English
header-Publikac-Analiz.gif
 
GRAĐANI
PUBLIKACIJE - ANALIZE I PUBLIKACIJE

Na temelju podataka iz obrađenih financijskih izvještaja poduzetnika Fina izrađuje standardne analize i publikacije te kreira baze podataka po specifičnim zahtjevima korisnika, primjerice po veličini, djelatnosti, teritorijalnoj pripadnosti ili obliku vlasništva.

Na osnovi obrade podataka o dospjelim nepodmirenim obvezama poslovnih subjekata i građana, Financijska agencija izrađuje mjesečne informacije o kretanju nepodmirenih obveza poslovnih subjekata i građana.

Izdvajamo sljedeće Finine analize i publikacije:

• Analiza  financijskih rezultata poslovanja poduzetnika RH
• Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama
• Analiza financijskih rezultata  poslovanja poduzetnika po gradovima i općinama
• Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika – po posebnom zahtjevu naručitelja
• Informacije (mjesečne) o dospjelim nepodmirenim obvezama poslovnih subjekata i građana – stanje na zadnji dan u mjesecu

Više o Fininim analizama i publikacijama

Podaci na zahtjev tražitelja

Ako su vam potrebni podaci po specifičnim kriterijima, možete ih naručiti u Centru za registre, na adresi e-pošte analize@fina.hr. Primjerice, možete naručiti podatke o poslovnim subjektima (pravnim i fizičkim osobama, obveznicima  poreza na dobit), po županijama, općinama/ gradovima, djelatnostima i/ili veličini, u nekom od sljedećih oblika:

• Adresar poslovnih subjekata
• Rang lista poslovnih subjekata 
• Agregirani podaci (kumulirani na određenoj razini)
• Komparativne analize poslovanja poslovnih subjekata

 

Dokumenti

 

Pojedinačni podaci iz Registra - u Excelu (primjer)

excel

Agregirani podaci iz registra - standardna tablica (primjer)

pdf.png

Agregirani podaci iz Registra - nestandardna tablica - po posebnom zahtjevu naručitelja (primjer)

excel


 

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite