 30. rujna 2017. godine bilo 68 830. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 107 883 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 30. rujna 2017. g. dug je manji i iznosi 407,9 milijuna kuna.

Prema iznosu duga, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna te građana čiji je dug veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna. Dug građana čiji je iznos veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna, 30. rujna 2017. godine, u odnosu na 30. rujna 2016. godine, veći je za 7,4 % (699,1 milijun kuna), a dug građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna, veći je za 5,5 % (209,2 milijuna kuna).

Za usporedbu, dug 4662 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,9 %) i veći je od duga preostalog 315 721-og blokiranog građanina (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,4 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.9.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.9.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 30.9.2017.

Zagreb, 20. studenoga 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,4 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,2 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,2 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (13,9 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska  (13,2 %), Virovitičko-podravska (12,9 %), Osječko-baranjska (12,1 %) te Zagrebačka županija (12,0 %). Najmanji je udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,3 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 356 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 334 tisuće, Samobora s dugom od 238 tisuća, Svete Nedelje s dugom od 224 tisuće te Velike Gorice s dugom od 206 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 78 tisuća kuna (blokirani građani Siska) do 199 tisuća kuna (blokirani građani Zagreba).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 30.9.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.9.2017.

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - 30.9.2017.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 30.9.2017.

Zagreb, 15. studenoga 2017. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine u blokadi je bilo 896 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 30. rujna 2017. godine povećao se na 422,9 milijuna kuna ili za 90,0 %. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 30. rujna 2017. godine povećao se na 896 ili za 8,0 %. Promatrano po županijama, najzaduženiji su bili OPG-i Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 21,2 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 13,6 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,4 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 30.9.2017.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 30.9.2017.

Zagreb, 9. studenoga 2017. - Prema stanju na dan 30. rujna 2017. godine, od ukupno 9804 blokirane pravne osobe, njih 7222 ili 73,7 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 9,26 milijardi ili 90,7 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 6113 ili 53,4 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada traje neprekidno 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,66 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,12 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 6,62 milijarde kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 64,1 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem rujna 2017. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 4,90 milijardi kuna ili 58,3 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije sa 1,17 milijardi kuna duga (13,9 %) te Zagrebačke županije sa 0,46 milijardi kuna neizvršenih osnova (5,5 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 30.9.2017.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 30.9.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.9.2017.

Zagreb, 3. studenoga 2017. - Prema stanju na dan 30. rujna 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Ličko-senjskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39,8 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,0 milijardi kn), što je i očekivano, s obzirom na to da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su također blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 967,13 tisuća kuna, a slijede ih oni Međimurske županije sa 758,65 tisuća, Šibensko-kninske sa 637,49 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije s 599,39 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 575,18 tisuća kuna, što je za 4,8 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 604,29 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5727, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 4733 i građevinarstvo s 3341-im blokiranim poslovnim subjektom. Najveći iznos blokade, 3,3 milijarde kuna ili 21,6 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo te na poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 3,0 milijarde kuna duga ili 20,1 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.9.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.9.2017.

FINAeduca U OSIJEKU: PREDSTAVLJENE USLUGE ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA I SERVIS E-RAČUN ZA DRŽAVU

Zagreb, 26. listopada 2017. - Financijska agencija je danas u Županijskoj komori u Osijeku, u okviru seminara FINAeduca, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje: optimizaciju arhivske građe digitalizacijom arhive, uslugu e-Arhiv kao dopunu servisu e-Račun, e-plaćanje te plaćanje putem SEPA izravnog terećenja.

Na seminaru su prisustvovali predstavnicii lokalne samouprave, gradskih poduzeća i tvrtki koje posluju na osječkom području.

Jedna od glavnih tema ovog seminara bila je unaprjeđenje poslovanja javne uprave uvođenjem servisa e-Račun za državu. Osim predavača iz Fine, predavanje o načinima uključivanja u sustav te modelima razmjene elektroničkih računa održao je predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poseban je naglasak stavljen na načine uključivanja javnih tijela u sustav, načine razmjene elektroničkih računa te zakonske promjene koje sve obveznike javne nabave očekuju najkasnije s početkom 2019. godine kada će (sukladno direktivi 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o elektroničkom računu u javnoj nabavi) biti obvezni zaprimati elektroničke račune putem sustava e-Račun za državu.

Uvođenje obveznog e-računa je snažna mjera za ostvarenje značajnih ušteda i optimizacije u poslovanju javnog sektora, a razmjenom elektroničkih računa u privatnom sektoru, ostvarit će se uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

S obzirom na to da javna tijela imaju mogućnost za povrat sredstava koja će uložiti u procese elektroničkog fakturiranja, na seminaru su predstavljene mogućnosti financiranja potrebnih promjena iz sredstava fondova Europske unije.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA RUJAN 2017. GODINE

Zagreb, 25. listopada 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2017. godine, bio je blokiran 26 171 poslovni subjekt, što je za 1,1 % manje u odnosu na kolovoz 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,05 milijardi kuna, što je za 3,0 % manje nego u kolovozu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4385 poslovnih subjekata (14,4 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,41 milijardu kuna (18,5 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna u blokadi su bila 320 383 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,38 milijardi kuna, što je za 0,3 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 30. rujna 2017. godine zaprimljeno je 8 140 707 osnova, od čega se 26,83 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,17 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 133,0 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 41,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - rujan 2017.

FINA POZIVA OBVEZNIKE DA NA VRIJEME OBNOVE FISKALNE CERTIFIKATE

Zagreb, 25. listopada 2017. – U studenome 2017. godine istječe pet godina od početka izdavanja fiskalnih certifikata, koje Fina izdaje na rok od 5 godina, a potrebni su za izdavanje fiskaliziranih računa. Kako ne bi došlo do prekida u postupku fiskalizacije računa, obveznici trebaju provjeriti kada su preuzeli certifikat te, prije isteka valjanosti postojećeg certifikata, zatražiti izdavanje novog, čija će valjanost biti sljedećih 5 godina.

Da bi se fiskalizacija računa nastavila bez prekida, novim je certifikatom u blagajničkom rješenju potrebno zamijeniti stari prije njegova isteka. Postojeći certifikat vrijedi do njegova isteka neovisno o tome kada će obveznik fiskalizacije zatražiti izdavanje novog.

Fina će obveznicima fiskalizacije slati obavijesti o isteku certifikata 45, 30 i 15 dana prije isteka valjanosti certifikata. Obavijest se šalje na e-mail adresu osobe koja je upisana kao skrbnik certifikata ili na poslovnu adresu obveznika fiskalizacije. Ako je nakon izdavanja certifikata kod obveznika došlo do promjene podataka koja nije prijavljena Fini (e-mail adresa skrbnika certifikata, adresa poslovnog subjekta ili promjena skrbnika certifikata), potrebno je u što kraćem roku Fini dostaviti točne podatke kako bi Fina mogla obavijest o datumu isteka certifikata dostaviti pravovremeno i na pravu adresu.

Obveznici koji nisu primili obavijest o isteku valjanosti certifikata ili ne znaju kada istječe valjanost njihovog certifikata, mogu se javiti na besplatni broj telefona 0800 0080 ili poslati upit na adresu e-pošte certifikati-fiskalizacija@fina.hr.

Postupak produljenja valjanosti certifikata je isti kao postupak izdavanja, a dokumentacija se dostavlja u Finine poslovnice.

Sve informacije o izdavanju certifikata za fiskalizaciju kao i popis poslovnica u kojima se izdaju mogu se pronaći na stranici www.fina.hr/fiskalizacija.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.8.2017.

Zagreb, 19. listopada 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. kolovoza 2017. godine, u ukupnom dugu je bio 46,0 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,3 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,6 %, osiguravajućim društvima sa3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. kolovoza 2017. godine bilo 69 386. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 107 978 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 31. kolovoza 2017. godine, dug je manji i iznosi 410,5 milijuna kuna.

Dug 4638 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,93 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,9 %) i veći je od duga preostalih 315 527 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,33 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.8.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.8.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.8.2017.

Zagreb, 16. listopada 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci s 11,3 %, Sisak s 10,9 % i Čakovec s 10,2 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 363 tisuće kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 347 tisuća, Samobora s dugom od 246 tisuća, Svete Nedelje s dugom od 238 tisuća, Velike Gorice s dugom od 213 tisuća, Varaždina s dugom od 206 tisuća i Zagreba s dugom od 200 tisuća kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.8.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.8.2017.

OSAM DRUŠTAVA IZ KONCERNA AGROKOR PODNIJELO GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU U SVRHU JAVNE OBJAVE

Zagreb, 13. listopada 2017. - Zaključno sa stanjem od 12. listopada 2017. godine, društva IRIDA d.o.o. (OIB: 72383446154), JAMNICA d.d. (OIB: 05050436541), LEDO d.d. (OIB: 87955947581), MLADINA d.d. (OIB: 00233318664), PIK VRBOVEC  d.d. (OIB: 78909170415), ROTO DINAMIC d.o.o. (OIB: 24723122482), SOLANA PAG d.d. (OIB: 34949147151) i ZVIJEZDA (OIB: 91492011748), podnijela su godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave. Osnovni financijski rezultati poslovanja navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, bez naknade.

Prethodno, u zakonom propisanom roku ili netom po isteku toga roka, godišnji financijski izvještaj i drugu propisanu dokumentaciju za 2016. godinu u svrhu javne objave, podnijela su društva: AGROLAGUNA d.d. (OIB: 84196188473), BACKSTAGE d.o.o. (OIB: 84411860203), e-Kolektor d.o.o. (OIB: 50538578553), EUROVIBA d.o.o. (OIB: 19818276224), KRKA d.o.o. (OIB: 45256190469), Moslavina voće d.o.o. (OIB 20972056960) i TISAK USLUGE d.o.o. (OIB 85003955783).

U RAZDOBLJU OD SRPNJA DO RUJNA 2017. GODINE, NOVIH 5.128 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

Zagreb, 13. listopada 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. rujna 2017. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 723.292 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (322.145), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (179.035), računala (98.139), strojevi (56.386) i stado/stoka (50.269). Drugu skupinu od sveukupno 17.318 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.460), udjeli i poslovni udjeli (6.976), ukupnost stvari (2.865), dionice (13) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 30.9.2017.

FININA POSLOVNICA OD DANAS U ARENA CENTRU

Zagreb, 13. listopada 2017. - Danas je u Arena Centru u Zagrebu otvorena nova Finina poslovnica. Posjetitelji ovog popularnog zagrebačkog trgovačkog centra, kao i tvrtke koje posluju u Centru i njegovoj blizini, sada će moći svoje transakcije obavljati brže, bliže i povoljnije.

U novouređenom prostoru građani mogu plaćati svoje račune bez naknade ili uz povoljnije naknade, zamijeniti oštećene novčanice kao i zatražiti otkup i prodaju efektivnog stranog novca kroz mjenjačnicu. Također, mogu se registrirati u sustav eGrađani i time dobiti pristup elektroničkim uslugama javne uprave.

Poslovnim subjektima su dostupne usluge gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja, obrade gotovog novca i trezoriranja istog, razmjena novca, usluge dnevno-noćnog trezora od 0 do 24 sata sedam dana u tjednu te usluge izdavanja digitalnih certifikata vezane uz fiskalizaciju.

Finina je poslovnica smještena u prizemlju Arena Centra, na Trgu Dalmacija kod južnog ulaza, a radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 18:30 sati te subotom od 8 do 12:00 sati.

Povodom otvorenja, prvih 1000 klijenata koji obave neku transakciju u poslovnici u Arena Centru dobivaju poklon iznenađenja.

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.9.2017.

Zagreb, 12. listopada 2017. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2017. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke: 

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku.
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe.
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka.

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.8.2017.

Zagreb, 10. listopada 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,5 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,2 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,2 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska  (13,2 %), Virovitičko-podravska (12,9 %) te Osječko-baranjska županija (12,2 %).

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.8.2017.

FINAeduca U RIJECI: PREDSTAVLJENE USLUGE ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA I SERVIS E-RAČUN ZA DRŽAVU

Zagreb, 5. listopada 2017. - Financijska agencija je danas u Gradskoj vijećnici u Rijeci, u sklopu seminara FINAeduca, brojnim predstavnicima lokalne samouprave, gradskih poduzeća i tvrtki koje posluju na riječkom području, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje:optimizaciju arhivske građe digitalizacijom arhive; uslugu e-Arhiv, kao dopunu servisu e-Račun; uslugu vođenja poslovnih knjiga (Fina računovodstveni servis); e-plaćanje te plaćanje putem SEPA izravnog terećenja, koje je vrlo popularan i raširen način plaćanja u europskim zemljama te se, zbog niza prednosti koje donosi i platitelju i primatelju očekuje da će i u Hrvatskoj pronaći put do građana i poslovnih subjekata.

Jedna od glavnih tema bila je unaprjeđenje poslovanja javne uprave uvođenjem servisa e-Račun za državu, a osim predavača iz Fine, predavanje je održala i predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Poseban je naglasak stavljen na načine uključivanja javnih tijela u sustav, načine razmjene elektroničkih računa te zakonske promjene koje sve obveznike javne nabave očekuju najkasnije s početkom 2019. godine kada će (sukladno direktivi 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o elektroničkom računu u javnoj nabavi) biti obvezni zaprimati elektroničke račune putem sustava e-Račun za državu.

S obzirom na to da javna tijela imaju mogućnost za povrat sredstava koja će uložiti u procese elektroničkog fakturiranja, na seminaru je predstavljen i projekt CEF eInvoicing, koji Fina priprema u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, a čija je svrha financiranje navedenih promjena iz sredstava fondova Europske unije.

Uvođenje obveznog e-računa je snažna mjera za ostvarenje značajnih ušteda i optimizacije u poslovanju javnog sektora, a razmjenom elektroničkih računa u privatnom sektoru, ostvarit će se uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.8.2017.

Zagreb, 5. listopada 2017. - Prema stanju na dan 31. kolovoza 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 965,34 tisuće kuna, a slijede oni Međimurske županije s 843,35 tisuća, Splitsko-dalmatinske sa 673,62 tisuće te Šibensko-kninske županije sa 642,81 tisuću kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj (237,04 tisuće kuna) i Požeško-slavonskoj županiji (290,42 tisuće kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 586,11 tisuća kuna, što je za 3,9 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 609,97 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5792, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 4795 i građevinarstvo s 3372 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (3,7 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,2 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,0 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.8.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.8.2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA KOLOVOZ 2017. GODINE

Zagreb, 2. listopada 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2017. godine, bila su blokirana 26 464 poslovna subjekta, što je za 0,8 % manje u odnosu na srpanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,51 milijardu kuna, što je za 0,2 % više nego u srpnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4651-og poslovnog subjekta (14,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,47 milijardi kuna (18,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza u blokadi je bilo 320 165 građana, što je za 2955 građana (0,9 %) manje nego u srpnju. Dug građana iz osnova iznosio je 42,26 milijardi kuna, što je za 38,56 milijuna kuna (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. kolovoza 2017. godine zaprimljeno je 8 052 118 osnova, od čega se 27,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 131,2 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 40,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - kolovoz 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.7.2017.

Zagreb, 22. rujna 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. srpnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 46,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 53,8 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,6 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. srpnja 2017. godine bilo 70 654. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 110 380 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Prema iznosu duga, 31. srpnja 2017. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (6,3 %) te građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (5,2 %). Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj blokiranih građana, kao i iznos njihova duga, s izuzetkom onog jednakog ili manjeg od 2.000 kuna, većeg od 2.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 10.000 kuna te većeg od 10.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 25.000 kuna, povećao se u odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine. Najviše je porastao broj blokiranih građana čiji je iznos duga veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (6,3 %) i onih čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (5,3 %).

Za usporedbu, dug 4640 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,93 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,9 %) i veći je od duga preostalih 318 480 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,30 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.7.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.7.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.7.2017.

Zagreb, 19. rujna 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. srpnja 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,3 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,3 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %). Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 362 tisuće kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 351 tisuću, Samobora s dugom od 246 tisuća, Svete Nedelje s dugom od 239 tisuća, Velike Gorice s dugom od 211 tisuća te Varaždina s dugom od 204 tisuće kuna, dok su blokirani građani u preostalih 19 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 82 tisuće kuna (blokirani građani Siska) i 89 tisuća kuna (blokirani građani Bjelovara) do 198 tisuća kuna (blokirani građani Zagreba).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.7.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.7.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.7.2017.

Zagreb, 12. rujna 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. srpnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,5 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,2 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,3 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,1 %), Osječko-baranjska (12,3 %) te Zagrebačka županija (12,0 %).

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.7.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.7.2017.

Zagreb, 6. rujna 2017. - Prema stanju na dan 31. srpnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 4781 (15,2 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,7 milijardi kuna (19,5 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39,0 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,0 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 13,4 % (2,1 milijarda kn), Istarske s udjelom od 5,6 % (0,9 milijardi kn), Zagrebačke s udjelom od 5,2 % (0,8 milijardi kn) te Primorsko-goranske županije s udjelom od 5,0 % (0,8 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 580,08 tisuća kuna, što je za 5,0 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 610,71 tisuću kuna.
Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 3,2 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 2,9 milijardi kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 1,8 milijardi kuna, poslovne subjekte iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 1,6 milijardi kuna, poslovne subjekte iz područja poslovanja nekretninama, 1,5 milijardi kuna te one iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s 1,1 milijardu kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 5851, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 4800, građevinarstvo s 3438 i prerađivačka industrija s 2818 blokiranih poslovnih subjekata.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.7.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.7.2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SRPANJ 2017. GODINE

Zagreb, 31. kolovoza 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2017. godine, bila su blokirana 26 674 poslovna subjekta, što je za 0,5 % manje u odnosu na lipanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,47 milijardi kuna, što je za 1,4 % manje nego u lipnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4781-og poslovnog subjekta (15,2 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,74 milijarde kuna (19,5 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja u blokadi je bilo 323 120 građana, što je za 1889 građana (0,6 %) manje nego u lipnju. Dug građana iz osnova iznosio je 42,22 milijarde kuna, što je za 45,27 milijuna kuna (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. srpnja 2017. godine zaprimljeno je 7 974 496 osnova, od čega se 27,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,0 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 130,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 40,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - srpanj 2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO RODNOM KRITERIJU NA RAZINI ŽUPANIJA - STANJE 30.6.2017.

Zagreb, 29. kolovoza 2017. - Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2017. godine u blokadi je bilo 325 009 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 42,18 milijarde kuna. Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenim osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 202 359 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 122 650 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 42,18 milijardi duga na muškarce se odnosi 30,85 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 11,32 milijardi kuna (udio 27 %). Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji (59 %), a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (34 %).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje su zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji (175 milijuna kuna). Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su stanovnice Grada Zagreba (3,11 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana jednak je (62 %), a u iznosu ukupnog duga manji je za 1,0 %.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.6.2017.

Zagreb, 25. kolovoza 2017. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 40,9 milijardi kuna ili 97,0 % ukupnog duga građana, koji je 30. lipnja 2017. godine iznosio 42,2 milijarde kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. lipnja 2017. godine nije prelazio polovinu svote ukupnog duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 47,5 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 54,9 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,6 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga po segmentima, vidljivo je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 30. lipnja 2017. godine bilo 72 038. Pribroje li se tom broju oni građani koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 111 769 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na kraju 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 30. lipnja 2017. godine dug je manji i iznosi 424,9 milijuna kuna.

Prema iznosu duga, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna te građana čiji je dug veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna. Dug građana čiji je iznos veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna na dan 30. lipnja 2017. godine u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, veći je za 5,84 % (550,50 milijuna kuna), a dug građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna, veći je za 5,34 % (201,27 milijuna kuna). Za usporedbu, dug 4636 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,91 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,9 %) i veći je od duga preostala 320 373 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %) čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,27 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.6.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.6.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 30.6.2017.

Zagreb, 23. kolovoza 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 30. lipnja 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci sa 11,5 %, Dugo Selo sa 11,3 %, Sisak sa 10,9 % i Čakovec sa 10,2 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 364 tisuće kuna, a slijede ih građani Benkovca sa 342 tisuće, Samobora s 246 tisuća, Svete Nedelje s 232 tisuće, Velike Gorice s 212 tisuća i Varaždina, sa prosječnim iznosom duga od 200 tisuća kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 30.6.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.6.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 30.6.2017.

Zagreb, 21. kolovoza 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 30. lipnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,6 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,4 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija (13,2 %), Osječko-baranjska (12,3 %) te Zagrebačka županija (12,1 %).

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.6.2017.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 30.6.2017.

Zagreb, 18. kolovoza 2017. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, dana 30. lipnja 2017. godine, od  8226 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a), koji imaju otvoren račun u Jedistvenom registru računa i koji su iz Očevidnika o redoslijedu plaćanja izdvojeni po kriteriju posebno dodijeljenog matičnog broja, u blokadi je bilo 938 OPG-a.

Njihov dug iz osnova, na dan 30. lipnja 2011. godine, iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 30. lipnja 2017. godine povećao se na 414,6 milijuna kuna ili za 86,3 %. Broj blokiranih OPG-a dana 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 30. lipnja 2017. godine povećao se na 938 ili za 13,0 %. Promatrano po županijama, najzaduženiji su bili OPG-i Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 21,9 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 13,2 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,6 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 30.6.2017.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 30.6.2017.

Zagreb, 14. kolovoza 2017. - Prema stanju na dan 30. lipnja 2017. godine, od ukupno 9877 blokiranih pravnih osoba, 7049 ili 71,4 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 9,04 milijarde ili 91,6 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 5246 ili 46,3 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,55 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,12 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 7,37 milijardi kuna.

Analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana prema broju zaposlenih pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 67,2 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem lipnja 2017. godine nije imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 5,03 milijarde kuna ili 55,7 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije s 1,53 milijarde kuna duga (16,9 %), Zagrebačke s 0,42 milijarde kuna (4,6 %) te Primorsko-goranske županije s 0,36 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,0 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 30.6.2017.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 30.6.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.6.2017.

Zagreb, 8. kolovoza 2017. - Prema stanju na dan 30. lipnja 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,6 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,1 milijarda kn), što je i očekivano s obzirom na to da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su također blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 988,1 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 893,7 tisuća, Splitsko-dalmatinske 695,1 tisuću te Šibensko-kninske županije sa 604,4 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 585,6 tisuća kuna, što je za 2,4 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 599,8 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5889, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) sa 4846 i građevinarstvo s 3427 blokiranih poslovnih subjekata. Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,2 milijarde kuna ili 20,6 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,0 milijarde kuna duga ili 19,4 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.06.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.06.2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA LIPANJ 2017. GODINE

Zagreb, 1. kolovoza 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2017. godine, bilo je blokirano 26 805 poslovnih subjekata, što je za 2,2 % manje u odnosu na svibanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,7 milijardi kuna, što je za 1,7 % manje nego u svibnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5240 poslovnih subjekata (16,4 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,52 milijarde kuna (18,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja u blokadi je bilo 325 009 građana, što je za 4716 građana (1,4 %) manje nego u svibnju. Dug građana iz osnova iznosio je 42,18 milijardi kuna, što je za 233,39 milijuna kuna (0,6 %) manje u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2017. godine zaprimljena je 7 875 481 osnova, od čega se 27,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 129,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 39,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - lipanj 2017.

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.6.2017.

Zagreb, 21. srpnja 2017. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke: 

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.5.2017.

Zagreb, 19. srpnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. svibnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 47,5 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 54,8 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,9 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. svibnja 2017. godine bilo 73 679. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 115 882 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 31. svibnja 2017. godine, dug je manji i iznosi 435,5 milijuna kuna.

Dug 4625 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,17 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,3 %) i veći je od duga preostalih 325 100 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,24 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,7 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.5.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.5.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.5.2017.

Zagreb, 14. srpnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. svibnja 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,6 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,3 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,5 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %). Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 356 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 341 tisuću, Samobora s dugom od 241 tisuću, Svete Nedelje s dugom od 230 tisuća te Velike Gorice s dugom od 208 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 80 tisuća kuna (blokirani građani Siska) i 88 tisuća kuna (blokirani građani Bjelovara) do 196 tisuća kuna (blokirani građani Zagreba) i 197 tisuća kuna (blokirani građani Varaždina).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.5.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.5.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.5.2017.

Zagreb, 11. srpnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,5 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %), a prema istom kriteriju slijede Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija (13,3 %), Osječko-baranjska (12,4 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija (12,0 %).

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.5.2017.

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 10. srpnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 3.842 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 146 obrta i osnovano 1.410 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i  2.286  jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR do kraja 2017. godine biti osnovano približno 7.680 društava i obrta, što bi predstavljalo povećanje od ukupno njih 1.121, odnosno 17% više osnovanih društava i obrta u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 30.06.2017.

U RAZDOBLJU OD TRAVNJA DO LIPNJA 2017. GODINE, NOVIH 10.866 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK

Zagreb, 10. srpnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 30. lipnja 2017. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 718.164 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (319.892), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (177.946), računala (98.044), strojevi (55.682) i stado/stoka (49.650). Drugu skupinu od sveukupno 16.950 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (7.439), udjeli i poslovni udjeli (6.666), ukupnost stvari (2.828), dionice (13) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 30.6.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.05.2017.

Zagreb, 5. srpnja 2017. - Prema stanju na dan 31. svibnja 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Požeško-slavonskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 1,02 milijuna kuna, a slijede oni Međimurske županije s 823,08 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 677,40 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (279,24 tisuće kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 582,84 tisuće kuna, što je za 1,6 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 592,03 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6034, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 4966 i građevinarstvo s 3511 blokiranih poslovnih subjekata. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (3,5 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,3 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,2 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.05.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.05.2017.

REAGIRANJE NA MEDIJSKE OBJAVE O ULOZI FINE U POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Zagreb, 30. lipnja 2017. - Potaknuti aktualnim medijskim napisima i negativnim konotacijama vezanim za provedbu ovrhe na  novčanim sredstvima putem Fine, dostavljamo kratki osvrt i pojašnjenje uloge Fine u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Fina je tijelo kojem je Ovršnim zakonom, Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i pripadajućim podzakonskim propisima povjerena provedba ovrhe na novčanim sredstvima. Fina nije tijelo koje donosi osnove za plaćanje, već je tijelo koje provodi ovrhu na novčanim sredstvima temeljem osnova za plaćanje koje su donijela nadležna tijela (sud, javni bilježnik, porezna uprava…) i osnova za plaćanje koje je izdao sam dužnik (zadužnica, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine). Stoga su neosnovane insinuacije da Fina na bilo koji način pridonosi većoj zaduženosti građana i većem broju blokiranih građana, samo zato što provodi ovrhu. Jednako neosnovano bilo bi reći da i sudovi, javni bilježnici i ostala nadležna tijela pridonosi zaduženosti građana jer su isti zakonom ovlašteni donositi osnove za plaćanje.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SVIBANJ 2017. GODINE

Zagreb, 28. lipnja 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. svibnja 2017. godine, bila su blokirana 27 403 poslovna subjekta, što je za 2,9 % manje u odnosu na travanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 15,97 milijardi kuna, što je za 4,3 % manje nego u travnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih poslovnih subjekata za 5364 (16,4 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,43 milijarde kuna (17,7 %).
Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. svibnja u blokadi je bilo 329 725 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 42,41 milijardu kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.
Od 1. siječnja 2011. do 31. svibnja 2017. godine zaprimljeno je 7 799 020 osnova, od čega se 27,12 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,88 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 128,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 39,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - svibanj 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.4.2017.

Zagreb, 20. lipnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. travnja 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 47,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 55,1 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi sa 10,9 %, osiguravajućim društvima sa 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama sa 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama sa 2,2 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje sa 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.
Iz analize duga građana prema iznosu duga po segmentima, vidljivo je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana na dan 30. travnja 2017. godine bilo 74 152. Pribroje li se tom broju oni građani koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 115 336 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Prema iznosu duga, na dan 30. travnja 2017. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (4,6 %) te građana čiji je iznos duga veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (3,8 %). Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj blokiranih građana, kao i iznos njihova duga, s izuzetkom onog većeg od 2.000, a jednakog ili manjeg od 10.000 kuna te jednakog ili manjeg od 2.000 kuna, povećao se u odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine. Najviše je porastao broj blokiranih građana čiji je iznos duga veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (4,7 %).
Za usporedbu, dug 4589 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,07 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,3 %) i veći je od duga preostala 324 283 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,13 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,7 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.4.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.4.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 30.4.2017.

Zagreb, 16. lipnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 30. travnja 2017. godine pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci sa 11,6 %, Dugo Selo sa 11,5 %, Sisak sa 11,0 % i Čakovec sa 10,3 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 358 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 342 tisuće kuna, Samobora s dugom od 239 tisuća kuna, Svete Nedelje s dugom od 228 tisuća kuna i Velike Gorice s dugom od 207 tisuća kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 30.4.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.4.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 30.4.2017.

Zagreb, 13. lipnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 30. travnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,5 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,2 %), Osječko-baranjska (12,4 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska županija (12,0 %).

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.4.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.04.2017.

Zagreb, 8. lipnja 2017. - Prema stanju na dan 30. travnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 5651 (16,7 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 3,4 milijarde kuna (17,0 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 40,4 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,7 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije, s udjelom od 13,5 % (2,2 milijarde kn), Istarske, s udjelom od 5,6 % (0,9 milijardi kn), Primorsko-goranske, s udjelom od 5,1 % (0,9 milijardi kn) te Zagrebačke županije, s udjelom od 5,1 % (0,8 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 591,32 tisuće kuna, što je za 0,3 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 593,19 tisuća kuna.
Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 3,4 milijarde kuna, na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 3,3 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 2,1 milijardu kuna, poslovne subjekte iz područja poslovanja nekretninama, 1,5 milijardi kuna te one iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 1,4 milijarde kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 6233, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 5112, građevinarstvo s 3620 i prerađivačka industrija s 3038 blokiranih poslovnih subjekata.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.04.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.04.2017.

DODIJELJENE NAGRADE ZLATNA BILANCA ZA 2016. GODINU

Zagreb, 7. lipnja 2017. – Financijska agencija je danas ekskluzivno predstavila financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2016. godinu te najuspješnijima dodijelila nagrade Zlatna bilanca. 

Sveukupni pobjednik i dobitnik Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika prema financijskom rejtingu u 2016. godini je tvrtka INFINUM d.o.o. iz Karlovca, ujedno i dobitnik Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika u 2016. godini u djelatnosti Informacije i komunikacije.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA TRAVANJ 2017. GODINE

Zagreb, 30. svibnja 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2017. godine, bilo je blokirano 28 209 poslovnih subjekata, što je za 2,0 % manje u odnosu na ožujak 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 16,68 milijardi kuna, što je za 4,0 % manje nego u ožujku 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5651-og poslovnog subjekta (16,7 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,4 milijarde kuna (17,0 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja u blokadi su bila 328 872 građana, što je za 1890 građana (0,6 %) manje nego u ožujku. Dug građana iz osnova iznosio je 42,19 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 30. travnja 2017. godine zaprimljeno je 7 690 176 osnova, od čega se 27,27 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,73 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 126,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 39,0 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - travanj 2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU – 31.3.2017.

Zagreb, 29. svibnja 2017. - Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. ožujka 2017. godine, u blokadi je bilo 330 762 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 41,99 milijarde kuna. Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenim osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 206 443 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 124 319 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 41,99 milijarde duga na muškarce se odnosi 30,88 milijardi kuna (udio 74 %), a na žene preostalih 11,10 milijardi kuna (udio 26 %). Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome, najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga, najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (3,01 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 31. ožujka 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana jednak je (62 %), a u  iznosu ukupnog duga veći je za 2,0 %.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.3.2017.

Zagreb, 24. svibnja 2017. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine u blokadi je bilo 938 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. ožujka 2017. godine povećao se na 416,9 milijuna kuna ili za 87,4 %. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 31. ožujka 2017. godine povećao se na 938 ili za 13,0 %.

Promatrano po županijama, najzaduženiji su bili OPG-ovi Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 20,3 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 13,0 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,0 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.3.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.3.2017.

Zagreb, 19. svibnja 2017. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 40,0 milijardi kuna ili 95,3 % ukupnog duga građana, koji je 31. ožujka 2017. godine iznosio 42,0 milijarde kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. ožujka 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 48,2 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 55,6 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,9 %, osiguravajućim društvima s 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 % udjela, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. ožujka 2017. godine bilo 75 373. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 118 024 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 31. ožujka 2017. godine dug je manji i iznosi 444,03 milijuna kuna.

Prema iznosu duga, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna te građana čiji je dug jednak ili manji od 2.000 kuna. Dug građana čiji je iznos veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna, 31. ožujka 2017. g. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, veći je za 3,10 % (292,48 milijuna kuna), a dug građana čiji je iznos jednak ili manji od 2.000 kuna, veći je za 3,09 % (1,17 milijuna kuna). Za usporedbu, dug 4584 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,07 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,6 %) i veći je od duga preostalih 326 178 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,92 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,4 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.3.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.3.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.3.2017.

Zagreb, 16. svibnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. ožujka 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,7 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,3 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,6 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %). Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 356 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 334 tisuće kuna, Samobora s dugom od 238 tisuća kuna, Svete Nedjelje s dugom od 224 tisuće kuna te Velike Gorice s dugom od 206 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 78 tisuća kuna (blokirani građani Siska) do 192 tisuće kuna (blokirani građani Zagreba), 194 tisuće kuna (blokirani građani Poreča) i 195 tisuća kuna (blokirani građani Varaždina).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.3.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.3.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.3.2017.

Zagreb, 12. svibnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,4 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,6 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,3 %), Osječko-baranjska (12,4 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska županija (12,0 %).

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.3.2017.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.3.2017.

Zagreb, 10. svibnja 2017. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2017. godine, od ukupno 11 054 blokirane pravne osobe, njih 7771 ili 70,3 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 9,16 milijardi ili 80,1 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 5886 ili 15,4 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,66 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,15 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 7,34 milijarde kuna.

Analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana prema broju zaposlenih pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 63,9 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem ožujka 2017. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 4,93 milijarde kuna ili 53,9 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije sa 1,65 milijardi kuna duga (18,0 %), Primorsko-goranske sa 0,47 milijardi kuna (5,2 %) te Zagrebačke županije sa 0,47 milijardi kuna neizvršenih osnova (5,1 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 31.3.2017.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.3.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.3.2017.

Zagreb, 8. svibnja 2017. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 41,3 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (7,2 milijarde kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su također blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 1,0 milijun kuna, a slijede oni Međimurske županije s 949,6 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 712,5 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 603,5 tisuća kuna, što je za 1,7 % više nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 593,3 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6376, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5186, građevinarstvo s 3694 i prerađivačka industrija s 3120 blokiranih poslovnih subjekata. Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,7 milijardi kuna ili 21,3 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,5 milijardi kuna duga ili 19,9 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.3.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.3.2017.

MOGUĆNOST PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU 5. I 6. SVIBNJA 2017.

Zagreb, 5. svibnja 2017. - Iako je istekao rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2016. godinu za statističke i druge potrebe, iznimno se danas i sutra, 5. i 6. svibnja 2017. godine otvara mogućnost predaje navedenih izvještaja za obveznike koji zbog opravdanih razloga svoju obvezu nisu mogli ispuniti u propisanom roku.

Za dodatne informacije obveznici mogu poslati upit na adresu e-pošte, prema sjedištu obveznika: rgfi.zg@fina.hr, rgfi.os@fina.hr, rgfi.ri@fina.hr ili rgfi.st@fina.hr.

ODRŽANA FININA KONFERENCIJA "REVIZIJA U DIGITALNOM SVIJETU"

Zagreb, 5. svibnja 2017. - U organizaciji Financijske agencije, u Zagrebu je 4. svibnja 2017. godine održana konferencija "Revizija u digitalnom svijetu".

Konferencija je bila namijenjena revizorskim društvima, a organizirana je u suradnji s Hrvatskom revizorskom komorom. Cilj konferencije je bio educirati revizorska društva o novostima vezanim uz potpisivanje i dostavu revizorskih izvješća. Ujedno su sudionicima predstavljeni Finini proizvodi i usluge, koje bi im mogle pomoći u svakodnevnom poslovanju.

Na samom početku, predstavnike revizorskih društava pozdravile su Vinka Ilak, savjetnica Finine Uprave te Koraljka Soušek, članica Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore. Uvodnim se govorom nazočnima obratila direktorica Fininog Sektora financijskih i elektroničkih usluga Marijana Gašpert.

Finini stručnjaci iz različitih područja poslovanja revizorskim su društvima predstavili Finine proizvode i usluge, koje im mogu olakšati prilagodbu novim regulativama, unaprijediti poslovne procese te im ujedno omogućiti lakše i ekonomičnije poslovanje.

ZAVRŠILA PREDAJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU

Zagreb, 4. svibnja 2017. - Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2016. godinu istekao je 2. svibnja 2017. godine. Zaključno s danom 4. svibnja 2017. godine u 12:00 sati obrađeno je 111.595 godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2016. godinu za statističke i druge potrebe ili za obje svrhe (statističke i dr. potrebe i u svrhu javne objave) predanih u Registar godišnjih financijskih izvještaja. Putem web aplikacije RGFI predano je 51.950 izvještaja (46,5%).

Poduzetnici koji nisu iskoristili mogućnost istovremene predaje GFI-a za statističke i druge potrebe i za javnu objavu, GFI za javnu objavu dužni su dostaviti u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine.

Za obveznike koji nisu dostavili godišnji financijski izvještaj za statističke i dr. potrebe i ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna. Od ove je godine Financijska agencija ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA OŽUJAK 2017. GODINE

Zagreb, 3. svibnja 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2017. godine, bilo je blokirano 28 788 poslovnih subjekata, što je za 0,9 % manje u odnosu na veljaču 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,37 milijardi kuna, što je za 5,2 % više nego u veljači 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 6625 poslovnih subjekata (18,7 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,64 milijarde kuna (17,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka u blokadi su bila 330 762 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,99 milijardi kuna, što je za 0,8 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 31. ožujka 2017. godine zaprimljeno je 7 602 920 osnova, od čega se 27,33 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,67 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 125,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 38,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - ožujak 2017.

U REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAPRIMLJENO 68% OD UKUPNO OČEKIVANOG BROJA IZVJEŠTAJA

Zagreb, 28. travnja 2017. - Zaključno s danom 28. travnja 2017. godine u 14:00 sati u Registar godišnjih financijskih izvještaja zaprimljeno je 74.544 godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2016. godinu za statističke i druge potrebe ili za obje svrhe (statističke i dr. potrebe i u svrhu javne objave), što iznosi 68 % od ukupno očekivanog broja izvještaja.

Podsjećamo da rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2016. godinu za statističke i druge potrebe istječe u utorak 2. svibnja 2017. u ponoć te pozivamo obveznike da svoj godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu predaju što prije.

Izvještaje je moguće predati:

 • putem aplikacije RGFI putem WEB-a, od 0-24 sata;
 • u svim Fininim poslovnicama u redovnom radnom vremenu (popis poslovnica dostupan je na www.fina.hr/poslovnice) ili
 • poštom na adresu: Financijska agencija, p.p. 606, 10002 Zagreb.

Sve potrebne informacije i pomoć oko slanja izvještaja obveznici mogu dobiti:

JOŠ SAMO SEDAM DANA ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Zagreb, 25. travnja 2017. - Iako se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2016. godinu - utorak, 2. svibnja 2017. u ponoć - izvještaj je do danas predala samo četvrtina od ukupno 147.953 obveznika predaje.

Naime, zaključno s danom 24. travnja 2017. godine, u Registar godišnjih financijskih izvještaja zaprimljeno je 38.330 godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave. Ukupan očekivani broj izvještaja je 110.000.

Izvještaje je moguće predati na sljedeće načine:

 • putem internetske aplikacije RGFI putem WEB-a, od 0-24 sata, uz korištenje digitalnog certifikata;
 • u svim Fininim poslovnicama u redovnom radnom vremenu; popis poslovnica dostupan je na www.fina.hr/poslovnice ili
 • poštom na adresu: Financijska agencija, p.p. 606, 10002 Zagreb.

Sve potrebne informacije i pomoć oko slanja izvještaja obveznici mogu dobiti:

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 28.2.2017.

Zagreb, 25. travnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 28. veljače 2017. godine, kao i krajem prethodnog mjeseca, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 48,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 56,0 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,8 %, osiguravajućim društvima s 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 28. veljače 2017. godine bilo 74 944. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 117 655 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 28. veljače 2017. godine, dug je manji i iznosi 442,4 milijuna kuna.

Dug 4562 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,91 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,6 %) i veći je od duga preostala 323 732 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,73 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,4 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 28.2.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 28.2.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 28.2.2017.

Zagreb, 14. travnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, prema stanju na dan 28. veljače 2017. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci s 11,7 %, Dugo Selo s 11,5 %, Sisak sa10,9 % i Čakovec s 10,2 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 357 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 336 tisuća kuna, Samobora s dugom od 239 tisuća kuna, Svete Nedjelje s dugom od 222 tisuće kuna i Velike Gorice s dugom od 204 tisuće kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 28.2.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 28.2.2017.

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.3.2017.

Zagreb, 12. travnja 2017. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.siječnja 2015. do 31.ožujka 2017. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke: 

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 31.3.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 28.2.2017.

Zagreb, 11. travnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija (13,2 %), Osječko-baranjska (12,3 %) te Zagrebačka županija (12,2 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 28.2.2017.

U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO OŽUJKA 2017. GODINE, NOVIH 11.961 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 10. travnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. ožujka 2017. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 707.298 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (312.956), a iza toga prema broju upisa slijede: vozila (176.467), računala (97.906), strojevi (54.801) i stado/stoka (49.264). Drugu skupinu od sveukupno 15.904 upisanih predmeta osiguranja čine: poljoprivredni urod (6.816), udjeli i poslovni udjeli (6.309), ukupnost stvari (2.764), dionice (11) i patenti (4).

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.3.2017.
BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 6. travnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 2.025 društava i obrta. Od toga je 83 obrta, 770 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 1.172 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR u 2017. godini biti otvoreno približno 8.100 društva i obrta, što bi predstavljalo povećanje od ukupno njih 1.541, odnosno 23 % više osnovanih društava i obrta u odnosu na 2016. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 31.03.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 28.2.2017.

Zagreb, 6. travnja 2017. - Prema stanju na dan 28. veljače 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 932,34 tisuće kuna, a slijede oni Međimurske županije s 864,52 tisuće te Splitsko-dalmatinske županije sa 728,94 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj (255,53 tisuće kuna) i Požeško-slavonskoj županiji (280,59 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 568,42 tisuće kuna, što je za 5,8 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,72 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6421, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5279, građevinarstvo s 3739 i prerađivačka industrija s 3160 blokiranih poslovnih subjekata. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (3,3 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,4 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva sa 3,3 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 28.2.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 28.2.2017.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA VELJAČU 2017. GODINE

Zagreb, 31. ožujka 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2017. godine, bilo je blokirano 29 056 poslovnih subjekata, što je za 1,8 % manje u odnosu na siječanj 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 16,52 milijarde kuna, što je za 5,5 % manje nego u siječnju 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 7423 poslovna subjekta (20,3 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 5,51 milijardu kuna (25,0 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače u blokadi su bila 328 294 građana, što je za 683 građana (0,2 %) manje nego u siječnju. Dug građana iz osnova iznosio je 41,65 milijardi kuna, što je za 0,7 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2017. godine zaprimljena je 7 492 151 osnova, od čega se 27,43 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,57 % na građane. U istom periodu ukupno su izvršene 123,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 37,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - veljača 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.1.2017.

Zagreb, 27. ožujka 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. siječnja 2017. godine, po prvi puta, nakon dužeg razdoblja, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 49,5 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 56,8 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,3 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. siječnja 2017. godine bilo 75 746. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno su 119 444 građana blokirana zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Prema iznosu duga, 31. siječnja 2017. u odnosu na 31. prosinca 2016. godine, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug jednak ili manji od 2.000 kuna (5,8 %) te građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od milijun kuna (1,4 %) i onih čiji je iznos veći 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna (1,2 %).

Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj blokiranih građana, kao i iznos njihova duga, s izuzetkom onog većeg od 2.000, a jednakog ili manjeg od 10.000 kuna, većeg od 10.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 25.000 kuna te većeg od 25.000 kuna, a jednakog ili manjeg od 50.000 kuna, povećao se u odnosu na stanje od 31. prosinca 2016. godine. Najviše je porastao broj blokiranih građana čiji je iznos duga jednak ili manji od 2.000 kuna (4,7 %). Za usporedbu, dug 4534 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,8 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,6 %) i veći je od duga preostala 324 443 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,6 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,4 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.1.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.1.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.1.2017.

Zagreb, 20. ožujka 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 31. siječnja 2017. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,6 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,1 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %). Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 356 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 335 tisuća kuna, Samobora s dugom od 236 tisuća kuna, Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna te Velike Gorice s dugom od 204 tisuće kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 77 tisuća kuna (blokirani građani Siska) do 190 tisuća kuna (blokirani građani Zagreba), 192 tisuće kuna (blokirani građani Varaždina) i 195 tisuća kuna (blokirani građani Poreča).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama - 31.1.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.1.2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 31.1.2017.

Zagreb, 17. ožujka 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,0 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (13,4 %), Virovitičko-podravska (13,3 %) te Zagrebačka i Osječko-baranjska županija (12,3 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 31.1.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.1.2017.

Zagreb, 14. ožujka 2017. - Prema stanju na dan 31. siječnja 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 8300 (21,9 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje manji je za 5,3 milijarde kuna (23,3 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 39,7 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 15,1 % (2,6 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,8 % (1,0 milijardu kn), Primorsko-goranske s udjelom od 5,7 % (1,0 milijardu kn) te Zagrebačke županije s udjelom od 5,0 % (0,9 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 591,17 tisuća kuna, što je za 1,8 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 601,80 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,0 milijarde kuna, poslovne subjekte iz građevinarstva, 3,4 milijarde kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 2,0 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja poslovanja nekretninama, 1,6 milijardi kuna te one iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 1,4 milijarde kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 6582, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 5258, građevinarstvo s 3825 i prerađivačka industrija s 3182 blokirana poslovna subjekta.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.1.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.1.2017.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU – STANJE 31.12.2016.

Zagreb, 10. ožujka 2017. - Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, na dan 31. prosinca 2016. godine u blokadi je bilo 327 176 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 41,23 milijarde kuna. Analiza građana, prema rodnom kriteriju, čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 203 862 (udio u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 123 314 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 41,23 milijarde duga na muškarce se odnosi 30,32 milijardi kuna (udio 74 %), a na žene preostalih 10,91 milijardi kuna (udio 26 %).Promatrano na razini županija, prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga, najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga, najzaduženije su žene stanovnice Grada Zagreba (2,9 milijardi kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od 30. rujna 2016. godine, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana te u iznosu duga veći je za 1,0 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija na dan 31.12.2016.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SIJEČANJ 2017. GODINE

Zagreb, 8. ožujka 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2017. godine, bilo je blokirano 29 575 poslovnih subjekata, što je za 4,3 % manje u odnosu na prosinac 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,48 milijardi kuna, što je za 1,8 % manje nego u prosincu 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 8300 poslovnih subjekata (21,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 5,31 milijardu kuna (23,3 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 328 977 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,36 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec. Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2017. godine zaprimljeno je 7 383 537 osnova, od čega se 27,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,4 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 121,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 37,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - siječanj 2017.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.12.2016.

Zagreb, 3. ožujka 2017. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 39,2 milijarde kuna ili 95,2 % ukupnog duga građana, koji je 31. prosinca 2016. godine iznosio 41,2 milijarde kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,1 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 57,5 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 % udjela, leasing i factoring tvrtkama s 2,2 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 31. prosinca 2016. godine bilo 75 908. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 117 638 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2015. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 126 662, a iznos njihova duga 477,6 milijuna kuna, a prema stanju od 31. prosinca 2016. godine dug je također manji i iznosi 448,0 milijuna kuna.

Prema iznosu duga, najveći je rast zabilježen kod građana čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna. Iznos njihovog duga, 31. prosinca 2016. u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, veći je za 15,5 % (1,26 milijardi kuna). Slijedi dug građana čiji je iznos veći od 500.000 kuna, a jednak ili manji od 1 milijun kuna s rastom od 14,1 % (467,32 milijuna kuna) te onih čiji je iznos veći od milijun kuna, koji je porastao za 13,0 % (2,50 milijardi kuna). Za usporedbu, dug 4494 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,7 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,8 %) i veći je od duga preostala 322 682 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,4 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,2 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.12.2016.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.12.2016.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA - 31.12.2016.

Zagreb, 27. veljače 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, pokazala je da je, uobičajeno, najviše dužnika kao i najveći iznos duga u županiji Grad Zagreb. Po iznosu duga blokiranih građana na prvom je mjestu Zagreb, a slijede Split, Velika Gorica, Rijeka, Osijek, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Križevci s 11,7 %, Dugo Selo s 11,3 %, Sisak s 10,9 % i Čakovec s 10,1 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca, čiji prosječan dug iznosi 360 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s dugom od 331 tisuću kuna, Velike Gorice s dugom od 241 tisuću kuna, Samobora s dugom od 238 tisuća kuna i Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama 31.12.2016.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.12.2016.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.12.2016.

Zagreb, 17. veljače 2017. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine u blokadi su bile 953 fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. prosinca 2016. godine povećao se na 418,5 milijuna kuna ili za 88,1 %. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 31. prosinca 2016. godine povećao se na 953 ili za 14,8 %.

Promatrano po županijama, najzaduženija su bila obiteljska poljoprivredna gospodarstva Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 20,0 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 12,5 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,2 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.12.2016.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.12.2016.

Zagreb, 10. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, od ukupno 12 532 blokirane pravne osobe, njih 8958 ili 71,5 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 10,08 milijardi ili 87,5 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 6428 ili 50,1 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,90 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,16 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 8,02 milijarde kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 63,7 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem prosinca 2016. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 5,04 milijarde kuna ili 50,1 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije sa 1,96 milijardi kuna duga (19,4 %), Primorsko-goranske sa 0,53 milijarde kuna (5,3 %) te Zagrebačke županije sa 0,47 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,7 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 31.12.2016.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.12.2016.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.12.2016.

Zagreb, 3. veljače 2017. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Najzaduženiji su bili blokirani poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,9 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (6,9 milijardi kn), što je i očekivano s obzirom da je na području županije Grad Zagreb sjedište najvećeg broja poslovnih subjekata.

Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su blokirani poslovni subjekti Grada Zagreba s 913,9 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 810,7 tisuća te Splitsko-dalmatinske županije sa 770,2 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 576,5 tisuća kuna, što je za 4,5 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,5 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6958, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5458 i građevinarstvo sa 3996 blokiranih poslovnih subjekata. Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,2 milijarde kuna ili 23,7 % duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva sa 3,4 milijarde kuna duga ili 19,0 %.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.12.2016.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.12.2016.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA PROSINAC 2016. GODINE

Zagreb, 1. veljače 2017. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2016. godine, bilo je blokirano 30 890 poslovnih subjekata, što je za 1,2 % manje u odnosu na studeni 2016. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 17,81 milijardu kuna, što je za 2,0 % manje nego u studenom 2016. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 10 769 poslovnih subjekata (25,9 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 7,34 milijarde kuna (29,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca u blokadi je bilo 327 176 građana, što je za 3121-og građanina (0,9 %) manje nego u studenom. Dug građana iz osnova iznosio je 41,16 milijardi kuna, što je za 0,2 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2016. godine zaprimljeno je 7 270 595 osnova, od čega se 28,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 72,0 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 120,8 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 36,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - prosinac 2016.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA - 30.11.2016.

Zagreb, 24. siječnja 2017. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana, stanje na dan 30. studenoga 2016. godine, pokazala je da je najmanji udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj (8,7 %) i Ličko-senjskoj županiji (9,1 %). Najveći udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva je u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 355 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 336 tisuća kuna, Velike Gorice s dugom od 236 tisuća, Samobora s dugom od 233 tisuće i Svete Nedjelje s dugom od 220 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 20 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 72 tisuće kuna (blokirani građani Siska) do 188 tisuća kn (blokirani građani Zagreba), 191 tisuću kn (blokirani građani Poreča) i 192 tisuće kn (blokirani građani Varaždina).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana - po gradovima i županijama 30.11.2016.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.11.2016.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO ŽUPANIJAMA - STANJE 30.11.2016.

Zagreb, 19. siječnja 2017. - Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je, zbog neizvršenih osnova za plaćanje na dan 30. studenoga 2016. godine, u apsolutnom broju najviše dužnika i jednako tako najveći iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,8 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,4 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj (14,7 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,2 %), a prema istom kriteriju slijede Virovitičko-podravska (13,4 %), Bjelovarsko-bilogorska (13,2 %), Osječko-baranjska (12,6 %), Zagrebačka (12,3 %) te Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija (12,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po županijama - stanje 30.11.2016.

PREGLED BLOKIRANIH GRAÐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.11.2016.

Zagreb, 16. siječnja 2017. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, na dan 30. studenoga 2016. godine, prelazio je polovinu svote ukupnoga duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 50,6 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je bio 58,0 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi sa 11,2 %, osiguravajućim društvima sa 3,1 %, telekomunikacijskim tvrtkama sa 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama sa 2,3 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje sa 2,0 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana na dan 30. studenoga 2016. godine bilo 77 282. Pribroje li se tom broju građana oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 120 978 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2015. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 126 662, a iznos njihova duga 477,6 milijuna kuna, a prema stanju od 30. studenoga 2016. godine, dug je, također, manji i iznosi 456,3 milijuna kuna.

Dug 4475 građana (udio u broju blokiranih građana 1,4 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 21,72 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,9 %) i veći je od duga preostala 325 822 blokirana građana (udio u broju blokiranih građana 98,6 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 19,36 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 47,1 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.11.2016.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.11.2016.

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 13. siječnja 2017. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 6.559 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 197 obrta te osnovano 2.266 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 4.096 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Putem servisa HITRO.HR u 2016. godini ukupno je otvoreno 6.559 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 781 subjekta, odnosno 13,52 % više u odnosu na 2015. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR - stanje 31.12.2016.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.11.2016.

Zagreb, 10. siječnja 2017. - Prema stanju na dan 30. studenoga 2016. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 933,12 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije s 803,44 tisuće te Splitsko-dalmatinske županije sa 732,17 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Požeško-slavonskoj županiji (309,55 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 581,15 tisuća kuna, što je gotovo isto kao prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 581,38 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 6988, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 5447 i građevinarstvo s 4083 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,7 milijuna kuna po dužniku) i poslovni subjekti u području opskrbe vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (2,1 milijun kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 4,5 milijardi kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 3,4 milijardi kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.11.2016.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.11.2016.

U RAZDOBLJU OD LISTOPADA DO PROSINCA 2016. NOVIH 10.104 POKRETNINA I PRAVA UPISANIH U UPISNIK
Zagreb, 9. siječnja 2017. - U Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika (skraćeno: Upisnik), upisan je veliki broj prava i mjera na pokretnim stvarima i pravima. Od početka rada Upisnika 2006. godine do 31. prosinca 2016. godine, broj provedenih upisa koje je provela Financijska agencija dosegnuo je 695.337 upisanih pokretnina i prava. Najveći broj odnosi se na ostale pokretnine i prava (304.415), a iza toga prema broju upisa slijede vozila (175.028), računala (97.900), strojevi (53.803) i stado/stoka (48.866). Od prethodno objavljene informacije za razdoblje zaključno s 30. rujna 2016. godine, upisano je novih 10.104 pokretnina i prava. Najveći broj u razdoblju srpanj-rujan odnosio se na ostale pokretnine i prava (6.349), na vozila (1.373) i na strojeve (1.215), dok je broj upisanih patenata (4) i dionica (11) ostao nepromijenjen.

Cijeli tekst: Informacija o broju upisanih pokretnina i prava u Upisniku do 31.12.2016.
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite